Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Банкнота номіналом 200 гривень
Дата введення в обіг 

Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2019 року (пам`ятна банкнота до 30-річчя незалежності України)

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Основний малюнок зворотної сторони — В`ЇЗНА ВЕЖА ЛУЦЬКОГО ЗАМКУ
Розмір, мм — 75 x 148
Дата друку — 2021
Дата введення в обіг — 19.11.2021

Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2019 року (пам`ятна банкнота до 30-річчя незалежності України) (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2019 року (пам`ятна банкнота до 30-річчя незалежності України) (зворотна сторона)

Пам’ятна банкнота з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України. Ця банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 200 гривень зразка 2019 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – "30 років Незалежності України".

Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2019 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Основний малюнок зворотної сторони — В`ЇЗНА ВЕЖА ЛУЦЬКОГО ЗАМКУ
Розмір, мм — 75 x 148
Дата друку — 2021
Дата введення в обіг — 09.11.2021

Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2019 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2019 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2019 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Основний малюнок зворотної сторони — В`ЇЗНА ВЕЖА ЛУЦЬКОГО ЗАМКУ
Розмір, мм — 75 x 148
Дата друку — 2019
Дата введення в обіг — 25.02.2020
Елементи захисту
Буклет
Буклет для експертів

Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2019 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2019 року (зворотна сторона)

Лицьовий бік банкноти

У центральній частині лицьового боку банкноти розміщено портретне зображення Лесі Українки, напис "ЛЕСЯ УКРАЇНКА" та рядок з твору поетеси; у верхній частині банкноти праворуч від портрета розміщено зображення малого Державного Герба України та напис "УКРАЇНА"; у верхній частині поля водяного знака - напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", під яким розміщено підпис Голови Національного банку України та слово "ГОЛОВА". Усі зазначені елементи дизайну виконані фарбою синього кольору.

Праворуч від портрета Лесі Українки розміщено стилізовану композицію з українського вінка з різнокольоровими стрічками та оптично-змінного зображення водяної лілії, що має кінетичний ефект. При зміні кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються поступові переходи від пурпурного кольору до золотисто-зеленого.

Ліворуч від підпису Голови Національного банку України розміщено частину наскрізного елемента - фрагмент зображення цифрового позначення номіналу "200" бірюзового кольору.

Біля лівого краю банкноти, у нижньому куті, розміщено елемент для людей з послабленим зором у вигляді двох паралельних вертикальних рисок коричневого кольору.

У нижньому лівому куті банкноти червоною та синьою фарбами надруковано цифрове позначення номіналу "200" (тло цифр наповнене числами "200" та зображеннями логотипу Національного банку України).

Вздовж правого краю банкноти вертикально розміщено напис "ДВІСТІ ГРИВЕНЬ" синього кольору та негативне зображення цифрового позначення номіналу "200".

Дизайн лицьового боку банкноти доповнюють інші елементи, виконані багатоколірним друком.

 

Зворотний бік банкноти

У центральній частині зворотного боку банкноти розташоване зображення В’їзної вежі Луцького замку, над яким розміщено напис “ДВІСТІ ГРИВЕНЬ”. Зазначені елементи дизайну виконані фарбою синього кольору.

Праворуч від В’їзної вежі Луцького замку зображено лелек у польоті, які надруковані з переходом кольорів.

Вздовж лівого краю банкноти вертикально розміщено напис "200 ГРИВЕНЬ 200" червоно-коричневого кольору.

У правому верхньому куті розміщено частину наскрізного елемента - фрагмент зображення цифрового позначення номіналу "200" синього кольору.

У правому нижньому куті - зображення цифрового позначення номіналу "200" синього кольору, ліворуч від якого розміщено рік затвердження зразка банкноти "2019".

У центрі нижнього орнаменту розміщено цифрове позначення номіналу "200", виконане тонкою негативною лінією.

Серійний номер надруковано двічі: горизонтальний - фарбою червоного кольору у нижній частині банкноти; вертикальний - виконаний шрифтом зі змінною висотою знаків фарбою чорного кольору вздовж правого краю банкноти.

Кожний номер складається з двобуквеної серії та семизначного номера.

Дизайн зворотного боку банкноти доповнюють інші елементи, виконані багатоколірним друком.

 

Характеристика захисних ознак

Банкнота надрукована на спеціальному тонованому папері із світло-рожевим відтінком, який відповідає переважаючому кольору зображень, що є на банкноті.

1. Багатотоновий водяний знак - зображення портрета Лесі Українки, що повторює портретне зображення, надруковане на лицьовому боці банкноти. Зображення розміщено локально з лівого краю лицьового боку банкноти та видиме під час розглядання банкноти проти світла.

2. Світлий елемент водяного знака - зображення цифрового позначення номіналу, розміщене вертикально в правій нижній частині багатотонового водяного знака. Зображення видиме під час розглядання банкноти проти світла.

3. Захисні стрічки:

3.1. Занурена в товщу паперу полімерна стрічка видима праворуч від портрета Лесі Українки під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла. При збільшенні на стрічці видно (у звичайному та перевернутому відображеннях) зображення "200 ГРН", малого Державного Герба України і підкресленого цифрового позначення номіналу "200".

3.2. "Віконна" полімерна стрічка синього кольору, частково введена в товщу паперу, з яскраво вираженим кінетичним ефектом, що розміщена біля правого краю банкноти. Стрічка містить зображення цифрового позначення номіналу та графічного знака гривні. При зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки.

4. Елемент SPARK - оптично-змінне зображення водяної лілії, що має кінетичний ефект. При зміні кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються поступові переходи від пурпурного кольору до золотисто-зеленого.

5. Рельєфні елементи - елементи зображень, шорсткість яких відчувається на дотик. Присутні тільки на лицьовому боці банкноти (портрет, написи, цифрові позначення номіналу, мікротексти).

Для надійного визначення справжності банкноти на дотик окремі елементи мають підвищений рельєф - цифрове позначення номіналу "200" у нижній лівій частині банкноти; горизонтальні штрихи у двох нижніх кутах банкноти; зображення малого Державного Герба України та написи "УКРАЇНА", "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", "ДВІСТІ ГРИВЕНЬ".

6. Елемент для людей з послабленим зором - рельєфний елемент у вигляді двох паралельних вертикальних рисок коричневого кольору, призначений для ідентифікації номіналу банкноти та розміщений у нижньому лівому куті лицьового боку банкноти.

7. Латентне зображення - цифрове позначення номіналу "200", приховане в двоколірному орнаменті, розташованому по середині правого краю лицьового боку банкноти. Цифри видимі при розгляданні банкноти на рівні очей проти світла під гострим кутом: темні на світлому фоні - при розгляданні банкноти з довгої сторони, світлі на темному фоні - при розгляданні банкноти з короткої сторони.

8. Наскрізний елемент (суміщене зображення) - зображення, всі елементи якого збігаються та доповнюють один одного під час розглядання банкноти проти світла (зображення цифрового позначення номіналу "200"). Фрагменти зображення розміщено: на лицьовому боці банкноти - у верхньому лівому куті; на зворотному боці - у верхньому правому куті.

9. Мікротекст - написи, що повторюються, і які можна прочитати тільки за допомогою збільшувального скла.

Мікротексти на лицьовому боці банкноти:

 • напис "УКРАЇНА", виконаний інтагліо друком негативним мікротекстом, що повторюється чотири рази та обмежує зліва орнамент з латентним зображенням;
 • напис "ДВІСТІ ГРИВЕНЬ", виконаний інтагліо друком позитивним мікротекстом, що повторюється та обмежує знизу портрет Лесі Українки;
 • напис "НБУ", виконаний офсетним друком позитивним мікротекстом з різною товщиною штрихів; мікротекст формує тло для числа "200" у верхньому правому куті банкноти;
 • напис "200 ГРИВЕНЬ", виконаний офсетним друком позитивним мікротекстом, що повторюється та розміщується вздовж правого краю банкноти.

Мікротексти на зворотному боці банкноти:

 • напис "УКРАЇНА", виконаний негативним мікротекстом, що повторюється та обмежує знизу центральний малюнок;
 • цифрове позначення номіналу "200", виконане позитивним мікротекстом з перемінною висотою цифр у хвилястих лініях в полі водяного знака та у лівому верхньому куті банкноти;
 • цифрове позначення номіналу "200", виконане негативним мікротекстом, що повторюється та наповнює зображення двох дерев зліва від В’їзної вежі Луцького замку.

10. Орловський друк - спеціальний вид друку, що забезпечує різкий перехід одного кольору в інший на елементах дизайну без їх розривів і зміщення. Фрагменти орловського друку є на лицьовому та зворотному боках банкноти.

11. Райдужний друк - спеціальний вид друку, що забезпечує поступовий перехід одного кольору в інший на елементах дизайну без їх розривів і зміщення.

12. Протикопіювальна сітка - зображення з тонких ліній, що під час копіювання або сканування банкноти відтворюється у вигляді "муару". Розташовані на обох боках банкноти.

Крім елементів захисту для візуального визначення банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.

Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2007 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Основний малюнок зворотної сторони — В`ЇЗНА ВЕЖА ЛУЦЬКОГО ЗАМКУ
Розмір, мм — 75 x 148
Дата друку — 2014
Дата введення в обіг — 01.12.2014
Елементи захисту

Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2007 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2007 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2007 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Основний малюнок зворотної сторони — В`ЇЗНА ВЕЖА ЛУЦЬКОГО ЗАМКУ
Розмір, мм — 75 x 148
Дата друку — 2014
Дата введення в обіг — 01.10.2014
Елементи захисту

Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2007 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2007 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2007 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Основний малюнок зворотної сторони — В`ЇЗНА ВЕЖА ЛУЦЬКОГО ЗАМКУ
Розмір, мм — 75 x 148
Дата друку — 2013
Дата введення в обіг — 01.11.2013
Елементи захисту

Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2007 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2007 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2007 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Основний малюнок зворотної сторони — В`ЇЗНА ВЕЖА ЛУЦЬКОГО ЗАМКУ
Розмір, мм — 75 x 148
Дата друку — 2011
Дата введення в обіг — 01.11.2011
Елементи захисту

Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2007 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2007 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2007 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет Лесі Українки
Основний малюнок зворотної сторони — зображення В'їзної вежі Луцького замку
Розмір, мм — 75 x 148
Дата друку — 2007
Дата введення в обіг — 28.05.2007
Елементи захисту

Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2007 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2007 року (зворотна сторона)

Лицьовий бік банкноти

Ліворуч від центру лицьового боку банкноти розміщено портрет Лесі Українки, який виконано фарбою фіолетового кольору. Біля портрету, внизу праворуч, – напис “Леся Українка” та роки життя української поетеси фіолетового кольору.

Праворуч від портрета, вздовж верхнього краю банкноти, розміщено зображення малого Державного Герба України та напис “УКРАЇНА” фіолетового кольору.

У верхній частині поля водяного знака, вздовж верхнього краю банкноти, надруковано напис “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ”, який поділено на зони червоного та фіолетового кольорів. Нижче надруковано підпис Голови Національного банку України і напис “ГОЛОВА”, які виконані фарбою фіолетового кольору.

По середині правого краю банкноти розміщено елемент для людей з послабленим зором у вигляді двох вертикальних рисок фіолетового кольору.

У правому нижньому куті банкноти фарбою, колір якої змінюється під час розглядання банкноти під різними кутами зору від бузкового (малиново-фіолетового) на оливково-зелений, надруковано цифрове позначення номіналу “200”.

Частину наскрізного елемента – цифрового позначення номіналу “200” розміщено у незадрукованому “вікні”, що має форму паралелограма і примикає до поля водяного знака у верхній частині зліва.

Вздовж лівого краю короткої сторони банкноти розміщено напис “ДВІСТІ ГРИВЕНЬ” та цифрове позначення номіналу “200”: слово “ДВІСТІ” фіолетового кольору, слово “ГРИВЕНЬ” виконано негативним шрифтом на червоному фоні, цифрове позначення номіналу “200” фіолетового кольору і наповнено негативними хвилястими лініями.

Фон центральної частини банкноти заповнює композиція зі штрихового малюнку Літературно-меморіального музею-садиби Лесі Українки в селі Колодяжному, яке виконано негативними штрихами, і тонового малюнку українського вінка з різнокольоровими стрічками.

Дизайн лицьового боку банкноти доповнюють захисні гільйошні та антисканерні сітки.

 

Зворотний бік банкноти

Центральним елементом дизайну зворотного боку банкноти є художня композиція, що містить зображення архітектурної споруди – вежі (справа) та лелеки у польоті – по середині банкноти. Композиція віддрукована з переходом кольорів (зліва направо) від бордового у темно-синій. Напис “В'ЇЗНА ВЕЖА ЛУЦЬКОГО ЗАМКУ” темно-синього кольору, виконаний каліграфічним шрифтом і утворює дугу справа від споруди.

Під зображенням лелеки розташовано напис “Київ 2007” бордового кольору.

Біля лівого краю банкноти вертикально розміщено напис “УКРАЇНА” бордового кольору, біля правого – напис “ГРИВЕНЬ”, виконаний контурним шрифтом, по краях якого розміщені цифрові позначення номіналу “200” темно-синього кольору.

У верхній частині банкноти, праворуч від центра, курсивом надруковано напис “ДВІСТІ ГРИВЕНЬ”, колір якого переходить від бордового у темно-синій.

Частину наскрізного елемента – цифрового позначення номіналу “200” розміщено у незадрукованому “вікні”, що має форму паралелограма і примикає до поля водяного знака у верхній частині справа.

У нижній частині поля водяного знака розміщено цифрове позначення номіналу “200” бордового кольору.

У нижній частині банкноти праворуч від центру розміщено цифрове позначення номіналу “200”, виконане тонкою лінією (негатив).

Серійний номер надруковано горизонтально двічі: у лівому верхньому куті фарбою чорного кольору та в правому нижньому куті фарбою червоного кольору. Кожний номер складається з двобуквеної серії і семизначного номера.

Дизайн зворотного боку банкноти доповнюють геометричні фрагменти та захисні антисканерні сітки.

 

Характеристика елементів захисту

Банкнота надрукована на спеціальному тонованому папері із рожевим відтінком, який відповідає переважаючому кольору зображень, що є на банкноті.

Папір містить багатотоновий локальний водяний знак, світлий елемент водяного знака, захисну стрічку та захисні невидимі при денному світлі волокна.

1. Водяний знак – зображення портрета Лесі Українки, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти. Зображення розміщено локально з правого краю лицьового боку банкноти та видиме під час розглядання банкноти проти світла.

2. Світлий елемент водяного знака – зображення графічного знака національної грошової одиниці України – гривні, що розміщено в лівій нижній частині зображення портрета Лесі Українки.

3. ЗАХИСНА СТРІЧКА – повністю занурена в товщу паперу полімерна стрічка, видима ліворуч від поля водяного знака під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла. За допомогою збільшувального скла на стрічці можна побачити прозорі зображення в прямому та перевернутому вигляді: “200 ГРН”, елемент малого Державного Герба України – тризуб і мікротекст цифрового позначення номіналу “200”.

4. ОПТИЧНО-ЗМІННОЮ ФАРБОЮ (OVI) на лицьовому боці банкноти інтагліо друком у правому нижньому куті надруковано цифрове позначення номіналу “200”. Фарба змінює колір під час розглядання банкноти під різними кутами зору: бузковий (малиново-фіолетовий) – під час розглядання зображення перпендикулярно до поверхні зображення; оливково-зелений – під час розглядання його під гострим кутом.

5. НАСКРІЗНИЙ ЕЛЕМЕНТ (СУМІЩЕНЕ ЗОБРАЖЕННЯ) – зображення, всі елементи якого збігаються та доповнюють один одного під час розглядання банкноти проти світла (зображення цифрового позначення номіналу “200”).
Окремі фрагменти цифри “200” розміщені у незадрукованому “вікні”, що має форму паралелограма і примикає до поля водяного знака у верхній частині зліва на лицьовому боці та справа – на зворотному боці банкноти. Елемент виконаний на лицьовому боці у зеленому кольорі, на зворотному – у фіолетовому. При розгляданні банкноти проти світла у “вікні” проглядається цифра “200”.

6. Рельєфні елементи – елементі, що надруковані фарбою, яка виступає над поверхнею паперу, і шорсткість яких відчувається на дотик (портрет, написи, цифрові позначення номіналу, мікротекст). Є тільки на лицьовому боці банкноти.
Підвищений рельєф мають такі зображення: малий Державний Герб України та написи “УКРАЇНА” і “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ” вздовж верхнього краю банкноти; напис “ДВІСТІ” вздовж лівого краю банкноти; графічні елементи по верхньому краю стилізованого зображення дерева зліва від портрету; елемент для людей з послабленим зором; цифрові позначення номіналу у правому нижньому та лівому верхньому кутах банкноти; по дві групи з 7 штрихів, що розташовані перпендикулярно до обох бічних країв банкноти.

7. ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ПОСЛАБЛЕНИМ ЗОРОМ – рельєфне позначення номіналу у вигляді двох вертикальних рисок фіолетового кольору, яке розміщено по середині правого краю лицьового боку банкноти.

8. ЛАТЕНТНЕ (ПРИХОВАНЕ) ЗОБРАЖЕННЯ цифрового позначення номіналу “200”, приховане в геометричному орнаменті червоного кольору зліва від портрета Лесі Українки. Цифри видимі при розгляданні банкноти на рівні очей проти світла під гострим кутом: темні на світлому фоні – при розгляданні банкноти з короткої сторони, світлі на темному фоні – при розгляданні банкноти з довгої сторони.

9. МІКРОТЕКСТ – написи, що повторюються, і які можна прочитати за допомогою збільшувального скла.

Мікротексти на лицьовому боці банкноти:

 • напис “ЛЕСЯ УКРАЇНКА 1871-1913”, який виконано інтагліо друком мікрошрифтом (позитив зображення) та розміщено у портреті по верхньому краю коміру справа;
 • абревіатура “НБУ”, яку виконано інтагліо друком мікрошрифтом (негатив зображення) та розміщено на лінії нижньої межі портрета справа;
 • цитата з твору Лесі Українки: “БЕРІМОСЬ КРАЩЕ ДО РОБОТИ ЗМАГАЙМОСЬ ЗА НОВЕ ЖИТТЯ!”, яку виконано офсетним друком мікрошрифтом (позитив зображення); мікротекст обмежує справа незадруковану ділянку в полі водяного знака і повторюється п`ять разів;
 • напис “Літературно-меморіальний музей-садиба Лесі Українки в селі Колодяжному Волинської області”, який виконано офсетним друком мікрошрифтом (позитив зображення); мікротекст розташований під негативним малюнком садиби по середині банкноти.

Мікротексти на зворотному боці банкноти:

 • цитата з твору Лесі Українки: “ проти вічності неба були ми малі але небо схилялось над нами ”, яку виконано офсетним друком мікрошрифтом (негатив зображення); мікротекст наповнює лінію овалу навкруги зони водяного знака і повторюється сім разів;
 • цифрове позначення номіналу у лівому нижньому куті банкноти наповнено мікрошрифтом “200” (офсетний друк, негатив зображення, цифри з перемінною товщиною).
 • дві смуги, які виконані офсетним друком мікрошрифтом “УКРАЇНА” (позитив зображення), розташовані по обидві сторони від слова “УКРАЇНА”, що знаходиться по середині лівого краю банкноти.

10. ОРЛОВСЬКИЙ ДРУК – спеціальний друк, який забезпечує точне збігання фарб на межі двох різних кольорів без розривів і зміщення елементів дизайну. На лицьовому боці банкноти – портрет, напис “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ”. На зворотному боці – антисканерна та центральна фонові сітки, геометричні фрагменти, лінія, що підкреслює по низу центральний малюнок та вензель на її лівому краї, підклад під центральним малюнком.

11. РАЙДУЖНИЙ ДРУК – спеціальний друк, що забезпечує поступовий перехід одного кольору елементів без їх розривів і зміщення в інший. На лицьовому боці банкноти – переходи у фоновій сітці та в окремих стрічках в зображенні українського вінка. На зворотному боці – переходи у центральній фоновій сітці, у фрагментах малюнку в'їзної вежі Луцького замку та в окремих елементах дизайну.

12. АНТИСКАНЕРНА СІТКА – розміщені під різними кутами тонкі лінії захисних сіток з обох боків банкноти, які під час копіювання або сканування банкноти можуть утворювати на копії “муар”.

Крім елементів захисту для візуального визначення, банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.

Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2001 року

Вилучається з обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Основний малюнок зворотної сторони — В`ЇЗНА БАШТА ЛУЦЬКОГО ЗАМКУ
Розмір, мм — 66 x 133
Дата друку — 2001
Дата введення в обіг — 22.08.2001
Елементи захисту

Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2001 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 200 гривень зразка 2001 року (зворотна сторона)