Стара версія
Українська | English

Головна » Статистика » Статистика зовнішнього сектору

Міжнародні резерви
Міжнародні резерви складаються з резервів у конвертованих іноземних валютах, резервної позиції у МВФ, спеціальних прав запозичення (СПЗ), монетарного золота, готівки в іноземній валюті або коштів на рахунках за кордоном, цінних паперів, що випущені нерезидентами, та будь-яких інших резервних активів за умови забезпечення їх надійності та ліквідності, що є в розпорядженні Національного банку України.
Публікація статистичних даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті є обов'язковою відповідно до Спеціального стандарту поширення даних МВФ.

Форма надання даних про стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті містить інформацію щодо офіційних резервних активів, інших активів в іноземній валюті, передбачених короткострокових чистих витрат активів в іноземній валюті, умовних короткострокових чистих витрат активів в іноземній валюті та довідкові статті відповідно до методології, викладеної в керівництві з Міжнародних резервів та ліквідності в іноземній валюті: керівництво для шаблону даних (МВФ, 2013).

Джерелами даних є статистична звітність Національного банку України та інформація Міністерства фінансів України.

Правовою основою складання та поширення даних є статті угоди Міжнародного валютного фонду та Спеціального стандарту поширення даних МВФ.

Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та поширюються щомісяця:
• на 7-й день місяця, наступного за звітним – попередні;
• на 21-й день місяця, наступного за звітним – уточнені.
Форма надання даних про стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті на 21-й день місяця, наступного за звітним.