Звичайна версія сайту
Як ухвалюються рішення з монетарної політики

Рішення з монетарної політики ухвалюються Правлінням Національного банку для досягнення цінової та фінансової стабільності, підтримки стійкого економічного зростання. Правління ухвалює рішення щодо основного монетарного інструмента – облікової ставки.

Ми провадимо прозору монетарну політику, ухвалюємо та оголошуємо рішення за попередньо оприлюдненим графіком засідань Правління з питань монетарної політики.

Правління також може ухвалювати рішення, які стосуються обов’язкових резервів, валютних інтервенцій, адміністративних обмежень на валютному ринку та інших інструментів монетарної політики.

 

Процес ухвалення рішень з монетарної політики містить чотири етапи:

 

Етап 1. Підготовка пропозицій для Правління Національного банку

Підготовка пропозицій для рішень з монетарної політики – це всебічний і послідовний процес: фахові спеціалісти готують макроекономічний прогноз, розширений аналіз економічного стану, оцінку ризиків для цінової стабільності та економічного розвитку, пропозиції щодо змін у монетарній політиці тощо.

 

За тиждень до засідання Комітету з монетарної політики профільні керівники та спеціалісти проводять робочу зустріч, на якій окреслюються питання для засідання Комітету та Правління, визначаються необхідні інформаційно-аналітичні матеріали для обґрунтування рішення з монетарної політики.

 

Етап 2. Засідання Комітету з монетарної політики

На засіданнях Комітету з монетарної політики профільні департаменти представляють інформаційно-аналітичні матеріали, обмінюються з членами Правління результатами аналізу, досвідом та оцінками.

 

Члени Комітету обговорюють надані пропозиції щодо змін облікової ставки, проекти стратегічних та інформаційно-аналітичних документів Національного банку, наприклад, пропозиції до Основних засад грошово-кредитної політики та Інфляційний звіт.

Етап 3. Засідання Правління з питань монетарної політики

Правління Національного банку проводить засідання з питань монетарної політики, щоб обговорити та затвердити рівень облікової ставки – основного інструмента монетарної політики. За потреби Правління приймає рішення щодо стратегічних документів, параметрів використання інших інструментів та інших питань монетарної політики.

 

Правління ухвалює рішення за підсумками обговорення шляхом відкритого голосування більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні.

 

Засідання Правління відбуваються за попередньо оприлюдненим графіком засідань Правління Національного банку з монетарної політики.

 

Етап 4. Оприлюднення та поширення рішень

Рішення з монетарної політики оприлюднюються о 14:00 у день засідання Правління з питань монетарної політики:

  • прес-реліз про ухвалені рішення публікується на офіційному сайті Національного банку;
  • прес-брифінг проводиться за участю Голови Національного банку та/або членів Правління Національного банку України.

Підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики щодо рівня облікової ставки публікуються на 11-ий день після ухвалення рішення. На відміну від прес-релізів щодо рішень з монетарної політики, які відображають консенсусну позицію Правління Національного банку, "Підсумки дискусії" містять знеособлену позицію усіх членів КМП щодо необхідного монетарного рішення та відповідну аргументацію, при чому не лише більшості членів, а й альтернативні думки.