Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Департамент грошового обігу
Директор: Олег Прохода


Контактний телефон: +380 44 230 17 94
e-mail: [email protected]

Основні функції:
  • проведення єдиної державної політики у сфері готівкового обігу, касових і емісійних операцій у національній валюті, забезпечення потреб економіки в готівці;
  • методологічне забезпечення здійснення касових операцій банками та небанківськими фінансовими установами та інкасаторськими компаніями в Україні, передавання запасів готівки НБУ на зберігання до уповноважених банків, організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банками України та юридичними особами, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації, забезпечення схоронності валютних цінностей, організації емісійно-касової роботи в НБУ, вимог щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків та небанківських фінансових установ і операторів поштового зв’язку, технічного стану приміщень касових вузлів, розташованих у будівлях НБУ, розроблення нормативної бази щодо ведення касових операцій суб’єктами господарювання, методологічне забезпечення здійснення операцій з пам’ятними та інвестиційними монетами України, сувенірною продукцією, визначення критеріїв зношеності для здійснення операцій із приймання банкнот іноземних держав, визначення платіжних ознак та обміну, порядку організації розроблення та виробництва знаків грошової одиниці України;
  • розроблення і впровадження сучасних технологій та автоматизації здійснення операцій з готівкою та іншими цінностями, організація розроблення дизайну та систем захисту від підроблення грошових знаків національної валюти, організація вилучення з обігу та здійснення досліджень та аналізу підроблених грошових знаків;
  • організація випуску в обіг та вилучення банкнот, розмінних та обігових монет, розроблення, випуску та реалізації в Україні та за кордоном пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції, участі Національного банку в нумізматичних конкурсах та нумізматичних співтовариствах;
  • забезпечення контролю за дотриманням банками України та структурними підрозділами банків, юридичними особами, інкасаторськими компаніями та їх структурними підрозділами вимог нормативно-правових актів НБУ з питань організації роботи з готівкою в національній та іноземній валютах, забезпечення якості оброблення банкнот національної валюти з використанням обладнання для автоматизованого оброблення банкнот, відповідності технічного стану та організації охорони приміщень банків, інкасаторських компаній та приміщень небанківських установ, у яких здійснюються операції з готівкою, а також організації та здійснення інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.