Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Центральне сховище
Директор: Брик Віталій В’ячеславович


Контактний телефон: +38 044 546 73 68
e-mail: [email protected]

Основні функції:
  • організація та забезпечення зберігання, схоронності резервних фондів Національного банку України (уключаючи стратегічний запас), запасів готівки та інших цінностей  у сховищах Центрального сховища, оборотних касах, дотримання умов їх зберігання;
  • забезпечення виконання емісійно-касових операцій;
  • забезпечення приймання, оброблення придатної та не придатної до обігу готівки на автоматизованих системах та в касах ручного перерахування, зі здійсненням контролю за якістю оброблення та повнотою вкладення готівки, її зберігання та утилізація, проведення дослідження грошових знаків національної валюти щодо справжності та платіжності; 
  • здійснення обліку резервних фондів банкнот і монет національної валюти Національного банку, запасів готівки, операцій з пам'ятними та інвестиційними монетами України, сувенірною і супутньою продукцією, готівки та цінностей оборотної каси;
  • забезпечення контролю за якістю виготовлення та правильністю формування банкнот і монет, отриманих від Банкнотно-монетного двору;
  • здійснення касових операцій із готівкою іноземної валюти на підставі розпорядчих актів Національного банку згідно з вимогами валютного законодавства;
  • організація та здійснення перевезення (цінних (спеціальних) вантажів, валютних цінностей між Центральним сховищем, відділами  грошового обігу в регіонах Департаменту грошового обігу, Операційним департаментом, Банкнотно-монетним двором, Фабрикою банкнотного паперу, Державною скарбницею України, Державним сховищем дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, банками України та підприємствами (установами, організаціями) незалежно від форми власності;
  • організація та забезпечення касового обслуговування, надання послуг із перевезення валютних цінностей банків України, інкасаторських компаній на умовах, визначених у Публічній пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України.