Звичайна версія сайту
Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг
Директор: Максимчук Ольга Василівна

Основні функції:
  • здійснення ефективного безвиїзного нагляду на індивідуальній та консолідованій основі за дотриманням  об’єктами нагляду законодавства з питань регулювання ринків фінансових послуг, нормативно-правових актів НБУ, за дотриманням установлених обов’язкових нормативів та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами;
  • оперативне реагування на факти порушення об’єктами нагляду законодавства з питань регулювання ринків фінансових послуг, вимог нормативно-правових актів НБУ, здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників та/або інших кредиторів небанківських фінансових установ та застосування адекватних заходів впливу відповідно до законодавства;
  • визначення під час здійснення нагляду пов’язаних із небанківськими фінансовими установами осіб та здійснення контролю за операціями з такими особами;
  • здійснення контролю за дотриманням небанківськими фінансовими установами вимог законодавства України з питань проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту.