Звичайна версія сайту
Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг
Директор: Максимчук Ольга Василівна

Основні функції:
  • здійснення ефективного безвиїзного нагляду на індивідуальній та консолідованій основі за дотриманням об’єктами нагляду законодавства про фінансові послуги [крім законодавства, що регулює діяльність на ринках цінних паперів та похідних (деривативів), професійну діяльність на фондовому ринку та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення, законодавства з питань захисту прав споживачів фінансових послуг та законодавства про рекламу], за дотриманням установлених обов’язкових нормативів та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами;
  • оперативне реагування на факти порушення об’єктами нагляду законодавства про фінансові послуги [крім законодавства, що регулює діяльність на ринках цінних паперів та похідних (деривативів), професійну діяльність на фондовому ринку та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення, законодавства з питань захисту прав споживачів фінансових послуг та законодавства про рекламу], здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників та/або інших кредиторів небанківських фінансових установ та застосування адекватних заходів впливу відповідно до законодавства;
  • визначення під час здійснення нагляду пов’язаних із небанківськими фінансовими установами осіб та здійснення контролю за операціями з такими особами;
  • здійснення контролю за дотриманням небанківськими фінансовими установами вимог законодавства України з питань проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту;
  • здійснення аналізу ринків небанківських фінансових послуг, державне регулювання яких здійснюється Національним банком (далі – небанківський фінансовий сектор України);
  • супроводження та підтримка наглядової звітності, управління наглядовими даними, аналіз показників діяльності небанківських фінансових установ та небанківського фінансового сектору України.