Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг
Директор: Мосійчук Тетяна Костянтинівна

Контактний телефон: +380 44 230 19 66
e-mail: [email protected]

Основні функції:
  • здійснення ефективного безвиїзного нагляду на індивідуальній та консолідованій основі за дотриманням об’єктами нагляду на ринках небанківських фінансових послуг законодавства про регулювання діяльності з надання фінансових послуг, включаючи нормативно-правові акти Національного банку [крім законодавства, що регулює діяльність на ринках цінних паперів та похідних (деривативів), професійну діяльність на фондовому ринку та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення, законодавства з питань захисту прав споживачів фінансових послуг та законодавства України про рекламу (у частині реклами у сфері фінансових послуг)] (далі – законодавство про фінансові послуги), за дотриманням установлених обов’язкових нормативів та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами;
  • оперативне реагування на факти порушення об’єктами нагляду законодавства про фінансові послуги, здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників та/або інших кредиторів небанківських фінансових установ та ініціювання застосування адекватних заходів впливу відповідно до законодавства України;
  • здійснення нагляду за дотриманням небанківськими фінансовими установами вимог законодавства про фінансові послуги з питань проведення внутрішнього аудиту та забезпечення такими установами проведення обов’язкового зовнішнього аудиту фінансової звітності з урахуванням вимог законодавства України;
  • здійснення аналізу ринків небанківських фінансових послуг, державне регулювання яких здійснюється Національним банком (далі – небанківський фінансовий сектор України);
  • підготовка наглядової звітності для аналізу показників діяльності небанківських фінансових установ та небанківського фінансового сектору України;
  • здійснення управління наглядовими даними (у частині питань щодо об’єктів нагляду);
  • регулярне проведення оцінки фінансового стану небанківської фінансової установи, результатів її діяльності;
  • здійснення контролю за діяльністю бюро кредитних історій.