Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Управління захисту прав споживачів фінансових послуг
Начальник управління: Лобайчук Ольга Володимирівна

Контактний телефон: +380 44 527 37 82
e-mail: [email protected]

Основні функції:
  • розроблення та вдосконалення методологічної бази, нормативно-правових та розпорядчих актів НБУ з питань:
  • здійснення нагляду і захисту прав споживачів фінансових послуг, які надаються банками, іншими фінансовими установами та особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, особами, які проводять діяльність з надання посередницьких послуг на ринках фінансових послуг, уключаючи кредитних посередників, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НБУ (далі – учасники ринку фінансових послуг);
  • організації розгляду звернень та особистого прийому громадян у НБУ,  організації  доступу до публічної інформації НБУ, організації роботи з публічною інформацією в НБУ;
  • здійснення кредитодавцями, новими кредиторами та колекторськими компаніями діяльності з врегулювання простроченої заборгованості та встановлення вимог до них, а також щодо здійснення нагляду за ними в межах компетенції Управління;
  • здійснення нагляду за додержанням банками, іншими учасниками ринку фінансових послуг законодавства України  про захист прав споживачів фінансових послуг, уключаючи вимоги щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості, та контролю за дотриманням вимог законодавства України про рекламу (у частині реклами фінансових послуг);
  • розгляд звернень, аналіз та надання відповідей споживачам фінансових послуг, уключаючи щодо порушення вимог до взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості; прийняття рішень за результатами розгляду звернень у межах компетенції Управління, розгляд запитів на доступ до публічної інформації громадян та юридичних осіб/об’єднань громадян без статусу юридичної особи з питань діяльності учасників ринку фінансових послуг, розгляд скарг та заяв адвокатів в інтересах фізичних та юридичних осіб.