Звичайна версія сайту
Управління фінансових та операційних ризиків
В.о. начальника управління: Демиденко С.В.

Основні функції:
  • організація системи управління ризиками в НБУ, розроблення та вдосконалення політики, методів і процедур управління ризиками НБУ;
  • формування резервів на покриття фінансових ризиків, пов’язаних із зменшенням корисності активів НБУ
  • забезпечення управління операційними ризиками;
  • організація та координація безперервності діяльності НБУ