Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Департамент ризик-менеджменту
Директор: Демиденко Сергій Володимирович

Контактний телефон: +380 44 230 18 37 
e-mail: [email protected]

Основні функції:
  • організація системи управління ризиками в НБУ (фінансовими та операційними ризиками), розроблення та вдосконалення політики, методів і процедур управління ризиками НБУ;
  • забезпечення формування резервів на покриття фінансових ризиків, пов’язаних із зменшенням корисності активів НБУ;
  • забезпечення здійснення оцінки справедливої вартості фінансових інструментів у випадках передбачених нормативно-правовими та розпорядчими актами НБУ;
  • методологічне супроводження впровадження системи внутрішнього контролю в НБУ та її моніторинг;
  • забезпечення здійснення оцінки справедливої вартості майна, що є забезпеченням виконання зобов’язань за договорами застави НБУ або пропонується в заставу НБУ, або під час набуття заставленого майна у власність НБУ,  верифікація звітів суб’єктів оціночної діяльності, здійснення вибіркового моніторингу майна, яке забезпечує виконання зобов’язань за кредитами, наданими НБУ, пропонується в заставу НБУ, а також майна, право власності на яке набувається НБУ як заставодержателем;
  • забезпечення взаємодії з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у процесі погодження початкової ціни реалізації майна.