Звичайна версія сайту
Департамент супроводження кредитів
Директор: Новаковський Олег Романович

Контактний телефон: +380 44 521 88 86

Основні функції:
  • організація та супроводження процесу кредитування НБУ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) та банків (у частині стабілізаційних кредитів, що надаються банкам);
  • участь у проведенні операцій НБУ із застосуванням стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи;
  • здійснення оцінки справедливої вартості майна, що є забезпеченням виконання зобов’язань за договорами застави НБУ або пропонується в заставу НБУ, або під час набуття заставленого майна у власність НБУ,  верифікація оцінки майна та моніторинг застави;
  • забезпечення моніторингу виконання умов кредитних операцій НБУ з банками та Фондом, у межах визначених нормативно-правовими актами НБУ;
  • збір та аналіз інформації щодо наявності факторів, які можуть негативно вплинути на кредитоспроможність позичальників, та підготовка пропозицій щодо подальших дій;
  • участь в організаційному забезпеченні діяльності Кредитного комітету НБУ.