Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Департамент персоналу
Директор: Писана Любов Володимирівна


Контактний телефон: +380 44 521 87 36
e-mail: [email protected]

Основні функції:
  • визначення основних правил та принципів управління персоналом та розвитку людського капіталу Національного банку відповідно до стратегії Національного банку;
  • задоволення потреб НБУ в кваліфікованому персоналі шляхом забезпечення якісного та своєчасного підбору, розстановки та підвищення кваліфікації персоналу НБУ, адміністрування персоналу;
  • забезпечення необхідного рівня вмотивованості персоналу шляхом розроблення сучасних та ефективних систем матеріального та нематеріального стимулювання;
  • забезпечення ефективного управління та досягнення персоналом стратегічних цілей НБУ шляхом розроблення процедур планування та оцінки діяльності на підставі моделі компетенцій та ключових показників ефективності;
  • розроблення організаційної структури НБУ та підготовка пропозицій щодо її вдосконалення;
  • здійснення обліку та моніторингу чисельності персоналу НБУ, планування та аналіз використання витрат на утримання персоналу;
  • забезпечення розвитку лідерства в НБУ шляхом розробки та впровадження відповідних програм, бренда роботодавця НБУ, корпоративної культури.