Звичайна версія сайту
Департамент безпеки
Директор: Коновалов Ігор Вікторович


e-mail: nbu@bank.gov.ua

Основні функції:
  • організація, здійснення, координація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання, виявлення та припинення правопорушень у НБУ (крім корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень)
  • організація, здійснення, координація та контроль за заходами щодо охорони об’єктів НБУ, цінностей, а також спеціальних вантажів, з питань мобілізаційної підготовки та цивільного захисту в НБУ;
  • участь у реалізації заходів із забезпечення кадрової та фінансово-економічної безпеки НБУ;
  • розроблення та реалізація політики інформаційної безпеки НБУ,
  • організація та координація робіт щодо розвитку технологій і систем захисту інформації, запровадження в інформаційну інфраструктуру НБУ та банківську систему України новітніх методів захисту інформації, необхідних для якісного та своєчасного виконання функцій, покладених на НБУ; управління ризиками інформаційної безпеки;
  • організація кіберзахисту в банківській системі України та у сфері переказу коштів;
  • забезпечення реалізації НБУ функції державного регулювання у сфері електронних довірчих послуг у банківській системі України відповідно до законодавства України.