Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Інформація щодо проведення комунікацій

Просимо звернути увагу на таке:

  • Комунікації здійснюються виключно в усній формі під час зустрічей, що проводяться в робочий час у приміщеннях Національного банку України, або шляхом проведення відеоконференцій на безоплатній основі.
  • Проведення комунікацій не є консультаційними послугами.
  • Комунікації не є процедурами передбаченими в рамках  Законів України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, “Про звернення громадян”, “Про доступ до публічної інформації”.
  • Інформація, висловлена представниками Національного банку України під час комунікацій, є виключно довідковою інформацією, що може бути використана заявником (потенційним заявником) за його бажанням та на його розсуд для прийняття рішення щодо подальшого звернення до Національного банку України з обговорюваних питань.
  • Інформація, висловлена Національним банком України під час проведення комунікацій, може змінюватися з огляду на зміни в законодавстві та/або у зв’язку з переглядом Національним банком України власної позиції стосовно такої інформації.
  • Комунікації не впливають на результати розгляду Національним банком України документів, поданих заявником (потенційним заявником), у межах процедур, передбачених законодавством України.
  • Комунікації не є та не можуть розглядатись як будь-які процедури, передбачені законодавством України, або їх альтернативи та жодним чином не впливають на передбачений законодавством України порядок звернення заявника (потенційного заявника) до Національного банку України для здійснення процедур, передбачених законодавством України, та/або для отримання  роз’яснень.
  • Питання, які ставляться в рамках комунікації, можуть стосуватися:

а) певних аспектів наявної та/або запланованої діяльності особи та/або пов’язаних з нею осіб, що зумовлюють/можуть зумовити необхідність здійснення передбачених законодавством України дій в межах відповідного процесу Національного банку України;

б) пакета документів, що готується особою та/або пов’язаною з нею особою, для подання до Національного банку України з метою ініціювання процедур, передбачених законодавством України, у межах відповідного процесу Національного банку України;

в) пакета документів, поданого до Національного банку України на розгляд у порядку, передбаченому відповідним нормативно-правовим актом Національного банку України, та який надсилався Національним банком України на доопрацювання, або щодо якого Національним банком України надавалися зауваження, або розгляд якого зупинено Національним банком України, зокрема для з’ясування обставин, що можуть вплинути на прийняття рішення по суті відповідного пакета документів;

г) будь-яких інших аспектів, пов’язаних із відповідним процесом Національного банку України, які впливають/можуть вплинути на статус та/або організацію діяльності особи та/або її пов’язаних осіб.

 

Заповнюючи форму на здійснення комунікації особа (представник особи) надає згоду на обробку персональних даних, зберігання та перевірку отриманої інформації та документів, а також, якщо форма містить персональні дані інших фізичних осіб, підтверджує, що отримав згоду на обробку персональних даних таких фізичних осіб.