Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Бізнес поступово адаптується до поточних умов і пом’якшує негативні очікування щодо своєї діяльності – дані опитування підприємств у лютому

Бізнес поступово адаптується до поточних умов і пом’якшує негативні очікування щодо своєї діяльності – дані опитування підприємств у лютому

У лютому бізнес суттєво пом’якшив негативні оцінки щодо власної економічної діяльності. Економічна активність поступово відновлюється в усіх секторах, крім будівництва. Найбільше стримують відновлення підприємств дефіцит електроенергії, зростання собівартості виробленої продукції внаслідок закупівлі альтернативних джерел енергії та палива, низький споживчий попит. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за виключенням вимушеної перерви в березні–травні 2022 року. У лютому 2023 року ІОДА підвищився до 45.0 із 37.5 у січні 2023 року.

Підприємства промисловості пом’якшили песимістичні очікування стосовно власних економічних перспектив через поступове відновлення електропостачання та закупівлю альтернативних джерел енергії: секторальний індекс у лютому зріс до 47.2 із 40.6 у січні 2023 року. Респонденти очікують зростання обсягів виготовленої продукції (уперше з жовтня 2022 року) і обсягів нових експортних замовлень на продукцію (уперше після лютого 2022 року). Одночасно суттєво поліпшилися, хоча все ще залишаються негативними, очікування щодо обсягів нових замовлень на продукцію.

Суттєво пом’якшили негативні очікування щодо діяльності підприємства торгівлі завдяки поступовій адаптації до відключень електроенергії, налагодженню ланцюгів постачання товарів, а також сезонному фактору: секторальний індекс у лютому зріс до 47.0 із 33.9 у січні. Респонденти суттєво поліпшили свої очікування щодо товарообороту, обсягів закупівлі товарів для продажу та обсягів запасів/залишків товарів для продажу. Водночас послабилися оцінки щодо зменшення торговельної маржі.

Підприємства сфери послуг дещо послабили, проте зберегли песимістичні оцінки щодо своїх економічних результатів, зважаючи на зниження купівельної спроможності населення, підвищення тарифів та проблеми з логістикою: секторальний індекс становив 43.2 порівняно з 37.2 у січні. Респонденти значно пом’якшили свої негативні очікування щодо обсягів наданих послуг, нових замовлень, а також обсягів послуг у процесі виконання.

Підприємства будівництва мали найстриманіші оцінки щодо своєї діяльності серед інших секторів, зважаючи на сезонний фактор, низьку фінансову спроможність споживачів та перебої з постачанням електроенергії: секторальний індекс становив 33.5 (у січні – 34.5). Респонденти посилили негативні очікування щодо обсягів виконаних будівельних робіт та водночас очікують зменшення обсягів нових замовлень, а також обсягів закупівлі сировини та матеріалів.

Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, сподіваються на менші темпи зростання закупівельних цін та цін підрядників, а також цін і тарифів на власну продукцію/послуги.

Підприємства всіх секторів, залучених до опитування, планують зменшувати загальну чисельність працівників на виробництві.

Довідково

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 02 до 21 лютого 2023 року. В опитуванні взяли участь 458 підприємств. Серед опитаних підприємств 46.7% – компанії промисловості, 27.9% – сфери послуг, 20.7% – торгівлі, 4.6% – будівництва; 32.8% респондентів – великі підприємства, 29.9% – середні, 37.3% – малі.

33.0% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 10.0% – лише експортні операції, 15.5% – лише імпортні операції, 41.5% – не здійснюють зовнішні економічні операції.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Щомісячний індекс очікувань ділової активності (ІОДА) – інструмент оперативної оцінки та відстеження тенденцій розвитку економіки. Індекс розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектору економіки.

На основі відповідей респондентів розраховуються щомісячні індекси очікувань ділової активності – секторальні (для кожного сектору економіки) та композитний, що характеризує економічний розвиток країни за місяць. Значення індексу на рівні 50 є нейтральним. Очікування є позитивними, якщо значення індексу перевищує нейтральний рівень.

Детальніше з результатами щомісячного опитування підприємств за лютий 2023 року можна ознайомитися в підрозділі "Щомісячні опитування бізнесу" розділу "Публікації" офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

Публікацію результатів щомісячного опитування розпочато у форматі "Відкриті дані".

Результати наступного опитування (за березень) будуть опубліковані першого робочого дня квітня 2023 року.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини