Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Ключові напрями євроінтеграційного руху Національного банку в 2022 році

Ключові напрями євроінтеграційного руху Національного банку в 2022 році

Національний банк України продовжує реформу фінансового сектору згідно зі стандартами Європейського Союзу, послідовно виконуючи вимоги Угоди про асоціацію України з ЄС (далі – Угода).

Відповідно до урядової моніторингової системи “Пульс Угоди”, загальний показник виконання Угоди у сфері фінансових послуг протягом 2022 року зріс на 5% і на сьогодні становить 67%. Рівень виконання завдань, за якими Національний банк є головним відповідальним органом, – 92%.

У 2022 році Національний банк рухався за такими ключовими напрямами на євроінтеграційному шляху.

Імплементація актів права ЄС

Національний банк послідовно наближає регулювання фінансового сектору України до стандартів і правил ЄС, імплементуючи в українське законодавство акти права ЄС.

Зокрема, за ініціативи Національного банку підготовлено проєкт нової редакції Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”. Проєктом пропонується запровадити нову модель регулювання ринку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів з урахуванням Директиви 2009/103/ЄС1 та суттєво підвищити рівень захисту прав потерпілих у ДТП. Зараз законопроєкт ухвалений у першому читанні.

Водночас у 2022 році Національний банк розробив нормативно-правові акти, спрямовані на реалізацію вже прийнятих євроінтеграційних законів у сферах банківського регулювання та нагляду, платіжних послуг, страхування, захисту прав споживачів. Нормативно-правові акти Національного банку передбачають впровадження таких актів ЄС: Директива 2013/36/ЄС2, Регламент (ЄС) 575/20133, Директива (ЄС) 2015/23664, Директива 2009/110/ЄС5, Директива 2009/138/ЄС6.

Підготовка відповідей до Опитувальника ЄС

У 2022 році Національний банк взяв активну участь у підготовці відповідей до Опитувальника ЄС, на основі якого було сформовано позитивний висновок щодо спроможності нашої держави виконувати зобов’язання щодо членства в ЄС. Цей висновок сприяв наданню Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС.

Зокрема, експерти Національного банку долучилися до підготовки відповідей для 11 розділів двох частин Опитувальника, у тому числі узагальнили відповіді в розділах 4 “Свобода руху капіталу” та 9 “Фінансові послуги”. Також Національний банк опрацював додаткові питання Європейської комісії щодо сталого фінансування.

Розширення міжнародного співробітництва

У 2022 році Національний банк здійснив успішні заходи щодо налагодження взаємодії з інституціями ЄС – Європейською комісією, Європейським центральним банком, Європейським органом банківського нагляду та Європейським органом зі страхування та пенсійного забезпечення.

Національний банк також опрацьовував питання щодо умов приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Упродовж року Національний банк брав участь у роботі двосторонніх органів асоціації між Україною та ЄС з метою забезпечення діалогу із стороною ЄС. Так, представники Національного банку взяли участь у сьомому засіданні Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі. Також Національний банк долучився до підготовки восьмого засідання Ради асоціації Україна – ЄС та очікуваних результатів 24-го Саміту Україна – ЄС.

Регулятор і надалі здійснюватиме комплекс необхідних заходів, щоб забезпечити виконання Україною зобов’язань у сфері європейської інтеграції.  

1Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/103/ЄС від 16 вересня 2009 року про страхування цивільної відповідальності у зв’язку з використанням моторних транспортних засобів та забезпечення виконання обов’язку щодо страхування такої відповідальності.

2Директива Європейського Парламенту і Ради 2013/36/ЄС від 26 червня 2013 року про доступ до діяльності кредитних установ і пруденційний нагляд за кредитними установами.

3Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 від 26 червня 2013 року про пруденційні вимоги для кредитних установ.

4Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2015/2366 від 25 листопада 2015 року про платіжні послуги на внутрішньому ринку.

5Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/110/ЄС від 16 вересня 2009 року про започаткування та здійснення діяльності установами-емітентами електронних грошей і пруденційний нагляд за нею.

6Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2009/138/ЄС про започаткування і ведення діяльності у сфері страхування і перестрахування (Платоспроможність II).

Вимкнути перевіркуПреміум порадиВимкнути перевіркуПреміум поради
Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини