Звичайна версія сайту
Національний банк оприлюднив бачення майбутнього регулювання страхового ринку України

Національний банк оприлюднив бачення майбутнього регулювання страхового ринку України

Оприлюднено Білу книгу "Майбутнє регулювання ринку страхування в Україні". Це другий із шести запланованих секторальних документів, в яких Національний банк як майбутній регулятор ринків небанківських послуг описує поточний стан ринків, їх проблеми та заплановані зміни в їх регулюванні.

Національний банк прагне вибудувати сильний страховий сектор, спроможний якісно виконувати свою головну функцію – захищати населення та бізнес від ймовірних збитків у разі настання страхових подій. 

Для цього необхідно сформувати платоспроможний, стійкий, конкурентний ринок страхування з належним захистом прав споживачів послуг страхування. Такий ринок здатен підтримати економічне зростання України без шкоди для фінансової стабільності.

Відтак, у Білій книзі НБУ пропонує фундаментально нове регулювання. Це регулювання, спрямоване на вирішення ключових проблем ринку, які негативно впливають на його стійкість, прозорість та конкурентне середовище: проблеми з платоспроможністю та ліквідністю, відсутність чіткої бізнес-моделі в більшості компаній, низький рівень управління ризиками та корпоративного управління.

Нова модель регулювання передбачає удосконалення вимог до ліцензування, оцінки платоспроможності та ліквідності, корпоративного управління та системи управління ризиками, застосування ризик-орієнтованого пруденційного нагляду.

Планується суттєве оновлення вимог до прозорості учасників ринку, аналогічне відповідним вимогам до банків.

Відбудеться оновлення підходів до звітності, посилення вимог до прийнятності активів та оцінки їх якості, оцінки резервів, структури капіталу та рівня його достатності.

Особлива увага приділятиметься розвитку належної практики роботи страховиків та добросовісній поведінці стосовно страхувальників. Національний банк запровадить нагляд за ринковою поведінкою та розробить відповідні інструменти, покликані забезпечити захист прав споживачів послуг страхових компаній.

Буде суттєво вдосконалено процедури реорганізації, відновлення діяльності та виведення компаній із ринку. Процедура виходу страхової компанії з ринку буде, перш за все, спрямована на захист прав споживачів страхових послуг.

Також планується суттєве скорочення видів обов’язкового страхування, які на сьогодні є неактуальними, оскільки за останні десять років за ними не укладали договорів страхування.

Заплановані масштабні зміни відбуватимуться поступово, з достатнім запасом часу для адаптації учасників ринку до нових вимог.

Національний банк упроваджуватиме нову регуляторну модель лише після ретельного вивчення стану ринку страхування після його повноцінного переходу під регулювання та нагляд НБУ. Впровадження нових вимог відбуватиметься прозоро та після попереднього обговорення з учасниками ринку.

У підсумку Національний банк очікує, що впровадження нової моделі регулювання та нагляду за ринком страхування сприятиме:

  • підвищенню рівня капіталізації, ліквідності та стійкості страхових компаній; 
  • диверсифікації страхових продуктів та посиленню конкуренції на ринку страхових послуг;
  • забезпеченню високих стандартів захисту прав споживачів страхових послуг та власників полісів;
  • прозорості функціонування ринку страхування та підвищення його привабливості для інвесторів.

Перелічені зміни забезпечать підвищення довіри споживачів до страхового ринку та його глибше проникнення на ринок фінансових послуг.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини