Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту

Національний банк оприлюднив проміжну скорочену консолідовану фінансову звітність за 9 місяців 2019 року

За 9 місяців 2019 року валюта балансу Національного банку зменшилася на 8,5%, якщо порівняти з консолідованими балансовими даними станом на 31 грудня 2018 року, та на кінець вересня 2019 становила 959,7 млрд грн. Головним чином, це зменшення пов’язане з погашенням зобов’язань за кредитами, отриманими від Міжнародного валютного фонду. Враховуючи те, що валютні статті складають більше 60% усіх активів Національного банку, на зменшення валюти балансу суттєво вплинуло також зниження курсу іноземних валют до гривні.

Міжнародні валютні резерви збільшилися на 0,6 млрд доларів США, якщо порівняти з початком року, і на кінець вересня 2019 року становили 21,4 млрд доларів США. Водночас у результаті зміцнення національної валюти гривневий еквівалент статей звіту про фінансовий стан, які беруться до розрахунку міжнародних валютних резервів, зменшився на 60,6 млрд грн.

У частині зобов’язань Національного банку за 9 місяців 2019 року значно зросли залишки коштів банків (на 38%), державних та інших установ (на 88%). Натомість сума депозитних сертифікатів скоротилася на 3%.

У 2019 році Національний банк перерахував до Державного бюджету України 64,9 млрд грн – усю суму частини прибутку до розподілу, що визначена в Консолідованій фінансовій звітності Національного банку за 2018 рік, як сума зобов’язань перед Державним бюджетом. Розмір перерахувань є на 17,3 млрд грн більшим, ніж передбачено Законом про Державний бюджет України на 2019 рік.

Зміцнення курсу гривні до іноземних валют (13% проти початку року) спричинило негативний вплив на загальний фінансовий результат Національного банку за 9 місяців 2019 року, який становить 12,3 млрд грн збитку. Фінансовий результат включає нереалізовані витрати від переоцінки фінансових інструментів у іноземній валюті та монетарному золоті в сумі 42,4 млрд грн, що буде компенсований відповідним резервом переоцінки, який становить 80,4 млрд грн. У результаті станом на кінець вересня 2019 року прибуток до розподілу становить близько 30 млрд грн. Водночас Законом про Державний бюджет України на 2020 рік передбачено перерахування Національним банком коштів до Державного бюджету України у сумі 40,7 млрд грн.

Проміжна скорочена консолідована фінансова звітність є інструментом надання інформації щодо пояснення подій та операцій, які є суттєвими для розуміння цих змін з дати останньої річної консолідованої фінансової звітності НБУ.

Аналіз проміжної консолідованої фінансової звітності Національного банку за 9 місяців 2019 року необхідно здійснювати разом із річною консолідованою фінансовою звітністю Національного банку станом на 31 грудня 2018 року, складеною відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, підтвердженою зовнішнім аудитом та затвердженою Радою Національного банку.

Проміжна консолідована фінансова звітність Національного банку за 9 місяців 2019 року складена із застосуванням тих самих облікових політик, оцінок, суджень і припущень, що й річна консолідована фінансова звітність за 2018 рік.

Довідково.

Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" нереалізовані доходи від переоцінки активів і зобов’язань, зокрема у зв’язку зі зміною офіційного валютного курсу, виключаються з прибутку до розподілу та акумулюються у вигляді резервів переоцінки. Такі резерви використовуються для покриття витрат від переоцінки, що можуть виникнути в наступних періодах. Під час вибуття відповідних активів і зобов’язань, коли результати від інструментів стають реалізованими, відповідні суми резервів переоцінки включаються до прибутку до розподілу.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини