Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк у жовтні застосував до 2 банків та 14 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк у жовтні застосував до 2 банків та 14 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк України за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в жовтні 2021 року застосовував до 2 банків та 14 небанківських фінансових установ заходи впливу.

Так, заходи впливу застосовано до:

АТ "БТА БАНК" – письмове застереження за окремі порушення вимог частин другої, шостої статті 7, частини першої, пунктів 4, 5 частини другої статті 8, статті 11, частини першої статті 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 № 361-ІХ (далі – Закон № 361-ІХ), а також вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65. Так, порушення полягали в неналежному виконанні обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати окремі внутрішні документи банку з питань фінансового моніторингу, застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, здійснювати заходи належної перевірки стосовно окремих клієнтів банку;

АТ "СБЕРБАНК" – письмове застереження за порушення вимог статей 10, 11 Закону України "Про валюту і валютні операції", пункту 6 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 2, пункту 14 розділу І Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 5, пунктів  5, 10 розділу I Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13.11.2018 № 120. Так, порушення полягали у невиконанні обов’язку запобігти проведенню валютної операції за дорученням клієнта (відмовити у проведенні валютної операції), яка не відповідає вимогам валютного законодавства, а також ненаданні банком до Національного банку України інформації (статистичної звітності) про окремі валютні операції, що здійснювались суб’єктами валютних операцій через цей банк;

ПрАТ "СК АСКО ДС" – штраф у розмірі 13 600,00 гривень за порушення вимог пункту 5 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14.10.2011  № 1702-VII[1] (далі – Закон № 1702-VII). Зокрема, установою було порушено строк реєстрації (не пізніше наступного робочого дня з дня виявлення) фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу;

ПТ "ЛОМБАРД "ПЕРШИЙ" – штраф у розмірі 34 000,00 гривень за порушення вимог пункту 1 частини другої статті 6 Закону № 1702-VII у частині неналежного виконання обов’язку повідомляти спеціально уповноважений орган щодо відомостей про суб’єкта первинного фінансового моніторингу  в установленому порядку;

ПТ "ЛОМБАРДІЯ "ЛОМБАРД", ТОВ "ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШЕН", ТОВ "ДІАМАНТ-ФІНАНС", ТОВ "ВОЛИНСЬКА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ", ТОВ "ФК "АКОРД", ТОВ "ФІН КАПІТАЛ", ТОВ "ФК "ФАКТОР", ТОВ "ФК "ФІНКОМ КРЕДИТ", ТОВ "ФК "ФІНПРОМ", ТОВ "КК "ХЛІБНИЙ КРАЙ ІНВЕСТ" – письмові застереження за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ та постанови Правління Національного банку України від 30.07.2020 № 113 "Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України"[2] (далі – постанова № 113). Порушення полягали в ненаданні установами на запит Національного банку інформації (письмових  пояснень), копій документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, а також у неподанні до Національного банку звітності з питань фінансового моніторингу;

ТОВ "ЦЕНТР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ" – письмове застереження за ненадання звітності з питань фінансового моніторингу, що є порушенням вимог постанови № 113;

ТОВ "ФК "ФОРЗА" – письмове застереження за порушення вимог пункту 4 частини другої статті 8, частини другої статті 11 Закону № 361-IХ в частині належної перевірки клієнтів, а саме нездійсненні верифікації клієнтів у порядку, визначеному законодавством. Крім того, установою порушено вимоги пункту 61 розділу IV  Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.07.2020 № 107. Таке порушення полягало в невиконанні обов’язку на постійній основі формувати та вести в електронному вигляді переліки клієнтів із установленими/переоціненими установою рівнями ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з такими клієнтами, включаючи низький, середній, високий, неприйнятно високий рівні ризику та факти встановлення установою належності клієнтів до категорії PEP.

[1] Діяв на дату вчинення порушень, втратив чинність 28.04.2020

[2] Діяла на час вчинення порушення, втратила чинність 01.03.2021

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини