Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк застосував заходи впливу до 13 кредитних спілок

Національний банк застосував заходи впливу до 13 кредитних спілок

Національний банк України застосував заходи впливу до 13 кредитних спілок.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет) ухвалив на засіданні 18 серпня 2021 року.

Зокрема, Національний банк застосував:

 • до 10 кредитних спілок – захід впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг за невиконання рішень Національного банку від 11 червня 2021 року про усунення виявлених порушень ліцензійних умов у строк до 30 червня 2021 року. Йдеться про такі кредитні спілки:
 • КС "ЧЕРНІВЦІ" (ЄДРПОУ 33540175),
 • КС "САМОПОМІЧ" (ЄДРПОУ 25076932),
 • КС "КРЕДИТНО-ДЕПОЗИТНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІОНАЛ" (ЄДРПОУ 26415738),
 • КС "ЛАГВІС" (ЄДРПОУ 26258061),
 • ЗАКАРПАТСЬКА ОЩАДНА КС (ЄДРПОУ 25452281),
 • КС "АВС КРЕДИТ" (ЄДРПОУ 26552501),
 • КС "ЮК ДЕМОС" (ЄДРПОУ 33210627),
 • КС "ЗЕМЛЕВЛАСНИК" (ЄДРПОУ 33199640),
 • КС "ПЕРШИЙ ДІАЛОГ" (ЄДРПОУ 33142840),
 • КС "ЄВРОКРЕДИТ" (ЄДРПОУ 37266599).

На момент застосування заходу впливу ці кредитні спілки вже мали тимчасово зупинені ліцензії.

Станом на дату прийняття Національним банком рішення вони не усунули порушення ліцензійних умов, зокрема не подали до Національного банку:

 • звітні дані за І квартал 2021 року; 
 • звіт про усунення порушення та засвідчені  належним чином документи, що підтверджують усунення порушення.
 • до кредитної спілки КС "ПРИДНІПРОВ’Я" (ЄДРПОУ 26138247) – захід впливу у вигляді тимчасового зупинення всіх діючих ліцензій за неподання Національному банку аудиторського звіту щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік.

Відсутність аудиторського звіту перешкоджає Національному банку здійснювати належний нагляд за діяльністю кредитної спілки в частині оцінки її фінансового стану, дотримання вимог щодо платоспроможності та нормативів достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, додержання інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, оскільки достовірність і повнота річної фінансової звітності не підтверджені незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

Обсяг активів КС "ПРИДНІПРОВ’Я" станом на 1 липня  2021 року становить 1 742 тис. грн.

Отже, з 19 серпня 2021 року (з дати набрання чинності рішення Комітету) кредитні спілки КС "ЧЕРНІВЦІ", КС "САМОПОМІЧ", КС "КРЕДИТНО-ДЕПОЗИТНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІОНАЛ", КС "ЛАГВІС", ЗАКАРПАТСЬКА ОЩАДНА КС, КС "АВС КРЕДИТ", КС "ЮК ДЕМОС", КС "ЗЕМЛЕВЛАСНИК", КС "ПЕРШИЙ ДІАЛОГ", КС "ЄВРОКРЕДИТ" та КС "ПРИДНІПРОВ’Я" втрачають право здійснювати діяльність із надання фінансових послуг, що потребує відповідної ліцензії, а саме:

1) укладати договори (продовжувати строк діючих  договорів) про надання фінансових послуг із клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких були видані ліцензії;

2) укладати договори (уносити зміни до діючих договорів) про надання фінансових послуг, що мають як наслідок збільшення їхніх зобов’язань перед членами кредитної спілки щодо виду фінансових послуг, на провадження яких були видані ліцензії.

Водночас відкликання та тимчасове зупинення ліцензій не припиняє обов’язку фінансових установ виконувати свої зобов’язання за договорами з членами кредитної спілки щодо зазначених в рішеннях Комітету видів фінансових послуг, укладеними до дати набрання чинності рішеннями про відкликання ліцензій.

 • до двох кредитних спілок – захід впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення за недотримання обов’язкових фінансових нормативів та вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами. Йдеться про такі кредитні спілки:
 • ХОКС "СЛОБОЖАНСЬКА" (ЄДРПОУ 24337738),
 • КС "ДОПОМОГА" (ЄДРПОУ 25782386).

Заходи впливу, застосовані до ХОКС "СЛОБОЖАНСЬКА" та КС  "ДОПОМОГА", обумовлені невиконанням рішень Національного банку від 26 квітня 2021 року за недотримання обов’язкових фінансових нормативів та вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами станом на 30 вересня 2020 року, відповідно до яких зазначені кредитні спілки зобов’язані були усунути порушення у строк до 30 червня 2021 року.

Національний банк установив, що станом на дату прийняття  ним рішення ці кредитні спілки лише частково усунули зазначені у рішеннях від 26 квітня 2021 року порушення вимог законодавства:

ХОКС "СЛОБОЖАНСЬКА" продовжує не дотримуватись нормативу концентрації кредитних ризиків (К4) та вимоги щодо обмеження частки непродуктивних активів, КС "ДОПОМОГА" – продовжує не дотримуватись вимоги щодо обмеження частки непродуктивних активів.

Обсяг активів ХОКС “СЛОБОЖАНСЬКА” станом на 1 липня 2021 року становить 8 581 тис. грн.

Обсяг активів КС "ДОПОМОГА" станом на 1 липня 2021 року становить 922 тис. грн.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини