Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту

Щодо рішень Комітету з монетарної політики

25 – 26 березня 2015 року відбулося чергове засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України (далі – Комітет).

Перший день засідання Комітету був присвячений презентації фахівцями відповідних підрозділів Національного банку України  свого бачення розвитку ситуації на грошово-кредитному ринку, аналізу поточного економічного стану та оновленого макроекономічного прогнозу. Під час презентацій члени Комітету висловили свою позицію та бачення питань, що розглядалися.

На другий день засідання члени Комітету прийняли рішення з таких питань:

1) збереження облікової ставки на рівні 30% та незмінність інших параметрів монетарної політики.

На основі розгляду поточної ситуації на валютному ринку та макроекономічного прогнозу було прийнято рішення рекомендувати Правлінню Національного банку України не змінювати діючий рівень облікової ставки 30%.

На валютному ринку України останні тижні спостерігалися ознаки зниження напруги. Водночас ризики відновлення дестабілізації грошово-кредитного ринку зберігаються, так само як і високі інфляційні та девальваційні очікування. Відповідно для недопущення реалізації цих ризиків і формування стійкого тренду на зниження інфляції Національний банк України має продовжувати політику "дорогої гривні" через збереження високих процентних ставок.

По мірі зниження ризиків для стабільності гривні Національний банк України має намір поступово знижувати свої процентні ставки. Можливість пом’якшення монетарної політики також буде залежати від успішності реалізації структурних реформ, фіскальної консолідації та оздоровлення банківської системи, тобто фундаментальних факторів  динаміки обмінного курсу гривні;

2) схвалення для затвердження Правліннямпропозицій до нової редакції Основних засад грошово-кредитної політики на 2015 рік.

26 лютого 2015 року відбулося засідання Ради Національного банку України, за підсумками якого було прийнято рішення, яке містить рекомендацію Правлінню Національного банку України підготувати зміни та уточнення до Основних засад грошово-кредитної політики на 2015 рік.

Відповідно до Закону України “Про Національний банк України” під час розроблення Основних засад грошово-кредитної політики використовуються макроекономічні показники, розраховані Кабінетом Міністрів України.

Керуючись положеннями вищезазначеного закону, прогнозні показники Основних засад грошово-кредитної політики на 2015 рік виходять зі сценарію 1 оновленого Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2015 рік Кабінету Міністрів України. Наразі цей сценарій у цілому відповідає прогнозним показникам, на яких базується нова Програма розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом (далі – програма EFF).

Положеннями Меморандуму про економічну та фінансову політику та Технічного меморандуму про взаєморозуміння визначено напрями проведення грошово-кредитної та валютно-курсової політики в рамках програми EFF та передбачено необхідність дотримання кількісних критеріїв ефективності. Чітке та своєчасне виконання зобов’язань у сфері монетарної політики є запорукою успішного перегляду програми та отримання наступних траншів.

Ураховуючи вищезазначене, пропозиції щодо Основних засад грошово-кредитної політики на 2015 рік базуються на таких основних положеннях:

  • виконання зобов’язань в рамках програми EFFз МВФ, у тому числі щодо кількісних критеріїв ефективності;
  • перехід до інфляційного таргетування за наявності відповідних макроекономічних  передумов;
  • досягнення та підтримання в середньостроковій перспективі (від 3 до 5 років) низьких стабільних темпів інфляції, що вимірюються індексом споживчих цін на рівні 5% на рік із допустимим відхиленням +/-1 в. п.

Зазначений документ буде направлений Раді Національного банку України для врахування під час розроблення змін до Основних засад грошово-кредитної політики на 2015 рік;

3) затвердження Інфляційного звіту, включно з прогнозною частиною, та погодження його публікації.

Макроекономічний прогноз на 2015 – 2016 роки виходить із припущення щодо  чіткого виконання Україною зобов’язань за програмою EFF, таких як проведення реформ у фінансовій, бюджетній, енергетичній та загальноекономічній сферах, що має забезпечити відновлення макрофінансової стабільності та закласти основу потенціалу економічного зростання.

За оцінками  Національного банку України, у І кварталі 2015 року внаслідок продовження військового конфлікту падіння ВВП порівняно з попереднім кварталом за вирахуванням сезонного фактора тривало. Лише з ІІ кварталу очікується поступове відновлення економічного зростання (порівняно з попередніми кварталами), насамперед за рахунок чистого експорту та завантаження вивільнених потужностей. Але в цілому за 2015 рік у наслідок ефекту статистичної бази прогнозується падіння ВВП на рівні 7.5%. Очікується, що зростання інвестиційного попиту розпочнеться в другому півріччі 2015 року через посилення ефекту імпортозаміщення та відновлення зруйнованої на сході країни інфраструктури. Унаслідок суттєвого послаблення курсу гривні в попередні періоди імпорт залишатиметься досить слабким. Відновлення зростання реального ВВП у річному вимірі прогнозується вже в 2016 році – на 3%.

Суттєвий позитивний внесок у зростання ВВП здійснюватиме чистий експорт за рахунок скорочення неенергетичного імпорту. Через послаблення реального ефективного курсу гривні на 19.2% у 2014 році та на 2.4% у 2015 році  очікується продовження падіння дефіциту поточного рахунку – приблизно до 1% ВВП у 2015 – 2016 роках. Формування профіциту фінансового рахунку в 2015 – 2016 роках відбудеться завдяки значним обсягам офіційного фінансування та очікуваному відтермінуванню виплат за суверенними єврооблігаціями. Це разом з отриманням більшої частини коштів від МВФ уже в цьому році дозволить забезпечити відновлення міжнародних резервів до 18 млрд. дол. США, що покриватиме більше ніж три місяці майбутнього імпорту.

Суттєва девальвація гривні, яка вже відбулася, разом з більш значним підвищенням тарифів житлово-комунального господарства (далі – ЖКГ) зумовили підвищення прогнозу споживчої інфляції на кінець 2015 року до 30%, базової – до 25%. Більша частина зростання цін відбудеться в першому півріччі, оскільки ефекти девальвації насамперед відображаються протягом перших двох кварталів, а основне підвищення тарифів ЖКГ відбудеться в другому кварталі. Стримуючим чинником для інфляції буде низький споживчий попит та зниження цін на світових ринках. На фоні вичерпання ефекту девальвації і нижчих темпів підвищення тарифів ЖКГ, а також проведення  Національним банком України активної антиінфляційної політики рівень споживчої інфляції на кінець 2016 року знизиться до 13%, базової інфляції – до 8%.

Повний текст Інфляційного звіту буде розміщено на сторінці Офіційного інтернет-представництва  Національного банку України 2 квітня 2015 року.

Принагідно повідомляємо, що засідання проводилося в оновленому складі Комітету, до якого увійшли новопризначені заступник Голови Національного банку України Дмитро Сологуб та директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку України Віталій Ваврищук.

Довідково

Наступне засідання Комітету відбудеться 22 – 23 квітня 2015 року.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини