Звичайна версія сайту
Економічні та фінансові показники України

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

останні

попереднього
періоду

Фінансовий сектор
Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

листопад 2020

1 767 222,8

1 755 234,1

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

листопад 2020

493 079,9

486 854,2

* Грошовий агрегат М1

млн грн

листопад 2020

971 286,6

956 095,5

* Грошовий агрегат М2

млн грн

листопад 2020

1 764 515,1

1 752 447,5

Інші статті (чисті)

млн грн

листопад 2020

708 108,7

707 433,8

Внутрішній кредит

млн грн

листопад 2020

1 826 344,0

1 815 230,1

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

листопад 2020

840 322,9

834 490,6

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

листопад 2020

896 486,1

884 750,8

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

листопад 2020

56 163,2

50 260,3

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

листопад 2020

986 021,2

980 739,5

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

листопад 2020

11 142,6

11 046,3

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

листопад 2020

9 895,5

9 318,9

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

листопад 2020

61 982,2

64 676,4

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

листопад 2020

690 782,3

684 200,4

** Вимоги до інших секторів

млн грн

листопад 2020

212 218,6

211 497,5

Чисті зовнішні активи

млн грн

листопад 2020

648 987,5

647 437,8

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

листопад 2020

1 037 329,5

1 039 424,7

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

листопад 2020

388 342,0

391 986,8

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

листопад 2020

586 269,8

581 722,5

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

листопад 2020

191 220,7

204 063,8

Внутрішній кредит

млн грн

листопад 2020

304 796,4

313 910,5

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

листопад 2020

303 637,9

312 753,2

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

листопад 2020

340 785,4

344 865,0

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

листопад 2020

37 147,5

   32 111,8

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

листопад 2020

1 158,5

1 157,3

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

листопад 2020

1 013,1

1 006,6

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

листопад 2020

0,6

0,6

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

листопад 2020

20,1

29,2

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

листопад 2020

60,0

55,0

** Вимоги до інших секторів

млн грн

листопад 2020

64,7

66,0

Чисті зовнішні активи

млн грн

листопад 2020

472 694,1

471 875,8

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

листопад 2020

750 510,7

746 631,9

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

листопад 2020

277 816,6

274 756,1

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

11.12.2020

6.0

6.0
(з 23.10.2020)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

грудень 2020

6.1

6.1

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

грудень 2020

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

грудень 2020

 

   ** в національній валюті

% річних

грудень 2020

3.7

3.7

   ** в іноземній валюті

% річних

грудень 2020

1.1

1.4

 * домашні господарства:

% річних

грудень 2020

 

   ** в національній валюті

% річних

грудень 2020

7.6

7.9

   ** в іноземній валюті

% річних

грудень 2020

1.2

1.2

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

грудень 2020

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

грудень 2020

 

   ** в національній валюті

% річних

грудень 2020

9.2

9.4

   ** в іноземній валюті

% річних

грудень 2020

5.1

5.0

 * домашні господарства:

% річних

грудень 2020

 

   ** в національній валюті

% річних

грудень 2020

29.9

30.4

   ** в іноземній валюті

% річних

грудень 2020

21.7

21.6

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

3 кв. 2020

716

2 154

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

3 кв. 2020

-1 025

812

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

3 кв. 2020

14 858

13 215

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

3 кв. 2020

15 883

12 403

*** Баланс товарів

млн дол. США

3 кв. 2020

-2 039

-561

**** Експорт товарів

млн дол. США

3 кв. 2020

11 000

9 845

**** Імпорт товарів

млн дол. США

3 кв. 2020

13 039

10 406

*** Баланс послуг

млн дол. США

3 кв. 2020

1 014

1 373

**** Експорт послуг

млн дол. США

3 кв. 2020

3 858

3 370

**** Імпорт послуг

млн дол. США

3 кв. 2020

2 844

1 997

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

3 кв. 2020

868

506

*** Надходження

млн дол. США

3 кв. 2020

3 256

2 985

*** Виплати

млн дол. США

3 кв. 2020

2 388

2 479

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

3 кв. 2020

873

836

*** Надходження

млн дол. США

3 кв. 2020

1 322

1 176

*** Виплати

млн дол. США

3 кв. 2020

449

340

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

3 кв. 2020

6

3

** Кредит

млн дол. США

3 кв. 2020

10

4

** Дебет

млн дол. США

3 кв. 2020

4

1

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

3 кв. 2020

961

2 358

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

3 кв. 2020

175

21

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2020

80

1 275

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

3 кв. 2020

30

73

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2020

-868

-1 833

** Похідні фінансові інструменти, активи

млн дол. США

3 кв. 2020

0

0

** Похідні фінансові інструменти, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2020

-329

0

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

3 кв. 2020

1 865

1 633

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2020

-22

3 344

** Резервні активи

млн дол. США

3 кв. 2020

-2 248

3 417

*Помилки та упущення

млн дол. США

3 кв. 2020

239

201

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

грудень 2020

29 132,63

26 137,11

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

грудень 2020

27 543,89

24 627,73

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

грудень 2020

0,35

0,34

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

грудень 2020

4,52

4,49

* Золото

млн дол. США

грудень 2020

1 583,87

1 504,55

* Інші резервні активи

млн дол. США

грудень 2020

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

листопад 2020

26 137,11

26 140,39

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

3 кв. 2020

146 214

146 257

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

3 кв. 2020

167 245

168 884

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

3 кв. 2020

-21 031

-22 627

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

3 кв. 2020

122 799

122 626

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

3 кв. 2020

44 934

45 952

 Центральний банк

млн дол. США

3 кв. 2020

6 772

6 943

 Інші депозитні корпорації

млн дол. США

3 кв. 2020

4 024

4 198

* Інші сектори

млн дол. США

3 кв. 2020

53 537

52 328

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

3 кв. 2020

13 532

13 205

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут