Звичайна версія сайту
Економічні та фінансові показники України

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

останні

попереднього
періоду

Фінансовий сектор
Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

квітень 2020

1 544 690.6

1 517 117.8

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

квітень 2020

417 802.7

389 290.0

* Грошовий агрегат М1

млн грн

квітень 2020

813 728.3

762 113.5

* Грошовий агрегат М2

млн грн

квітень 2020

1 541 727.9

1 513 996.9

Інші статті (чисті)

млн грн

квітень 2020

760 773.1

775 318.7

Внутрішній кредит

млн грн

квітень 2020

1 699 018.5

1 672 207.7

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

квітень 2020

678 003.5

618 645,8

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

квітень 2020

757 587.0

739 695.6

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

квітень 2020

79 583.5

121 049.7

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

квітень 2020

1 021 015.0

1 053 561.9

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

квітень 2020

11 683.1

12 620.2

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

квітень 2020

6 268.3

6 387.9

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

квітень 2020

63 635.6

66 226.8

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

квітень 2020

720 096.9

741 857.5

** Вимоги до інших секторів

млн грн

квітень 2020

219 331.1

226 469.4

Чисті зовнішні активи

млн грн

квітень 2020

606 445.2

620 228.8

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

квітень 2020

979 897.4

1 011 706.7

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

квітень 2020

373 452.2

391 477.9

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

квітень 2020

512 013,2

481 846.8

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

квітень 2020

208 999,7

196 781.7

Внутрішній кредит

млн грн

квітень 2020

285 056,3

243 915.1

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

квітень 2020

283 865,4

242 733.4

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

квітень 2020

344 199,1

342 850.7

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

квітень 2020

60 333,7

100 117.3

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

квітень 2020

1 190,8

1 181.7

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

квітень 2020

1 027,6

1 017.0

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

квітень 2020

1,2

0.8

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

квітень 2020

28,9

28.2

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

квітень 2020

59,6

61.1

** Вимоги до інших секторів

млн грн

квітень 2020

73,5

74.5

Чисті зовнішні активи

млн грн

квітень 2020

435 956,7

434 713.3

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

квітень 2020

696 896,6

705 490.7

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

квітень 2020

260 939,9

270 777.3

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

24.04.2020

8.0

10.0
(з 13.03.2020)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

квітень 2020

8.5

11.4

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

квітень 2020

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

квітень 2020

 

   ** в національній валюті

% річних

квітень 2020

7.2

7.1

   ** в іноземній валюті

% річних

квітень 2020

1.3

1.3

 * домашні господарства:

% річних

квітень 2020

 

   ** в національній валюті

% річних

квітень 2020

11.5

11.4

   ** в іноземній валюті

% річних

квітень 2020

2.2

1.7

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

квітень 2020

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

квітень 2020

 

   ** в національній валюті

% річних

квітень 2020

13.5

14.0

   ** в іноземній валюті

% річних

квітень 2020

4.7

5.4

 * домашні господарства:

% річних

квітень 2020

 

   ** в національній валюті

% річних

квітень 2020

33.7

33.3

   ** в іноземній валюті

% річних

квітень 2020

14.6

13.9

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

4 кв. 2019

1 715

-2 415

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

4 кв. 2019

-3 548

-4 130

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

4 кв. 2019

16 553

16 284

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

4 кв. 2019

20 101

20 414

*** Баланс товарів

млн дол. США

4 кв. 2019

-4 331

-4 470

**** Експорт товарів

млн дол. США

4 кв. 2019

11 997

11 642

**** Імпорт товарів

млн дол. США

4 кв. 2019

16 328

16 112

*** Баланс послуг

млн дол. США

4 кв. 2019

783

340

**** Експорт послуг

млн дол. США

4 кв. 2019

4 556

4 642

**** Імпорт послуг

млн дол. США

4 кв. 2019

3 773

4 302

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

4 кв. 2019

1 416

872

*** Надходження

млн дол. США

4 кв. 2019

3 629

3 548

*** Виплати

млн дол. США

4 кв. 2019

2 213

2 676

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

4 кв. 2019

3 847

843

*** Надходження

млн дол. США

4 кв. 2019

4 261

1 212

*** Виплати

млн дол. США

4 кв. 2019

414

369

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

4 кв. 2019

3

39

** Кредит

млн дол. США

4 кв. 2019

6

43

** Дебет

млн дол. США

4 кв. 2019

3

4

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

4 кв. 2019

2 288

-1 752

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

4 кв. 2019

546

10

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2019

1 245

647

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

4 кв. 2019

-18

374

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2019

1 383

2 768

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

4 кв. 2019

2 392

918

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

4 кв. 2019

1 786

532

** Резервні активи

млн дол. США

4 кв. 2019

3 782

893

*Помилки та упущення

млн дол. США

4 кв. 2019

570

624

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

квітень 2020

25 695,05

24 923,75

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

квітень 2020

24 232,18

23 602,49

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

квітень 2020

0,33

0,33

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

квітень 2020

75,82

7,49

* Золото

млн дол. США

квітень 2020

1 386,66

1 313,44

* Інші резервні активи

млн дол. США

квітень 2020

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

квітень 2020

25 695,05

24 923,75

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

4 кв. 2019

145 362

138 397

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

4 кв. 2019

166 099

161 289

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

4 кв. 2019

-20 737

-22 892

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

4 кв. 2019

121 739

118 433

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

4 кв. 2019

44 531

43 012

 Центральний банк

млн дол. США

4 кв. 2019

7 303

7 201

 Інші депозитні корпорації

млн дол. США

4 кв. 2019

4 768

4 855

* Інші сектори

млн дол. США

4 кв. 2019

54 611

53 163

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

4 кв. 2019

10 526

10 202

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут