Звичайна версія сайту
Економічні та фінансові показники України

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду (DSBB). Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page. DSBB забезпечує доступ до ССПД, національних сторінок поширення даних ССПД, розширеного Спеціального стандарту поширення даних (ССПД Плюс, керівництво для країн, що приєдналися, та користувачів).

Національна сторінка поширення даних ССПД на сайті Державної служби статистики України.

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

останні

попереднього
періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

липень 2021

1 923 785,8

1 912 330,4

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

липень 2021

549 274,2

541 494,9

* Грошовий агрегат М1

млн грн

липень 2021

1 123 453,2

1 127 395,7

* Грошовий агрегат М2

млн грн

липень 2021

1 921 437,2

1 909 802,0

Інші статті (чисті)

млн грн

липень 2021

638 466,9

641 492,9

Внутрішній кредит

млн грн

липень 2021

1 828 014,8

1 834 718,3

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

липень 2021

833 322,6

841 767,2

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

липень 2021

915 118,9

920 884,7

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

липень 2021

81 796,3

79 117,5

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

липень 2021

994 692,2

992 951,1

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

липень 2021

13 144,1

12 586,4

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

липень 2021

9 903,2

9 628,8

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

липень 2021

55 565,5

61 726,5

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

липень 2021

683 031,7

679 990,4

** Вимоги до інших секторів

млн грн

липень 2021

233 047,9

229 019,1

Чисті зовнішні активи

млн грн

липень 2021

734 237,9

719 105,0

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

липень 2021

1 088 292,0

1 069 962,8

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

липень 2021

354 054,1

350 857,8

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

серпень 2021

654 731,0

648 425,0

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

серпень 2021

121 006,7

169 101,7

Внутрішній кредит

млн грн

серпень 2021

232 354,8

277 361,8

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

серпень 2021

232 142,9

277 154,5

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

серпень 2021

330 813,0

333 854,3

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

серпень 2021

98 670,1

56 699,8

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

серпень 2021

212,0

207,3

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

серпень 2021

66,9

66,9

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

серпень 2021

0,8

1,0

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

серпень 2021

31,7

29,4

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

серпень 2021

58,0

54,8

** Вимоги до інших секторів

млн грн

серпень 2021

54,5

55,2

Чисті зовнішні активи

млн грн

серпень 2021

543 382,8

540 164,9

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

серпень 2021

863 381,7

791 884,1

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

серпень 2021

319 998,9

251 719,2

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

10.09.2021

8,5

8,0
(з 23.07.2021)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

серпень 2021

9,1

7,8

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

серпень 2021

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

серпень 2021

 

   ** в національній валюті

% річних

серпень 2021

4,6

4,1

   ** в іноземній валюті

% річних

серпень 2021

0,8

1,0

 * домашні господарства:

% річних

серпень 2021

 

   ** в національній валюті

% річних

серпень 2021

6,7

6,8

   ** в іноземній валюті

% річних

серпень 2021

0,5

0,6

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

серпень 2021

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

серпень 2021

 

   ** в національній валюті

% річних

серпень 2021

10,1

9,9

   ** в іноземній валюті

% річних

серпень 2021

3,2

4,8

 * домашні господарства:

% річних

серпень 2021

 

   ** в національній валюті

% річних

серпень 2021

29,7

29,6

   ** в іноземній валюті

% річних

серпень 2021

25,5

21,8

Індикатори фінансової стійкості

%

липень 2021

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

       

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

1 кв. 2021

-1 045

655

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2021

-805

-973

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2021

16 297

17 314

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2021

17 102

18 287

*** Баланс товарів

млн дол. США

1 кв. 2021

-1 862

-2 414

**** Експорт товарів

млн дол. США

1 кв. 2021

12 494

13 042

**** Імпорт товарів

млн дол. США

1 кв. 2021

14 356

15 456

*** Баланс послуг

млн дол. США

1 кв. 2021

1 057

1 441

**** Експорт послуг

млн дол. США

1 кв. 2021

3 803

4 272

**** Імпорт послуг

млн дол. США

1 кв. 2021

2 746

2 831

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

1 кв. 2021

-1 220

433

*** Надходження

млн дол. США

1 кв. 2021

3 006

3 348

*** Виплати

млн дол. США

1 кв. 2021

4 226

2 915

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

1 кв. 2021

980

1 195

*** Надходження

млн дол. США

1 кв. 2021

1 438

1 650

*** Виплати

млн дол. США

1 кв. 2021

458

455

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

1 кв. 2021

6

-15

** Кредит

млн дол. США

1 кв. 2021

8

5

** Дебет

млн дол. США

1 кв. 2021

2

20

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

1 кв. 2021

-831

717

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2021

205

49

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2021

1 665

337

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2021

-110

163

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2021

237

373

** Похідні фінансові інструменти, активи

млн дол. США

1 кв. 2021

0

0

** Похідні фінансові інструменти, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2021

0

0

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2021

1 744

1 110

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2021

-842

2 375

** Резервні активи

млн дол. США

1 кв. 2021

-1 610

2 480

*Помилки та упущення

млн дол. США

1 кв. 2021

208

77

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

серпень 2021

31 614,45

28 951,12

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

серпень 2021

27 302,90

27 314,69

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

серпень 2021

0,34

0,35

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

серпень 2021

2 768,28

85,70

* Золото

млн дол. США

серпень 2021

1 542,93

1 550,38

* Інші резервні активи

млн дол. США

серпень 2021

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

липень 2021

28 951,12

28 357,70

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

1 кв. 2021

149 255

149 756

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

1 кв. 2021

170 867

171 743

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

1 кв. 2021

-21 612

-21 987

Зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

1 кв. 2021

123 107

125 760

Зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

1 кв. 2021

47 186

47 765

* Центральний банк

млн дол. США

1 кв. 2021

6 400

6 927

* Інші депозитні корпорації

млн дол. США

1 кв. 2021

3 281

3 670

* Інші сектори

млн дол. США

1 кв. 2021

52 566

54 236

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

1 кв. 2021

13 674

13 162

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

Категорії даних відповідно до ССПД Плюс (проєкт)

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Фінансовий сектор

Огляд інших фінансових корпорацій

млн грн

1 кв. 2021

натисніть тут

Проєкт метаданих

Індикатори фінансової стійкості (FSIs), перелік згідно з ССПД Плюс

%

2 кв. 2021

натисніть тут

Проєкт метаданих

Боргові цінні папери

млн грн

1 кв. 2021

натисніть тут

Проєкт метаданих

Зовнішній сектор

Участь у Скоординованому обстеженні портфельних інвестицій (CPIS)

млн дол. США

червень 2020

IMF CPIS

Метадані

Участь у Скоординованому обстеженні прямих інвестицій (CDIS)

млн дол. США

2019

IMF CDIS

Метадані

Участь в обстеженні валютної структури міжнародних резервів (COFER)

млн дол. США

2 кв. 2021

IMF COFER

Про COFER