Звичайна версія сайту
Економічні та фінансові показники України

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

останні

попереднього
періоду

Фінансовий сектор
Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

вересень 2020

1 722 082,2

1 674 878,4

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

вересень 2020

475 286,0

470 419,7

* Грошовий агрегат М1

млн грн

вересень 2020

929 444,4

908 804,4

* Грошовий агрегат М2

млн грн

вересень 2020

1 719 316,2

1 672 121,9

Інші статті (чисті)

млн грн

вересень 2020

745 346,8

768 333,7

Внутрішній кредит

млн грн

вересень 2020

1 801 961,7

1 738 903,0

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

вересень 2020

803 181,8

703 326,2

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

вересень 2020

864 842,1

838 459,4

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

вересень 2020

61 660,2

135 133,2

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

вересень 2020

998 779,8

1 035 577,8

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

вересень 2020

12 345,8

11 698,7

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

вересень 2020

8 999,5

8 189,4

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

вересень 2020

62 015,1

60 712,0

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

вересень 2020

691 430,3

728 976,4

** Вимоги до інших секторів

млн грн

вересень 2020

223 989,3

226 001,2

Чисті зовнішні активи

млн грн

вересень 2020

665 467,3

704 308,1

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

вересень 2020

1 058 981,1

1 095 961,3

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

вересень 2020

393 513,8

391 653,2

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

вересень 2020

567 879,8

562 323,0

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

вересень 2020

216 666,9

188 170,3

Внутрішній кредит

млн грн

вересень 2020

300 917,7

219 388,0

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

вересень 2020

299 736,8

218 201,3

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

вересень 2020

343 383,3

336 090,0

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

вересень 2020

43 646,6

   117 888,7

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

вересень 2020

1 180,9

1 186,8

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

вересень 2020

1 039,6

1 028,3

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

вересень 2020

0,5

0,4

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

вересень 2020

19,4

29,7

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

вересень 2020

54,2

60,2

** Вимоги до інших секторів

млн грн

вересень 2020

67,1

68,1

Чисті зовнішні активи

млн грн

вересень 2020

483 629,0

531 105,2

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

вересень 2020

755 844,9

802 399,7

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

вересень 2020

 272 215,9

271 294,4

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

23.10.2020

6.0

6.0
(з 04.09.2020)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

вересень 2020

6.0

6.0

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

вересень 2020

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

вересень 2020

 

   ** в національній валюті

% річних

вересень 2020

3.8

3.9

   ** в іноземній валюті

% річних

вересень 2020

1.1

1.5

 * домашні господарства:

% річних

вересень 2020

 

   ** в національній валюті

% річних

вересень 2020

8.8

9.2

   ** в іноземній валюті

% річних

вересень 2020

1.3

1.4

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

вересень 2020

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

вересень 2020

 

   ** в національній валюті

% річних

вересень 2020

9.7

9.8

   ** в іноземній валюті

% річних

вересень 2020

5.2

5.3

 * домашні господарства:

% річних

вересень 2020

 

   ** в національній валюті

% річних

вересень 2020

30.3

31.3

   ** в іноземній валюті

% річних

вересень 2020

15.8

21.9

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

2 кв. 2020

1 689

2 270

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

2 кв. 2020

942

-861

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

2 кв. 2020

13 205

15 278

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

2 кв. 2020

13 205

16 139

*** Баланс товарів

млн дол. США

2 кв. 2020

-625

-1 697

**** Експорт товарів

млн дол. США

2 кв. 2020

9 850

11 271

**** Імпорт товарів

млн дол. США

2 кв. 2020

10 475

12 968

*** Баланс послуг

млн дол. США

2 кв. 2020

1 567

836

**** Експорт послуг

млн дол. США

2 кв. 2020

3 355

4 007

**** Імпорт послуг

млн дол. США

2 кв. 2020

1 788

3 171

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

2 кв. 2020

-77

2 299

*** Надходження

млн дол. США

2 кв. 2020

2 407

3 129

*** Виплати

млн дол. США

2 кв. 2020

2 484

830

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

2 кв. 2020

824

832

*** Надходження

млн дол. США

2 кв. 2020

1 131

1 192

*** Виплати

млн дол. США

2 кв. 2020

307

360

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

2 кв. 2020

3

5

** Кредит

млн дол. США

2 кв. 2020

4

7

** Дебет

млн дол. США

2 кв. 2020

1

2

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

2 кв. 2020

1 983

1971

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

2 кв. 2020

21

111

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2020

1 275

-1 447

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

2 кв. 2020

73

-114

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2020

-1 830

1 651

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

2 кв. 2020

1 136

2 336

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2020

3 219

-1 365

** Резервні активи

млн дол. США

2 кв. 2020

3 417

-684

*Помилки та упущення

млн дол. США

2 кв. 2020

291

535

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

вересень 2020

26 525,75

29 048,75

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

вересень 2020

24 969,49

27 436,44

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

вересень 2020

0,34

0,34

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

вересень 2020

6,12

6,18

* Золото

млн дол. США

вересень 2020

1 549,80

1 605,79

* Інші резервні активи

млн дол. США

вересень 2020

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

вересень 2020

26 525,75

29 048,75

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

2 кв. 2020

145 797

141 542

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

2 кв. 2020

166 057

161 067

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

2 кв. 2020

-20 260

-19 525

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

2 кв. 2020

122 796

120 334

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

2 кв. 2020

45 952

44 648

 Центральний банк

млн дол. США

2 кв. 2020

6 943

6 889

 Інші депозитні корпорації

млн дол. США

2 кв. 2020

4 198

4 031

* Інші сектори

млн дол. США

2 кв. 2020

52 498

53 326

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

2 кв. 2020

13 205

11 445

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут