Звичайна версія сайту
Економічні та фінансові показники України

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

останні

попереднього
періоду

Фінансовий сектор
Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

квітень 2021

1 886 047,1

1 852 435,2

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

квітень 2021

531 059,7

512 787,7

* Грошовий агрегат М1

млн грн

квітень 2021

1 073 280,6

1 045 049,3

* Грошовий агрегат М2

млн грн

квітень 2021

1 883 505,3

1 849 865,5

Інші статті (чисті)

млн грн

квітень 2021

669 503,5

660 357,9

Внутрішній кредит

млн грн

квітень 2021

1 853 482,3

1 838 916,5

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

квітень 2021

868 893,9

872 298,1

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

квітень 2021

958 443,7

969 266,7

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

квітень 2021

89 549,8

96 968,6

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

квітень 2021

984 588,4

966 618,4

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

квітень 2021

12 916,9

13 321,9

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

квітень 2021

9 949,0

10 371,3

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

квітень 2021

62 028,4

64 588,0

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

квітень 2021

681 162,1

662 851,4

** Вимоги до інших секторів

млн грн

квітень 2021

218 531,9

215 485,9

Чисті зовнішні активи

млн грн

квітень 2021

702 068,2

673 876,6

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

квітень 2021

1 062 350,5

1 030 850,3

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

квітень 2021

360 282,2

356 973,7

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

травень 2021

644 141,9

621 936,2

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

травень 2021

154 836,4

182 190,9

Внутрішній кредит

млн грн

травень 2021

279 818,1

281 644,6

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

травень 2021

279 598,8

281 392,0

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

травень 2021

338 941,9

350 061,6

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

травень 2021

59 343,1

 68 669,6

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

травень 2021

219,3

252,6

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

травень 2021

68,7

68,7

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

травень 2021

1,8

2,0

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

травень 2021

26,4

43,8

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

травень 2021

64,9

79,9

** Вимоги до інших секторів

млн грн

травень 2021

57,4

58,2

Чисті зовнішні активи

млн грн

травень 2021

519 160,2

522 482,5

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

травень 2021

778 616,4

783 452,4

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

травень 2021

259 456,3

260 970,0

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

18.06.2021

7,5

7,5
(з 15.04.2021)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

травень 2021

7,8

6,7

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

травень 2021

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

травень 2021

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2021

4,0

3,9

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2021

1,0

1,0

 * домашні господарства:

% річних

травень 2021

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2021

6,9

6,7

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2021

0,6

0,7

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

травень 2021

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

травень 2021

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2021

9,6

9,4

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2021

4,7

4,9

 * домашні господарства:

% річних

травень 2021

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2021

29,6

29,6

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2021

24,8

25,2

Індикатори фінансової стійкості

%

квітень 2021

натисніть тут

Метадані

Індикатори фінансової стійкості, перелік згідно з розширеним стандартом поширення даних ССПД Плюс

%

1 кв. 2021

натисніть тут

Проєкт метаданих

Фондовий ринок

       

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

1 кв. 2021

-1 045

655

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2021

-805

-973

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2021

16 297

17 314

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2021

17 102

18 287

*** Баланс товарів

млн дол. США

1 кв. 2021

-1 862

-2 414

**** Експорт товарів

млн дол. США

1 кв. 2021

12 494

13 042

**** Імпорт товарів

млн дол. США

1 кв. 2021

14 356

15 456

*** Баланс послуг

млн дол. США

1 кв. 2021

1 057

1 441

**** Експорт послуг

млн дол. США

1 кв. 2021

3 803

4 272

**** Імпорт послуг

млн дол. США

1 кв. 2021

2 746

2 831

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

1 кв. 2021

-1 220

433

*** Надходження

млн дол. США

1 кв. 2021

3 006

3 348

*** Виплати

млн дол. США

1 кв. 2021

4 226

2 915

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

1 кв. 2021

980

1 195

*** Надходження

млн дол. США

1 кв. 2021

1 438

1 650

*** Виплати

млн дол. США

1 кв. 2021

458

455

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

1 кв. 2021

6

-15

** Кредит

млн дол. США

1 кв. 2021

8

5

** Дебет

млн дол. США

1 кв. 2021

2

20

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

1 кв. 2021

-831

717

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2021

205

49

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2021

1 665

337

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2021

-110

163

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2021

237

373

** Похідні фінансові інструменти, активи

млн дол. США

1 кв. 2021

0

0

** Похідні фінансові інструменти, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2021

0

0

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2021

1 744

1 110

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2021

-842

2 375

** Резервні активи

млн дол. США

1 кв. 2021

-1 610

2 480

*Помилки та упущення

млн дол. США

1 кв. 2021

208

77

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

травень 2021

27 840,23

28 000,06

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

травень 2021

26 238,63

26 427,10

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

травень 2021

0,35

0,35

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

травень 2021

5,82

70,27

* Золото

млн дол. США

травень 2021

1 595,43

1 502,34

* Інші резервні активи

млн дол. США

травень 2021

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

травень 2021

27 840,23

28 000,06

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

4 кв. 2020

149 721

145 980

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

4 кв. 2020

170 920

166 626

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

4 кв. 2020

-21 199

-20 646

Зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

1 кв. 2021

123 107

125 760

Зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

1 кв. 2021

47 186

47 765

* Центральний банк

млн дол. США

1 кв. 2021

6 400

6 927

* Інші депозитні корпорації

млн дол. США

1 кв. 2021

3 281

3 670

* Інші сектори

млн дол. США

1 кв. 2021

52 566

54 236

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

1 кв. 2021

13 674

13 162

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут