Звичайна версія сайту
Економічні та фінансові показники України

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

останні

попереднього
періоду

Фінансовий сектор
Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

січень 2021

1 838 498,1

1 850 013,8

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

січень 2021

514 940,8

516 084,8

* Грошовий агрегат М1

млн грн

січень 2021

1 035 848,8

1 050 057,3

* Грошовий агрегат М2

млн грн

січень 2021

1 835 885,2

1 847 369,9

Інші статті (чисті)

млн грн

січень 2021

691 097,1

686 291,6

Внутрішній кредит

млн грн

січень 2021

1 822 367,6

1 828 302,9

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

січень 2021

854 959,7

863 352,5

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

січень 2021

954 705,1

952 923,6

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

січень 2021

99 745,4

89 571,2

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

січень 2021

967 407,9

964 950,4

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

січень 2021

13 229,8

11 154,3

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

січень 2021

11 146,0

11 279,5

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

січень 2021

67 134,0

60 884,0

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

січень 2021

666 064,0

673 179,9

** Вимоги до інших секторів

млн грн

січень 2021

209 834,2

208 452,8

Чисті зовнішні активи

млн грн

січень 2021

707 227,6

708 002,5

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

січень 2021

1 089 918,2

1 097 299,0

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

січень 2021

382 690,6

389 296,5

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

січень 2021

612 696,5

595 992,9

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

січень 2021

192 291,5

228 562,5

Внутрішній кредит

млн грн

січень 2021

261 184,2

267 680,2

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

січень 2021

260 027,1

266 528,1

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

січень 2021

339 512,0

337 051,9

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

січень 2021

79 484,9

   70 523,8

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

січень 2021

1 157,1

1 152,1

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

січень 2021

1 013,1

1 013,1

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

січень 2021

2,0

0,8

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

січень 2021

25,7

17,3

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

січень 2021

54,2

57,7

** Вимоги до інших секторів

млн грн

січень 2021

62,1

63,2

Чисті зовнішні активи

млн грн

січень 2021

543 803.8

556 875.1

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

січень 2021

821 766,3

835 203,9

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

січень 2021

277 962,5

278 328,7

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

05.03.2021

6,5

6,0
(з 22.01.2021)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

січень 2021

6,1

6,1

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

січень 2021

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

січень 2021

 

   ** в національній валюті

% річних

січень 2021

3,7

3,7

   ** в іноземній валюті

% річних

січень 2021

1,2

1,1

 * домашні господарства:

% річних

січень 2021

 

   ** в національній валюті

% річних

січень 2021

7,7

7,6

   ** в іноземній валюті

% річних

січень 2021

1,2

1,2

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

січень 2021

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

січень 2021

 

   ** в національній валюті

% річних

січень 2021

9,4

9,2

   ** в іноземній валюті

% річних

січень 2021

4,4

5,1

 * домашні господарства:

% річних

січень 2021

 

   ** в національній валюті

% річних

січень 2021

30,3

29,9

   ** в іноземній валюті

% річних

січень 2021

18,7

21,7

Індикатори фінансової стійкості

%

грудень 2020

натисніть тут

Метадані

Індикатори фінансової стійкості, перелік згідно з розширеним стандартом поширення даних ССПД Плюс

%

4 кв. 2020

натисніть тут

Проєкт метаданих

Фондовий ринок

       

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

3 кв. 2020

716

2 154

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

3 кв. 2020

-1 025

812

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

3 кв. 2020

14 858

13 215

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

3 кв. 2020

15 883

12 403

*** Баланс товарів

млн дол. США

3 кв. 2020

-2 039

-561

**** Експорт товарів

млн дол. США

3 кв. 2020

11 000

9 845

**** Імпорт товарів

млн дол. США

3 кв. 2020

13 039

10 406

*** Баланс послуг

млн дол. США

3 кв. 2020

1 014

1 373

**** Експорт послуг

млн дол. США

3 кв. 2020

3 858

3 370

**** Імпорт послуг

млн дол. США

3 кв. 2020

2 844

1 997

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

3 кв. 2020

868

506

*** Надходження

млн дол. США

3 кв. 2020

3 256

2 985

*** Виплати

млн дол. США

3 кв. 2020

2 388

2 479

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

3 кв. 2020

873

836

*** Надходження

млн дол. США

3 кв. 2020

1 322

1 176

*** Виплати

млн дол. США

3 кв. 2020

449

340

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

3 кв. 2020

6

3

** Кредит

млн дол. США

3 кв. 2020

10

4

** Дебет

млн дол. США

3 кв. 2020

4

1

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

3 кв. 2020

961

2 358

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

3 кв. 2020

175

21

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2020

80

1 275

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

3 кв. 2020

30

73

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2020

-868

-1 833

** Похідні фінансові інструменти, активи

млн дол. США

3 кв. 2020

0

0

** Похідні фінансові інструменти, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2020

-329

0

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

3 кв. 2020

1 865

1 633

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2020

-22

3 344

** Резервні активи

млн дол. США

3 кв. 2020

-2 248

3 417

*Помилки та упущення

млн дол. США

3 кв. 2020

239

201

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

лютий 2021

28 543,16

28 820,91

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

лютий 2021

27 035,94

27 194,22

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

лютий 2021

0,35

0,35

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

лютий 2021

5,95

78,00

* Золото

млн дол. США

лютий 2021

1 500,92

1 548,34

* Інші резервні активи

млн дол. США

лютий 2021

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

січень  2021

28 820,91

29 132,89

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

3 кв. 2020

146 214

146 257

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

3 кв. 2020

167 245

168 884

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

3 кв. 2020

-21 031

-22 627

Зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Зовнішній борг

млн дол. США

3 кв. 2020

122 799

122 626

Зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

3 кв. 2020

44 934

45 952

 Центральний банк

млн дол. США

3 кв. 2020

6 772

6 943

 Інші депозитні корпорації

млн дол. США

3 кв. 2020

4 024

4 198

* Інші сектори

млн дол. США

3 кв. 2020

53 537

52 328

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

3 кв. 2020

13 532

13 205

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут