Звичайна версія сайту
Економічні та фінансові показники України

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

останні

попереднього
періоду

Фінансовий сектор
Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

червень 2020

1 610 503,7

1 578 409,0

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

червень 2020

448 586,8

434 893,7

* Грошовий агрегат М1

млн грн

червень 2020

869 491,3

838 015,3

* Грошовий агрегат М2

млн грн

червень 2020

1 607 837,3

1 575 518,9

Інші статті (чисті)

млн грн

червень 2020

732 042,9

773 402,2

Внутрішній кредит

млн грн

червень 2020

1 692 155,2

1 754 019,4

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

червень 2020

680 716,8

743 071,9

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

червень 2020

831 975,3

808 675,6

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

червень 2020

151 258,5

65 603,7

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

червень 2020

1 011 438,5

1 010 947,4

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

червень 2020

12 425,1

11 852,4

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

червень 2020

7 002,0

6 713,1

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

червень 2020

66 026,6

62 929,8

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

червень 2020

705 659,9

710 228,6

** Вимоги до інших секторів

млн грн

червень 2020

220 324,9

219 223,4

Чисті зовнішні активи

млн грн

червень 2020

650 391,4

597 791,8

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

червень 2020

1 029 019,1

974 073,9

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

червень 2020

378 627,8

376 282,2

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

червень 2020

532 652,3

519 652,1

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

червень 2020

176 008,3

200 339,0

Внутрішній кредит

млн грн

червень 2020

204 165,1

294 774,7

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

червень 2020

203 005,1

293 582,8

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

червень 2020

335 934,3

340 103,1

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

червень 2020

132 929,2

46 520,4

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

червень 2020

1 159,9

1 191,9

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

червень 2020

1 005,4

1 039,3

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

червень 2020

0,9

1,0

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

червень 2020

15,3

19,5

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

червень 2020

68,2

60,3

** Вимоги до інших секторів

млн грн

червень 2020

70,3

71,9

Чисті зовнішні активи

млн грн

червень 2020

504 495,6

425 216,4

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

червень 2020

764 076,6

685 785,5

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

травень 2020

 259 581,0

260569,1

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

12.06.2020

6.0

8.0
(з 24.04.2020)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

червень 2020

6.4

8.0

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

червень 2020

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

червень 2020

 

   ** в національній валюті

% річних

червень 2020

5.3

6.2

   ** в іноземній валюті

% річних

червень 2020

1.9

1.8

 * домашні господарства:

% річних

червень 2020

 

   ** в національній валюті

% річних

червень 2020

10.4

11.1

   ** в іноземній валюті

% річних

червень 2020

1.7

1.9

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

червень 2020

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

червень 2020

 

   ** в національній валюті

% річних

червень 2020

10.8

11.8

   ** в іноземній валюті

% річних

червень 2020

5.1

4.8

 * домашні господарства:

% річних

червень 2020

 

   ** в національній валюті

% річних

червень 2020

32.4

32.9

   ** в іноземній валюті

% річних

червень 2020

12.7

16.6

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

1 кв. 2020

2 327

1 432

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2020

-898

-3 568

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2020

15 257

16 562

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2020

16 155

20 130

*** Баланс товарів

млн дол. США

1 кв. 2020

-1 642

-4 331

**** Експорт товарів

млн дол. США

1 кв. 2020

11 272

11 997

**** Імпорт товарів

млн дол. США

1 кв. 2020

12 914

16 328

*** Баланс послуг

млн дол. США

1 кв. 2020

744

763

**** Експорт послуг

млн дол. США

1 кв. 2020

3 985

4 565

**** Імпорт послуг

млн дол. США

1 кв. 2020

3 241

3 802

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

1 кв. 2020

2 419

1 120

*** Надходження

млн дол. США

1 кв. 2020

3 220

3 531

*** Виплати

млн дол. США

1 кв. 2020

801

2 411

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

1 кв. 2020

806

3 880

*** Надходження

млн дол. США

1 кв. 2020

1 165

4 295

*** Виплати

млн дол. США

1 кв. 2020

359

415

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

1 кв. 2020

5

3

** Кредит

млн дол. США

1 кв. 2020

7

6

** Дебет

млн дол. США

1 кв. 2020

2

3

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

1 кв. 2020

2 749

1971

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2020

109

546

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2020

-1 451

1 466

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2020

-114

-18

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2020

1 651

1 383

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2020

2 249

2 297

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2020

-1 389

1 787

** Резервні активи

млн дол. США

1 кв. 2020

-684

3 782

*Помилки та упущення

млн дол. США

1 кв. 2020

417

536

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

липень 2020

28 802.44

28 515.20

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

липень 2020

27 131.17

27 083.43

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

липень 2020

0,34

0,33

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

липень 2020

72.16

1,47

* Золото

млн дол. США

липень 2020

1 598.77

1 429,97

* Інші резервні активи

млн дол. США

липень 2020

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

червень 2020

28 515.20

25 373.81

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

1 кв. 2020

141 618

140 853

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

1 кв. 2020

140 853

140 853

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

1 кв. 2020

-18 395

-27 727

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

1 кв. 2020

120 334

121 739

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

1 кв. 2020

44 648

44 531

 Центральний банк

млн дол. США

1 кв. 2020

6 889

7 303

 Інші депозитні корпорації

млн дол. США

1 кв. 2020

4 031

4 768

* Інші сектори

млн дол. США

1 кв. 2020

53 321

54 611

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

1 кв. 2020

11 445

10 526

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут