Звичайна версія сайту
Економічні та фінансові показники України

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду (DSBB). Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page. DSBB забезпечує доступ до ССПД, національних сторінок поширення даних ССПД, розширеного Спеціального стандарту поширення даних (ССПД Плюс, керівництво для країн, що приєдналися, та користувачів).

Національна сторінка поширення даних ССПД на сайті Державної служби статистики України.

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

останні

попереднього
періоду

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

листопад 2021

1 957 884,0

1 940 553,9

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

листопад 2021

549 643,7

553 799,3

* Грошовий агрегат М1

млн грн

листопад 2021

1 174 475,6

1 164 574,6

* Грошовий агрегат М2

млн грн

листопад 2021

1 956 030,5

1 938 635,9

Інші статті (чисті)

млн грн

листопад 2021

644 032,7

631 770,5

Внутрішній кредит

млн грн

листопад 2021

1 852 785,1

1 872 615,2

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

листопад 2021

803 963,9

836 313,3

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

листопад 2021

912 278,1

912 877,2

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

листопад 2021

108 314,2

76 563,9

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

листопад 2021

1 048 821,2

1 036 302,0

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

листопад 2021

14 403,4

14 088,7

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

листопад 2021

13 250,6

11 537,0

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

листопад 2021

54 599,8

53 961,4

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

листопад 2021

713 764,9

711 634,4

** Вимоги до інших секторів

млн грн

листопад 2021

252 802,5

245 080,4

Чисті зовнішні активи

млн грн

листопад 2021

749 131,6

699 709,2

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

листопад 2021

1 123 945,1

1 065 734,8

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

листопад 2021

374 813,6

366 025,6

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

листопад 2021

655 456,8

653 973,4

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

листопад 2021

159 454,3

159 046,9

Внутрішній кредит

млн грн

листопад 2021

238 836,7

282 529,6

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

листопад 2021

238 469,7

282 156,4

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

листопад 2021

323 428,2

334 050,1

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

листопад 2021

84 958,5

51 893,7

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

листопад 2021

367,0

373,2

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

листопад 2021

240,5

240,5

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

листопад 2021

1,3

1,0

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

листопад 2021

22,8

35,9

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

листопад 2021

50,6

42,9

** Вимоги до інших секторів

млн грн

листопад 2021

51,9

52,9

Чисті зовнішні активи

млн грн

листопад 2021

576 074,3

530 490,6

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

листопад 2021

846 578,8

795 932,4

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

листопад 2021

270 504,5

265 441,7

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

21.01.2022

10,0

9,0
(з 10.12.2021)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

грудень 2021

9,9

9,5

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

грудень 2021

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

грудень 2021

 

   ** в національній валюті

% річних

грудень 2021

4,6

4,9

   ** в іноземній валюті

% річних

грудень 2021

1,4

1,0

 * домашні господарства:

% річних

грудень 2021

 

   ** в національній валюті

% річних

грудень 2021

7,0

7,0

   ** в іноземній валюті

% річних

грудень 2021

0,6

0,6

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

грудень 2021

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

грудень 2021

 

   ** в національній валюті

% річних

грудень 2021

10,5

10,0

   ** в іноземній валюті

% річних

грудень 2021

3,3

3,2

 * домашні господарства:

% річних

грудень 2021

 

   ** в національній валюті

% річних

грудень 2021

28,1

28,3

   ** в іноземній валюті

% річних

грудень 2021

23,2

18,3

Індикатори фінансової стійкості

%

листопад 2021

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

       

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

3 кв. 2021

-882

499

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

3 кв. 2021

-954

416

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

3 кв. 2021

21 925

19 185

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

3 кв. 2021

22 879

18 769

*** Баланс товарів

млн дол. США

3 кв. 2021

-1 449

-313

**** Експорт товарів

млн дол. США

3 кв. 2021

17 139

14 960

**** Імпорт товарів

млн дол. США

3 кв. 2021

18 588

15 273

*** Баланс послуг

млн дол. США

3 кв. 2021

495

729

**** Експорт послуг

млн дол. США

3 кв. 2021

4 786

4 225

**** Імпорт послуг

млн дол. США

3 кв. 2021

4 291

3 496

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

3 кв. 2021

-1 209

-1 005

*** Надходження

млн дол. США

3 кв. 2021

4 138

3 902

*** Виплати

млн дол. США

3 кв. 2021

5 347

4 907

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

3 кв. 2021

1 281

1 088

*** Надходження

млн дол. США

3 кв. 2021

1 834

1 613

*** Виплати

млн дол. США

3 кв. 2021

553

525

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

3 кв. 2021

-2

7

** Кредит

млн дол. США

3 кв. 2021

12

9

** Дебет

млн дол. США

3 кв. 2021

14

2

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

3 кв. 2021

-170

1 056

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

3 кв. 2021

162

360

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2021

2 670

1553

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

3 кв. 2021

31

-73

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2021

-1 821

2 098

** Похідні фінансові інструменти, активи

млн дол. США

3 кв. 2021

0

0

** Похідні фінансові інструменти, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2021

0

0

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

3 кв. 2021

2 052

3 059

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2021

2 015

-93

** Резервні активи

млн дол. США

3 кв. 2021

449

1 268

*Помилки та упущення

млн дол. США

3 кв. 2021

714

550

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

грудень 2021

30 940,92

30 598,44

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

грудень 2021

29 364,20

27 735,78

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

грудень 2021

0,34

0,34

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

грудень 2021

18,62

1 318,88

* Золото

млн дол. США

грудень 2021

1 557,76

1 543,44

* Інші резервні активи

млн дол. США

грудень 2021

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

листопад 2021

30 598,44

29 654,29

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

3 кв. 2021

156 505

153 977

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

3 кв. 2021

178 660

176 542

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

3 кв. 2021

-22 155

-22 565

Зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

3 кв. 2021

125 037

125 204

Зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

3 кв. 2021

48 391

49 320

* Центральний банк

млн дол. США

3 кв. 2021

7 257

6 442

* Інші депозитні корпорації

млн дол. США

3 кв. 2021

3 441

3 317

* Інші сектори

млн дол. США

3 кв. 2021

45 706

46 563

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

3 кв. 2021

20 242

19 562

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут

 

Категорії даних відповідно до ССПД Плюс (проєкт)

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Фінансовий сектор

Огляд інших фінансових корпорацій

млн грн

3 кв. 2021

натисніть тут

Проєкт метаданих

Індикатори фінансової стійкості (FSIs), перелік згідно з ССПД Плюс

%

3 кв. 2021

натисніть тут

Проєкт метаданих

Боргові цінні папери

млн грн

3 кв. 2021

натисніть тут

Проєкт метаданих

Зовнішній сектор

Участь у Скоординованому обстеженні портфельних інвестицій (CPIS)

млн дол. США

червень 2020

IMF CPIS

Метадані

Участь у Скоординованому обстеженні прямих інвестицій (CDIS)

млн дол. США

2019

IMF CDIS

Метадані

Участь в обстеженні валютної структури міжнародних резервів (COFER)

млн дол. США

3 кв. 2021

IMF COFER

Про COFER