Звичайна версія сайту
Економічні та фінансові показники України

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

останні

попереднього
періоду

Фінансовий сектор
Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

травень 2020

1578409,0

1 544 690.6

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

травень 2020

434 893,7

417 802.7

* Грошовий агрегат М1

млн грн

травень 2020

838 015,3

813 728.3

* Грошовий агрегат М2

млн грн

травень 2020

1 575 518,9

1 541 727.9

Інші статті (чисті)

млн грн

травень 2020

773 402,2

760 773.1

Внутрішній кредит

млн грн

травень 2020

1 754 019,4

1 699 018.5

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

травень 2020

743 071,9

678 003.5

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

травень 2020

808 675,6

757 587.0

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

травень 2020

65 603,7

79 583.5

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

травень 2020

1 010 947,4

1 021 015.0

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

травень 2020

11 852,4

11 683.1

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

травень 2020

6 713,1

6 268.3

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

травень 2020

62 929,8

63 635.6

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

травень 2020

710 228,6

720 096.9

** Вимоги до інших секторів

млн грн

травень 2020

219 223,4

219 331.1

Чисті зовнішні активи

млн грн

травень 2020

597 791,8

606 445.2

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

травень 2020

974 073,9

979 897.4

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

травень 2020

376 282,2

373 452.2

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

травень 2020

519 652,1

512 013,2

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

травень 2020

200 339,0

208 999,7

Внутрішній кредит

млн грн

травень 2020

294 774,7

285 056,3

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

травень 2020

293 582,8

283 865,4

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

травень 2020

340 103,1

344 199,17

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

травень 2020

46 520,4

60 333,7

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

травень 2020

1 191,9

1 190,8

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

травень 2020

1 039,3

1 027,6

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

травень 2020

1,0

1,2

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

травень 2020

19,5

28,9

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

травень 2020

60,3

59,6

** Вимоги до інших секторів

млн грн

травень 2020

71,9

73,5

Чисті зовнішні активи

млн грн

травень 2020

425 216,4

435 956,7

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

травень 2020

685 785,5

696 896,6

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

травень 2020

260569,1

260 939,9

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

12.06.2020

6.0

8.0
(з 24.04.2020)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

травень 2020

8.0

8.5

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

травень 2020

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

травень 2020

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2020

6.2

7.2

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2020

1.8

1.3

 * домашні господарства:

% річних

травень 2020

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2020

11.1

11.5

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2020

1.9

2.2

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

травень 2020

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

травень 2020

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2020

11.8

13.5

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2020

4.8

4.7

 * домашні господарства:

% річних

травень 2020

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2020

32.9

33.7

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2020

16.6

14.6

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

1 кв. 2020

2 327

1 432

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2020

-898

-3 568

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2020

15 257

16 562

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2020

16 155

20 130

*** Баланс товарів

млн дол. США

1 кв. 2020

-1 642

-4 331

**** Експорт товарів

млн дол. США

1 кв. 2020

11 272

11 997

**** Імпорт товарів

млн дол. США

1 кв. 2020

12 914

16 328

*** Баланс послуг

млн дол. США

1 кв. 2020

744

763

**** Експорт послуг

млн дол. США

1 кв. 2020

3 985

4 565

**** Імпорт послуг

млн дол. США

1 кв. 2020

3 241

3 802

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

1 кв. 2020

2 419

1 120

*** Надходження

млн дол. США

1 кв. 2020

3 220

3 531

*** Виплати

млн дол. США

1 кв. 2020

801

2 411

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

1 кв. 2020

806

3 880

*** Надходження

млн дол. США

1 кв. 2020

1 165

4 295

*** Виплати

млн дол. США

1 кв. 2020

359

415

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

1 кв. 2020

5

3

** Кредит

млн дол. США

1 кв. 2020

7

6

** Дебет

млн дол. США

1 кв. 2020

2

3

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

1 кв. 2020

2 749

1971

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2020

109

546

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2020

-1 451

1 466

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2020

-114

-18

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2020

1 651

1 383

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2020

2 249

2 297

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2020

-1 389

1 787

** Резервні активи

млн дол. США

1 кв. 2020

-684

3 782

*Помилки та упущення

млн дол. США

1 кв. 2020

417

536

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

червень 2020

28 515,73

25 373,81

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

червень 2020

27 083,96

23 959,80

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

червень 2020

0,33

0,33

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

червень 2020

1,47

15,84

* Золото

млн дол. США

червень 2020

1 429,97

1 397,84

* Інші резервні активи

млн дол. США

червень 2020

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

травень 2020

25 373,81

25 695,05

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

1 кв. 2020

141 618

140 853

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

1 кв. 2020

140 853

140 853

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

1 кв. 2020

-18 395

-27 727

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

1 кв. 2020

120 334

121 739

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

1 кв. 2020

44 648

44 531

 Центральний банк

млн дол. США

1 кв. 2020

6 889

7 303

 Інші депозитні корпорації

млн дол. США

1 кв. 2020

4 031

4 768

* Інші сектори

млн дол. США

1 кв. 2020

53 321

54 611

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

1 кв. 2020

11 445

10 526

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут