Звичайна версія сайту
Подати запит з питань ліцензування
 
Необхідно долучити до звернення скановані копії документів, які підтверджують повноваження представника заявника

Що варто знати?
За допомогою цієї форми Ви можете оформити запит з метою отримання інформації щодо реєстрації та ліцензування банків, небанківських фінансових установ, юридичних осіб – лізингодавців, учасників платіжного та фінансових ринків, колекторських компаній, погодження посадових осіб, набуття/збільшення істотної участі у фінансовій установі, структур власності, з запитань по роботі з КІС НБУ, уточнення статусу розгляду пакетів документів, що подавалися до Національного банку. 

Відмова у наданні інформації
Національний банк залишає за собою право не надавати відповідь на Ваш запит, якщо питання є законодавчо врегульованими, а запитувана інформація є загальновідомою та загальнодоступною, у тому числі, на вебсайті Національного банку.  

Особливості надання інформації на запити
  • Надання інформації на Ваш запит не є консультаційними послугами.
  • Інформація, надана представниками Національного банку на Ваш запит, є виключно довідковою інформацією, яка може бути використана заявником (потенційним заявником) за його бажанням та на власний розсуд.
  • Інформація, надана представниками Національного банку на Ваш запит, може змінюватися з огляду на зміни в законодавстві та/або у зв’язку з переглядом Національним банком власної позиції стосовно такої інформації.
  • Відповідь на запит не впливає на результати розгляду Національним банком документів, поданих заявником (потенційним заявником) у межах процедур, передбачених законодавством України.
  • Відповідь на запит не є та не може вважатися будь-якою процедурою, передбаченою законодавством України, або її альтернативою, відповідно вона жодним чином не впливає на передбачений законодавством України порядок звернення заявника (потенційного заявника) до Національного банку для здійснення передбачених чинним законодавством процедур та/або для отримання роз’яснень.
  • Надання відповіді на Ваш запит не є процедурою, передбаченою Законами України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, “Про звернення громадян”,  “Про доступ до публічної інформації”.
  • Запити, що не дають змогу ідентифікувати заявника, не містять чітких та змістовних запитань або містять нецензурну лексику, образи, будь-які прояви агресії та дискримінації, розглядатися не будуть. 

Ініціювання зустрічі
У разі необхідності ініціювати проведення зустрічі (онлайн відео-конференції) з представниками профільних підрозділів Національного банку для обговорення питань щодо реєстрації та ліцензування банків, небанківських фінансових установ, юридичних осіб – лізингодавців, учасників платіжного та фінансових ринків, колекторських компаній, Ви можете надіслати своє звернення за посиланням.

Форми запитів
Для отримання офіційних роз’яснень Національного банку, Ви можете оформити запит в електронному, на адресу nbu@bank.gov.ua або паперовому, на адресу 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, вигляді.

Згода на обробку персональних даних
Заповнюючи форму, особа (представник особи) надає згоду на обробку персональних даних, зберігання та перевірку отриманої інформації та документів, а також, якщо форма містить персональні дані інших фізичних осіб, підтверджує, що отримав(ла) згоду на обробку персональних даних таких фізичних осіб.