Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Реєстрація платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг

Порядок внесення Національним банком до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – РПІ), а також виключення з нього відомостей про платіжні системи, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг передбачений Положенням про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг (далі – Положення).

Національний банк реєструє:

Стати учасником платіжної системи може лише банк або небанківський надавач фінансових платіжних послуг, який отримав ліцензію на надання платіжних послуг.

Технологічні оператори платіжних послуг – особлива категорія учасників платіжного ринку, які надають послуги процесингу, клірингу, виконують операційні, інформаційні та інші технологічні функції, пов’язані з наданням платіжних послуг, без залучення коштів за платіжними операціями на свій рахунок. Отримати статус технологічного оператора платіжних послуг може будь-яка юридична особа.

Реєстрація платіжних систем
Реєстрація платіжної системи, оператором якої є резидент

Реєстрацію платіжної системи та узгодження змін до умов та порядку діяльності, оператором якої є юридична особа-резидент України, здійснює Національний банк. Відомості про реєстрацію платіжної системи вносяться в РПІ.

Хто може зареєструвати платіжну систему?

Які основні документи подаються?

Скільки часу триває розгляд документів?

Будь-яка юридична особа (набуває статус оператора платіжної системи після реєстрації)

 • Заява про реєстрацію та внесення до РПІ відомостей про платіжну систему.
 • Інформаційна довідка про умови та порядок діяльності платіжної системи (далі – Інформаційна довідка).
 • Анкета (не подається надавачем платіжних послуг, крім банку).

Інформаційна довідка має містити запевнення про її відповідність затвердженим правилам платіжної системи, а також дату та номер рішення про затвердження правил.

Правила платіжної системи повинні бути затверджені виконавчим органом та/або наглядовою радою та підписані керівником оператора платіжної системи.

60 робочих днів із дати подання повного пакета документів
(строк може бути продовжено).

Національний банк за результатами розгляду документів приймає рішення про внесення до РПІ відомостей про платіжну систему, оператором якої є резидент, або про відмову у внесенні до РПІ.

Порядок узгодження змін до інформаційної довідки про умови та порядок діяльності платіжної системи, оператором якої є резидент

Оператор платіжної системи та її учасники мають право надавати послуги платіжної системи, оператором якої є резидент, згідно з унесеними до Інформаційної довідки змінами, після узгодження цих змін з Національним банком.

Документи, до яких вносяться зміни

Документи, що подаються

Строки подачі документів

Скільки часу триває розгляд документів?

Правила платіжної системи в частині положень, що містяться в Інформаційній довідці

 • супровідний лист із зазначенням переліку змін та підстав їх внесення;
 • зміни до Інформаційної довідки або Інформаційну довідку у новій редакції;
 • порівняльну таблицю змін.

протягом 15 робочих днів із дня внесення змін.

60 робочих днів із дати подання повного пакета документів
(строк може бути продовжено).

Національний банк за результатами розгляду документів приймає рішення про узгодження змін до Інформаційної довідки або про відмову в узгоджені змін до Інформаційної довідки.

 

Реєстрація міжнародної платіжної системи, оператором якої є нерезидент

Міжнародною платіжною системою вважається платіжна система, яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи.

Реєстрацію міжнародних платіжних систем, узгодження змін до умов та порядку діяльності в Україні міжнародних платіжних систем, оператором якої є нерезидент, здійснює Національний банк.

Відомості про реєстрацію міжнародної платіжної системи, оператором якої є нерезидент, вносяться до РПІ.

Хто може зареєструвати платіжну систему?

Які основні документи подаються?

Скільки часу триває розгляд документів?

Оператор-нерезидент

Представництво в Україні

Розрахунковий банк в Україні

Уповноважена установа

 • Заява про реєстрацію та внесення до РПІ відомостей про міжнародну платіжну систему;
 • копії реєстраційних документів оператора-нерезидента;
 • копія документа про право оператора здійснювати діяльність у сфері міжнародних переказів коштів (якщо оператор надає/має намір надавати послуги в системі);
 • копії документів оператора (у разі відсутності – Інформаційну довідку), які містять інформацію відповідно до вимог Положення;
 • копії документів, що регламентують порядок роботи системи;
 • копії документів, що регламентують вимоги у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів;
 • Анкета щодо оператора (не подається щодо публічної компанії/юридичної особи, контроль над якою здійснюється публічною компанією).

60 робочих днів із дати подання повного пакета документів
(строк може бути продовжено).

Національний банк за результатами розгляду документів приймає рішення про внесення до РПІ відомостей про міжнародну платіжну систему, оператором якої є нерезидент, або про відмову у внесенні.

Порядок узгодження змін до документів, які подавалися для узгодження умов та порядку діяльності міжнародної платіжної системи, оператором якої є нерезидент

Міжнародна платіжна система, оператором якої є нерезидент, та її учасники мають право надавати на території України послуги міжнародної платіжної системи згідно з оновленими документів, після узгодження оновлених документів з Національним банком.

Документи, до яких вносяться зміни

Документи, що подаються

Строки подачі документів

Скільки часу триває розгляд документів?

Документи/Інформаційна довідка оператора міжнародної платіжної системи

 • супровідний лист із зазначенням переліку змін та підстав їх внесення;
 • оновлені документи.

Протягом 60 робочих днів із дня внесення змін.

60 робочих днів із дати подання повного пакета документів
(строк може бути продовжено).

Національний банк за результатами розгляду документів приймає рішення про узгодження оновлених документів або про відмову в їх узгодженні.

Реєстрація учасників платіжних систем

Реєстрація резидентів та нерезидентів у якості учасників платіжних систем, операторами яких є резиденти та нерезиденти, здійснюється Національним банком.

Учасниками платіжної системи в Україні мають право бути банк або небанківський надавач фінансових платіжних послуг, який отримав ліцензію на надання платіжних послуг.

Відомості про учасника платіжної системи вносяться до РПІ.

Учасники платіжної системи поділяються на прямих (надає послуги користувачам з виконання платіжних операцій на підставі договору, укладеного з оператором платіжної системи) та непрямих (надає користувачам послуги з виконання платіжних операцій на підставі договору, укладеного з прямим учасником платіжної системи).

Як стати учасником платіжної системи, оператором якої є резидент?

Хто може стати учасником платіжної системи?

Які основні документи подаються?

Повідомлення про зміни до інформації, зазначеній в заяві

Скільки часу триває розгляд документів?

 • банк;
 • небанківський надавач фінансових платіжних послуг.

Щодо прямого учасника:

Заява про внесення до РПІ відомостей про учасника
(подається протягом 15 робочих днів із дня укладання договору з оператором платіжної системи).

Щодо непрямого учасника:

 • Заява про внесення до РПІ відомостей про учасника;
 • повідомлення оператора платіжної системи про надання права прямому учаснику укладати договори з непрямими учасниками
  (подається протягом 15 робочих днів із дня укладання договору з непрямим учасником).

Оператор платіжної системи/прямий учасник платіжної системи  повідомляє Національний банк про зміни, що внесені до Заяви, а також підстави внесення змін, та подає оновлену заяву
(подається протягом 15 робочих днів із дня внесення змін).

30 робочих днів з дати подання повного пакета документів
(строк може бути продовжено)

Національний банк за результатами розгляду документів приймає рішення:

 • про реєстрацію та внесення до РПІ відомостей або про відмову в реєстрації та внесенні до РПІ відомостей про учасника платіжної системи, оператором якої є резидент;
 • про узгодження або про відмову в узгоджені оновленої заяви.
Як стати учасником міжнародної платіжної системи, оператором якої є нерезидент?

Національний банк реєструє:

 • учасника міжнародної платіжної системи, оператором якої є нерезидент, лише у разі наявності у РПІ відомостей про таку міжнародну платіжну систему.
 • непрямого учасника міжнародної платіжної системи, оператором якої є нерезидент, лише у разі наявності в РПІ відомостей про прямого учасника цієї міжнародної платіжної системи, з яким непрямим учасником укладено відповідний договір.

Хто може стати учасником міжнародної платіжної системи?

Які основні документи подаються?

Повідомлення про зміни до інформації, зазначеній в заяві

Скільки часу триває розгляд документів?

 • банк;
 • небанківський надавач фінансових платіжних послуг.

Щодо прямого учасника:

 • Заява про внесення до РПІ.
 • Повідомлення оператора платіжної системи про укладений з прямим учасником договір участі
  (подається протягом 15 робочих днів із дня укладання договору з оператором платіжної системи).

Щодо непрямого учасника:

 • Заява про внесення до РПІ.
 • Повідомлення оператора платіжної системи про надання права прямому учаснику укладати договори з непрямими учасниками (подається протягом 15 робочих днів із дня укладання договору з непрямим учасником).

Установа повідомляє Національний банк про зміни, що внесені до документів, а також підстави для внесення змін, та подає оновлені документи 
(подається протягом 15 робочих днів із дня внесення змін до інформації в заяві про внесення до РПІ).

30 робочих днів з дати подання повного пакета документів
(строк може бути продовжено).

Національний банк за результатами розгляду документів приймає рішення:

 • про реєстрацію та внесення до РПІ відомостей або про відмову в реєстрації та внесенні до РПІ відомостей про учасника;
 • про узгодження або про відмову в узгоджені оновленої заяви.

Учасник міжнародної платіжної системи має право надавати послуги міжнародної платіжної системи, оператором якої є нерезидент, згідно зі змінами до заяви про внесення до РПІ, після узгодження цих змін Національним банком.

Реєстрація технологічних операторів платіжних послуг

Реєстрацію технологічного оператора платіжних послуг (далі – технологічний оператор) та внесення його до РПІ здійснює Національний банк.

Статус технологічного оператора необхідно отримати для надання послуг процесингу, клірингу або виконання операційних, інформаційних та інших технологічних функцій, пов’язаних з наданням платіжних послуг, без залучення коштів за платіжними операціями на свій рахунок.

Як отримати статус технологічного оператора?

Хто може отримати статус технологічного оператора?

Які основні документи подаються?

Скільки часу триває розгляд документів?

Будь-яка юридична особа

 • Заява про внесення до РПІ відомостей про технологічного оператора;
 • Анкета;
 • Інформаційна довідка щодо умов та порядку надання послуг технологічним оператором;
 • сертифікат PCI DSS та відповідний йому "Attestation of Compliance" (подаються у разі надання послуг, які пов’язані із обслуговуванням платіжних операцій із використанням платіжних карток)

45 робочих днів з дати подання повного пакета документів.

Національний банк за результатами розгляду документів приймає рішення про внесення до РПІ відомостей про технологічного оператора або про відмову у внесенні.

Порядок узгодження змін до умов діяльності технологічного оператора

Технологічний оператор має право надавати послуги згідно з оновленою інформаційною довідкою щодо умов та порядку надання послуг технологічним оператором, після її узгодження з Національним банком.

Документи, до яких вносяться зміни

Документи, що подаються

Строки подачі документів

Скільки часу триває розгляд документів?

 • Анкета;
 • Інформаційна довідка щодо умов та порядку надання послуг технологічним оператором.
 • супровідний лист із зазначенням переліку змін та підстав для їх внесення;
 • оновлені документи, що зазнали змін.

Протягом 15 робочих днів із дня внесення змін.

45 робочих днів з дати подання повного пакета документів.

Національний банк за результатами розгляду документів приймає рішення про узгодження оновлених документів або про відмову в узгоджені оновлених документів.

Запитати про ліцензування