Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Ініціювати зустріч (відео-конференцію) з питань ліцензування
 
Необхідно долучити до звернення скановані копії документів, які підтверджують повноваження представника заявника

Що варто знати?
За допомогою цієї форми ви можете ініціювати проведення зустрічі з представниками профільних підрозділів Національного банку для обговорення питань щодо реєстрації та ліцензування банків, небанківських фінансових установ, юридичних осіб – лізингодавців, учасників платіжного та фінансових ринків, колекторських компаній. На період дії в Україні обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, усі зустрічі проводяться виключно в режимі онлайн-відеоконференцій.

Відмова в проведенні зустрічі

Національний банк може відмовити в проведенні зустрічі, якщо:

 • з вами вже проводилася зустріч із зазначеного питання;
 • вам/вашим пов’язаним особам надавалося індивідуальне роз’яснення у формі листа Національного банку;
 • є офіційне роз’яснення Національного банку, доступне для широкого загалу;
 • є чіткі законодавчі та нормативні вимоги стосовно зазначеного питання;
 • з інших підстав, визначених Національним банком.

У разі відмови в проведенні зустрічі Національний банк обов’язково поінформує вас про це з зазначенням причин відмови на електронну пошту, зазначену у вашому зверненні.
 

Форми запитів
Запити на отримання довідкової інформації або з інших питань, які не потребують проведення зустрічі, ви можете оформити за посиланням.
Для отримання офіційних роз’яснень Національного банку, які не потребують проведення зустрічі, Ви можете оформити запит в електронному (на адресу [email protected]) або паперовому (на адресу 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9) вигляді.
 
Особливості проведення зустрічей
 • Спілкування під час зустрічей, що проводяться в робочий час у приміщеннях Національного банку або у формі відеоконференцій, здійснюються виключно в усній формі та на безоплатній основі.
 • Проведення зустрічі – не процедура, передбачена Законами України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, “Про звернення громадян”, “Про доступ до публічної інформації”.
 • Проведення таких зустрічей – не консультаційні послуги.
 • Інформація, надана представниками Національного банку під час зустрічі, – виключно довідкова інформація, яка може бути використана заявником (потенційним заявником) за його бажанням та на власний розсуд для ухвалення рішення щодо подальшого звернення до Національного банку з обговорюваних питань.
 • Інформація, надана представниками Національного банку під час проведення зустрічі, може змінюватися з огляду на зміни в законодавстві та/або у зв’язку з переглядом Національним банком власної позиції стосовно такої інформації.
 • Зустріч не впливає на результати розгляду Національним банком документів, поданих заявником (потенційним заявником) у межах процедур, передбачених законодавством України.
 • Зустріч не є та не може вважатися будь-якою процедурою, передбаченою законодавством України, або її альтернативою, відповідно вона жодним чином не впливає на передбачений законодавством України порядок звернення заявника (потенційного заявника) до Національного банку для здійснення передбачених чинним законодавством процедур та/або для отримання роз’яснень.
   
Питання на зустрічі можуть стосуватися:
 • певних аспектів наявної та/або запланованої діяльності особи та/або пов’язаних із нею осіб, що зумовлюють/можуть зумовити необхідність здійснення передбачених законодавством України дій в межах відповідного процесу Національного банку щодо ліцензування та/або реєстрації;
 • пакета документів, що готується особою та/або пов’язаною з нею особою для подання до Національного банку з метою ініціювання процедур, передбачених законодавством України, у межах відповідного процесу ліцензування та/або реєстрації Національним банком;
 • пакета документів, поданого до Національного банку на розгляд у порядку, передбаченому відповідним нормативно-правовим актом Національного банку, який надсилався ним на доопрацювання або мав певні зауваження тощо;
 • будь-яких інших аспектів, пов’язаних із процесом ліцензування та/або реєстрації Національним банком, які впливають/можуть вплинути на статус та/або організацію діяльності особи та/або її пов’язаних осіб.
   
Відомості щодо повноважень представника
До документів, що підтверджують повноваження представника заявника, зокрема, відноситься установчий документ юридичної особи, довіреність, рішення одноосібного або протокол засідання колегіального органу юридичної особи або інший документ, відповідно до законодавства.
Зверніть увагу, підтверджувальний документ може не долучатися, якщо звернення подається керівником юридичної особи, відомості щодо якого зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Інформацію про це обов’язково необхідно вказати у полі "Інформація щодо документів, на підставі яких діє представник".
 
Згода на обробку персональних даних
Заповнюючи форму для ініціювання зустрічі, особа (представник особи) надає згоду на обробку персональних даних, зберігання та перевірку отриманої інформації та документів, а також, якщо форма містить персональні дані інших фізичних осіб, підтверджує, що отримав(ла) згоду на обробку персональних даних таких фізичних осіб.