Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Інформація щодо нового регулювання платіжного ринку для існуючих учасників

1 серпня 2022 року введений в дію Закон України "Про платіжні послуги", який спрямований на модернізацію і подальший інноваційний розвиток українського платіжного ринку. Для реалізації зазначеного Закону Національним банком, серед іншого, прийнято:

Розгляд пакетів, що були подані до прийняття оновленого законодавства, що регулює порядок авторизації на платіжному ринку

Пакети документів, що були подані до Національного банку:

 • до 9 жовтня 2022 року відповідно до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого постановою Правління Національного банку від 17 серпня 2017 року № 80 (зі змінами); та
 • до 29 вересня 2022 року відповідно до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженого постановою Правління Національного банку від 4 лютого 2014 року № 43 (зі змінами) (далі – Положення № 43),

та щодо яких Національний банк не прийняв рішення, вважаються залишеними без розгляду.

Перереєстрація в новому Реєстрі платіжної інфраструктури (далі – Реєстр)
Для банків-емітентів електронних грошей

Банк- емітент електронних грошей, який до 1 серпня 2022 року мав правила використання електронних грошей в Україні, узгоджені Національним банком (далі – Правила), та який має намір надавати фінансову платіжну послугу з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців (далі – Послуги з випуску електронних грошей), до 1 лютого 2023 року:

 • подає до Національного банку заяву про включення до Реєстру як емітента електронних грошей та вважається включеним до Реєстру з дати отримання заяви Національним банком;
 • має право надавати Послуги з випуску електронних грошей на платіжному ринку України до узгодження інформаційної довідки щодо умов та порядку надання фінансових платіжних послуг (далі – Інформаційна довідка).

Банк - емітент електронних грошей у разі:

 • неподання заяви про включення до Реєстру втрачає право надавати Послуги з випуску електронних грошей після 1 лютого 2023 року, і зобов’язаний припинити надання Послуг з випуску електронних грошей з 2 лютого 2023 року;
 • наміру продовжувати надавати Послуги з випуску електронних грошей зобов’язаний подати до Національного банку на узгодження Інформаційну довідку у строк до 1 лютого 2023 року та узгодити її з Національним банком у строк, що не перевищує 60 робочих днів;
 • неподання на узгодження Інформаційної довідки у строк до 1 лютого 2023 рокунеузгодження Інформаційної довідки, виключається з Реєстру як емітент електронних грошей та втрачає право на надання Послуг з випуску електронних грошей, і зобов’язаний припинити надання таких послуг з наступного робочого дня після спливу строку для подання Інформаційної довідки та строку на її узгодження.
Для небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які мали чинну ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Небанківська фінансова установа, оператор поштового зв’язку, які до 1 серпня 2022 року мали чинну ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі – ліцензія на переказ), та які мають намір надавати:

 • фінансову платіжну послугу із здійснення еквайрингу платіжних інструментів та/або переказу коштів без відкриття рахунку та набути статус фінансової установи, що має право на надання платіжних послуг (для небанківської фінансової установи); або
 • всі або окремі фінансові платіжні послуги, визначені в пункті 51 розділу V Положення про авторизацію (крім фінансової платіжної послуги з випуску та виконання платіжних операцій з електронними грошима), і набути статус платіжної установи (крім малої платіжної установи) (для небанківської фінансової установи);
 • фінансову платіжну послугу з випуску та виконання платіжних операцій з електронними грошима окремо або разом з іншими фінансовими платіжними послугами, визначеними в пункті 51 розділу V Положення про авторизацію, та набути статус установи електронних грошей (для небанківської фінансової установи);
 • всі або окремі фінансові платіжні послуги, визначені в пункті 51 розділу V Положення про авторизацію (для оператора поштового зв’язку),

до 1 лютого 2023 року повинні пройти процедуру авторизації шляхом подання до Національного банку документів, зазначених в підпунктах 1, 2, 4, 5, 10, 12−16 пункту 206 розділу XIX Положення про авторизацію (з урахуванням виключень, передбачених пунктами 13, 14 Постанови Правління Національного банку від 07 жовтня 2022 року № 217 "Про затвердження Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг").

Небанківська фінансова установа, яка до 1 серпня 2022 року мала ліцензію на переказ, не має права подавати заяву на отримання статусу малої платіжної установи.

Ліцензії небанківських установ на переказ втрачають чинність з 1 лютого 2023 року.

Особи, які не пройшли процедуру авторизації, з 1 лютого 2023 року втрачають право на надання фінансової послуги з переказу коштів і зобов’язані припинити надання послуг із переказу коштів наступного робочого дня.

Небанківська фінансова установа, оператор поштового зв’язку, які до 1 серпня 2022 року мали ліцензію на переказ, але які не мають наміру продовжувати надавати послуги на підставі ліцензії на переказ, можуть до дня втрати чинності ліцензії на переказ подати до Національного банку повідомлення:

 • про припинення надання послуг на підставі ліцензії на переказ (повинно містити запевнення про відсутність зобов’язань за договорами про надання послуг на підставі такої ліцензії);
 • від оператора платіжної системи, учасником якої є небанківська фінансова установа/оператор поштового зв’язку, про:
  • припинення надання послуг у платіжній системі;
  • завершення розрахунків у платіжній системі;
  • відсутність зобов’язань перед користувачами цієї платіжної системи.

У разі отримання небанківськими фінансовими установами, які мають ліцензії на надання окремих фінансових послуг (а саме на залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; фінансовий лізинг; надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання гарантій; факторинг), статусу платіжної установи або установи електронних грошей, такі ліцензії вважаються відкликаними з дня внесення запису про включення відомостей про платіжну установу або установу електронних грошей до Реєстру.

Для платіжних систем, учасників платіжних систем, технологічних операторів платіжних послуг

Національний банк вносить до Реєстру відомості про платіжні системи та їх учасників, які станом на 1 серпня 2022 року містились у Реєстрі платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі – Реєстр платіжних систем).

Платіжні організації платіжних систем, відомості про яких включені до Реєстру платіжних систем, зобов’язані:

 • подати до Національного банку повідомлення про наміри щодо подальшої роботи платіжної системи в Україні до 1 лютого 2023 року;
 • за наявності наміру продовжувати роботу платіжної системи в Україні привести свою діяльність у відповідність до Закону України "Про платіжні послуги" до 1 серпня 2023 року.

Повідомлення платіжної організації платіжної системи, у якому зазначатиметься про припинення надання послуг платіжної системи, повинно містити запевнення Національного банку про завершення розрахунків у платіжній системі, відсутність зобов'язань перед учасниками цієї платіжної системи та користувачами. Реєстрація платіжних систем, оператори яких повідомили Національний банк про припинення надання послуг платіжної системи, та учасників цих платіжних систем вважатиметься скасованою.

Технологічні оператори платіжних послуг (далі − технологічні оператори), відомості про яких унесені Національним банком до Реєстру, але які не мають наміру продовжувати діяльність, зобов’язані до 29 жовтня 2022 року подати до Національного банку повідомлення про припинення надання послуг технологічного оператора (повинно містити запевнення Національного банку про відсутність зобов’язань за договором про надання послуг у платіжній системі перед платіжною організацією платіжної системи та учасниками платіжної системи).

Оператори платіжних систем, учасники платіжних систем, технологічні оператори, відомості про яких унесено до Реєстру, для продовження своєї діяльності не зобов’язані подавати до Національного банку оновлені документи згідно з вимогами Положення про реєстрацію платіжних систем (крім узгодження з Національним банком змін до документів, на підставі яких вони здійснюють діяльність на платіжному ринку).

Свідоцтва про узгодження правил/змін до правил платіжної системи, реєстраційні свідоцтва, видані Національним банком відповідно до Положення № 43, втрачають чинність з дня внесення Національним банком відомостей до Реєстру та поверненню до Національного банку не підлягають.

Для банків, які надають послуги технологічного оператора

Банки, які надають послуги технологічного оператора операторам платіжних систем, надавачам фінансових платіжних послуг (включаючи учасників платіжних систем), зобов’язані до 29 грудня 2022 року повідомити про це Національний банк.

Повідомлення повинно включати таку інформацію:

 • повне та скорочене найменування оператора платіжної системи/надавача платіжних послуг/учасника платіжної системи;
 • ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;
 • найменування платіжної системи (у разі надання послуг оператору платіжної системи або учаснику платіжної системи);
 • дату початку надання послуг оператору платіжної системи, надавачу платіжних послуг, учаснику платіжної системи.
Щодо тарифів за розгляд пакетів документів на авторизацію

До затвердження тарифів на послуги фізичні/юридичні особи-заявники не вносять плату за розгляд пакета документів в межах окремих процедур, визначених Положенням про авторизацію та Положенням про реєстрацію платіжних систем, та не подають копію платіжного документа, що підтверджує здійснення такої оплати.

Запитати про ліцензування