Звичайна версія сайту
Форми документів для ліцензування та реєстрації надавачів фінансових послуг, надавачів фінансових платіжних послуг

Форми документів, що подаються до Національного банку України відповідно до Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 24.12.2021 № 153 та Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 14.04.2021 № 30.


з/п

Назва форми документу

Форма для заповнення

Затверджена форма

1

Анкета фізичної особи

xlsx
(xlsx form for filling in English)

pdf

2

Анкета юридичної особи

xlsx
(xlsx form for filling in English)

pdf

3

Анкета керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника/надавача фінансових послуг

xlsx
(xlsx form for filling in English)

pdf

4

Опитувальник

docx

pdf

5

Аналіз фінансової стійкості

xlsx

pdf

6

Інформація про майновий стан фізичної особи

xlsx

pdf

7

Заява про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг

docx

pdf

8

Таблиця формування статутного (складеного) капіталу

xlsx

pdf

9

Повідомлення про набуття/збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі

docx

pdf

10

Повідомлення про зміну структури власності

docx

pdf

11

Повідомлення про керівника, головного бухгалтера, ключову особу, відповідального працівника

docx

pdf

12

Таблиця змін до статутного (складеного) капіталу небанківської фінансової установи

xlsx

pdf

13

Повідомлення про припинення діяльності відокремленого підрозділу надавача фінансових послуг

docx

pdf

14

Анкета довіреної особи (кандидата на довірену особу)

xlsx

pdf

15

Повідомлення про подання відомостей про структуру власності надавача фінансових послуг (Додаток 1 до Положення про вимоги до структури власності надавача фінансових послуг)

docx

pdf

16

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг та про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг (згідно з вимогами Додатків 2 та 3 до Положення про вимоги до структури власності надавача фінансових послуг)

Примітка: Подається особами, які звертаються до Національного банку з метою отримання ліцензії на надання банкам послуг з інкасації та не зареєстровані на вебпорталі Національного банку як надавачі статистичної звітності

xlsx

 

Примітка. Для відкриття та коректного відображення інформації рекомендуємо використовувати Microsoft Office 2013 або його пізніші версії.