Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Форми документів для авторизації надавачів фінансових послуг, надавачів обмежених платіжних послуг

Форми документів, що подаються до Національного банку України відповідно до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2023 № 199 (зі змінами) та Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 14.04.2021 № 30 (зі змінами), Положення про Реєстр пунктів обміну іноземної валюти, затвердженого постановою Правління НБУ від 30.12.2022 № 254.


з/п

Назва форми документу

Форма для заповнення

Затверджена форма

1

Анкета фізичної особи стосовно участі в надавачі фінансових послуг/обмежених платіжних послуг

xlsx

(xlsx form for filling in English)

pdf

2

Анкета юридичної особи стосовно участі в надавачі фінансових послуг/обмежених платіжних послуг

xlsx

(xlsx form for filling in English)

pdf

3

Анкета керівника, ключової особи заявника/надавача фінансових послуг/надавача обмежених платіжних послуг

xlsx

(xlsx form for filling in English)

pdf

4

Опитувальник

docx

pdf

5

Заява про видачу ліцензії

docx

pdf

6

Заява про видачу ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі

docx

pdf

7

Заява про розширення обсягу ліцензії/зміну типу ліцензії зі спрощеної ліцензії на стандарту ліцензію

docx

pdf

8

Заява про звуження обсягу ліцензії

docx

pdf

9

Заява про звуження обсягу ліцензії (для страховиків)

docx

pdf

10

Заява про звуження обсягу ліцензії (для страховиків) (під час переоформлення ліцензії)

docx

pdf

11

Заява про анулювання ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг

docx

pdf

12

Заява про відкликання (анулювання) ліцензії на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі

docx

pdf

13

Витяг з Державного реєстру фінансових установ (про видачу ліцензії)

-

docx

14

Витяг з електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій та осіб, яким видано ліцензії на здійснення валютних операцій

-

docx

15

Витяг з Державного реєстру фінансових установ (про переоформлення ліцензії)

-

docx

16

Витяг з Державного реєстру фінансових установ (під час зміни обсягу/типу ліцензії)

-

docx

17

Витяг з Реєстру філій страховиків-нерезидентів

-

docx

18

Реєстраційна картка юридичної особи

за посиланням

docx

19

Реєстраційна картка відокремленого підрозділу

за посиланням

docx

20

Інформація про майновий стан фізичної особи

xlsx

pdf

21

Аналіз фінансової стійкості

xlsx

pdf

22

Орієнтовний перелік фінансових показників для аналізу фінансового стану юридичних осіб (крім банків)

-

docx

23

Критерії оцінки ризиків заявника

-

docx

24

Перелік документів та інформації для оцінки джерел походження коштів та/або підтвердження розкриття траси платежу з урахуванням ризик-орієнтованого підходу

-

docx

25

Таблиця формування статутного (складеного) капіталу

docx

pdf

26

Таблиця змін до статутного (складеного) капіталу

docx

pdf

27

Таблиця змін статутного капіталу страховика (у разі збільшення статутного капіталу)

docx

pdf

27

Таблиця змін статутного капіталу страховика (у разі зменшення статутного капіталу)

docx

pdf

29

Повідомлення про набуття/збільшення істотної участі в страховику, надавачі фінансових платіжних послуг

docx

pdf

30

Повідомлення про зміну структури власності страховика, надавача фінансових платіжних послуг у зв’язку з внутрішньогруповою реструктуризацією

docx

pdf

31

Повідомлення про керівника, ключову особу, відповідального працівника

docx

pdf

32

Вимоги до оформлення організаційної структури надавача фінансових послуг, що подається до Національного банку України

-

docx

33

Повідомлення про подання відомостей про структуру власності юридичної особи (Додаток 1 до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг)

docx

pdf

34

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи та про власників істотної участі в юридичній особі (згідно з вимогами Додатків 2 та 3 до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг)

Примітка: Подається особами, які звертаються до Національного банку для отримання ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (здійснення діяльності із страхування; діяльності фінансової компанії/ломбарду), ліцензії на здійснення валютних операцій в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та не зареєстровані на вебпорталі Національного банку як надавачі статистичної звітності

xlsx

 

35

Інформація, що подається до Національного банку України про початок/припинення здійснення пунктом обміну іноземної валюти діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або про зміни в інформації щодо здійснення такої діяльності (відповідно до Положення про Реєстр пунктів обміну іноземної валюти)

Примітка: Подається небанківськими установами, які отримали ліцензію на здійснення торгівлі валютними цінностями

xlsx

pdf

Примітка. Для відкриття та коректного відображення інформації рекомендуємо використовувати Microsoft Office 2013 або його пізніші версії.