Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Банкнота номіналом 500 гривень
Дата введення в обіг 

Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портретне зображення Григорія Сковороди
Основний малюнок зворотної сторони — зображення будівлі Києво-Могилянської академії
Розмір, мм — 75 x 154
Дата друку — 2023
Дата введення в обіг — 25.04.2023

Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року (пам'ятна банкнота до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди)

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портретне зображення Григорія Сковороди
Основний малюнок зворотної сторони — зображення будівлі Києво-Могилянської академії
Розмір, мм — 75 x 154
Дата друку — 2022
Дата введення в обіг — 29.12.2022

Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року (пам'ятна банкнота до  300-річчя від дня народження Григорія Сковороди) (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року (пам'ятна банкнота до  300-річчя від дня народження Григорія Сковороди) (зворотна сторона)

Пам’ятна банкнота введена в обіг до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди.

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – "Світ Сковороди".

Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року (пам'ятна банкнота до 30-річчя незалежності України)

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портретне зображення Григорія Сковороди
Основний малюнок зворотної сторони — зображення будівлі Києво-Могилянської академії
Розмір, мм — 75 x 154
Дата друку — 2021
Дата введення в обіг — 20.08.2021

Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року (пам'ятна банкнота до 30-річчя незалежності України) (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року (пам'ятна банкнота до 30-річчя незалежності України) (зворотна сторона)

Пам’ятна банкнота з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України. Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – "30 років Незалежності України".

Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портретне зображення Григорія Сковороди
Основний малюнок зворотної сторони — зображення будівлі Києво-Могилянської академії
Розмір, мм — 75 x 154
Дата друку — 2021
Дата введення в обіг — 23.03.2021

Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портретне зображення Григорія Сковороди
Основний малюнок зворотної сторони — зображення будівлі Києво-Могилянської академії
Розмір, мм — 75 x 154
Дата друку — 2018
Дата введення в обіг — 22.02.2019

Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року (зворотна сторона)

Лицьовий бік банкноти

У центральній частині лицьового боку банкноти розміщено портретне зображення Григорія Сковороди, напис "ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА" та зображення фонтану, що втілює одну із основних ідей Г. Сковороди – ідею "природної людини". У верхній частині банкноти праворуч від портрета розміщено зображення малого Державного Герба України та напис "УКРАЇНА"; у верхній частині поля водяного знака надрукований напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", під ним розміщено підпис Голови Національного банку України та слово "ГОЛОВА". Усі зазначені елементи дизайну виконані фарбою сіро-коричневого кольору.

Праворуч від портрета Григорія Сковороди розміщено оптично-змінне зображення розгорнутої книги, що має кінематичний ефект. При зміні кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються поступові переходи від зеленого кольору до синього.

Ліворуч від підпису Голови Національного банку України розміщено частину наскрізного елемента – зображення цифрового позначення номіналу "500" сіро-синього кольору.

Біля лівого краю банкноти, у нижньому куті, розміщено елемент для людей з послабленим зором у вигляді трьох крапок зеленого кольору.

У нижньому лівому куті банкноти синьою та сіро-коричневою фарбами надруковано цифрове позначення номіналу "500" (тло цифр наповнене числами "500" та стилізованими зображеннями гривні часів Київської Русі).

Вздовж правого краю банкноти вертикально розміщено напис "П’ЯТСОТ ГРИВЕНЬ" сіро-коричневого кольору та негативне зображення цифрового позначення номіналу "500".

Дизайн лицьового боку банкноти доповнюють інші елементи, виконані багатоколірним друком.

Зворотний бік банкноти

У центральній частині зворотного боку банкноти розташовано зображення будівлі Києво-Могилянської академії, над яким розміщено напис "П’ЯТСОТ ГРИВЕНЬ". Колір зображення та напису переходить від темно-синього до сіро-коричневого.

Вздовж лівого краю банкноти вертикально розміщено напис "500 ГРИВЕНЬ 500" синього кольору.

У правому верхньому куті розміщено частину наскрізного елемента – зображення цифрового позначення номіналу "500" рожевого кольору.

У правому нижньому куті – зображення цифрового позначення номіналу "500" коричневого кольору, ліворуч від якого розміщено рік затвердження зразка банкноти "2015".

У центрі нижнього орнаменту розміщено цифрове позначення номіналу "500", виконане тонкою негативною лінією.

Серійний номер надруковано двічі: горизонтальний – фарбою червоного кольору у нижній частині банкноти під зображенням будівлі Києво-Могилянської академії; вертикальний – виконаний шрифтом зі змінною висотою знаків фарбою чорного кольору вздовж правого краю банкноти.

Кожний номер складається з двобуквеної серії та семизначного номера.

Дизайн зворотного боку банкноти доповнюють інші елементи, виконані багатоколірним друком.

Характеристика захисних ознак

Банкнота надрукована на спеціальному тонованому папері із бежевим відтінком, який відповідає переважаючому кольору зображень, що є на банкноті.

Папір містить багатотоновий локальний водяний знак, світлий елемент водяного знака, захисні стрічки та захисні волокна.

1. Багатотоновий водяний знак – зображення портрета ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, що повторює портретне зображення, надруковане на лицьовому боці банкноти. Зображення розміщено локально з лівого краю лицьового боку банкноти та видиме під час розглядання банкноти проти світла.

2. Світлій елемент водяного знака – зображення цифрового позначення номіналу, розміщене вертикально в правій нижній частині багатотонового водяного знака. Зображення видиме під час розглядання банкноти проти світла.

3. Захисні стрічки:

3.1. Занурена в товщу паперу полімерна стрічка, видима праворуч від портрета Григорія Сковороди під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла. За допомогою збільшувального скла під час розглядання банкноти проти світла видно (у звичайному та перевернутому відображеннях) зображення: "500 ГРН", тризуб і підкреслене цифрове позначення номіналу "500".

3.2. "Віконна" полімерна стрічка темно-сірого кольору, частково введена в товщу паперу, з яскраво вираженим кінематичним ефектом, що розміщена біля правого краю банкноти. Стрічка містить зображення числового позначення номіналу та графічного знака гривні. При зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки.

4. Елемент SPARK – оптично-змінне зображення розгорнутої книги, що має кінематичний ефект, розміщене праворуч від портрета Григорія Сковороди. При зміні кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються поступові переходи від зеленого кольору до синього.

5. Рельєфні елементи – елементи, шорсткість яких відчувається на дотик. Присутні тільки на лицьовому боці банкноти (портрет, написи, цифрові позначення номіналу, мікротексти).

Для надійного визначення справжності банкноти на дотик окремі елементи мають підвищений рельєф – цифрове позначення номіналу "100" у нижній лівій частині банкноти; горизонтальні штрихи у двох нижніх кутах банкноти; зображення малого Державного Герба України та написи "УКРАЇНА", "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", "П’ЯТСОТ ГРИВЕНЬ".

6. Елемент для людей з послабленим зором – рельєфний елемент у вигляді трьох крапок зеленого кольору, призначений для ідентифікації номіналу банкноти та розміщений у нижньому лівому куті лицьового боку банкноти.

7. Латентне зображення – цифрове позначення номіналу "500", приховане в двоколірному орнаменті, розташованому по середині правого краю банкноти. Цифри видимі при розгляданні банкноти на рівні очей проти світла під гострим кутом: темні на світлому фоні – при розгляданні банкноти з довгої сторони, світлі на темному фоні – при розгляданні банкноти з короткої сторони.

8. Наскрізний елемент (суміщене зображення) – зображення, всі елементи якого збігаються та доповнюють один одного під час розглядання банкноти проти світла (зображення цифрового позначення номіналу "500"). Зображення розміщено: на лицьовому боці банкноти – у верхньому лівому куті; на зворотному боці – у верхньому правому куті.

9. Мікротекст – написи, що повторюються, і які можна прочитати тільки за допомогою збільшувального скла.

Мікротексти на лицьовому боці банкноти:

напис "УКРАЇНА", виконаний інтагліо друком негативним мікротекстом, що повторюється чотири рази та обмежує зліва орнамент з латентним зображенням;

напис "П’ЯТСОТ ГРИВЕНЬ", виконаний інтагліо друком позитивним мікротекстом, що повторюється та обмежує знизу портрет Григорія Сковороди;

напис "НБУ", виконаний офсетним друком позитивним мікротекстом з різною товщиною штрихів; мікротекст формує тло у верхньому правому куті банкноти;

напис "500 ГРИВЕНЬ", виконаний офсетним друком позитивним мікротекстом, що повторюється та розміщується вздовж правого краю банкноти.

Мікротексти на зворотному боці банкноти:

цифрове позначення номіналу "500", виконане позитивним мікротекстом, що обмежує фонове зображення стилізованого відбитку печатки в центральній частині банкноти;

напис "НБУ", виконаний позитивним мікротекстом, що повторюється та формує горизонтальну лінію в зображенні будівлі Києво-Могилянської академії.

10. Орловський друк – спеціальний вид друку, що забезпечує різкий перехід одного кольору в інший на елементах дизайну без їх розривів і зміщення.

На лицьовому боці банкноти – цифрове позначення номіналу "500" у нижньому лівому куті банкноти та орнамент з латентним зображенням.

На зворотному боці банкноти – фонові елементи – протикопіювальні та фонові сітки, підклад під зображенням будівлі Києво-Могилянської академії).

11. Райдужний друк – спеціальний вид друку, що забезпечує поступовий перехід одного кольору в інший на елементах дизайну без їх розривів і зміщення (на лицьовому боці – переходи зліва направо у фоновій композиції у правій частині банкноти; на зворотному боці – переходи зліва направо в зображенні будівлі Києво-Могилянської академії і напису "П’ЯТСОТ ГРИВЕНЬ" та від середини до країв у фрагментах фонової художньої композиції).

12. Протикопіювальна сітка – зображення з тонких ліній різної геометричної форми, що під час копіювання або сканування банкноти відтворюється у вигляді "муару". Розташовані на обох боках банкноти.

Крім елементів захисту для візуального визначення банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.

До уваги користувачів! У разі відсутності на банкноті захисних елементів або їх невідповідності зазначеним вимогам банкноту слід пред`явити у відповідні відділи грошового обігу в регіонах Департаменту грошового обігу Національного банку України або Управління Національної поліції.

Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портретне зображення Григорія Сковороди
Основний малюнок зворотної сторони — зображення будівлі Києво-Могилянської академії
Розмір, мм — 75 x 154
Дата друку — 2015
Дата введення в обіг — 11.04.2016
Елементи захисту
Буклет "500 гривень зразка 2015 року"

Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року (зворотна сторона)

Лицьовий бік банкноти

У центральній частині лицьового боку банкноти розміщено портретне зображення Григорія Сковороди, напис "ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА" та зображення фонтану, що втілює одну із основних ідей Г. Сковороди – ідею "природної людини". У верхній частині банкноти праворуч від портрета розміщено зображення малого Державного Герба України та напис "УКРАЇНА"; у верхній частині поля водяного знака надрукований напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", під ним розміщено підпис Голови Національного банку України та слово "ГОЛОВА". Усі зазначені елементи дизайну виконані фарбою сіро-коричневого кольору.

Праворуч від портрета Григорія Сковороди розміщено оптично-змінне зображення розгорнутої книги, що має кінематичний ефект. При зміні кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються поступові переходи від зеленого кольору до синього.

Ліворуч від підпису Голови Національного банку України розміщено частину наскрізного елемента – зображення цифрового позначення номіналу "500" сіро-синього кольору.

Біля лівого краю банкноти, у нижньому куті, розміщено елемент для людей з послабленим зором у вигляді трьох крапок зеленого кольору.

У нижньому лівому куті банкноти синьою та сіро-коричневою фарбами надруковано цифрове позначення номіналу "500" (тло цифр наповнене числами "500" та стилізованими зображеннями гривні часів Київської Русі).

Вздовж правого краю банкноти вертикально розміщено напис "П’ЯТСОТ ГРИВЕНЬ" сіро-коричневого кольору та негативне зображення цифрового позначення номіналу "500".

Дизайн лицьового боку банкноти доповнюють інші елементи, виконані багатоколірним друком.

Зворотний бік банкноти

У центральній частині зворотного боку банкноти розташовано зображення будівлі Києво-Могилянської академії, над яким розміщено напис "П’ЯТСОТ ГРИВЕНЬ". Колір зображення та напису переходить від темно-синього до сіро-коричневого.

Вздовж лівого краю банкноти вертикально розміщено напис "500 ГРИВЕНЬ 500" синього кольору.

У правому верхньому куті розміщено частину наскрізного елемента – зображення цифрового позначення номіналу "500" рожевого кольору.

У правому нижньому куті – зображення цифрового позначення номіналу "500" коричневого кольору, ліворуч від якого розміщено рік затвердження зразка банкноти "2015".

У центрі нижнього орнаменту розміщено цифрове позначення номіналу "500", виконане тонкою негативною лінією.

Серійний номер надруковано двічі: горизонтальний – фарбою червоного кольору у нижній частині банкноти під зображенням будівлі Києво-Могилянської академії; вертикальний – виконаний шрифтом зі змінною висотою знаків фарбою чорного кольору вздовж правого краю банкноти.

Кожний номер складається з двобуквеної серії та семизначного номера.

Дизайн зворотного боку банкноти доповнюють інші елементи, виконані багатоколірним друком.

Характеристика захисних ознак

Банкнота надрукована на спеціальному тонованому папері із бежевим відтінком, який відповідає переважаючому кольору зображень, що є на банкноті.

Папір містить багатотоновий локальний водяний знак, світлий елемент водяного знака, захисні стрічки та захисні волокна.

1. Багатотоновий водяний знак – зображення портрета ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, що повторює портретне зображення, надруковане на лицьовому боці банкноти. Зображення розміщено локально з лівого краю лицьового боку банкноти та видиме під час розглядання банкноти проти світла.

2. Світлій елемент водяного знака – зображення цифрового позначення номіналу, розміщене вертикально в правій нижній частині багатотонового водяного знака. Зображення видиме під час розглядання банкноти проти світла.

3. Захисні стрічки:

3.1. Занурена в товщу паперу полімерна стрічка, видима праворуч від портрета Григорія Сковороди під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла. За допомогою збільшувального скла під час розглядання банкноти проти світла видно (у звичайному та перевернутому відображеннях) зображення: "500 ГРН", тризуб і підкреслене цифрове позначення номіналу "500".

3.2. "Віконна" полімерна стрічка темно-сірого кольору, частково введена в товщу паперу, з яскраво вираженим кінематичним ефектом, що розміщена біля правого краю банкноти. Стрічка містить зображення числового позначення номіналу та графічного знака гривні. При зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки.

4. Елемент SPARK – оптично-змінне зображення розгорнутої книги, що має кінематичний ефект, розміщене праворуч від портрета Григорія Сковороди. При зміні кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються поступові переходи від зеленого кольору до синього.

5. Рельєфні елементи – елементи, шорсткість яких відчувається на дотик. Присутні тільки на лицьовому боці банкноти (портрет, написи, цифрові позначення номіналу, мікротексти).

Для надійного визначення справжності банкноти на дотик окремі елементи мають підвищений рельєф – цифрове позначення номіналу "100" у нижній лівій частині банкноти; горизонтальні штрихи у двох нижніх кутах банкноти; зображення малого Державного Герба України та написи "УКРАЇНА", "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", "П’ЯТСОТ ГРИВЕНЬ".

6. Елемент для людей з послабленим зором – рельєфний елемент у вигляді трьох крапок зеленого кольору, призначений для ідентифікації номіналу банкноти та розміщений у нижньому лівому куті лицьового боку банкноти.

7. Латентне зображення – цифрове позначення номіналу "500", приховане в двоколірному орнаменті, розташованому по середині правого краю банкноти. Цифри видимі при розгляданні банкноти на рівні очей проти світла під гострим кутом: темні на світлому фоні – при розгляданні банкноти з довгої сторони, світлі на темному фоні – при розгляданні банкноти з короткої сторони.

8. Наскрізний елемент (суміщене зображення) – зображення, всі елементи якого збігаються та доповнюють один одного під час розглядання банкноти проти світла (зображення цифрового позначення номіналу "500"). Зображення розміщено: на лицьовому боці банкноти – у верхньому лівому куті; на зворотному боці – у верхньому правому куті.

9. Мікротекст – написи, що повторюються, і які можна прочитати тільки за допомогою збільшувального скла.

Мікротексти на лицьовому боці банкноти:

напис "УКРАЇНА", виконаний інтагліо друком негативним мікротекстом, що повторюється чотири рази та обмежує зліва орнамент з латентним зображенням;

напис "П’ЯТСОТ ГРИВЕНЬ", виконаний інтагліо друком позитивним мікротекстом, що повторюється та обмежує знизу портрет Григорія Сковороди;

напис "НБУ", виконаний офсетним друком позитивним мікротекстом з різною товщиною штрихів; мікротекст формує тло у верхньому правому куті банкноти;

напис "500 ГРИВЕНЬ", виконаний офсетним друком позитивним мікротекстом, що повторюється та розміщується вздовж правого краю банкноти.

Мікротексти на зворотному боці банкноти:

цифрове позначення номіналу "500", виконане позитивним мікротекстом, що обмежує фонове зображення стилізованого відбитку печатки в центральній частині банкноти;

напис "НБУ", виконаний позитивним мікротекстом, що повторюється та формує горизонтальну лінію в зображенні будівлі Києво-Могилянської академії.

10. Орловський друк – спеціальний вид друку, що забезпечує різкий перехід одного кольору в інший на елементах дизайну без їх розривів і зміщення.

На лицьовому боці банкноти – цифрове позначення номіналу "500" у нижньому лівому куті банкноти та орнамент з латентним зображенням.

На зворотному боці банкноти – фонові елементи – протикопіювальні та фонові сітки, підклад під зображенням будівлі Києво-Могилянської академії).

11. Райдужний друк – спеціальний вид друку, що забезпечує поступовий перехід одного кольору в інший на елементах дизайну без їх розривів і зміщення (на лицьовому боці – переходи зліва направо у фоновій композиції у правій частині банкноти; на зворотному боці – переходи зліва направо в зображенні будівлі Києво-Могилянської академії і напису "П’ЯТСОТ ГРИВЕНЬ" та від середини до країв у фрагментах фонової художньої композиції).

12. Протикопіювальна сітка – зображення з тонких ліній різної геометричної форми, що під час копіювання або сканування банкноти відтворюється у вигляді "муару". Розташовані на обох боках банкноти.

Крім елементів захисту для візуального визначення банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.

До уваги користувачів! У разі відсутності на банкноті захисних елементів або їх невідповідності зазначеним вимогам банкноту слід пред`явити у відповідні відділи грошового обігу в регіонах Департаменту грошового обігу Національного банку України або Управління Національної поліції.

Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2006 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
Основний малюнок зворотної сторони — Києво-Могилянська академія
Розмір, мм — 75 x 154
Дата друку — 2015
Дата введення в обіг — 01.11.2015
Елементи захисту

Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2006 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2006 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2006 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
Основний малюнок зворотної сторони — Києво-Могилянська академія
Розмір, мм — 75 x 154
Дата друку — 2014
Дата введення в обіг — 01.09.2014
Елементи захисту

Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2006 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2006 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2006 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
Основний малюнок зворотної сторони — Києво-Могилянська академія
Розмір, мм — 75 x 154
Дата друку — 2011
Дата введення в обіг — 01.12.2011
Елементи захисту

Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2006 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2006 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2006 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет Григорія Сковороди
Основний малюнок зворотної сторони — зображення будівлі Києво-Могилянської академії
Розмір, мм — 75 x 154
Дата друку — 2006
Дата введення в обіг — 15.09.2006
Елементи захисту

Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2006 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 500 гривень зразка 2006 року (зворотна сторона)

Лицьовий бік банкноти

Ліворуч від центру лицьового боку банкноти розміщено портрет Григорія Сковороди, який виконано фарбою темно-коричневого кольору. Біля портрету, внизу праворуч, – напис “Григорій СКОВОРОДА” та роки життя митця зеленого кольору.

Праворуч від портрета, вздовж верхнього краю банкноти, розміщено зображення малого Державного Герба України та напис “УКРАЇНА” темно- коричневого кольору.

У верхній частині поля водяного знака, вздовж верхнього краю банкноти, надруковано напис “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ”, який поділено на зони темно-коричневого та зеленого кольорів. Нижче розміщено підпис Голови Національного банку України і напис “ГОЛОВА”, які виконані фарбою темно- коричневого кольору.

По середині правого краю банкноти розміщено елемент для людей з послабленим зором у вигляді трьох розміщених вертикально крапок темно- коричневого кольору.

Праворуч від портрета, під написом “УКРАЇНА” фарбою, колір якої змінюється під час розглядання банкноти під різними кутами зору від бузкового (малиново-фіолетового) на оливково-зелений, надруковано ромб, який поділено на чотири фрагменти різних розмірів.

Частину наскрізного елемента – цифрового позначення номіналу “500” розміщено у незадрукованому “вікні”, що має форму паралелограма і примикає до поля водяного знака у верхній частині зліва.

Вздовж лівого краю короткої сторони банкноти розміщено напис “П`ЯТСОТ ГРИВЕНЬ” та цифрове позначення номіналу “500”: слово “П`ЯТСОТ” темно-коричневого кольору, слово “ГРИВЕНЬ” виконано контуром на зеленому фоні, верхня частина цифрового позначення номіналу “500” зеленого кольору, нижня – виконана контуром на зеленому фоні.

У правому нижньому куті розташоване цифрове позначення номіналу “500”, що поділено на зони темно-коричневого та зеленого кольорів.

Фон центральної частини банкноти утворює зображення фонтану з написом “Неравное всем равенство” - авторського малюнку Григорія Сковороди до твору “Ознаки деяких спорідненостей” з Діалогу “Розмова, названа Алфавіт, або Буквар миру”.

Дизайн лицьового боку банкноти доповнюють захисні гільйошні та антисканерні сітки.

Зворотний бік банкноти

Фон центральної частини зворотного боку банкноти утворює зображення будівлі Києво-Могилянської академії, колір якого переходить від зеленого до синього. Під зображенням, ліворуч, розташовано напис “Київ 2006” зеленого кольору. Над зображенням будівлі, правіше від середини, розташований декоративний елемент у вигляді негативного зображення печатки Києво- Могилянської академії, яка застосовувалась у ХVІІІ столітті. Зліва від будівлі розміщено графічне зображення авторського малюнку Григорія Сковороди до його творів (“Піфагоровий трикутник” у який Г.Сковорода вкладав глибокий символіко-філософський зміст).

Біля лівого краю банкноти вертикально розміщено напис “УКРАЇНА”, біля правого, на світло-коричневому фоні – напис “ГРИВЕНЬ”, виконаний контурним шрифтом, по краях якого розміщені цифрові позначення номіналу “500” синього кольору.

У верхній центральній частині банкноти курсивом надруковано напис “П`ЯТСОТ ГРИВЕНЬ” зеленого кольору.

Частину наскрізного елемента – цифрового позначення номіналу “500” розміщено у незадрукованому “вікні”, що має форму паралелограма і примикає до поля водяного знака у верхній частині справа.

У нижній частині поля водяного знака розміщено цифрове позначення номіналу “500” синього кольору.

У нижній частині банкноти праворуч від центру розміщено цифрове позначення номіналу “500”, виконане тонкою лінією (негатив).

Серійний номер надруковано горизонтально двічі: у лівому верхньому куті фарбою чорного кольору та в правому нижньому куті фарбою червоного кольору. Кожний номер складається з двобуквеної серії і семизначного номера. Серійний номер чорного кольору відрізняється від серійного номера червоного кольору за нарисом та розміром.

Дизайн зворотного боку банкноти доповнюють геометричні фрагменти та захисні антисканерні сітки.

Характеристика елементів захисту

Банкнота надрукована на спеціальному тонованому папері із бежевим відтінком, який відповідає переважаючому кольору зображень, що є на банкноті.

Папір містить багатотоновий локальний водяний знак, світлий елемент водяного знака, захисну стрічку та захисні невидимі при денному світлі волокна.

1. ВОДЯНИЙ ЗНАК – зображення портрета Григорія Сковороди, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти. Зображення розміщено локально з правого краю лицьового боку банкноти та видиме під час розглядання банкноти проти світла.

2. СВІТЛИЙ ЕЛЕМЕНТ водяного знака – зображення графічного знака національної грошової одиниці України – гривні, що розміщено у лівій нижній частині зображення портрета Григорія Сковороди.

3. ЗАХИСНА СТРІЧКА – повністю занурена в товщу паперу полімерна стрічка, видима ліворуч від поля водяного знака під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла. На стрічці можна побачити прозорі зображення в прямому та перевернутому вигляді: “500 ГРН”, елемент малого Державного Герба України – тризуб і мікротекст цифрового позначення номіналу “500”.

4. ОПТИЧНО-ЗМІННОЮ ФАРБОЮ (OVI) на лицьовому боці банкноти інтагліо друком праворуч від портрета, під написом “УКРАЇНА” надруковано ромб, який поділено на чотири фрагменти різних розмірів. Фарба змінює колір під час розглядання банкноти під різними кутами зору: бузковий (малиново- фіолетовий) – під час розглядання зображення перпендикулярно до поверхні зображення; оливково-зелений – під час розглядання його під гострим кутом до джерела світла.

5. НАСКРІЗНИЙ ЕЛЕМЕНТ (СУМІЩЕНЕ ЗОБРАЖЕННЯ) – зображення, всі елементи якого збігаються та доповнюють один одного під час розглядання банкноти проти світла (зображення цифрового позначення номіналу “500”).

Окремі фрагменти цифри “500” розміщені у незадрукованому “вікні”, що має форму паралелограма і примикає до поля водяного знака у верхній частині зліва на лицьовому боці та справа – на зворотному боці банкноти. При розгляданні банкноти проти світла у “вікні” проглядається цифра “500”.

6. РЕЛЬЄФНІ ЕЛЕМЕНТИ – елементи, що надруковані фарбою, яка виступає над поверхнею паперу, і шорсткість яких відчувається на дотик (портрет, написи, цифрові позначення номіналу, мікротекст). Є тільки на лицьовому боці банкноти.

Підвищений рельєф мають такі зображення: малий Державний Герб України та написи “УКРАЇНА” і “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ” вздовж верхнього краю банкноти; напис “П`ЯТСОТ” вздовж лівого краю банкноти; елемент для людей з послабленим зором; цифрові позначення номіналу у правому нижньому та лівому верхньому кутах банкноти; по дві групи з 7 штрихів, що розташовані перпендикулярно до обох бічних країв банкноти.

7. ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ПОСЛАБЛЕНИМ ЗОРОМ – рельєфне позначення номіналу у вигляді трьох розташованих вертикально крапок, яке розміщене по середині правого краю лицьового боку банкноти.

8. ЛАТЕНТНЕ (ПРИХОВАНЕ) ЗОБРАЖЕННЯ цифрового позначення номіналу “500”, приховане у зображенні сюртука на портреті зліва. Цифри видимі при розгляданні банкноти на рівні очей проти світла під гострим кутом: темні на світлому фоні – при розгляданні банкноти з короткої сторони, світлі на темному фоні – при розгляданні банкноти з довгої сторони.

9. МІКРОТЕКСТ – написи, що повторюються, і які можна прочитати за допомогою збільшувального скла.

Мікротексти на лицьовому боці банкноти:

напис “ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА”, який виконано інтагліо друком мікрошрифтом (позитив зображення) та розміщено вздовж зображення коміру сюртука на портреті зліва (повторюється три рази);

слово “УКРАЇНА”, що виконано інтагліо друком мікрошрифтом (негатив зображення); мікротекст наповнює зображення сюртука на портреті справа;

абревіатура “НБУ”, яку виконано офсетним друком мікрошрифтом (позитив зображення); мікротекст наповнює паралелограм зліва від цифрового позначення номіналу у полі водяного знака;

дві смуги, які виконані офсетним друком мікрошрифтом “500” (позитив зображення), обмежують справа та зліва незадруковану ділянку у полі водяного знака.

Мікротексти на зворотному боці банкноти:

висловлювання Г. Сковороди “ВСІ НАУКИ ВСІ ПРОМИСЛИ НАМ МИЛІШІ ВІД ТОГО ЩО ЄДИНЕ НАС ЗАГУБЛЕНИХ ЗНАХОДИТЬ І НАМ ЖЕ САМИХ НАС ПОВЕРТАЄ..”, яке виконано мікрошрифтом (негатив зображення), повторюється чотири рази і наповнює лінію овалу навкруги зони водяного знака;

цифрове позначення номіналу у лівому нижньому куті банкноти наповнено мікрошрифтом “500” (негатив зображення, цифри з перемінною товщиною).

10. ОРЛОВСЬКИЙ ДРУК – спеціальний друк, який забезпечує точне збігання фарб на межі двох різних кольорів без розривів і зміщення елементів дизайну. На лицьовому боці банкноти – портрет, напис “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ”, цифрове позначення номіналу у правому нижньому куті. На зворотному боці – антисканерна та центральна фонова сітки, геометричні фрагменти, лінія кола та вписаного в нього трикутника, підклад під центральним малюнком.

11. РАЙДУЖНИЙ ДРУК – спеціальний друк, що забезпечує поступовий перехід одного кольору елементів без їх розривів і зміщення в інший (на лицьовому боці банкноти – переходи в сітці з цифрами “500” по середині банкноти та в сітці вздовж верхнього та нижнього країв банкноти; на зворотному боці – переходи у центральній фоновій сітці, у центральному малюнку банкноти та в окремих елементах дизайну).

12. АНТИСКАНЕРНА СІТКА – розміщені під різними кутами тонкі лінії захисних сіток з обох боків банкноти, які під час копіювання або сканування банкноти можуть утворювати на копії “муар”.

Крім елементів захисту для візуального визначення банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.