Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Банкнота номіналом 50 гривень
Дата введення в обіг 

Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2024 року (пам`ятна банкнота "Єдність рятує світ")

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — композиція, яка відображає стилізований абрис України, що асоціюється із серцем, до якого підходять судини, на фоні дівчини у військовому шоломі, яка дивиться в бік Заходу
Основний малюнок зворотної сторони — композиція зі стиснутих рук, що символізує співпрацю, взаємодопомогу, довіру та партнерство на тлі стилізованого тризуба – символу української держави
Розмір, мм — 80x165
Художник — Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук
Дата друку — 2024
Дата введення в обіг — 23.02.2024
Елементи захисту
Буклет "Пам`ятна банкнота "Єдність рятує світ""

Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2024 року (пам`ятна банкнота "Єдність рятує світ") (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2024 року (пам`ятна банкнота "Єдність рятує світ") (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2019 року (пам`ятна банкнота до 30-річчя незалежності України)

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет Михайла Грушевського
Основний малюнок зворотної сторони — зображення будинку Української Центральної Ради
Розмір, мм — 72 х 136
Дата друку — 2021
Дата введення в обіг — 22.12.2021

Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2019 року (пам`ятна банкнота до 30-річчя незалежності України) (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2019 року (пам`ятна банкнота до 30-річчя незалежності України) (зворотна сторона)

Пам’ятна банкнота з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України. Ця банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 50 гривень зразка 2019 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – "30 років Незалежності України".

Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2019 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет Михайла Грушевського
Основний малюнок зворотної сторони — зображення будинку Української Центральної Ради
Розмір, мм — 72 х 136
Дата друку — 2021
Дата введення в обіг — 21.12.2021

Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2019 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2019 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2019 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет Михайла Грушевського
Основний малюнок зворотної сторони — зображення будинку Української Центральної Ради
Розмір, мм — 72 х 136
Дата друку — 2019
Дата введення в обіг — 20.12.2019
Елементи захисту
Буклет "50 гривень зразка 2019 року"
Буклет для експертів "50 гривень зразка 2019 року"

Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2019 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2019 року (зворотна сторона)

Лицьовий бік банкноти

У центральній частині лицьового боку банкноти розміщено портретне зображення Михайла Грушевського та напис "МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ"; у верхній частині банкноти праворуч від портрета розміщено зображення малого Державного Герба України та напис "УКРАЇНА"; у верхній частині поля водяного знака - напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", під яким розміщено підпис Голови Національного банку України та слово "ГОЛОВА". Усі зазначені елементи дизайну виконані фарбою темно-коричневого кольору.

Праворуч від портрета Михайла Грушевського розміщено стилізований графічний малюнок з ілюстрованої "ІСТОРІЇ УКРАЇНИ" Михайла Грушевського бірюзового кольору та оптично-змінний елемент - стилізоване зображення прапора, колір якого змінюється під час розглядання банкноти під різними кутами зору з малиново-фіолетового на оливково-зелений.

Ліворуч від підпису Голови Національного банку України розміщено частину наскрізного елемента - фрагмент зображення цифрового позначення номіналу "50" бірюзового кольору.

Біля лівого краю банкноти, у нижньому куті, розміщено елемент для людей з послабленим зором у вигляді кола темно-бірюзового кольору.

У нижньому лівому куті банкноти фіолетовою та темно-коричневою фарбами надруковано цифрове позначення номіналу "50" (тло цифр наповнене числами "50" та зображеннями логотипу Національного банку України).

Вздовж правого краю банкноти вертикально розміщено напис "П’ЯТДЕСЯТ ГРИВЕНЬ" темно-коричневого кольору та негативне зображення цифрового позначення номіналу "50".

Дизайн лицьового боку банкноти доповнюють інші елементи, виконані багатоколірним друком.

 

Зворотний бік банкноти

У центральній частині зворотного боку банкноти розташоване зображення будинку Української Центральної Ради, над яким розміщено напис "П’ЯТДЕСЯТ ГРИВЕНЬ". З двох сторін від будинку розташовані фігури робітника та селянки. Колір зазначених зображень переходить з коричневого у фіолетовий.

Вздовж лівого краю банкноти вертикально розміщено напис "50 ГРИВЕНЬ 50" фіолетового кольору.

У правому верхньому куті розміщено частину наскрізного елемента - фрагмент зображення цифрового позначення номіналу "50" коралового кольору.

У правому нижньому куті - зображення цифрового позначення номіналу "50" фіолетового кольору, ліворуч від якого розміщено рік затвердження зразка банкноти "2019".

У центрі нижнього орнаменту розміщено цифрове позначення номіналу "50", виконане тонкою негативною лінією.

Серійний номер надруковано двічі: горизонтальний - фарбою червоного кольору у нижній частині банкноти; вертикальний - виконаний шрифтом зі змінною висотою знаків фарбою чорного кольору вздовж правого краю банкноти.

Кожний номер складається з двобуквеної серії та семизначного номера.

Дизайн зворотного боку банкноти доповнюють інші елементи, виконані багатоколірним друком.

 

Характеристика захисних ознак

Банкнота надрукована на спеціальному тонованому папері із світло-фіолетовим відтінком, який відповідає переважаючому кольору зображень, що є на банкноті.

1. Багатотоновий водяний знак - зображення портрета Михайла Грушевського, що повторює портретне зображення, надруковане на лицьовому боці банкноти. Зображення розміщено локально з лівого краю лицьового боку банкноти та видиме під час розглядання банкноти проти світла.

2. Світлий елемент водяного знака - зображення цифрового позначення номіналу, розміщене вертикально в правій нижній частині багатотонового водяного знака. Зображення видиме під час розглядання банкноти проти світла.

3. Захисна стрічка - занурена в товщу паперу полімерна стрічка, видима праворуч від портрета Михайла Грушевського під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла. За допомогою збільшувального скла під час розглядання банкноти проти світла видно (у звичайному та перевернутому відображеннях) зображення: "50 ГРН", тризуб і підкреслене цифрове позначення номіналу "50".

4. Оптично-змінний елемент - стилізоване зображення прапора, яке розміщено праворуч від портрета Михайла Грушевського. При зміні кута нахилу банкноти колір зображення змінюється з малиново-фіолетового на оливково-зелений.

5. Рельєфні елементи - елементи зображень, шорсткість яких відчувається на дотик. Присутні тільки на лицьовому боці банкноти (портрет, написи, цифрові позначення номіналу, мікротексти).

Для надійного визначення справжності банкноти на дотик окремі елементи мають підвищений рельєф - цифрове позначення номіналу "50" у нижній лівій частині банкноти; горизонтальні штрихи у двох нижніх кутах банкноти; зображення малого Державного Герба України та написи "УКРАЇНА", "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", "П’ЯТДЕСЯТ ГРИВЕНЬ".

6. Елемент для людей з послабленим зором - рельєфний елемент у вигляді кола темно-бірюзового кольору, призначений для ідентифікації номіналу банкноти та розміщений у нижньому лівому куті лицьового боку банкноти.

7. Латентне зображення - цифрове позначення номіналу "50", приховане в двоколірному орнаменті, розташованому по середині правого краю лицьового боку банкноти. Цифри видимі при розгляданні банкноти на рівні очей проти світла під гострим кутом: темні на світлому фоні - при розгляданні банкноти з довгої сторони, світлі на темному фоні - при розгляданні банкноти з короткої сторони.

8. Наскрізний елемент (суміщене зображення) - зображення, всі елементи якого збігаються та доповнюють один одного під час розглядання банкноти проти світла (зображення цифрового позначення номіналу "50"). Фрагменти зображення розміщено: на лицьовому боці банкноти - у верхньому лівому куті; на зворотному боці - у верхньому правому куті.

9. Мікротекст - написи, що повторюються, і які можна прочитати тільки за допомогою збільшувального скла.

Мікротексти на лицьовому боці банкноти:

 • напис "УКРАЇНА", виконаний інтагліо друком негативним мікротекстом, що повторюється чотири рази та обмежує зліва орнамент з латентним зображенням;
 • напис "П’ЯТДЕСЯТ ГРИВЕНЬ", виконаний інтагліо друком позитивним мікротекстом, що повторюється та обмежує знизу портрет Михайла Грушевського;
 • напис "НБУ", виконаний офсетним друком позитивним мікротекстом з різною товщиною штрихів; мікротекст формує тло для числа "50" у верхньому правому куті банкноти;
 • напис "50 ГРИВЕНЬ", виконаний офсетним друком позитивним мікротекстом, що повторюється та розміщується вздовж правого краю банкноти.

Мікротексти на зворотному боці банкноти:

 • напис "УКРАЇНА", виконаний позитивним мікротекстом, що повторюється та обмежує зверху та знизу аркоподібний фрагмент геометричного орнаменту у центральній частині банкноти;
 • цифрове позначення номіналу "50", виконане негативним мікротекстом, що повторюється та обмежує зверху та знизу фрагмент геометричного орнаменту у лівій нижній частині банкноти;
 • напис "НБУ", виконаний позитивним мікротекстом, що повторюється та є складовою нижньої частини зображення будинку Української Центральної Ради.

10. Орловський друк - спеціальний вид друку, що забезпечує різкий перехід одного кольору в інший на елементах дизайну без їх розривів і зміщення. Фрагменти орловського друку є на лицьовому та зворотному боках банкноти.

11. Райдужний друк - спеціальний вид друку, що забезпечує поступовий перехід одного кольору в інший на елементах дизайну без їх розривів і зміщення.

12. Протикопіювальна сітка - зображення з тонких ліній, що під час копіювання або сканування банкноти відтворюється у вигляді "муару". Розташовані на обох боках банкноти.

Крім елементів захисту для візуального визначення банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.

Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2004 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет Михайла Грушевського
Основний малюнок зворотної сторони — зображення будинку Української Центральної Ради
Розмір, мм — 72 х 136
Дата друку — 2014
Дата введення в обіг — 01.07.2015
Елементи захисту

Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2004 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2004 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2004 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО
Основний малюнок зворотної сторони — БУДИНОК УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
Розмір, мм — 72 x 136
Дата друку — 2014
Дата введення в обіг — 01.08.2014
Елементи захисту

Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2004 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2004 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2004 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО
Основний малюнок зворотної сторони — БУДИНОК УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
Розмір, мм — 72 x 136
Дата друку — 2013
Дата введення в обіг — 01.09.2013
Елементи захисту

Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2004 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2004 року (зворотна сторона)

Лицьовий бік банкноти

Праворуч від центру лицьового боку банкноти розміщено портрет Михайла Грушевського. Під портретом, праворуч, - напис "МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ". Зазначені елементи дизайну виконано фарбою коричневого кольору.

Ліворуч від портрета, у верхній частині банкноти, розміщено декоративний елемент із зображенням малого Державного Герба України, виконаний у двох кольорах: коричневому та фіолетовому.

У верхній частині поля водяного знака, паралельно довгій стороні банкноти надруковано напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", який поділено на зони коричневого та фіолетового кольорів. Нижче розміщено підпис Голови Національного банку України і напис "ГОЛОВА", виконані фарбою коричневого кольору.

Біля лівого краю банкноти розміщено елемент для людей з послабленим зором у вигляді кола фіолетового кольору.

У нижній частині поля водяного знака фарбою, колір якої змінюється під час розглядання банкноти під різними кутами зору з пурпурного (малиново-фіолетового) на оливково-зелений, надруковано цифрове позначення номіналу "50". Праворуч від якого розміщено частину наскрізного елемента - зображення гривні часів Київської Русі.

Вздовж правого краю короткої сторони банкноти розміщено смугу орнаменту, в якій двічі надруковано цифрове позначення номіналу. Праворуч від смуги вертикально розміщено напис "П’ЯТДЕСЯТ ГРИВЕНЬ". Смугу та напис виконано у двох кольорах: коричневому та фіолетовому.

Фон центральної частини банкноти утворює зображення сторінок книги з написом "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ", а також орнамент з цифрами "50".

Дизайн лицьового боку банкноти доповнюють орнаменти та захисні антисканерні сітки.

 

Зворотний бік банкноти

Центральним елементом дизайну зворотного боку банкноти є зображення будинку Української Центральної Ради. З двох сторін від будинку розміщено фігури робітника та селянки. Колір зазначених зображень переходить з темно-синього до темно-коричневого.

Біля лівого краю банкноти вертикально розміщено напис "П’ЯТДЕСЯТ ГРИВЕНЬ".

Вздовж трьох сторін банкноти розміщено геометричні орнаменти, виконані з використанням сіро-фіолетового, рожевого, бузково-рожевого, фіолетового та сірого кольорів.

У верхній частині вертикального орнаменту розміщено логотип Національного банку України, під яким міститься напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", у центральній частині - цифрове позначення номіналу "50". Усі зазначені елементи дизайну виконано фарбою синього кольору.

У центрі нижнього орнаменту розміщено цифрове позначення номіналу "50", виконане тонкою лінією (негатив).

У нижній частині банкноти праворуч розміщено рік випуску банкноти "2004" синього кольору, праворуч від якого розміщено частину наскрізного елемента - зображення гривні часів Київської Русі.

У правому нижньому куті розташовано цифрове позначення номіналу "50" синього кольору.

Серійний номер надруковано горизонтально двічі: у лівому нижньому куті фарбою червоного кольору та в правому верхньому куті фарбою чорного кольору. Кожний номер складається з двобуквеної серії і семизначного номера.

Дизайн зворотного боку банкноти доповнюють захисні антисканерні сітки.

 

Характеристика елементів захисту

Банкнота надрукована на спеціальному тонованому папері із фіолетовим відтінком, який відповідає переважаючому кольору зображень, що є на банкноті.

Папір містить багатотоновий локальний водяний знак, світлий елемент водяного знака ("50" - цифрове позначення номіналу), захисну стрічку та захисні невидимі при денному світлі волокна.

1. ВОДЯНИЙ ЗНАК - зображення портрета Михайла Грушевського, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти. Зображення розміщено з лівого краю лицьового боку банкноти та видиме під час розглядання банкноти проти світла.

2. СВІТЛИЙ ЕЛЕМЕНТ ВОДЯНОГО ЗНАКА - зображення цифрового позначення номіналу розміщено в правій нижній частині зображення портрета Михайла Грушевського.

3. ЗАХИСНА СТРІЧКА - повністю занурена в товщу паперу полімерна стрічка видима ліворуч від центру банкноти під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла. За допомогою збільшувального скла на стрічці можна побачити прозорі зображення в прямому та перевернутому вигляді: "50 ГРН", елемент малого Державного Герба України - тризуб і цифрове позначення номіналу "50".

4. ОПТИЧНО-ЗМІННОЮ ФАРБОЮ (OVI) виконано цифрове позначення номіналу "50", яке розміщено в нижній частині поля водяного знака на лицьовому боці банкноти. Фарба змінює колір під час розглядання банкноти під різними кутами зору: пурпурний (малиново-фіолетовий) - під час розглядання цифр "50" перпендикулярно до поверхні зображення; оливково-зелений - під час розглядання їх під гострим кутом.

5. НАСКРІЗНИЙ ЕЛЕМЕНТ (СУМІЩЕНЕ ЗОБРАЖЕННЯ) - зображення, всі елементи якого збігаються та доповнюють один одного під час розглядання банкноти проти світла (зображення гривні часів Київської Русі), яке розміщено на межі поля водяного знака в нижній частині лицьового та зворотного боків банкноти. Під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла в зображенні проглядає літера "У".

6. РЕЛЬЄФНІ ЕЛЕМЕНТИ - елементи, що надруковані фарбою, яка виступає над поверхнею паперу, і шорсткість яких відчувається на дотик (портрет, написи, цифрові позначення номіналу, мікротекст). Є тільки на лицьовому боці банкноти.

Підвищений рельєф мають такі зображення: окремі ділянки ручної гравюри портрета; напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ" у верхній частині поля водяного знака; елемент для людей з послабленим зором; цифрове позначення номіналу, виконане фарбою OVI; напис "П’ЯТДЕСЯТ ГРИВЕНЬ" вздовж правого краю банкноти.

7. ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ПОСЛАБЛЕНИМ ЗОРОМ - рельєфне позначення номіналу у вигляді кола, розміщене біля лівого краю лицьового боку банкноти.

8. ЛАТЕНТНЕ (ПРИХОВАНЕ) ЗОБРАЖЕННЯ - рельєфне зображення цифрового позначення номіналу "50", приховане в декоративному елементі із зображенням малого Державного Герба України, розміщено у верхній частині лицьового боку банкноти ліворуч. Зображення цифр "50" стає видимим під час розглядання банкноти під гострим кутом до джерела світла.

9. МІКРОТЕКСТ - написи, що повторюються, які можна прочитати за допомогою збільшувального скла.

Мікротексти на лицьовому боці банкноти:

 • напис "НБУ", виконаний офсетним друком мікрошрифтом (позитив зображення) та обрамляє справа зону водяного знака;
 • слово "УКРАЇНА" виконано офсетним друком мікрошрифтом (негатив зображення), повторюється чотири рази і розміщено вздовж контуру наскрізного елемента всередині;
 • смуга орнаменту виконана інтагліо друком з позитиву та негативу зображення мікрошрифта "50" (цифри з перемінною товщиною), яку розміщено вздовж правого краю короткої сторони банкноти; ліворуч смуга обмежена стрічкою із мікротекста "П’ЯТДЕСЯТ ГРИВЕНЬ" (позитив зображення).

Мікротексти на зворотному боці банкноти:

 • дві смужки, виконані мікрошрифтом "УКРАЇНА" (позитив зображення), що обрамляють смугу орнаменту розміщену вздовж лівої сторони банкноти;
 • зображення фігур робітника та селянки виконано мікрошрифтом "50" (позитив зображення, цифри з перемінною товщиною і висотою);
 • цифрове позначення номіналу у правому нижньому куті банкноти наповнено мікрошрифтом "50" (позитив зображення, цифри з перемінною товщиною і висотою).

10. ОРЛОВСЬКИЙ ДРУК - спеціальний друк, який забезпечує точне збігання фарб на межі двох різних кольорів без розривів і зміщення елементів дизайну. На лицьовому боці банкноти - портрет, напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", декоративний елемент із зображенням малого Державного Герба України, смуга орнаменту вздовж правого краю короткої сторони банкноти. На зворотному боці - антисканерні сітки, орнаменти і підклади під малюнками.

11. РАЙДУЖНИЙ ДРУК - спеціальний друк, що забезпечує поступовий перехід одного кольору елементів без їх розривів і зміщення в інший (на лицьовому боці - перехід від бокових країв до середини, на зворотному боці - переходи в горизонтальних орнаментах та у зображеннях фігур робітника та селянки, розміщених з двох сторін від будинку Української Центральної Ради).

12. АНТИСКАНЕРНА СІТКА - розміщені під різними кутами тонкі лінії, які під час копіювання або сканування банкноти можуть утворювати на копії "муар" (захисні сітки з обох боків банкноти).

Крім елементів захисту для візуального визначення банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.

Пам'ятна банкнота номіналом 50 гривень зразка 2004 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО
Основний малюнок зворотної сторони — БУДИНОК УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
Розмір, мм — 72 x 136
Дата друку — 2011
Дата введення в обіг — 05.10.2011

Пам'ятна банкнота номіналом 50 гривень зразка 2004 року (лицьова сторона)
Пам'ятна банкнота номіналом 50 гривень зразка 2004 року (зворотна сторона)

На лицьовому боці банкноти спеціальною фарбою надруковано напис “НБУ 20 років”. Під час розглядання банкноти під різними кутами зору колір напису змінюється із золотистого на зелений.

Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2004 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО
Основний малюнок зворотної сторони — БУДИНОК УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
Розмір, мм — 72 x 136
Дата друку — 2011
Дата введення в обіг — 01.06.2011
Елементи захисту

Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2004 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2004 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2004 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО
Основний малюнок зворотної сторони — БУДИНОК УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
Розмір, мм — 72 x 136
Дата друку — 2005
Дата введення в обіг — 01.12.2005
Елементи захисту

Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2004 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2004 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2004 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО
Основний малюнок зворотної сторони — БУДИНОК УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
Розмір, мм — 72 x 136
Дата друку — 2004
Дата введення в обіг — 29.03.2004
Елементи захисту

Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2004 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 50 гривень зразка 2004 року (зворотна сторона)

Лицьовий бік банкноти

Праворуч від центру лицьового боку банкноти розміщено портрет Михайла Грушевського. Під портретом, праворуч, - напис "МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ". Зазначені елементи дизайну виконано фарбою коричневого кольору.

Ліворуч від портрета, у верхній частині банкноти, розміщено декоративний елемент із зображенням малого Державного Герба України, виконаний у двох кольорах: коричневому та фіолетовому.

У верхній частині поля водяного знака, паралельно довгій стороні банкноти надруковано напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", який поділено на зони коричневого та фіолетового кольорів. Нижче розміщено підпис Голови Національного банку України і напис "ГОЛОВА", виконані фарбою коричневого кольору.

Біля лівого краю банкноти розміщено елемент для людей з послабленим зором у вигляді кола фіолетового кольору.

У нижній частині поля водяного знака фарбою, колір якої змінюється під час розглядання банкноти під різними кутами зору з пурпурного (малиново-фіолетового) на оливково-зелений, надруковано цифрове позначення номіналу "50". Праворуч від якого розміщено частину наскрізного елемента - зображення гривні часів Київської Русі.

Вздовж правого краю короткої сторони банкноти розміщено смугу орнаменту, в якій двічі надруковано цифрове позначення номіналу. Праворуч від смуги вертикально розміщено напис "П’ЯТДЕСЯТ ГРИВЕНЬ". Смугу та напис виконано у двох кольорах: коричневому та фіолетовому.

Фон центральної частини банкноти утворює зображення сторінок книги з написом "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ", а також орнамент з цифрами "50".

Дизайн лицьового боку банкноти доповнюють орнаменти та захисні антисканерні сітки.

 

Зворотний бік банкноти

Центральним елементом дизайну зворотного боку банкноти є зображення будинку Української Центральної Ради. З двох сторін від будинку розміщено фігури робітника та селянки. Колір зазначених зображень переходить з темно-синього до темно-коричневого.

Біля лівого краю банкноти вертикально розміщено напис "П’ЯТДЕСЯТ ГРИВЕНЬ".

Вздовж трьох сторін банкноти розміщено геометричні орнаменти, виконані з використанням сіро-фіолетового, рожевого, бузково-рожевого, фіолетового та сірого кольорів.

У верхній частині вертикального орнаменту розміщено логотип Національного банку України, під яким міститься напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", у центральній частині - цифрове позначення номіналу "50". Усі зазначені елементи дизайну виконано фарбою синього кольору.

У центрі нижнього орнаменту розміщено цифрове позначення номіналу "50", виконане тонкою лінією (негатив).

У нижній частині банкноти праворуч розміщено рік випуску банкноти "2004" синього кольору, праворуч від якого розміщено частину наскрізного елемента - зображення гривні часів Київської Русі.

У правому нижньому куті розташовано цифрове позначення номіналу "50" синього кольору.

Серійний номер надруковано горизонтально двічі: у лівому нижньому куті фарбою червоного кольору та в правому верхньому куті фарбою чорного кольору. Кожний номер складається з двобуквеної серії і семизначного номера.

Дизайн зворотного боку банкноти доповнюють захисні антисканерні сітки.

 

Характеристика елементів захисту

Банкнота надрукована на спеціальному тонованому папері із фіолетовим відтінком, який відповідає переважаючому кольору зображень, що є на банкноті.

Папір містить багатотоновий локальний водяний знак, світлий елемент водяного знака ("50" - цифрове позначення номіналу), захисну стрічку та захисні невидимі при денному світлі волокна.

1. ВОДЯНИЙ ЗНАК - зображення портрета Михайла Грушевського, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти. Зображення розміщено з лівого краю лицьового боку банкноти та видиме під час розглядання банкноти проти світла.

2. СВІТЛИЙ ЕЛЕМЕНТ ВОДЯНОГО ЗНАКА - зображення цифрового позначення номіналу розміщено в правій нижній частині зображення портрета Михайла Грушевського.

3. ЗАХИСНА СТРІЧКА - повністю занурена в товщу паперу полімерна стрічка видима ліворуч від центру банкноти під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла. За допомогою збільшувального скла на стрічці можна побачити прозорі зображення в прямому та перевернутому вигляді: "50 ГРН", елемент малого Державного Герба України - тризуб і цифрове позначення номіналу "50".

4. ОПТИЧНО-ЗМІННОЮ ФАРБОЮ (OVI) виконано цифрове позначення номіналу "50", яке розміщено в нижній частині поля водяного знака на лицьовому боці банкноти. Фарба змінює колір під час розглядання банкноти під різними кутами зору: пурпурний (малиново-фіолетовий) - під час розглядання цифр "50" перпендикулярно до поверхні зображення; оливково-зелений - під час розглядання їх під гострим кутом.

5. НАСКРІЗНИЙ ЕЛЕМЕНТ (СУМІЩЕНЕ ЗОБРАЖЕННЯ) - зображення, всі елементи якого збігаються та доповнюють один одного під час розглядання банкноти проти світла (зображення гривні часів Київської Русі), яке розміщено на межі поля водяного знака в нижній частині лицьового та зворотного боків банкноти. Під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла в зображенні проглядає літера "У".

6. РЕЛЬЄФНІ ЕЛЕМЕНТИ - елементи, що надруковані фарбою, яка виступає над поверхнею паперу, і шорсткість яких відчувається на дотик (портрет, написи, цифрові позначення номіналу, мікротекст). Є тільки на лицьовому боці банкноти.

Підвищений рельєф мають такі зображення: окремі ділянки ручної гравюри портрета; напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ" у верхній частині поля водяного знака; елемент для людей з послабленим зором; цифрове позначення номіналу, виконане фарбою OVI; напис "П’ЯТДЕСЯТ ГРИВЕНЬ" вздовж правого краю банкноти.

7. ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ПОСЛАБЛЕНИМ ЗОРОМ - рельєфне позначення номіналу у вигляді кола, розміщене біля лівого краю лицьового боку банкноти.

8. ЛАТЕНТНЕ (ПРИХОВАНЕ) ЗОБРАЖЕННЯ - рельєфне зображення цифрового позначення номіналу "50", приховане в декоративному елементі із зображенням малого Державного Герба України, розміщено у верхній частині лицьового боку банкноти ліворуч. Зображення цифр "50" стає видимим під час розглядання банкноти під гострим кутом до джерела світла.

9. МІКРОТЕКСТ - написи, що повторюються, які можна прочитати за допомогою збільшувального скла.

Мікротексти на лицьовому боці банкноти:

 • напис "НБУ", виконаний офсетним друком мікрошрифтом (позитив зображення) та обрамляє справа зону водяного знака;
 • слово "УКРАЇНА" виконано офсетним друком мікрошрифтом (негатив зображення), повторюється чотири рази і розміщено вздовж контуру наскрізного елемента всередині;
 • смуга орнаменту виконана інтагліо друком з позитиву та негативу зображення мікрошрифта "50" (цифри з перемінною товщиною), яку розміщено вздовж правого краю короткої сторони банкноти; ліворуч смуга обмежена стрічкою із мікротекста "П’ЯТДЕСЯТ ГРИВЕНЬ" (позитив зображення).

Мікротексти на зворотному боці банкноти:

 • дві смужки, виконані мікрошрифтом "УКРАЇНА" (позитив зображення), що обрамляють смугу орнаменту розміщену вздовж лівої сторони банкноти;
 • зображення фігур робітника та селянки виконано мікрошрифтом "50" (позитив зображення, цифри з перемінною товщиною і висотою);
 • цифрове позначення номіналу у правому нижньому куті банкноти наповнено мікрошрифтом "50" (позитив зображення, цифри з перемінною товщиною і висотою).

10. ОРЛОВСЬКИЙ ДРУК - спеціальний друк, який забезпечує точне збігання фарб на межі двох різних кольорів без розривів і зміщення елементів дизайну. На лицьовому боці банкноти - портрет, напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", декоративний елемент із зображенням малого Державного Герба України, смуга орнаменту вздовж правого краю короткої сторони банкноти. На зворотному боці - антисканерні сітки, орнаменти і підклади під малюнками.

11. РАЙДУЖНИЙ ДРУК - спеціальний друк, що забезпечує поступовий перехід одного кольору елементів без їх розривів і зміщення в інший (на лицьовому боці - перехід від бокових країв до середини, на зворотному боці - переходи в горизонтальних орнаментах та у зображеннях фігур робітника та селянки, розміщених з двох сторін від будинку Української Центральної Ради).

12. АНТИСКАНЕРНА СІТКА - розміщені під різними кутами тонкі лінії, які під час копіювання або сканування банкноти можуть утворювати на копії "муар" (захисні сітки з обох боків банкноти).

Крім елементів захисту для візуального визначення банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.

Банкнота номіналом 50 гривень зразка 1992 року

Вилучається з обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО
Основний малюнок зворотної сторони — БУДИНОК ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Розмір, мм — 66 x 133
Дата друку — 1992
Дата введення в обіг — 02.09.1996
Елементи захисту

Банкнота номіналом 50 гривень зразка 1992 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 50 гривень зразка 1992 року (зворотна сторона)