Звичайна версія сайту
Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни

 Опис даних та графік поширення

млн грн

  29.01 28.01 27.01 24.01 23.01
Коррахунки банків (на початок дня) 54 146 55 671 60 315 55 104 55 460
зміна до попереднього дня -1 526 -4 644 5 211 -357 -7 111
у тому числі:          
1. Монетарні операції Національного банку України -1 288 -5 575 567 -1 499 -1 343
1.1 Інструменти постійного доступу  -1 177 -5 526 17 833 -848 -120
1.1.1 Кредити O/N 0 0 0 0 0
надання  0 0 0 0 0
повернення 0 0 0 0 0
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N -1 177 -5 526 17 833 -848 -120
залучення -39 895 -38 718 -33 192 -51 025 -50 177
погашення 38 718 33 192 51 025 50 177 50 057
1.2 Тендери (чергові, позачергові) 0 0 -18 478 0 0
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності 0 0 0 0 0
надання  0 0 0 0 0
повернення 0 0 0 0 0
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів 0 0 -18 478 0 0
залучення 0 0 -143 547 0 0
погашення 0 0 125 069 0 0
1.3 Інші монетарні операції  -111 -49 1 212 -651 -1 223
2. Автономні чинники -237 932 4 644 1 142 -5 768
2.1 Зміна обсягу готівки 1 478 2 183 470 390 506
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  -1 703 -1 164 3 658 736 -6 324
2.3. Інші операції -12 -87 516 16 50

Архів

млн грн

Довідково

на початок дня 28.01
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) 44 849
у тому числі:  
кредити O/N 0
тендерні кредити 106
   - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 106
інші кредити 44 743
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 7 619
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) 182 265
у тому числі:  
депозитні сертифікати O/N 38 718
депозитні сертифікати, розміщені на тендері 143 547

Архів  

млн грн

  на початок дня 28.01
 Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) 4 349

Архів  

млн грн

 Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.01.2020 по 10.02.2020

56 291

Архів