Звичайна версія сайту
Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни

 Опис даних та графік поширення

Архів

млн грн

  11.10 10.10 09.10 08.10 07.10
Коррахунки банків (на початок дня) 59 231 44 710 41 337 41 824 44 821
зміна до попереднього дня 14 521 3 372 -486 -2 997 -3 519
у тому числі:          
1. Монетарні операції Національного банку України 13 467 -2 440 -923 2 966 -4 491
1.1 Інструменти постійного доступу  11 713 -3 254 -1 664 2 966 2 380
1.1.1 Кредити O/N 0 0 0 0 0
надання  0 0 0 0 0
повернення 0 0 0 0 0
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N 11 713 -3 254 -1 664 2 966 2 380
залучення -3 873 -15 586 -12 332 -10 668 -13 634
погашення 15 586 12 332 10 668 13 634 16 014
1.2 Тендери (чергові, позачергові) 0 0 0 0 -7 916
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності 0 0 0 0 0
надання  0 0 0 0 0
повернення 0 0 0 0 0
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів 0 0 0 0 -7 916
залучення 0 0 0 0 -45 655
погашення 0 0 0 0 37 739
1.3 Інші монетарні операції  1 754 814 741 0 1 045
2. Автономні чинники 1 054 5 812 437 -5 963 972
2.1 Зміна обсягу готівки -1 538 -576 -82 -551 -1 368
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  2 610 6 437 511 -5 421 2 248
2.3. Інші операції -18 -49 8 8 91

 

Довідково

Архів

млн грн

на початок дня 10.10
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) 46 854
у тому числі:  
кредити O/N 0
тендерні кредити 129
   - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 129
інші кредити 46 726
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 7 938
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) 61 241
у тому числі:  
депозитні сертифікати O/N 15 586
депозитні сертифікати, розміщені на тендері 45 655

 

Архів

млн грн

на початок дня 10.10
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки)

1 564

 

Архів

млн грн

Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.09.2019 по 10.10.2019

52 480