Звичайна версія сайту
Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни

 Опис даних та графік поширення

млн грн

  06.12 05.12 04.12 03.12 02.12
Коррахунки банків (на початок дня) 51 909 53 927 50 083 60 138 54 110
зміна до попереднього дня -2 018 3 844 -10 055 6 028 481
у тому числі:          
1. Монетарні операції Національного банку України -4 726 -626 -10 505 5 699 1 499
1.1 Інструменти постійного доступу  -6 038 -3 098 -11 223 4 662 -1 577
1.1.1 Кредити O/N 0 0 0 0 0
надання  0 0 0 0 0
повернення 0 0 0 0 0
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N -6 038 -3 098 -11 223 4 662 -1 577
залучення -30 097 -24 059 -20 961 -9 738 -14 400
погашення 24 059 20 961 9 738 14 400 12 823
1.2 Тендери (чергові, позачергові) 0 0 0 0 1 161
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності 0 0 0 0 0
надання  0 0 0 0 0
повернення 0 0 0 0 0
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів 0 0 0 0 1 161
залучення 0 0 0 0 -62 792
погашення 0 0 0 0 63 953
1.3 Інші монетарні операції  1 312 2 472 718 1 037 1 915
2. Автономні чинники 2 709 4 470 450 329 -1 018
2.1 Зміна обсягу готівки -1 623 -235 528 2 084 571
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  4 329 4 777 232 -1 461 -2 127
2.3. Інші операції 3 -72 -310 -295 538

Архів

Довідково

Архів

млн грн

на початок дня 05.12
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) 45 400
у тому числі:  
кредити O/N 0
тендерні кредити 128
   - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 128
інші кредити 45 273
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 7 622
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) 86 851
у тому числі:  
депозитні сертифікати O/N 24 059
депозитні сертифікати, розміщені на тендері 62 792

Архів

млн грн

на початок дня 05.12
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) 1 581

 

Архів

млн грн

Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.11.2019 по 10.12.2019

53 425