Звичайна версія сайту
Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни

 Опис даних та графік поширення

млн грн

  27.03 26.03 25.03 24.03 23.03
Коррахунки банків (на початок дня) 73 773 75 219 77 207 78 943 88 553
зміна до попереднього дня -1 446 -1 989 -1 735 -9 610 51 846
у тому числі:          
1. Монетарні операції Національного банку України -1 514 -5 832 -1 862 -9 206 53 424
1.1 Інструменти постійного доступу  -1 209 -5 757 -1 862 -7 800 -31 867
1.1.1 Кредити O/N 12 0 0 0 -10 759
надання  112 100 100 100 100
повернення -100 -100 -100 -100 -10 859
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N -1 221 -5 757 -1 862 -7 800 -21 108
залучення -45 603 -44 382 -38 625 -36 763 -28 963
погашення 44 382 38 625 36 763 28 963 7 855
1.2 Тендери (чергові, позачергові) 0 -75 0 0 88 121
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності 0 -75 0 0 6 094
надання  0 0 0 0 6 934
повернення 0 -75 0 0 -840
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів 0 0 0 0 82 027
залучення 0 0 0 0 -66 440
погашення 0 0 0 0 148 467
1.3 Інші монетарні операції  -305 0 0 -1 406 -2 831
2. Автономні чинники 68 3 843 127 -404 -1 578
2.1 Зміна обсягу готівки 315 346 19 -164 -1 369
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  -160 3 454 318 -209 -906
2.3. Інші операції -87 43 -211 -31 697

Архів

 

Довідково

млн грн

на початок дня 26.03
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) 57 415
у тому числі:  
кредити O/N 100
тендерні кредити 16 080
   - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 16 080
інші кредити 41 235
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 4 562
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) 110 822
у тому числі:  
депозитні сертифікати O/N 44 382
депозитні сертифікати, розміщені на тендері 66 440

Архів  

 

млн грн

на початок дня 26.03
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) 865

Архів  

 

млн грн

 

Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.03.2020 по 10.04.2020 54 375

Архів