Звичайна версія сайту
Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни

Опис даних та графік поширення

млн грн

  27.01 26.01 25.01 24.01 23.01
Коррахунки банків (на початок дня) 122 341 125 997 119 366 128 792 129 244
зміна до попереднього дня -3 655 6 631 -9 427 -451 4 303
у тому числі:          
1. Монетарні операції Національного банку України -1 947 1 631 -12 043 -5 608 -4 493
1.1 Інструменти постійного доступу  2 719 10 185 -6 828 -1 052 -1 293
1.1.1 Кредити O/N 0 0 0 0 0
надання  0 0 0 0 0
повернення 0 0 0 0 0
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N 2 719 10 185 -6 828 -1 052 -1 293
залучення -389 965 -392 684 -402 869 -396 041 -394 989
погашення 392 684 402 869 396 041 394 989 393 696
1.2 Тендери (чергові, позачергові) -200 -2 011 0 0 0
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності -200 -2 011 0 0 0
надання  0 0 0 0 0
повернення -200 -2 011 0 0 0
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів 0 0 0 0 0
залучення 0 0 0 0 0
погашення 0 0 0 0 0
1.3 Інші монетарні операції  -4 466 -6 543 -5 215 -4 556 -3 200
2. Автономні чинники -1 708 5 000 2 616 5 156 8 796
2.1 Зміна обсягу готівки 643 265 535 26 63
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  -2 675 4 550 1 173 5 034 8 491
2.3. Інші операції 324 185 908 97 242

Архів

Довідково

млн грн

на початок дня 26.01
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) 66 312
у тому числі:  
кредити O/N 0
тендерні кредити 34 669
   - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 34 669
інші кредити 31 643
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 0
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) 392 684
у тому числі:  
депозитні сертифікати O/N 392 684
депозитні сертифікати, розміщені на тендері 0

Архів

млн грн

на початок дня 26.01
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки)

1 191

Архів 

 

млн грн

Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.01.2023 по 10.02.2023 144 064

Архів