Звичайна версія сайту
Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни

Опис даних та графік поширення

млн грн

  30.09 29.09 28.09 27.09 26.09
Коррахунки банків (на початок дня) 60 862 82 149 64 956 65 782 60 772
зміна до попереднього дня -21 287 17 193 -826 5 010 -1 982
у тому числі:          
1. Монетарні операції Національного банку України -29 020 -6 471 -3 831 164 -7 763
1.1 Інструменти постійного доступу  -23 628 259 3 550 7 200 -3 370
1.1.1 Кредити O/N 0 155 0 0 0
надання  345 345 190 190 190
повернення -345 -190 -190 -190 -190
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N -23 628 104 3 550 7 200 -3 370
залучення -265 332 -241 704 -241 808 -245 358 -252 558
погашення 241 704 241 808 245 358 252 558 249 188
1.2 Тендери (чергові, позачергові) -85 -303 -221 -82 -54
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності -85 -303 -221 -82 -54
надання  0 0 0 0 0
повернення -85 -303 -221 -82 -54
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів 0 0 0 0 0
залучення 0 0 0 0 0
погашення 0 0 0 0 0
1.3 Інші монетарні операції  -5 307 -6 428 -7 160 -6 954 -4 339
2. Автономні чинники 7 733 23 664 3 005 4 846 5 781
2.1 Зміна обсягу готівки 2 346 1 645 1 748 1 341 493
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  4 882 22 386 1 127 3 042 5 093
2.3. Інші операції 505 -367 130 463 196

Архів

Довідково

млн грн

на початок дня 29.09
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) 99 553
у тому числі:  
кредити O/N 345
тендерні кредити 67 512
   - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 67 512
інші кредити 31 695
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 0
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) 241 704
у тому числі:  
депозитні сертифікати O/N 241 704
депозитні сертифікати, розміщені на тендері 0

Архів

 

млн грн

на початок дня 29.09
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки)

7 479

Архів 

 

млн грн

Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.09.2022 по 10.10.2022

65 965

Архів