Звичайна версія сайту
Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни

 Опис даних та графік поширення

млн грн

  02.08 30.07 29.07 28.07 27.07
Коррахунки банків (на початок дня) 53 751 50 859 57 812 58 834 60 181
зміна до попереднього дня 2 892 -6 953 -1 022 -1 347 6 826
у тому числі:          
1. Монетарні операції Національного банку України 4 991 -2 342 -462 231 5 232
1.1 Інструменти постійного доступу  -2 669 -2 342 -999 -1 811 4 692
1.1.1 Кредити O/N 0 0 0 0 0
надання  0 0 0 0 0
повернення 0 0 0 0 0
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N -2 669 -2 342 -999 -1 811 4 692
залучення -33 614 -30 945 -28 603 -27 604 -25 793
погашення 30 945 28 603 27 604 25 793 30 485
1.2 Тендери (чергові, позачергові) 7 124 0 0 0 0
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності 130 0 0 0 0
надання  130 0 0 0 0
повернення 0 0 0 0 0
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів 6 994 0 0 0 0
залучення -101 260 0 0 0 0
погашення 108 254 0 0 0 0
1.3 Інші монетарні операції  536 0 537 2 042 540
2. Автономні чинники -2 100 -4 611 -559 -1 579 1 594
2.1 Зміна обсягу готівки 386 252 892 334 795
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  -2 283 -4 836 -1 520 -1 921 692
2.3. Інші операції -203 -27 68 8 107

Архів

Довідково

млн грн

на початок дня 30.07
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) 120 291
у тому числі:  
кредити O/N 0
тендерні кредити 87 128
   - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 87 032
інші кредити 33 162
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 0
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) 164 785
у тому числі:  
депозитні сертифікати O/N 30 945
депозитні сертифікати, розміщені на тендері 133 840

Архів

 

млн грн

на початок дня 30.07
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) 2 539

Архів  

 

млн грн

Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.07.2021 по 10.08.2021 54 504

Архів