Звичайна версія сайту
Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни

 Опис даних та графік поширення

млн грн

  03.08 31.07 30.07 29.07 28.07
Коррахунки банків (на початок дня) 50 381 58 997 57 793 56 498 54 701
зміна до попереднього дня -8 616 1 204 1 295 1 797 -4 325
у тому числі:          
1. Монетарні операції Національного банку України -9 226 1 711 -2 897 1 899 -2 850
1.1 Інструменти постійного доступу  -800 1 711 -3 440 1 899 -3 348
1.1.1 Кредити O/N 0 0 0 0 0
надання  0 0 0 0 0
повернення 0 0 0 0 0
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N -800 1 711 -3 440 1 899 -3 348
залучення -15 659 -14 859 -16 570 -13 130 -15 029
погашення 14 859 16 570 13 130 15 029 11 681
1.2 Тендери (чергові, позачергові) -8 426 0 -10 0 0
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності 280 0 -10 0 0
надання  512 0 0 0 0
повернення -232 0 -10 0 0
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів -8 706 0 0 0 0
залучення -86 524 0 0 0 0
погашення 77 818 0 0 0 0
1.3 Інші монетарні операції  0 0 553 0 498
2. Автономні чинники 610 -507 4 193 -102 -1 475
2.1 Зміна обсягу готівки 430 238 550 728 1 551
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  133 -843 3 682 -836 -3 026
2.3. Інші операції 46 98 -40 6 0

Архів

Довідково

млн грн

на початок дня 31.07
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) 48 671
у тому числі:  
кредити O/N 0
тендерні кредити 12 678
   - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 12 678
інші кредити 35 993
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 0
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) 92 677
у тому числі:  
депозитні сертифікати O/N 14 859
депозитні сертифікати, розміщені на тендері 77 818

 Архів

млн грн 

на початок дня 31.07
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) 5 187

Архів  

млн грн

Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.07.2020 по 10.08.2020 51 251

Архів