Звичайна версія сайту
Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни

 Опис даних та графік поширення

млн грн

  30.10 29.10 28.10 27.10 26.10
Коррахунки банків (на початок дня) 52 488 53 271 52 067 52 744 55 999
зміна до попереднього дня -783 1 204 -678 -3 255 -860
у тому числі:          
1. Монетарні операції Національного банку України 1 963 -2 677 575 -3 037 -3 930
1.1 Інструменти постійного доступу  2 817 -1 256 575 -2 187 -2 577
1.1.1 Кредити O/N 0 0 75 0 0
надання  205 205 205 130 130
повернення -205 -205 -130 -130 -130
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N 2 817 -1 256 500 -2 187 -2 577
залучення -16 534 -19 351 -18 095 -18 595 -16 408
погашення 19 351 18 095 18 595 16 408 13 831
1.2 Тендери (чергові, позачергові) 0 0 0 0 -1 353
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності 0 0 0 0 -12
надання  0 0 0 0 560
повернення 0 0 0 0 -572
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів 0 0 0 0 -1 341
залучення 0 0 0 0 -97 814
погашення 0 0 0 0 96 473
1.3 Інші монетарні операції  -854 -1 421 0 -850 0
2. Автономні чинники -2 747 3 881 -1 253 -218 3 070
2.1 Зміна обсягу готівки 215 381 185 578 -191
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  -2 965 3 536 -1 455 -815 3 122
2.3. Інші операції 3 -36 18 19 139

Архів

млн грн

Довідково

на початок дня 29.10
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) 59 114
у тому числі:  
кредити O/N 205
тендерні кредити 23 480
   - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 23 480
інші кредити 35 429
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 0
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) 117 165
у тому числі:  
депозитні сертифікати O/N 19 351
депозитні сертифікати, розміщені на тендері 97 814

 Архів

млн грн 

на початок дня 29.10
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) 3 566

Архів  

млн грн

Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.10.2020 по 10.11.2020 53 449

Архів