Звичайна версія сайту
Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни

 Опис даних та графік поширення

млн грн

> > >

  20.01 19.01 18.01 16.01 15.01
Коррахунки банків (на початок дня) 62 785 64 173 64 396 59 270 52 665
зміна до попереднього дня -1 388 -223 5 126 6 605 -1 997
у тому числі:          
1. Монетарні операції Національного банку України -1 256 -811 -477 5 530 1 733
1.1 Інструменти постійного доступу  -1 256 -811 -477 -4 028 2 095
1.1.1 Кредити O/N 0 -30 0 -370 70
надання  0 0 30 30 400
повернення 0 -30 -30 -400 -330
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N -1 256 -781 -477 -3 658 2 025
залучення -22 506 -21 250 -20 469 -19 992 -16 334
погашення 21 250 20 469 19 992 16 334 18 359
1.2 Тендери (чергові, позачергові) 0 0 0 9 558 -362
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності 0 0 0 6 964 -362
надання  0 0 0 8 654 0
повернення 0 0 0 -1 691 -362
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів 0 0 0 2 594 0
залучення 0 0 0 -102 928 0
погашення 0 0 0 105 522 0
1.3 Інші монетарні операції  0 0 0 0 0
2. Автономні чинники -132 588 5 603 1 075 -3 730
2.1 Зміна обсягу готівки 599 -244 279 84 47
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  -734 817 5 315 734 -3 792
2.3. Інші операції 3 15 9 258 15

Архів

млн грн

Довідково

на початок дня 19.01
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) 103 442
у тому числі:  
кредити O/N 0
тендерні кредити 68 394
   - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 68 234
інші кредити 35 048
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 0
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) 124 178
у тому числі:  
депозитні сертифікати O/N 21 250
депозитні сертифікати, розміщені на тендері 102 928

Архів

млн грн

на початок дня 19.01
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) 2 508

Архів  

 

млн грн

Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.01.2021 по 10.02.2021 54 331

Архів