Звичайна версія сайту
Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни

 Опис даних та графік поширення

млн грн

  12.04 09.04 08.04 07.04 06.04
Коррахунки банків (на початок дня) 47 677 49 545 43 458 45 061 46 497
зміна до попереднього дня -1 868 6 087 -1 603 -1 436 -867
у тому числі:          
1. Монетарні операції Національного банку України -86 3 792 714 -1 205 -3 123
1.1 Інструменти постійного доступу  -4 008 3 842 714 -1 205 -3 123
1.1.1 Кредити O/N -113 -6 6 83 30
надання  0 113 119 113 30
повернення -113 -119 -113 -30 0
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N -3 895 3 848 708 -1 288 -3 153
залучення -37 295 -33 400 -37 248 -37 956 -36 668
погашення 33 400 37 248 37 956 36 668 33 515
1.2 Тендери (чергові, позачергові) 3 922 -50 0 0 0
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності 3 122 -50 0 0 0
надання  3 404 0 0 0 0
повернення -282 -50 0 0 0
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів 800 0 0 0 0
залучення -112 562 0 0 0 0
погашення 113 362 0 0 0 0
1.3 Інші монетарні операції  0 0 0 0 0
2. Автономні чинники -1 782 2 295 -2 317 -231 2 256
2.1 Зміна обсягу готівки -2 260 -2 426 -1 629 -866 -468
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  332 4 706 -699 587 2 741
2.3. Інші операції 145 15 11 48 -18

Архів

Довідково

млн грн

на початок дня 09.04
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) 103 008
у тому числі:  
кредити O/N 113
тендерні кредити 69 071
   - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 68 910
інші кредити 33 824
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 0
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) 146 762
у тому числі:  
депозитні сертифікати O/N 33 400
депозитні сертифікати, розміщені на тендері 113 362

Архів

 

млн грн

на початок дня 09.04
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) 287

Архів  

 

млн грн

Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.03.2021 по 10.04.2021 53 520

Архів