Звичайна версія сайту
Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни

 Опис даних та графік поширення

млн грн

  05.06 04.06 03.06 02.06 01.06
Коррахунки банків (на початок дня) 50 065 48 319 50 980 45 877 47 502
зміна до попереднього дня 1 746 -2 661 5 103 -1 625 -6 914
у тому числі:          
1. Монетарні операції Національного банку України 504 -3 154 2 078 -372 -4 815
1.1 Інструменти постійного доступу  -1 364 -5 018 1 542 -1 123 -90
1.1.1 Кредити O/N 0 0 0 0 0
надання  0 0 0 0 0
повернення 0 0 0 0 0
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N -1 364 -5 018 1 542 -1 123 -90
залучення -22 650 -21 286 -16 268 -17 810 -16 687
погашення 21 286 16 268 17 810 16 687 16 597
1.2 Тендери (чергові, позачергові) 0 0 0 0 -5 262
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності 0 0 0 0 112
надання  0 0 0 0 165
повернення 0 0 0 0 -53
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів 0 0 0 0 -5 374
залучення 0 0 0 0 -115 358
погашення 0 0 0 0 109 984
1.3 Інші монетарні операції  1 868 1 864 536 751 537
2. Автономні чинники 1 241 494 3 025 -1 254 -2 099
2.1 Зміна обсягу готівки -2 476 -569 89 785 -146
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  3 757 1 100 2 902 -1 983 -2 146
2.3. Інші операції -39 -37 34 -55 192

Архів

Довідково

млн грн

на початок дня 04.06
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) 47 924
у тому числі:  
кредити O/N 0
тендерні кредити 11 484
   - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 11 484
інші кредити 36 440
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 0
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) 136 644
у тому числі:  
депозитні сертифікати O/N 21 286
депозитні сертифікати, розміщені на тендері 115 358

 Архів  

млн грн

на початок дня 04.06
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) 862

Архів  

млн грн

Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.05.2020 по 10.06.2020 51 146

Архів