Звичайна версія сайту
Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни

 Опис даних та графік поширення

млн грн

  20.10 19.10 18.10 13.10 12.10
Коррахунки банків (на початок дня) 57 663 58 277 57 533 71 131 67 398
зміна до попереднього дня -614 744 -13 598 3 734 22 417
у тому числі:          
1. Монетарні операції Національного банку України -539 885 -17 813 4 776 24 285
1.1 Інструменти постійного доступу  -1 366 -3 133 -17 478 1 967 24 285
1.1.1 Кредити O/N 0 0 0 0 0
надання  0 0 0 0 0
повернення 0 0 0 0 0
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N -1 366 -3 133 -17 478 1 967 24 285
залучення -52 086 -50 720 -47 587 -30 109 -32 076
погашення 50 720 47 587 30 109 32 076 56 361
1.2 Тендери (чергові, позачергові) 0 0 -1 958 0 0
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності 0 0 50 0 0
надання  0 0 50 0 0
повернення 0 0 0 0 0
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів 0 0 -2 008 0 0
залучення 0 0 -42 826 0 0
погашення 0 0 40 818 0 0
1.3 Інші монетарні операції  827 4 018 1 623 2 809 0
2. Автономні чинники -76 -141 4 215 -1 042 -1 868
2.1 Зміна обсягу готівки 469 1 413 -2 905 -2 753 -2 123
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  -541 -1 568 6 891 1 687 25
2.3. Інші операції -4 14 229 25 230

Архів

Довідково

млн грн

на початок дня 19.10
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) 123 194
у тому числі:  
кредити O/N 0
тендерні кредити 90 397
   - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 90 301
інші кредити 32 797
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 0
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) 148 261
у тому числі:  
депозитні сертифікати O/N 50 720
депозитні сертифікати, розміщені на тендері 97 541

Архів

 

млн грн

на початок дня 19.10
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) 2 129

Архів  

 

млн грн

Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.10.2021 по 10.11.2021 52 386

Архів