Звичайна версія сайту
Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни

Опис даних та графік поширення

млн грн

  26.05 25.05 24.05 23.05 20.05
Коррахунки банків (на початок дня) 52 316 45 425 57 645 47 549 55 154
зміна до попереднього дня 6 891 -12 220 10 096 -7 605 911
у тому числі:          
1. Монетарні операції Національного банку України -6 598 -12 717 -7 397 -12 609 37
1.1 Інструменти постійного доступу  -1 026 1 087 5 139 -5 857 3 884
1.1.1 Кредити O/N -20 -40 -3 -46 86
надання  37 57 97 100 146
повернення -57 -97 -100 -146 -60
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N -1 006 1 127 5 142 -5 811 3 798
залучення -188 978 -187 972 -189 099 -194 241 -188 430
погашення 187 972 189 099 194 241 188 430 192 228
1.2 Тендери (чергові, позачергові) -23 -90 -75 232 -400
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності -23 -90 -75 232 -400
надання  0 0 0 1 632 0
повернення -23 -90 -75 -1 400 -400
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів 0 0 0 0 0
залучення 0 0 0 0 0
погашення 0 0 0 0 0
1.3 Інші монетарні операції  -5 549 -13 714 -12 461 -6 984 -3 447
2. Автономні чинники 13 489 497 17 493 5 003 874
2.1 Зміна обсягу готівки -597 195 168 -583 -334
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  13 900 243 17 191 5 504 997
2.3. Інші операції 185 59 134 82 211

Архів

Довідково

млн грн

на початок дня 25.05
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) 141 088
у тому числі:  
кредити O/N 57
тендерні кредити 109 324
   - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 109 324
інші кредити 31 707
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 0
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) 187 972
у тому числі:  
депозитні сертифікати O/N 187 972
депозитні сертифікати, розміщені на тендері 0

Архів

 

млн грн

на початок дня 25.05
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) 5 637

Архів 

 

млн грн

Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.05.2022 по 10.06.2022 50 419

Архів