Звичайна версія сайту
Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни

Опис даних та графік поширення

млн грн

  01.06 31.05 30.05 29.05 26.05
Коррахунки банків (на початок дня) 198 293 194 362 209 199 203 885 211 804
зміна до попереднього дня 3 931 -14 837 5 313 -7 919 -3 230
у тому числі:          
1. Монетарні операції Національного банку України 4 715 -13 908 -3 484 -15 288 -5 072
1.1 Інструменти постійного доступу  7 315 -5 595 -3 582 -7 066 -1 955
1.1.1 Кредити O/N 0 0 0 0 0
надання  0 0 0 0 0
повернення 0 0 0 0 0
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N 7 315 -5 595 -3 582 -7 066 -1 955
залучення -307 435 -314 750 -309 155 -305 573 -298 507
погашення 314 750 309 155 305 573 298 507 296 552
1.2 Тендери (чергові, позачергові) 0 0 0 -6 061 0
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності 0 0 0 0 0
надання  0 0 0 0 0
повернення 0 0 0 0 0
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів 0 0 0 -6 061 0
залучення 0 0 0 -6 061 0
погашення 0 0 0 0 0
1.3 Інші монетарні операції  -2 600 -8 313 98 -2 161 -3 117
2. Автономні чинники -784 -929 8 797 7 370 1 842
2.1 Зміна обсягу готівки 926 486 1 367 -873 -736
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  -2 155 -1 572 7 329 8 080 2 376
2.3. Інші операції 444 157 101 162 202

Архів

Довідково

млн грн

на початок дня 31.05
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) 40 123
у тому числі:  
кредити O/N 0
тендерні кредити 8 510
   - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 8 510
інші кредити 31 612
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 0
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) 431 353
у тому числі:  
депозитні сертифікати O/N 314 750
депозитні сертифікати, розміщені на тендері 116 603

Архів

 

млн грн

на початок дня

31.05

Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки)

1 631

Архів 

 

млн грн

Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.05.2023 по 10.06.2023

298 921

Архів