Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни

Опис даних та графік поширення

млн грн

  19.04 18.04 17.04 16.04 15.04
Коррахунки банків (на початок дня) 211 048 220 154 212 953 211 311 212 217
зміна до попереднього дня -9 106 7 201 1 642 -907 -9 002
у тому числі:          
1. Монетарні операції Національного банку України -21 003 4 601 -2 032 -15 395 -22 446
1.1 Інструменти постійного доступу  -16 456 8 758 4 094 -11 254 -85 747
1.1.1 Кредити O/N 0 0 0 0 0
надання  0 0 0 0 0
повернення 0 0 0 0 0
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N -16 456 8 758 4 094 -11 254 -85 747
залучення -421 924 -405 468 -414 226 -418 320 -407 066
погашення 405 468 414 226 418 320 407 066 321 319
1.2 Тендери (чергові, позачергові) 0 0 0 0 66 925
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності 0 0 0 0 0
надання  0 0 0 0 0
повернення 0 0 0 0 0
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів 0 0 0 0 66 925
залучення 0 0 0 0 0
погашення 0 0 0 0 66 925
1.3 Інші монетарні операції  -4 547 -4 157 -6 126 -4 141 -3 624
2. Автономні чинники 11 897 2 600 3 674 14 489 13 444
2.1 Зміна обсягу готівки -1 409 -269 488 1 230 -2 568
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  13 132 2 561 3 027 12 651 12 744
2.3. Інші операції 174 308 159 608 3 268

Архів

Довідково

млн грн

на початок дня 18.04
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) 32 207
у тому числі:  
кредити O/N 0
тендерні кредити 1 564
   - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 1 564
інші кредити 30 643
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 0
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) 552 161
у тому числі:  
депозитні сертифікати O/N 405 468
депозитні сертифікати, розміщені на тендері 146 693

Архів

млн грн

на початок дня

18.04

Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки)

2 593

Архів 

млн грн

Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.04.2024 по 10.05.2024

364 116

Архів