Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни

Опис даних та графік поширення

млн грн

  28.09 27.09 26.09 25.09 22.09
Коррахунки банків (на початок дня) 209 747 238 279 238 135 233 760 235 844
зміна до попереднього дня -28 532 144 4 374 -2 084 4 479
у тому числі:          
1. Монетарні операції Національного банку України -33 648 -668 -16 638 -11 967 -5 029
1.1 Інструменти постійного доступу  -30 327 4 090 -10 770 -11 315 404
1.1.1 Кредити O/N 0 0 0 0 0
надання  0 0 0 0 0
повернення 0 0 0 0 0
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N -30 327 4 090 -10 770 -11 315 404
залучення -287 114 -256 787 -260 877 -250 107 -238 792
погашення 256 787 260 877 250 107 238 792 239 196
1.2 Тендери (чергові, позачергові) -3 0 -620 4 995 0
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності -3 0 -620 0 0
надання  0 0 0 0 0
повернення -3 0 -620 0 0
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів 0 0 0 4 995 0
залучення 0 0 0 -1 570 0
погашення 0 0 0 6 565 0
1.3 Інші монетарні операції  -3 318 -4 758 -5 248 -5 647 -5 433
2. Автономні чинники 5 116 812 21 013 9 883 9 508
2.1 Зміна обсягу готівки 706 809 1 335 -676 -463
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  4 213 -99 19 368 9 885 9 968
2.3. Інші операції 197 102 310 674 3

Архів

Довідково

млн грн

на початок дня 27.09
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) 34 899
у тому числі:  
кредити O/N 0
тендерні кредити 3 834
   - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 3 834
інші кредити 31 065
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 0
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) 470 082
у тому числі:  
депозитні сертифікати O/N 256 787
депозитні сертифікати, розміщені на тендері 213 295

Архів

 

млн грн

на початок дня

27.09

Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки)

2 961

Архів 

 

млн грн

Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.09.2023 по 10.10.2023

330 486

Архів