Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
НБУ імплементує анонсовану зміну в розрахунку обов'язкових резервів для посилення конкуренції банків за строкові депозити населення

НБУ імплементує анонсовану зміну в розрахунку обов'язкових резервів для посилення конкуренції банків за строкові депозити населення

Національний банк України, як і анонсувалося, з 11 травня 2023 року прирівнює нормативи формування банками обов'язкових резервів (ОР) за депозитами фізичних осіб строком до трьох місяців до нормативів ОР за коштами фізичних осіб на поточних рахунках.

Так, норматив ОР за строковими коштами і депозитами фізичних осіб із початковим строком погашення до 92 календарних днів (включно) за коштами у національній валюті становитиме 20%, а за коштами в іноземній валюті – 30%. Натомість норматив ОР за депозитами населення зі строком погашення від 93 календарних днів не зміниться й за коштами в національній валюті становитиме 0%, а в іноземній – 10%.

За аналогією до вимог щодо коштів фізичних осіб на поточних рахунках механізм покриття бенчмарк-ОВДП не розповсюджуватиметься на ту частину ОР, сформовану за депозитами фізичних осіб строком до трьох місяців, що відповідає 10% від обсягу резервної бази.

Відповідний крок націлений на збереження дієвості механізму обов'язкових резервів та посилення ринкових стимулів для залучення банками строкових депозитів населення у гривні. Це, зокрема, сприятиме подальшому зростанню процентних ставок за строковими депозитами, а відповідно – посиленню захисту гривневих заощаджень громадян від інфляційного знецінення.

За оцінками Національного банку, загальний обсяг обов'язкових резервів, який банки повинні будуть сформувати, збільшиться орієнтовно на 17 млрд грн.

Нагадаємо, що Національний банк у 2023 році здійснив низку заходів з метою посилення монетарної трансмісії, активізації внутрішнього боргового ринку та мінімізації ризиків для макрофінансової стабільності. Одним з таких кроків було підвищення обов'язкових резервів. У січні-березні 2023 року НБУ підвищив загалом нормативи ОР за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб на 20 в. п., а юридичних осіб – на 10 в. п. Крім того, НБУ дав змогу банкам покривати частину ОР за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Завдяки збереженню облікової ставки на рівні 25% та додатковим заходам НБУ зростання ставок за новими строковими депозитами населення в гривні прискорилося. Так, у лютому 2023 року вони були вищими на 7,7 в. п. порівняно з червнем 2022 року (коли облікову ставку було підвищено до 25%). Таке підвищення ставок навіть трохи перевищило очікувану траєкторію відповідно до оцінених еластичностей на основі даних попередніх років.

Банки, що найактивніше підвищували ставки впродовж останніх місяців, змогли поліпшити строкову структуру депозитної бази. Водночас у найбільших банках, які, є головними бенефіціарами ліквідності через значні бюджетні видатки, гривневі ставки залишаються недостатньо привабливими для вкладників, ураховуючи рівень поточної та очікуваної інфляції. У результаті безпрецедентний  обсяг коштів населення зберігається на поточних рахунках, що генерує додаткові ризики для макрофінансової стабільності.

З метою нівелювання цих ризиків Національний банк здійснює додаткові кроки для посилення конкуренції банків за строкові депозити громадян, серед яких – ухвалені зміни в розрахунку нормативів ОР.

Відповідні зміни затверджені рішенням Правління Національного банку України від 24 березня 2023 року № 115-рш "Про внесення змін до рішення Правління Національного банку України від 23 листопада 2017 року № 752-рш", що набирає чинності з 10 травня 2023 року.

Довідково

Обов’язкові резерви – один із традиційних інструментів центральних банків. Його зміст полягає в такому: банк зобов’язаний зарезервувати на своєму кореспондентському рахунку кошти в обсязі, який визначається як певний відсоток від його зобов’язань (норматив резервування) та враховує частку обов’язкових резервів, яку банк покриває за рахунок бенчмарк-ОВДП. 

Така сума має бути сформована в середньому за період резервування. Це дає змогу згладжувати можливі кон’юнктурні (непередбачувані) коливання ліквідності, водночас забезпечуючи ефективне застосування самого інструменту за прямим призначенням – обмеження частини вільної ліквідності банківської системи.

Повна інформація щодо обсягу обов’язкових резервів, які формують банки, доступна за посиланням.

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини