Звичайна версія сайту
Реєстр показників статистичної звітності відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ, затверджених постановою Правління НБУ від 13.11.2018 №120 (далі - Правила №120)

Реєстр звітних показників відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подаються до Національного банку, затверджених постановою Правління НБУ від 13.11.2018 № 120, зі змінами (Правила № 120), який включає описи показників та контролів до цих показників, довідники для формування показників із переліком метрик (вимірів), описом параметрів (можливих розрізів інформації), та некласифікованих реквізитів показників, а також xsd-схеми звітних файлів.

В період дії воєнного стану подання звітності здійснюється згідно з Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами). Подання звітності згідно з Правилами № 120 тимчасово призупинено.

 

1. Загальний перелік файлів статистичної звітності відповідно до додатка 5 до Правил № 120

 

2. Реєстр показників статистичної звітності відповідно до Правил №120:

2.1. Перелік файлів з показниками статистичної звітності, що подаються банками відповідно до додатка 1 до Правил № 120, згруповані за напрямками звітної інформації

2.2. Опис JSON об'єктів та реквізитів повідомлень відповідно до додатка 6 до Правил № 120

2.3. Перелік файлів з показниками статистичної звітності, що подаються небанківськими установами відповідно до додатка 1 до Правил № 120, згруповані за респондентами:

2.3.1. Небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори послуг платіжної інфраструктури

2.3.2. Небанківські фінансові установи-резиденти, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій

2.3.3. Оператори поштового зв’язку

2.3.4. Небанківські фінансові установи, підприємства, організації, фізичні особи-підприємці, які мають рахунки, відкриті за межами України

2.4. Перелік файлів з показниками статистичної звітності, що подаються небанківськими фінансовими установами з питань фінансового моніторингу

 

3. Довідники, які використовуються для формування показників статистичної звітності відповідно до Правил № 120:

3.1. Перелік довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності, відповідно до додатка 2 до Правил №120 (перенесено на сторінку "Довідники для складання звітності").

3.2. Metrics.xlsx – Метрики відповідно до додатка 3 до Правил №120 (станом на 21.09.2022).

3.3. Non_Explicit_Domains.xlsx – НРП (загальний каталог некласифікованих реквізитів показників) відповідно до додатка 4 Правил № 120 (станом на 21.09.2022).

3.4. Перелік довідників контролю даних статистичної звітності, що подається до Національного банку України.

 

4. Технічні інструкції щодо отримання доступу до довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності через АРІ:

 

5. Архів