Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Групи респондентів, вказані в пункті 4 Правил № 120
Назва групи Небанківські надавачі платіжних послугПлатіжні установи (у тому числі малі платіжні установи), фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг, оператори поштового зв’язку, філії іноземних платіжних установ, що є операторами платіжних систем та/або учасниками платіжних систем та/або надавачами платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури Небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операційНебанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій.   Власники рахунків, відкритих за межами УкраїниНебанківські фінансові установи, підприємства, організації (крім дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв України за кордоном; відокремленого структурного підрозділу резидента, який згідно із законодавством країни місцезнаходження є юридичною особою), фізичні особи-підприємці, які мають рахунки, відкриті за межами України Оператори поштового зв’язку Інкасаторські компаніїЮридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії) Технологічні оператори платіжних послугЮридичні особи, що є технологічними операторами платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури Юридичні особи-резиденти, що є операторами платіжних
системЮридичні особи-резиденти (крім банків та небанківських надавачів платіжних послуг), що є операторами платіжних систем, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури
Оператори платіжних системОператори платіжних систем (резидентів та нерезидентів), у яких емітуються електронні платіжні засоби та які віднесені Національним банком до категорії системно важливих або важливих Емітенти електронних грошейЕмітенти електронних грошей, що надають фінансову платіжну послугу з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій із ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури Установи електронних грошейУстанови електронних грошей та філії іноземних установ електронних грошей, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури Надавачі обмежених платіжних послугНадавачі обмежених платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури
підпункт 2 підпункт 3 підпункт 4 підпункт 5 підпункт 6  підпункт 9  підпункт 10  підпункт 11  підпункт 12  підпункт 13  підпункт 14 
Перелік файлів, що подається 4FX, 4GX, 4EX, E9X, F0X, 1CX, 97X, A0X, F5X
(крім зазначених файлів окремі респонденти додатково подають - 4IX, 4JX, 4LX, 4MX, D2X, FR0, FR1OS1, OS2, OS3)*
39X, 3GX, 3HX, 73X, F1X 2PX 4IX, 4JX, 4LX, 4MX, D2X, 2PX, 39X, 3GX, 73X, F1X, FR0, FR1, OS1, OS2, OS3 12X, 13X 4EX 4GX, E9X 4GX 4HX 4MX, D2X
(крім заначених файлів установи електронних грошей додатково подають  - 4IX, 4JX, 4LX, FR0, FR1, OS1, OS2, OS3)
OS1, OS2, OS3

*Окремі респонденти, зазначені у підпункті 2 пункту 4 Правил № 120:

  • платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи) додатково подають файли - 4IX, 4JX, 4LX, 4MX, D2X, FR0, FR1, OS1, OS2, OS3;
  • філії іноземних платіжних установ додатково подають файли - 4IX, 4MX, D2X;
  • фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг додатково подають файл - 4IX.
Перелік файлів з показниками статистичної звітності, що подаються небанківськими установами відповідно до додатка 1 до Правил № 120

(крім файлів з питань фінансового моніторингу)

Файл Назва файла Реєстр показників,
що подаються у файлі,
за датою розміщення
Перелік довідників, що використовуються у файлі,
за датою розміщення
Правила/
особливості формування показників
за датою розміщення
Опис контролів
за датою розміщення
Схема подання
12X Дані про касові обороти банку/інкасаторської компанії 17.03.2023 Registry 25.01.2023 Domain_List 16.05.2023 Description 17.03.2023 Controls f12x.xsd
13X Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку/в касах інкасаторської компанії 11.03.2021 Registry 25.01.2023 Domain_List 16.05.2023 Description 17.03.2023 Controls t13x.xsd
1CX Інформація про участь та діяльність установи в платіжній системі 20.01.2023 Registry 20.01.2023 Domain_List 27.09.2023 Description 27.09.2023 Controls t1cx.xsd
2PX Дані про фінансові операції з нерезидентами 15.08.2023 Registry 29.12.2017 Domain_List 18.08.2023 Description 18.08.2023 Controls f2px.xsd
39X Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою 16.02.2022 Registry 21.02.2018 Domain_List 25.05.2022 Description 12.12.2018 Controls f39x.xsd
3GX Дані про обсяги валютно-обмінних операцій небанківських фінансових установ, операторів поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій 26.10.2021 Registry 26.10.2021 Domain_List 26.10.2021 Description 01.03.2018 Controls t3gx.xsd
3HX Дані про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій 29.03.2019 Registry 19.03.2019 Domain_List 29.03.2019 Description 19.03.2019 Controls t3hx.xsd
4EX Інформація оператора послуг платіжної інфраструктури щодо обсягу оброблених інформаційних повідомлень 25.01.2023 Registry 25.01.2023 Domain_List 29.09.2023 Description 28.09.2023 Controls t4ex.xsd
4FX Дані про кредитові та дебетові перекази 25.01.2023 Registry 25.01.2023 Domain_List 10.08.2023 Description 16.05.2023 Controls f4fx.xsd
4GX Дані про комісію інтерчейндж та плату за еквайринг 25.01.2023 Registry 25.01.2023 Domain_List 03.04.2023 Description 25.01.2023 Controls f4gx.xsd
4HX Дані про випуск електронних грошей та  платіжні  операції з ними 25.01.2023 Registry 25.01.2023 Domain_List 25.01.2023 Description 21.03.2023 Controls f4hx.xsd
11.10.2023 'Registry (зі звітної дати 01.04.2024) 11.10.2023 'Description (зі звітної дати 01.04.2024) 11.10.2023 'Controls (зі звітної дати 01.04.2024)
4IX Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг 05.12.2023 Registry 25.01.2023 Domain_List 10.10.2023 Description 25.01.2023 Controls f4ix.xsd
18.04.2024 'Registry (зі звітної дати 01.05.2024)
4JX Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг 05.12.2023 Registry 25.01.2023 Domain_List 25.01.2023 Description 14.02.2023 Controls f4jx.xsd
4LX Дані про розрахунок нормативу короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг 05.12.2023 Registry 25.01.2023 Domain_List 10.10.2023 Description 10.10.2023 Controls f4lx.xsd
4MX Дані про кількість та приріст користувачів, які мають відкритий платіжний рахунок 16.03.2023 Registry 20.01.2023 Domain_List 20.01.2023 Description 20.01.2023 Controls f4mx.xsd
73X Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів 15.11.2019 Registry 21.02.2018 Domain_List 25.05.2022 Description 25.05.2022 Controls t73x.xsd
97X Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку 20.01.2023 Registry 20.01.2023 Domain_List 27.09.2023 Description 12.03.2024 Controls z97x.xsd
17.01.2024 'Registry (зі звітної дати 01.04.2024) 17.01.2024 'Description (зі звітної дати 01.04.2024) 12.03.2024 'Controls (зі звітної дати 01.04.2024)
A0X Дані про кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням 20.01.2023 Registry 20.01.2023 Domain_List 27.09.2023 Description 27.09.2023 Controls za0x.xsd
D2X Дані про кількість користувачів та кількість відкритих користувачами рахунків 20.01.2023 Registry 20.01.2023 Domain_List 20.01.2023 Description 20.01.2023 Controls fd2x.xsd
E9X Дані про перекази, здійснені з використанням платіжних систем 25.01.2023 Registry 25.01.2023 Domain_List 25.01.2023 Description 28.09.2023 Controls te9x.xsd
F0X Дані про кількість платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать небанківській фінансовій установі, та обсяги прийнятої готівки за їх допомогою 24.02.2022 Registry 24.02.2022 Domain_List 02.10.2023 Description 28.09.2023 Controls tf0x.xsd
F1X Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну 29.01.2021 Registry 21.02.2018 Domain_List 30.10.2019 Description 12.12.2018 Controls ff1x.xsd
F5X Дані про збитки через незаконні дії/шахрайські операції з використанням електронних платіжних засобів 20.01.2023 Registry 20.01.2023 Domain_List 07.06.2023 Description 30.01.2023 Controls ff5x.xsd
FR0 Дані фінансової звітності 17.01.2024 Registry (зі звітної дати 01.04.2024)     17.01.2024 Description 17.01.2024 Controls tfr0.xsd
FR1 Дані консолідованої фінансової звітності 17.01.2024 Registry (зі звітної дати 01.04.2024)     17.01.2024 Description 17.01.2024 Controls tfr1.xsd
OS1 Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг 11.10.2023 Registry 16.04.2021 Domain_List 16.04.2021 Description 01.07.2021 Controls fos1.xsd
OS2 Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг 11.10.2023 Registry 16.04.2021 Domain_List 16.04.2021 Description 16.04.2021 Controls fos2.xsd
OS3 Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг 11.10.2023 Registry     16.04.2021 Description 16.04.2021 Controls fos3.xsd