Звичайна версія сайту
Перелік файлів з показниками статистичної звітності, що подаються небанківськими установами відповідно до додатка 1 до Правил № 120 (крім файлів з питань фінансового моніторингу)
Файл Назва файла

Вимоги, контролі та XSD-схеми

Групи реcпондентів
Небанківські надавачі платіжних послуг (підпункт 2 пункту 4)* Небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій (підпункт 3 пункту 4) Власники рахунків, відкритих за межами України (підпункт 4 пункту 4) Оператори поштового зв’язку (підпункт 5 пункту 4)  Юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторських компаній) (підпункт 6 пункту 4) Технологічні оператори платіжних послуг (підпункт 9 пункту 4) Юридичні особи-резиденти, що є операторами платіжних систем (підпункт 10 пункту 4) Оператори платіжних систем (підпункт 11 пункту 4) Емітенти електронних грошей (підпункт 12 пункту 4) Установи електронних грошей (підпункт 13 пункту 4)** Надавачі обмежених платіжних послуг (підпункт 14 пункту 4)
4FX Дані про кредитові та дебетові перекази 'Registry (зі звітної дати 01.04.2023)
'Domain_List (зі звітної дати 01.04.2023)
'Controls (зі звітної дати 01.04.2023)
'Description (зі звітної дати 01.04.2023)
4FX                    
4GX Дані про комісію інтерчейндж та плату за еквайринг 'Registry (зі звітної дати 01.04.2023)
'Domain_List (зі звітної дати 01.04.2023)
'Controls (зі звітної дати 01.04.2023)
'Description (зі звітної дати 01.04.2023)
4GX           4GX 4GX      
4IX Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг 'Registry (зі звітної дати 11.03.2023)
'Domain_List (зі звітної дати 11.03.2023)
'Controls (зі звітної дати 11.03.2023)
'Description (зі звітної дати 11.03.2023)
'f4ix.xsd (зі звітної дати 11.03.2023)
      4IX              
4JX Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг 'Registry (зі звітної дати 11.03.2023)
'Domain_List (зі звітної дати 11.03.2023)
'Controls (зі звітної дати 11.03.2023)
'Description (зі звітної дати 11.03.2023)
'f4jx.xsd (зі звітної дати 11.03.2023)
      4JX              
4LX Дані про розрахунок нормативу короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг 'Registry (зі звітної дати 11.03.2023)
'Domain_List (зі звітної дати 11.03.2023)
'Controls (зі звітної дати 11.03.2023)
'Description (зі звітної дати 11.03.2023)
'f4lx.xsd (зі звітної дати 11.03.2023)
      4LX              
4MX Дані про кількість та приріст користувачів, які мають відкритий платіжний рахунок 'Registry (зі звітної дати 11.03.2023)
'Domain_List (зі звітної дати 11.03.2023)
'Controls (зі звітної дати 11.03.2023)
'Description (зі звітної дати 11.03.2023)
      4MX           4MX  
4HX Дані про випуск електронних грошей та  платіжні  операції з ними Registry (зі звітної дати 01.04.2023)
Domain_List (зі звітної дати 01.04.2023)
Controls (зі звітної дати 01.04.2023)
Description (зі звітної дати 01.04.2023)
                4HX    
D2X Дані про кількість користувачів та кількість відкритих користувачами рахунків 'Registry (зі звітної дати 01.01.2024)
'Domain_List (зі звітної дати 01.01.2024)
'Controls (зі звітної дати 01.01.2024)
'Description (зі звітної дати 01.01.2024)
      D2X           D2X  
2PX Дані про фінансові операції з нерезидентами Registry
Domain_List
Controls
Description
t2Px.xsd
    2PX 2PX              
12X Дані про касові обороти банку/інкасаторської компанії Registry
Domain_List
'Domain_List (зі звітної дати 11.03.2023)
Controls
Description
f12x.xsd
        12X            
13X Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку/в касах інкасаторської компанії Registry
Domain_List
'Domain_List (зі звітної дати 01.04.2023)
Controls
Description
t13x.xsd
        13X            
4EX Інформація оператора послуг платіжної інфраструктури щодо обсягу оброблених інформаційних повідомлень Registry
'Registry (зі звітної дати 01.04.2023)
Domain_List
'Domain_List (зі звітної дати 01.04.2023)
Controls
'Controls (зі звітної дати 01.04.2023)
Description
'Description (зі звітної дати 01.04.2023)
t4ex.xsd
4EX         4EX          
E9X Дані про перекази, здійснені з використанням систем переказу коштів та систем розрахунків Registry
'Registry (зі звітної дати 01.04.2023)
Domain_List
'Domain_List (зі звітної дати 01.04.2023)
Controls
'Controls (зі звітної дати 01.04.2023)
Description
'Description (зі звітної дати 01.04.2023)
te9x.xsd
E9X           E9X        
F0X Дані про кількість платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать небанківській фінансовій установі, та обсяги прийнятої готівки за їх допомогою Registry
'Registry (зі звітної дати 01.04.2023)
Domain_List
'Domain_List (зі звітної дати 01.04.2023)
Controls
'Controls (зі звітної дати 01.04.2023)
Description
'Description (зі звітної дати 01.04.2023)
tf0x.xsd
F0X                    
39X Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою Registry
Domain_List
Controls
Description
f39x.xsd
  39X   39X              
3GX Дані про обсяги валютно-обмінних операцій небанківських фінансових установ, операторів поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій Registry
Domain_List
Controls
Description
t3gx.xsd
  3GX   3GX              
3HX Дані про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій Registry
Domain_List
Controls
Description
t3hx.xsd
  3HX                  
73X Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів Registry
Domain_List
Controls
Description
t73x.xsd
  73X   73X              
F1X Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну Registry
Domain_List
Controls
Description
ff1x.xsd
  F1X   F1X              
1CX Інформація про участь та діяльність установи в платіжній системі Registry
'Registry (зі звітної дати 01.04.2023)
Domain_List
'Domain_List (зі звітної дати 01.04.2023)
Controls
'Controls (зі звітної дати 01.04.2023)
Description
'Description (зі звітної дати 01.04.2023)
t1cx.xsd
1CX                    
97X Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку Registry
'Registry (зі звітної дати 01.04.2023)
Domain_List
'Domain_List (зі звітної дати 01.04.2023)
Controls
'Controls (зі звітної дати 01.04.2023)
Description
'Description (зі звітної дати 01.04.2023)
z97x.xsd
97X                    
A0X Дані про кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням Registry
'Registry (зі звітної дати 01.04.2023)
Domain_List
'Domain_List (зі звітної дати 01.04.2023)
Controls
'Controls (зі звітної дати 01.04.2023)
Description
'Description (зі звітної дати 01.04.2023)
za0x.xsd
A0X                    
OS1 Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг Registry
'Registry (зі звітної дати 02.03.2023)
Domain_List
Controls
Description
fos1.xsd
      OS1             OS1
OS2 Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг Registry
'Registry (зі звітної дати 02.03.2023)
Domain_List
Controls
Description
fos2.xsd
 
      OS2             OS2
OS3 Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг Registry
'Registry (зі звітної дати 02.03.2023)
Controls
Description
fos3.xsd
      OS3             OS3
F5X Дані про збитки через незаконні дії/шахрайські операції з використанням електронних платіжних засобів 'Registry (зі звітної дати 01.01.2024)
'Domain_List (зі звітної дати 01.01.2024)
'Controls (зі звітної дати 01.01.2024)
'Description (зі звітної дати 01.01.2024)
F5X                    

 

Окремі установи, що входять до груп респондентів, зазначених у пункті 4 Правил № 120, додатково подають такі файли:

 

Файл Назва файла *Окремі респонденти, зазначені у підпункті 2 пункту 4 Правил № 120 **Окремі респонденти, зазначені у підпункті 13 пункту 4 Правил № 120
Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи) Філії іноземних платіжних установ Фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг Установи електронних грошей
4IX Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг 4IX 4IX 4IX 4IX
4JX Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг 4JX     4JX
4LX Дані про розрахунок нормативу короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг 4LX     4LX
4MX Дані про кількість та приріст користувачів, які мають відкритий платіжний рахунок 4MX 4MX    
D2X Дані про кількість користувачів та кількість відкритих користувачами рахунків D2X D2X    
OS1 Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг OS1     OS1
OS2 Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг OS2     OS2
OS3 Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг OS3     OS3