Звичайна версія сайту
Перелік довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності, відповідно до додатка 3 до Правил № 120

Перелік довідників та файлів статистичної звітності, у яких вони використовуються 


з/п

Код довідника

Назва довідника

Значення довідника

1

COMPVAL

Код підрозділу небанківської фінансової установи

2

D010

Код касового символу

 

3

D020

Розподіл суми оборотів за рахунком за визначеним критерієм

 

4

D050

Код ознаки операцій для фінансового моніторингу

 

5

D060

Код платіжної системи та системи розрахунків

 

6

D070

Код зовнішньоекономічної операції

 

7

D100

Код умови валютної операції

 

8

D110

Код форми розрахунку

 

9

DPTLIST

Код структурного підрозділу

10

F001

Код учасника переказу коштів

 

11

F002

Код засобу з приймання готівки для подальшого її переказу

 

12

F003

Код стану заборгованості

 

13

F004

Код власника платіжного пристрою/пункту приймання готівки

 

14

F005

Код порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу

 

15

F006

Код виду носія інформації

 

16

F008

Код змісту зовнішньоекономічної операції

 

17

F009

Код типу джерела фінансування

 

18

F010

Код типу угоди

 

19

F011

Код графіка погашення платежів

 

20

F012

Код типу форми власності

 

21

F014

Код виду подання звіту

 

22

F017

Стан майна за принципом завершеності

 

23

F018

Стан майна за результатом перевірки

 

24

F019

Код причини виникнення заборгованості

 

25

F020

Код відмітки про безнадійну заборгованість

 

26

F021

Код повідомлення про порушення граничного строку розрахунків

 

27

F023

Код типу суб’єкта господарювання

 

28

F024

Код типу рахунку

 

29

F025

Код змісту операції

 

30

F027

Код індикатора

 

31

F028

Код виду заборгованості

 

32

F029

Код даних банку, що перебуває у стані ліквідації

 

33

F033

Код ознаки обтяженості коштів

 

34

F034

Код кількості та обсягу за кредитними договорами

 

35

F035

Код виду кредитних операцій

 

36

F036

Код використання процентної ставки за кредитом

 

37

F037

Код виду активної банківської операції

 

38

F045

Код ознаки кредиту

 

39

F046

Код стану розрахунків за договором із нерезидентом

 

40

F047

Код виду позичальника

 

41

F048

Код типу процентної ставки

 

42

F049

Код пояснення щодо внесення змін до договору

 

43

F050

Код цілі використання кредиту

 

44

F051

Код відношення афілійованої особи до банку

 

45

F052

Код типу кредитора

 

46

F053

Код можливості дострокового погашення

 

47

F054

Код періодичності здійснення платежів

 

48

F055

Код типу кредиту

 

49

F056

Код підстави подання звіту

 

50

F057

Код виду запозичення

 

51

F058

Код підгрупи банківської групи

 

52

F059

Код розміру боржника

 

53

F060

Код типу періоду

 

54

F061

Код ознаки операції

 

55

F063

Код зміни стандарту складання звітності

 

56

F067

Код проведеної операції

 

57

F068

Код ознаки ключової особи

 

58

F069

Код сутності зв’язку

 

59

F070

Код типу реорганізації

 

60

F071

Код типу держателя електронного платіжного засобу

 

61

F072

Код ознаки використання клієнтом системи дистанційного обслуговування рахунків

 

62

F073

Код належності до боржників, кредити яким надані для реалізації інвестиційного проекту

 

63

F074

Код щодо належності контрагента/пов’язаної з банком особи до групи юридичних осіб під спільним контролем або до групи пов’язаних контрагентів

 

64

F075

Код ознак, які відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами) (далі — Положення № 351), свідчать про високий кредитний ризик контрагента/пов’язаної з банком особи

 

65

F076

Код ознак, які відповідно до Положення № 351 свідчать про подію дефолту контрагента/пов’язаної з банком особи

 

66

F077

Код ознаки своєчасності сплати боргу контрагентом/пов’язаною з банком особою відповідно до пункту 59 Положення № 351

 

67

F078

Код ознак, які відповідають додатковим характеристикам, визначеним додатком 3 до Положення № 351 щодо контрагента/пов’язаної з банком особи — емітента цінних паперів

 

68

F079

Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до Положення № 351, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов’язаної з банком особи

 

69

F080

Код ознаки події дефолту контрагента/пов’язаної з банком особи відповідно до пункту 166 Положення № 351, щодо якої банк на підставі застосованого ним судження довів, що дефолту немає

 

70

F081

Код щодо включення до розрахунку нормативів кредитного ризику

 

71

F082

Код типу боржника

 

72

F083

Код значення коефіцієнта кредитної конверсії, рівня покриття боргу заставою, складової балансової вартості відповідно до Положення № 351

 

 

F083A

Код складової балансової вартості

 

73

F084

Код щодо належності контрагента до компанії спеціального призначення

 

74

F085

Код санкції відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України

 

75

F086

Код стану рахунку

 

76

F087

Код стану застосування санкції щодо рахунку, на якому обліковуються кошти особи, зазначеної в санкційних списках

 

77

F088

Код спроби проведення фінансової операції

 

78

F089

Код ознаки консолідації операції

 

79

F090

Код мети надходження/переказу коштів

 

80

F091

Код операції

 

81

F092

Підстава для купівлі/мета продажу іноземної валюти

 

82

F093

Код ознаки щодо встановленої періодичності та обсягу сплати боргу

 

83

F094

Код ознаки щодо відношення кредиту до непідконтрольної території

 

84

F095

Код ознаки щодо повноти забезпеченості зобов’язань за кредитним договором між банком та позичальником

 

85

F096

Код наявності обтяження

 

86

F098

Код типу переказу

 

87

F099

Код даних для розрахунку економічних нормативів

 

88

F100

Код питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

 

89

F101

Код відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

 

90

F102

Код щодо наявності інформації у кредитному реєстрі Національного банку України

 

91

F104

Код стану виконання договору

 

92

F105

Код ознаки повідомлення про незавершені розрахунки

 

93

F106

Код виду прийняття готівки або платежу

 

94

F108

Код призначення платежу

 

95

F109

Код зміни періодичності складання звітності

 

 

96

F110

Код форми звітності

 

97

F111

Код періодичності складання звітності

 

98

F112

Код наявності аудиту фінансової звітності

 

99

F113

Код наявності від'ємного капіталу

 

 

100

F114

Код впливу групи на скоригований клас боржника

 

101

F115

Код методу приведення показників фінансової звітності до річного виміру

 

102

F116

Код типу суб’єкта

 

103

F118

Код наявності підтвердженого Національним банком положення для визначення імовірності дефолту (PD)

 

 

104

F119

Код типу внутрішньогруової операції

 

 

105

F120

Код типу внутрішньогруової операції банківської групи

 

 

106

F121

Код критерія пов'язаності контрагента банківської групи

 

 

 

F124

Коди взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом

 

107

FBM

Код виду моделі обліку

 

108

FMC

Код моделі розрахунку інтегрального показника

 

109

FST

Код зміни стадії знецінення, визнаної за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 "Фінансові інструменти"

 

110

I010

Код категорії рахунку

 

 

111

K013

Код виду клієнта банку

 

112

K014

Код типу клієнта банку

 

113

K018

Код статусу клієнта

 

114

K019

Код типу публічного діяча

 

115

K021

Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера

 

116

K030

Код резидентності

 

117

K031

Код ознаки територіального розміщення

 

118

K040

Код країни (відповідно до національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471)

 

119

K041

Код групи країн

 

120

K042

Код ознаки країни за засобами платежу (офшорні зони)

 

121

K044

Код типу країни

 

122

K045

Код території здійснення операції

 

123

K060

Код виду пов’язаної особи

 

124

K070

Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 року № 378)

 

125

K072

Коди секторів економіки (узагальнені)

 

126

K074

Коди секторів економіки (державний/недержавний)

 

127

K077

Коди секторів економіки (групування для економічних нормативів)

 

128

K110

Вид економічної діяльності [відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами)]

 

129

K111

Коди розділів видів економічної діяльності (узагальнені)

 

130

K112

Коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені)

 

131

K140

Код розміру суб’єкта господарювання

 

132

K180

Належність банку до інвестиційного класу

 

133

K190

Рейтинг надійності

 

134

KODTER

Код адміністративно-територіальної одиниці України

 

135

R017

Код розподілу фінансових інструментів щодо індексації

 

136

R020

Код балансового рахунку

 

137

R030

Код валюти або банківського металу [відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами)]

 

138

R034

Код ознаки належності до національної/іноземної валюти

 

139

R040

Код статті платіжного балансу

 

140

R050

Характеристика рахунку

 

141

R110

Розподіл аналітичного рахунку за складовими R011 та R013

 

142

RC_BNK

Довідник іноземних банків

 

143

RCUKRU

Довідник банківських установ України

144

S031

Код виду забезпечення активу

 

145

S032

Коди видів забезпечення активу (узагальнені)

 

146

S050

Код типу строковості заборгованості

 

147

S080

Клас боржника/контрагента

 

148

S083

Код типу оцінки кредитного ризику

 

149

S130

Код виду фінансового інструменту

 

150

S135

Код операції з цінними паперами

 

151

S136

Код виду цінних паперів за операціями небанківських фінансових установ

 

152

S180

Початковий строк погашення

 

153

S181

Початковий строк погашення (узагальнений)

 

154

S183

Коди початкових строків погашення (узагальнені)

 

155

S184

Код строковості кредиту

 

156

S185

Код строку залучення (надання)

 

157

S190

Код строку прострочення погашення боргу

 

158

S210

Код активної операції щодо реструктуризації/рефінансування

 

159

S240

Коди строків до погашення

 

160

S241

Узагальнені коди строків до погашення (короткострокові, довгострокові)

 

 

S242

Коди строків до погашення (стабільне фінансування)

 

161

S245

Коди строків до погашення (узагальнені)

 

162

S260

Види кредитів за цільовим спрямуванням

 

 

S320

Коди строків обтяження активу

 

163

S580

Код розподілу активів банку за групами ризику

 

164

T020

Код елементу даних за рахунком

 

165

T023

Код операції платіжного балансу

 

166

Z130

Код типу незаконної дії або сумнівної операції з платіжними картками

 

167

Z140

Код учасника операцій з платіжними картками

 

168

Z150

Код місця здійснення операції з платіжною карткою

 

169

Z205

Код виду операції

 

170

Z210

Код належності до клієнта банку

 

171

Z230

Код платіжної системи

 

172

Z241

Код власника мережі

 

173

Z270

Код виду пристрою

 

174

Z272

Код виду пристрою деталізований

 

175

Z275

Код виду платіжної схеми (функція електронного платіжного засобу)

 

176

Z290

Код виду об’єкта в довірчому управлінні банку

 

177

Z330

Код типу операції

 

178

Z350

Код емітента електронного платіжного засобу