Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг

Реєстрація небанківських фінансових установ та осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (далі – надавачі фінансових послуг) та видача їм ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг здійснюється відповідно до Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг (далі – Ліцензійні умови).

Ліцензійні умови визначають порядок видачі Національним банком ліцензій на такі фінансові послуги:

 • залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
 • фінансовий лізинг;
 • надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
 • факторинг;
 • надання гарантій;
 • послуги у сфері страхування.

Особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (крім операторів поштового зв’язку), можуть отримати виключно ліцензію на фінансовий лізинг.

Процедура реєстрації

Ліцензійними умовами передбачена спрощена процедура реєстрації.

Процедура видачі ліцензії

Щорічне подання інформації

Небанківські фінансові установи зобов’язані щорічно подавати у встановлені Ліцензійними умовами строки такі документи:

до 01 лютого (починаючи з 2023 року)

до 01 квітня (починаючи з 2023 року)

до 01 червня (починаючи з 2022 року)

 • Опитувальник
  (заповнюються розділи І "Загальна інформація" та V "Інформація про ділову репутацію надавача фінансових послуг")
  (подається страховиком/кредитною спілкою)
 • Анкети фізичної та юридичної особи (розділи анкет, що містять інформацію щодо істотної участі особи в небанківській фінансовій установі та відомості про відносини особи з іншими особами, не заповнюються)
  (подається власниками істотної участі в страховику)
 • Повідомлення про збільшення розміру статутного капіталу станом на 01 січня поточного року
 • Документи для оцінки фінансового/майнового стану учасників, які здійснили додаткові внески до його статутного капіталу в розмірі від 1 % - у разі збільшення капіталу за рахунок додаткових внесків
 • Інформація щодо джерел формування прибутку небанківської фінансової установи - у разі збільшення капіталу за рахунок прибутку

  (інформація подається у разі збільшення розміру статутного (складеного) капіталу за попередній рік)
 • Аудиторський звіт субʼєкта аудиторської діяльності за результатами обовʼязкового аудиту річної фінансової звітності, а також звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних

 

Запитати про ліцензування