Звичайна версія сайту
Реєстрація колекторських компаній

В Україні у 2021 році вперше з’явилося законодавче регулювання поведінки колекторських компаній та фінансових установ під час врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами.

За новим законом, усі колекторські компанії, щоб мати можливість надавати послуги із врегулювання боргів, повинні зареєструватися у Реєстрі колекторських компаній Національного банку (далі – Реєстр). Відтепер НБУ наглядатиме за діяльністю колекторських компаній та регулюватиме їхню діяльність.

Компаніям з метою набуття статусу колекторської компанії потрібно звернутися до Національного банку з відповідним пакетом документів. Національний банк у разі відповідності компанії вимогам законодавства здійснює її реєстрацію. Інформація про усі зареєстровані в Україні колекторські компанії міститься у публічному Реєстрі. Кредитодавці можуть перевірити цю інформацію з метою залучення до врегулювання боргів лише зареєстрованих компаній.

Компанія повинна зареєструватися у Реєстрі, якщо має намір врегульовувати прострочену заборгованість, яка одночасно:

Кому не потрібно реєструватися у Національному банку?

  • Банкам;
  • Небанківським фінансовим установам, які врегульовують прострочену заборгованість виключно у власних інтересах;
  • Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), який здійснює заходи для врегулювання боргів неплатоспроможних банків;
  • Юридичним особам, які врегульовують прострочені борги виключно за житлово-комунальні послуги або телекомунікаційні послуги.

 

 

 

Перед тим як подати документи для реєстрації, вам потрібно перевірити себе на відповідність вимогам до ділової репутації та структури власності колекторських компаній. Тому важливо розуміти, що означають ці поняття. Детальні вимоги до ділової репутації та структури власності визначені у Положенні про реєстрацію колекторських компаній.

Що таке ділова репутація власників та керівників?

Бездоганна ділова репутація компанії, її власників та керівників – одна із ключових вимог допуску компанії на ринок. Національний банк ретельно перевірятиме ділову репутацію, адже вона є запорукою етичної поведінки компанії та довіри до неї споживачів фінансових послуг.

Для юридичної особи ділова репутація – це сукупна інформація про відповідність її діяльності вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці. Крім цього, ділова репутація компанії включає репутацію її керівників та її власників істотної участі (наприклад, відсутність порушень, належна сплата податків).

Для фізичної особи ділова репутація також включає інформацію про порядність, професійні та управлінські здібності (наприклад, відсутність судимості за злочини проти життя та здоров'я).

Яка структура власності установи вважається прозорою?

Структура власності – це інформація про всіх головних власників компанії та зв’язки між ними .

Прозора структура власності – одна з ключових умов Національного банку як регулятора до усіх без виключень учасників ринку. Адже відкрита інформація про справжніх власників є важливим елементом прозорості компанії та ринку в цілому.

Структуру власності можна вважати прозорою, якщо у ній немає осіб, яким заборонено володіння корпоративними правами.

Хто є власником істотної участі у колекторській компанії?

Власник істотної участі – це особа, яка прямо або опосередковано (через інших осіб) володіє щонайменше 10% статутного капіталу юридичної особи.

Також власником істотної участі вважається особа, яка незалежно від факту володіння має можливість значного впливу на управління чи діяльність компанії. Наприклад, впливає на обрання чи призначення керівників юридичної особи або ж має можливість приймати участь в ухваленні рішень щодо основних стратегічних напрямів діяльності компанії.

Хто вважається керівником колекторської компанії?

Керівниками компанії вважаються:

  • одноособовий виконавчий орган (наприклад, директор) або члени колегіального виконавчого органу (наприклад, Правління чи дирекція); а також
  • члени наглядової або спостережної ради  цієї компанії (за наявності).

Закон передбачає, що керівник колекторської компанії має відповідати певним «кваліфікаційним вимогам». Головною кваліфікаційною вимогою для керівників компанії є саме бездоганна ділова репутація.

Що таке Реєстр колекторських компаній та як він працює?

Реєстр працюватиме у вільному цілодобовому онлайн-доступі. Будь-який користувач матиме можливість безоплатно переглядати, копіювати та роздруковувати інформацію з Реєстру.

Що це означає? Ключова інформація про кожну колекторську компанію буде публічно доступною. Кредитодавець – банк або фінансова компанія – зможуть перевірити інформацію про колекторську компанію перед її залученням до врегулювання заборгованості. А споживачі фінпослуг зможуть швидко перевірити, чи зареєстрований той чи інший колектор у Реєстрі, а значить – чи він працює на ринку відповідно до закону.

Коли що треба зробити?

таймлайн.PNG

Наслідки для незареєстрованих колекторів після 14 жовтня

Компаніям, які не зареєструвалися у Реєстрі, заборонено здійснювати врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.

Договір  кредитодавця або нового кредитора про врегулювання простроченого боргу за споживчими кредитами із незареєстрованим колектором буде вважатися нікчемним.

Якщо кредитодавець, новий кредитор отримав від компанії, яка не включена до Реєстру, пропозицію щодо здійснення в його інтересах врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами, такий кредитодавець, новий кредитор зобов’язаний протягом п’яти робочих днів повідомити Національний банк про таку пропозицію електронною поштою на адресу: Consumer.Protection@bank.gov.ua

Кредитори, які не є фінансовими установами, що мають право надавати кредити або послуги з факторингу, зобов’язані припинити самостійне врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами та залучити колекторську компанію.

Запитати про ліцензування