Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Надання відомостей до Національного банку
Що варто знати?

Увага! Кредитодавці та колекторські компанії можуть подати повідомлення лише після включення колекторської компанії до реєстру колекторських компаній.

За допомогою цієї форми:

  • Колекторські компанії можуть повідомляти Національний банк про залучення фізичних і юридичних осіб для виконання окремих функцій або процесів у межах здійснення колекторської діяльності.
  • Кредитодавці мають змогу повідомити про укладання, внесення змін, закінчення строку дії та/або розірвання договору з колекторською компанією.
  • Кредитодавець/колекторська компанія можуть повідомити Національний банк про укладення нового договору після закінчення строку дії попереднього або його дострокове розірвання з тією колекторською компанією/особою, залученою до здійснення колекторської діяльності, відомості про яку раніше вже надавалися.

Відомості до Національного банку подаються уповноваженою особою.  Щоб їх відправити, необхідно авторизуватися шляхом введення коду за ЄДРПОУ організації, яка подає інформацію, та завантажити кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи.

Одне повідомлення до Національного банку має містити дані про одну особу, залучену до здійснення колекторської діяльності, або про один договір, спрямований на врегулювання простроченої заборгованості, з однією колекторською компанією.

УВАГА! Колекторські компанії можуть подати повідомлення лише про фізичних або юридичних осіб, інформація про які не була надана під час подання до Національного банку відомостей для включення їх до реєстру колекторських компаній, а також у випадку унесення змін до раніше наданих відомостей про таких осіб та/або укладених з ними договорів. 

Кредитодавець/колекторська компанія повинні подати повідомлення до Національного банку упродовж п’яти робочих днів із дня укладення, внесення змін, закінчення строку дії та/або розірвання договору з колекторською компанією або залучення особи до здійснення колекторської діяльності. 

Інформація про отримання пропозиції від незареєстрованої колекторської компанії щодо здійснення в інтересах кредитодавця врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами надається до Національного банку електронною поштою на адресу: [email protected].