Звичайна версія сайту
Кон'юнктурні опитування

Національний банк проводить кон’юнктурні опитування:

  • підприємств щодо їхньої ділової активності (щомісяця та щокварталу);
  • банків щодо зміни умов кредитування клієнтів;
  • фінансових аналітиків (професійних прогнозистів) щодо макроекономічних очікувань;
  • керівників ключових фінансових установ та компаній України щодо системних ризиків фінансового сектору.

Методологія опитувань відповідає міжнародним стандартам. Опитування – основний показник ефективності центрального банку за режиму інфляційного таргетування та потужний комунікативний інструмент. Результати опитувань використовуються у процесі ухвалення рішень щодо монетарної політики, а також під час моніторингу економічної активності, аналізі економічної ситуації та середньостроковому прогнозуванні випереджаючих показників розвитку економіки та банківської системи.

Опитування – інструмент збору унікальної інформації про стан та перспективи розвитку економіки країни. Інформація надходить швидше, а також може охоплювати ті аспекти економічної та фінансової діяльності, щодо яких немає даних офіційної статистики. Крім того, опитування є гнучким інструментом: запитання чи їхнє формулювання можуть швидко змінюватися з урахуванням поточної ситуації. Це дозволяє використовувати опитування як дієвий інструмент прогнозування, зокрема розраховувати випереджаючі показники розвитку економіки та банківської системи.

 

Графік проведення опитувань

Опитування здійснюються через сайт Національного банку:

Інформаційно-аналітичний звіт за результатами опитування підприємств "Ділові очікування підприємств України" та 22 регіональних звіти "Результати опитування підприємств області щодо ділових очікувань" публікуються на офіційному веб-сайті Національного банку українською й англійською мовами, а також надсилаються засобами електронної або звичайної пошти респондентам, які брали участь в опитуваннях і виявили бажання його отримати.

Графік поширення звітів за результатами опитування підприємств

З червня 2017 року започатковано проведення зустрічей з керівниками підприємств, що відбуватимуться двічі на рік.