Звичайна версія сайту
Економічні та фінансові показники України

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

останні

попереднього
періоду

Фінансовий сектор
Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

листопад 2019

1 332 027.3

1 331 696.2

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

листопад 2019

359 336.2

357 456.7

* Грошовий агрегат М1

млн грн

листопад 2019

697 533.5

689 259.5

* Грошовий агрегат М2

млн грн

листопад 2019

1 328 999.6

1 328 609.3

Інші статті (чисті)

млн грн

листопад 2019

702 949.6

708 557.9

Внутрішній кредит

млн грн

листопад 2019

1 641 442.3

1 662 101.5

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

листопад 2019

623 679.0

633 452.4

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

листопад 2019

718 783.6

735 876.0

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

листопад 2019

95 104.6

102 423.6

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

листопад 2019

1 017 763.3

1 028 649.1

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

листопад 2019

13 204.7

11 485.7

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

листопад 2019

4 798.0

4 217.1

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

листопад 2019

69 530.4

73 100.4

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

листопад 2019

710 300.1

720 498.2

** Вимоги до інших секторів

млн грн

листопад 2019

219 930.1

219 347.7

Чисті зовнішні активи

млн грн

листопад 2019

393 534.6

378 152.5

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

листопад 2019

754 206.7

754 145.1

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

листопад 2019

360 672.1

375 992.6

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

листопад 2019

446 715.7

441 847.5

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

листопад 2019

120 401.2

122 794.0

Внутрішній кредит

млн грн

листопад 2019

279 857.8

281 294.3

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

листопад 2019

278 596.4

280 983.5

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

листопад 2019

346 803.9

354 854.7

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

листопад 2019

68 207.5

73 871.3

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

листопад 2019

1 261.3

310.8

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

листопад 2019

1 073.0

131.5

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

листопад 2019

1.7

2.3

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

листопад 2019

29.3

22.1

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

листопад 2019

75.6

72.3

** Вимоги до інших секторів

млн грн

листопад 2019

81.7

82.6

Чисті зовнішні активи

млн грн

листопад 2019

287 259.1

283 347.2

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

листопад 2019

527 975.7

535 834.7

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

листопад 2019

240 716.5

252 487.5

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

13.12.2019

13.5

15.5
(з 25.10.2019)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

грудень 2019

14.5

15.5

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

грудень 2019

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

грудень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

грудень 2019

10.3

11.3

   ** в іноземній валюті

% річних

грудень 2019

2.3

1.6

 * домашні господарства:

% річних

грудень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

грудень 2019

13.6

14.2

   ** в іноземній валюті

% річних

грудень 2019

2.4

2.6

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

грудень 2019

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

грудень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

грудень 2019

15.7

16.5

   ** в іноземній валюті

% річних

грудень 2019

5.0

4.3

 * домашні господарства:

% річних

грудень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

грудень 2019

33.1

33.1

   ** в іноземній валюті

% річних

грудень 2019

9.0

8.3

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

3 кв. 2019

-2 213

-474

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

3 кв. 2019

-3 954

-2 866

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

3 кв. 2019

16 296

15 507

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

3 кв. 2019

20 250

18 373

*** Баланс товарів

млн дол. США

3 кв. 2019

-4 312

-3 262

**** Експорт товарів

млн дол. США

3 кв. 2019

11 639

11 198

**** Імпорт товарів

млн дол. США

3 кв. 2019

15 951

14 460

*** Баланс послуг

млн дол. США

3 кв. 2019

358

396

**** Експорт послуг

млн дол. США

3 кв. 2019

4 657

4 309

**** Імпорт послуг

млн дол. США

3 кв. 2019

4 299

3 913

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

3 кв. 2019

903

1 592

*** Надходження

млн дол. США

3 кв. 2019

3 579

3 224

*** Виплати

млн дол. США

3 кв. 2019

2 676

1 632

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

3 кв. 2019

838

800

*** Надходження

млн дол. США

3 кв. 2019

1 202

1 141

*** Виплати

млн дол. США

3 кв. 2019

364

341

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

3 кв. 2019

39

7

** Кредит

млн дол. США

3 кв. 2019

43

8

** Дебет

млн дол. США

3 кв. 2019

4

1

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

3 кв. 2019

-1 854

-668

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

3 кв. 2019

11

120

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2019

647

698

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

3 кв. 2019

374

33

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2019

2 768

1 184

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

3 кв. 2019

1 682

1 695

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2019

1 399

535

** Резервні активи

млн дол. США

3 кв. 2019

893

-99

*Помилки та упущення

млн дол. США

3 кв. 2019

320

-201

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

грудень 2019

25 302.16

21 931.62

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

грудень 2019

24 073.17

20 751.64

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

грудень 2019

0.33

0.33

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

грудень 2019

9.87

10.43

* Золото

млн дол. США

грудень 2019

1 218.79

1 169.22

* Інші резервні активи

млн дол. США

грудень 2019

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

листопад 2019

21 931.62

21 403.32

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

3 кв. 2019

139 485

136 623

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

3 кв. 2019

162 837

157 375

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

3 кв. 2019

-23 352

-20 752

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

3 кв. 2019

119 953

115 511

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

3 кв. 2019

43 012

42 614

 Центральний банк

млн дол. США

3 кв. 2019

7 201

7 576

 Інші депозитні корпорації

млн дол. США

3 кв. 2019

4 855

4 954

* Інші сектори

млн дол. США

3 кв. 2019

54 683

50 538

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

3 кв. 2019

10 202

9 829

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут