Звичайна версія сайту
Економічні та фінансові показники України

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

останні

попереднього
періоду

Фінансовий сектор
Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

січень 2020

1 465 639.4

1 438 310.9

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

січень 2020

370 122.2

384 366.2

* Грошовий агрегат М1

млн грн

січень 2020

759 774.3

770 043.1

* Грошовий агрегат М2

млн грн

січень 2020

1 462 446.4

1 435 221.3

Інші статті (чисті)

млн грн

січень 2020

729 455.1

691 355.1

Внутрішній кредит

млн грн

січень 2020

1 634 507.1

1 648 996.7

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

січень 2020

644 007.9

659 496.7

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

січень 2020

718 359.4

722 596.9

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

січень 2020

74 351.5

63 100.2

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

січень 2020

990 499.2

989 500.0

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

січень 2020

11 873.5

13 901.0

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

січень 2020

5 562.5

5 715.8

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

січень 2020

63 164.8

62 267.5

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

січень 2020

690 753.6

693 046.3

** Вимоги до інших секторів

млн грн

січень 2020

219 144.8

214 569.4

Чисті зовнішні активи

млн грн

січень 2020

560 587.4

480 669.2

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

січень 2020

931 949.5

837 494.3

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

січень 2020

371 362.1

356 825.0

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

січень 2019

469 757.9

477 490.6

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

січень 2019

250 906.7

217 547.9

Внутрішній кредит

млн грн

січень 2019

298 444.3

310 701.2

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

січень 2019

297 276.2

309 372.3

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

січень 2019

343 702.0

348 158.4

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

січень 2019

46 425.8

38 786.2

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

січень 2019

1 168.1

1 328.9

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

січень 2019

994.3

1 160.0

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

січень 2019

0.9

1.7

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

січень 2019

32.4

26.1

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

січень 2019

62.3

62.7

** Вимоги до інших секторів

млн грн

січень 2019

78.2

78.4

Чисті зовнішні активи

млн грн

січень 2019

422 220.3

384 337.3

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

січень 2019

673 479.4

623 801.3

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

січень 2019

251 259.1

239 464.0

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

31.01.2020

11.0

13.5
(з 13.12.2019)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

січень 2019

12.9

14.5

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

січень 2019

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

січень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

січень 2019

8.6

10.3

   ** в іноземній валюті

% річних

січень 2019

1.8

2.3

 * домашні господарства:

% річних

січень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

січень 2019

13.4

13.6

   ** в іноземній валюті

% річних

січень 2019

2.2

2.4

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

січень 2019

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

січень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

січень 2019

14.0

15.7

   ** в іноземній валюті

% річних

січень 2019

4.1

5.0

 * домашні господарства:

% річних

січень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

січень 2019

33.5

33.1

   ** в іноземній валюті

% річних

січень 2019

8.2

9.0

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

3 кв. 2019

-2 213

-474

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

3 кв. 2019

-3 954

-2 866

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

3 кв. 2019

16 296

15 507

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

3 кв. 2019

20 250

18 373

*** Баланс товарів

млн дол. США

3 кв. 2019

-4 312

-3 262

**** Експорт товарів

млн дол. США

3 кв. 2019

11 639

11 198

**** Імпорт товарів

млн дол. США

3 кв. 2019

15 951

14 460

*** Баланс послуг

млн дол. США

3 кв. 2019

358

396

**** Експорт послуг

млн дол. США

3 кв. 2019

4 657

4 309

**** Імпорт послуг

млн дол. США

3 кв. 2019

4 299

3 913

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

3 кв. 2019

903

1 592

*** Надходження

млн дол. США

3 кв. 2019

3 579

3 224

*** Виплати

млн дол. США

3 кв. 2019

2 676

1 632

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

3 кв. 2019

838

800

*** Надходження

млн дол. США

3 кв. 2019

1 202

1 141

*** Виплати

млн дол. США

3 кв. 2019

364

341

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

3 кв. 2019

39

7

** Кредит

млн дол. США

3 кв. 2019

43

8

** Дебет

млн дол. США

3 кв. 2019

4

1

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

3 кв. 2019

-1 854

-668

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

3 кв. 2019

11

120

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2019

647

698

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

3 кв. 2019

374

33

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2019

2 768

1 184

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

3 кв. 2019

1 682

1 695

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

3 кв. 2019

1 399

535

** Резервні активи

млн дол. США

3 кв. 2019

893

-99

*Помилки та упущення

млн дол. США

3 кв. 2019

320

-201

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

січень 2020

26 293.07

25 302.16

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

січень 2020

24 934.03

24 073.17

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

січень 2020

0.33

0.33

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

січень 2020

85.56

9.87

* Золото

млн дол. США

січень 2020

1 273.15

1 218.79

* Інші резервні активи

млн дол. США

січень 2020

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

січень 2020

26 293.07

25 302.16

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

3 кв. 2019

139 485

136 623

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

3 кв. 2019

162 837

157 375

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

3 кв. 2019

-23 352

-20 752

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

3 кв. 2019

119 953

115 511

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

3 кв. 2019

43 012

42 614

 Центральний банк

млн дол. США

3 кв. 2019

7 201

7 576

 Інші депозитні корпорації

млн дол. США

3 кв. 2019

4 855

4 954

* Інші сектори

млн дол. США

3 кв. 2019

54 683

50 538

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

3 кв. 2019

10 202

9 829

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут