Звичайна версія сайту
Економічні та фінансові показники України

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

останні

попереднього
періоду

Фінансовий сектор
Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

жовтень 2019

1 331 696.2

1 305 255.4

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

жовтень 2019

357 456.7

358 501.6

* Грошовий агрегат М1

млн грн

жовтень 2019

689 259.5

686 403.1

* Грошовий агрегат М2

млн грн

жовтень 2019

1 328 609.3

1 302 180.0

Інші статті (чисті)

млн грн

жовтень 2019

708 557.9

687 168.7

Внутрішній кредит

млн грн

жовтень 2019

1 662 101.5

1 632 565.9

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

жовтень 2019

633 452.4

624 479.1

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

жовтень 2019

735 876.0

742 403.0

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

жовтень 2019

102 423.6

117 923.8

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

жовтень 2019

1 028 649.1

1 008 086.7

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

жовтень 2019

11 485.7

11 764.5

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

жовтень 2019

4 217.1

3 572.1

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

жовтень 2019

73 100.4

72 314.5

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

жовтень 2019

720 498.2

705 799.9

** Вимоги до інших секторів

млн грн

жовтень 2019

219 347.7

214 635.7

Чисті зовнішні активи

млн грн

жовтень 2019

378 152.5

359 858.2

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

жовтень 2019

754 145.1

719 739.6

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

жовтень 2019

375 992.6

359 881.4

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

жовтень 2019

441 847.5

441 010.1

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

жовтень 2019

122 794.0

99 722.8

Внутрішній кредит

млн грн

жовтень 2019

281 294.3

263 706.6

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

жовтень 2019

280 983.5

263 393.1

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

жовтень 2019

354 854.7

353 130.3

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

жовтень 2019

73 871.3

89 737.1

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

жовтень 2019

310.8

313.4

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

жовтень 2019

131.5

131.5

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

жовтень 2019

2.3

1.7

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

жовтень 2019

22.1

22.6

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

жовтень 2019

72.3

73.1

** Вимоги до інших секторів

млн грн

жовтень 2019

82.6

84.6

Чисті зовнішні активи

млн грн

жовтень 2019

283 347.2

277 026.3

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

жовтень 2019

535 834.7

517 074.4

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

жовтень 2019

252 487.5

240 048.1

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

25.10.2019

15.5

16.5
(з 06.09.2019)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

жовтень 2019

16

17.3

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

жовтень 2019

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

жовтень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

жовтень 2019

12.5

13.0

   ** в іноземній валюті

% річних

жовтень 2019

1.9

1.7

 * домашні господарства:

% річних

жовтень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

жовтень 2019

14.4

14.5

   ** в іноземній валюті

% річних

жовтень 2019

2.7

2.8

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

жовтень 2019

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

жовтень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

жовтень 2019

17.5

18.1

   ** в іноземній валюті

% річних

жовтень 2019

4.3

4.8

 * домашні господарства:

% річних

жовтень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

жовтень 2019

33.6

33.5

   ** в іноземній валюті

% річних

жовтень 2019

9.9

8.5

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

2 кв. 2019

-514

-153

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

2 кв. 2019

-2 803

-1 832

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

2 кв. 2019

15 512

15 082

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

2 кв. 2019

18 315

16 914

*** Баланс товарів

млн дол. США

2 кв. 2019

-3 234

-2 274

**** Експорт товарів

млн дол. США

2 кв. 2019

11 200

11 270

**** Імпорт товарів

млн дол. США

2 кв. 2019

14 434

13 544

*** Баланс послуг

млн дол. США

2 кв. 2019

431

442

**** Експорт послуг

млн дол. США

2 кв. 2019

4 312

3 812

**** Імпорт послуг

млн дол. США

2 кв. 2019

3 881

3 370

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

2 кв. 2019

1 489

874

*** Надходження

млн дол. США

2 кв. 2019

3 125

3 004

*** Виплати

млн дол. США

2 кв. 2019

1 636

2 130

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

2 кв. 2019

800

805

*** Надходження

млн дол. США

2 кв. 2019

1 135

1 098

*** Виплати

млн дол. США

2 кв. 2019

335

293

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

2 кв. 2019

7

-11

** Кредит

млн дол. США

2 кв. 2019

8

17

** Дебет

млн дол. США

2 кв. 2019

1

28

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

2 кв. 2019

-589

339

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

2 кв. 2019

120

-55

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2019

699

441

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

2 кв. 2019

33

22

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2019

1 166

210

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

2 кв. 2019

1 774

1 155

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2019

552

-58

** Резервні активи

млн дол. США

2 кв. 2019

-99

-190

*Помилки та упущення

млн дол. США

2 кв. 2019

-82

503

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

листопад 2019

21 931.72

21 403.32

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

листопад 2019

20 751.74

20 126.80

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

листопад 2019

0.33

0.33

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

листопад 2019

10.43

95.24

* Золото

млн дол. США

листопад 2019

1 169.22

1 180.95

* Інші резервні активи

млн дол. США

листопад 2019

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

жовтень 2019

21 403.32

21437.81

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

2 кв. 2019

136 682

134 406

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

2 кв. 2019

157 331

154 945

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

2 кв. 2019

-20 649

-20 539

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

2 кв. 2019

115 511

113 956

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

2 кв. 2019

42 614

41 144

 Центральний банк

млн дол. США

2 кв. 2019​​​​​​​

7 576

7 745

 Інші депозитні корпорації

млн дол. США

2 кв. 2019​​​​​​​

4 954

5 037

* Інші сектори

млн дол. США

2 кв. 2019​​​​​​​

50 550

50 518

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

2 кв. 2019​​​​​​​

9 817

9 512

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут