Звичайна версія сайту
Економічні та фінансові показники України

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

останні

попереднього
періоду

Фінансовий сектор
Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

серпень 2019

1 303 304.8

1 312 156.0

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

серпень 2019

354 980.5

357 639.1

* Грошовий агрегат М1

млн грн

серпень 2019

673 324.4

681 251.4

* Грошовий агрегат М2

млн грн

серпень 2019

1 300 078.2

1 309 020.2

Інші статті (чисті)

млн грн

серпень 2019

710 455.6

701 504.9

Внутрішній кредит

млн грн

серпень 2019

1 617 180.4

1 624 754.1

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

серпень 2019

587 569.9

598 046.8

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

серпень 2019

734 377.3

738 142.4

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

серпень 2019

146 807.4

140 095.6

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

серпень 2019

1 029 610.5

1 026 707.3

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

серпень 2019

11 461.0

11 133.1

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

серпень 2019

3 337.6

2 988.1

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

серпень 2019

73 870.8

73 662.0

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

серпень 2019

725 546.9

727 563.0

** Вимоги до інших секторів

млн грн

серпень 2019

215 394.1

211 361.1

Чисті зовнішні активи

млн грн

серпень 2019

396 579.9

388 906.7

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

серпень 2019

780 759.1

771 390.6

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

серпень 2019

384 179.2

382 483.8

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

вересень 2019

441 010.1

445 729.7

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

вересень 2019

99 722.8

88 155.0

Внутрішній кредит

млн грн

вересень 2019

263 706.6

231 003.4

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

вересень 2019

263 393.1

230 689.1

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

вересень 2019

353 130.3

351 948.5

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

вересень 2019

89 737.1

121 259.4

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

вересень 2019

313.4

314.2

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

вересень 2019

131.5

132.3

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

вересень 2019

1.7

1.1

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

вересень 2019

22.6

25.0

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

вересень 2019

73.1

70.6

** Вимоги до інших секторів

млн грн

вересень 2019

84.6

85.2

Чисті зовнішні активи

млн грн

вересень 2019

277 026.3

302 881.3

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

вересень 2019

517 074.4

560 650.0

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

вересень 2019

240 048.1

257 768.8

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

06.09.2019

16.5

17.0
(з 19.07.2019)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

вересень 2019

17.3

17.3

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

вересень 2019

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

вересень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

вересень 2019

13.0

13.3

   ** в іноземній валюті

% річних

вересень 2019

1.7

1.8

 * домашні господарства:

% річних

вересень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

вересень 2019

14.5

12.9

   ** в іноземній валюті

% річних

вересень 2019

2.8

2.7

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

вересень 2019

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

вересень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

вересень 2019

18.1

18.4

   ** в іноземній валюті

% річних

вересень 2019

4.8

5.4

 * домашні господарства:

% річних

вересень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

вересень 2019

33.5

33.8

   ** в іноземній валюті

% річних

вересень 2019

8.5

9.1

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

2 кв. 2019

-514

-153

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

2 кв. 2019

-2 803

-1 832

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

2 кв. 2019

15 512

15 082

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

2 кв. 2019

18 315

16 914

*** Баланс товарів

млн дол. США

2 кв. 2019

-3 234

-2 274

**** Експорт товарів

млн дол. США

2 кв. 2019

11 200

11 270

**** Імпорт товарів

млн дол. США

2 кв. 2019

14 434

13 544

*** Баланс послуг

млн дол. США

2 кв. 2019

431

442

**** Експорт послуг

млн дол. США

2 кв. 2019

4 312

3 812

**** Імпорт послуг

млн дол. США

2 кв. 2019

3 881

3 370

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

2 кв. 2019

1 489

874

*** Надходження

млн дол. США

2 кв. 2019

3 125

3 004

*** Виплати

млн дол. США

2 кв. 2019

1 636

2 130

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

2 кв. 2019

800

805

*** Надходження

млн дол. США

2 кв. 2019

1 135

1 098

*** Виплати

млн дол. США

2 кв. 2019

335

293

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

2 кв. 2019

7

-11

** Кредит

млн дол. США

2 кв. 2019

8

17

** Дебет

млн дол. США

2 кв. 2019

1

28

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

2 кв. 2019

-589

339

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

2 кв. 2019

120

-55

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2019

699

441

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

2 кв. 2019

33

22

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2019

1 166

210

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

2 кв. 2019

1 774

1 155

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

2 кв. 2019

552

-58

** Резервні активи

млн дол. США

2 кв. 2019​​​​​​​

-99

-190

*Помилки та упущення

млн дол. США

2 кв. 2019​​​​​​​

-82

503

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

вересень 2019

21 437.71

22 015.18

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

вересень 2019

20 245.86

20 791.51

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

вересень 2019

0.33

0.33

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

вересень 2019

12.33

12.38

* Золото

млн дол. США

вересень 2019

1 179.19

1 210.96

* Інші резервні активи

млн дол. США

вересень 2019

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

серпень 2019​​​​​​​

22 015.18

21 840.17

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

2 кв. 2019

136 682

134 406

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

2 кв. 2019

157 331

154 945

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

2 кв. 2019

-20 649

-20 539​​​​​​​

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

2 кв. 2019​​​​​​​

115 511

113 956​​​​​​​

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

2 кв. 2019​​​​​​​

42 614

41 144

 Центральний банк

млн дол. США

2 кв. 2019​​​​​​​

7 576

7 745

 Інші депозитні корпорації

млн дол. США

2 кв. 2019​​​​​​​

4 954

5 037

* Інші сектори

млн дол. США

2 кв. 2019​​​​​​​

50 550

50 518

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

2 кв. 2019​​​​​​​

9 817

9 512

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут