Звичайна версія сайту
Дані

Грошово-кредитна статистика

Дата Показники
  Огляди, депозити, кредити, цінні папери
  Щомісячні дані:
08'2019 Огляди фінансових корпорацій
08'2019 Депозити, залучені депозитними корпораціями (крім Національного банку України)
08'2019 Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України)
08'2019 Кредити МСП
08'2019 Цінні папери в портфелі депозитних корпорацій (крім Національного банку України)
08'2019 Цінні папери, крім акцій, випущені депозитними корпораціями (крім Національного банку України)
09'2019 Оперативні дані: Огляд депозитних корпорацій (Національного банку України та банків)
   
  Архів за 1991-2001 роки
   
  Регіональний розріз
08'2019 Щомісячні дані:
  Вiнницька обл. Закарпатська обл. Луганська обл. Рiвненська обл. Хмельницька обл.
  Волинська обл. Запорiзька обл. Львiвська обл. Сумська обл. Черкаська обл.
  Днiпропетровська обл. Iвано-Франкiвська обл. Миколаївська обл. Тернопiльська обл. Чернiвецька обл.
  Донецька обл. Київська обл. та м. Київ Одеська обл. Харкiвська обл. Чернiгiвська обл.
  Житомирська обл. Кiровоградська обл. Полтавська обл. Херсонська обл. АР Крим
08'2019 Депозити у розрізі регіонів
08'2019 Кредити у розрізі регіонів
09'2019 Оперативні дані: Кредити та депозити у розрізі регіонів
   
  Інші показники
08'2019 Окремі дані про депозитні корпорації (крім Національного банку України)
   
  Архів

 

Статистика фінансових ринків

Дата Показники
  Процентні ставки
  Облікова ставка Національного банку України
  Щоденні дані:
  Процентні ставки за активними і пасивними операціями Національного банку України
  Результати проведення операцій Національного банку України з регулювання ліквідності банків
  Результати проведення процентних тендерів з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України
  Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в національній валюті
  Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в іноземній валюті
  Вартість кредитів за даними статистичної звітності банків України (без урахування овердрафту)
  Вартість строкових депозитів за даними статистичної звітності банків України
  Залишок коштів на коррахунках банків (оперативні дані)
  Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (за даними агентства "Thomson Reuters")
Методологічний коментар
  Архів основних показників стану міжбанківського кредитного ринку (до 31.07.2018)
  Щомісячні дані:
08'2019 Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України
08'2019 Процентні ставки за кредитами та депозитами. Цінні папери резидентів. Індекс ПФТС
08'2019 Процентні ставки за новими кредитами МСП
09'2019 Процентні ставки банків за строковими депозитами фізичних осіб
07'2019 Процентні ставки депозитних корпорацій за новими строковими депозитами у банківських металах
   
  Архів за 1992-2001 роки
   
  Регіональний розріз
08'2019 Щомісячні дані:
  Вiнницька обл. Закарпатська обл. Луганська обл. Рiвненська обл. Хмельницька обл.
  Волинська обл. Запорiзька обл. Львiвська обл. Сумська обл. Черкаська обл.
  Днiпропетровська обл. Iвано-Франкiвська обл. Миколаївська обл. Тернопiльська обл. Чернiвецька обл.
  Донецька обл. Київська обл. та м. Київ Одеська обл. Харкiвська обл. Чернiгiвська обл.
  Житомирська обл. Кiровоградська обл. Полтавська обл. Херсонська обл. АР Крим
08'2019 Процентні ставки за новими кредитами та новими депозитами у розрізі регіонів
09'2019 Оперативні дані: Процентні ставки за новими кредитами та новими депозитами у розрізі регіонів
   
  Архів
   
  Фондовий ринок
  Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
  Щоденні дані:
  Узагальнена інформація стосовно виконаних угод з купівлі/продажу ОВДП на вторинному ринку
  ОВДП, які знаходяться в обігу, за сумою основного боргу
  Справедлива вартість ОВДП та коригуючі коефіцієнти
  Щотижневі дані: 
  Результати аукціонів з купівлі/продажу Національним банком України ОВДП на фондових біржах
  Щомісячні дані:
08'2019 Дохідність ОВДП на первинному ринку
04-09'2019 Моніторинг обсягу операцій з державними облігаціями України, проведених організаторами торгівлі цінними паперами
08'2019 Цінні папери в портфелі депозитних корпорацій (крім Національного банку України)
08'2019 Цінні папери, крім акцій, випущені депозитними корпораціями (крім Національного банку України)
08'2019 Індекс ПФТС
  Щоквартальні дані:
2 кв. 2019 Цінні папери, крім акцій, випущені резидентами

 

Статистика фінансових рахунків сектору фінансових корпорацій

Дата Показники
2 кв. 2019 Фінансові корпорації
  Баланс фінансових активів та пасивів фінансових корпорацій
  Фінансові операції фінансових корпорацій
1 кв. 2019 Депозитні корпорації
  Баланс фінансових активів та пасивів депозитних корпорацій
  Фінансові операції депозитних корпорацій 
2 кв. 2019 Інші фінансові корпорації  
  Баланс фінансових активів та пасивів інших фінансових корпорацій
  Фінансові операції інших фінансових корпорацій
   
  Архів за 2002-2017 роки

 

Статистика індикаторів фінансової стійкості