Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями

У межах членства України в міжнародних фінансових організаціях Національний банк України активно співпрацює з такими установами: Міжнародний валютний фонд, Група Світового банку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Європейський інвестиційний банк.

    a

 

Міжнародний валютний фонд

Україна стала членом МВФ у 1992 році відповідно до Закону України від 3.06.1992 № 2402-XII "Про вступ України до Міжнародного валютного фонду , Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій".

Голова Національного банку України – керуючий від України в Міжнародному валютному фонді (далі – МВФ). Від імені України він голосує за проєкти резолюцій Ради керуючих МВФ – найвищого керівного органу організації – та бере участь у щорічних зборах керівних органів МВФ . Заступником керуючого є Міністр фінансів України.

Основні напрями співпраці України та Національного банку з МВФ – співпраця за програмами підтримки платіжного балансу (stand-by та механізм розширеного фінансування), щорічні консультації в межах статті IV Статей Угоди МВФ, технічна допомога, а також реалізація іншої діяльності в межах членства.

У зв’язку зі збройним нападом російської федерації на Україну наша держава звернулася до МВФ із проханням виділити Україні екстрену фінансову допомогу в розмірі 1,4 млрд дол. США через Інструмент прискореного фінансування (Rapid Financing Instrument, RFI). Виконавча рада МВФ 09.03.2022 ухвалила відповідне рішення.

Програма RFI спрямована на фінансування першочергових витрат та нагальних потреб платіжного балансу, що виникають у звязку з триваючим воєнним конфліктом, які, якщо їх не вирішити, призведуть до негайного та серйозного економічного зриву.

30.09.2022 Рада виконавчих директорів МВФ затвердила розширення інструментів антикризового фінансування (так зване антишокове продовольче вікно), що передбачає надання додаткової антикризової допомоги країнам, що потерпають від суттєвого дефіциту платіжного балансу, викликаного глобальною продовольчою кризою. Таке розширення дало змогу Україні звернутися за новим траншем у межах інструменту Rapid Financing Instrument (RFI) і Виконавча рада МВФ 7.10.2022 ухвалила рішення про виділення допомоги в розмірі 1,3 мільярда доларів США.

Для додаткової підтримки України та на звернення окремих держав-членів МВФ (Канада, Польща, Нідерланди, регіональна група північно-балтійських країн) 8.04.2022 МВФ затвердив відкриття адміністрованого МВФ рахунку для зарахування коштів на підтримку України. Відкритий рахунок можуть використовувати для зарахування коштів країни – члени МВФ, їх установи, міжнародні організації та міжурядові утворення.

З використанням зазначеного рахунку станом на кінець І кварталу 2023 року Україна вже отримала кредитні та грантові кошти в розмірі майже 4,5 млрд дол. США від таких країн: Канада, Італія, Німеччина, Бельгія та Нідерланди.

Не зважаючи на війну, Україна на постійній основі наголошувала на спроможності не зупинятися в реалізації реформ та потребі започаткування повноцінної програми, що передбачатиме фінансування. 8.12.2022  для України затверджено чотиримісячну Моніторингову програму із залученням Ради директорів МВФ, успішне виконання зобов’язань за якою мало стати містком для започаткування нової програми з МВФ – Механізму розширеного фінансування.

Програма Механізму розширеного фінансування затверджена Виконавчою радою МВФ 31.03.2023 , розрахована на чотири роки та спрямована на вирішення проблем з платіжним балансом та відновлення середньострокової зовнішньої стійкості, відновлення фіскальної та боргової стійкості, а також середньострокової зовнішньої життєстійкості з одночасним сприянням довгостроковому зростанню в контексті післявоєнної відбудови та процесу вступу до Європейського Союзу.

Програма реалізовуватиметься у два етапи:

- на першому – ціллю є збереження макроекономічної та фінансової стабільності в контексті війни з одночасною підготовкою підґрунтя для потужного післявоєнного відновлення;

- на другому – повоєнному – поглиблення структурних реформ і проведення додаткових реформ макроекономічної політики для відновлення середньострокової зовнішньої стійкості, підтримання відбудови та сприяння швидкому довгостроковому зростанню, а також прискорення реалізації зусиль щодо вступу до ЄС.

Обсяг програми Механізму розширеного фінансування становить близько 15,6 млрд дол. США (11,6 млрд СПЗ). Перший транш за програмою в розмірі 2,7 млрд дол. США (2,011.83 млн СПЗ) отримано на рахунок України в СПЗ 31.03.2023 та спрямовано на поповнення загального фонду Державного бюджету України.

Світовий банк

Група Світового банку складається з п'яти організацій: Міжнародного банку реконструкції та розвитку (IBRD), Міжнародної фінансової корпорації (IFC), Міжнародної асоціації розвитку (IDA), Багатосторонньої агенції з гарантування інвестицій (MIGA), Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів (ICSID).

Мета діяльності цих установ – надання фінансової та технічної допомоги країнам, що розвиваються.

Серед міжнародних фінансових організацій Світовий банк є другим після МВФ фінансовим партнером України.

Керуючим від України у Світовому банку визначено Міністра фінансів України, а заступником керуючого є Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України. Національний банк є банком-депозитарієм.

Україна співпрацює з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР).

Ресурси цих організацій використовуються для фінансової та технічної підтримки державного бюджету, здійснення інституційних та структурних реформ, підготовки та реалізації довгострокових інвестиційних проєктів, які відповідають пріоритетним напрямам економічного розвитку України.

Національний банк разом з Урядом України співпрацює з МБРР та МАР у межах системних проєктів, кошти яких спрямовуються на підтримку державного бюджету та реалізацію в Україні інвестиційних проєктів з метою розвитку  фінансового сектору.

У зв’язку зі збройним вторгненням російської федерації в Україну Світовий банк у березні 2022 року затвердив додаткове фінансування для проєкту МБРР "Позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення" (Economic Recovery Development Policy Loan, ER DPL), у підготовці якого Національний банк брав участь. Кредитні кошти в межах додаткового фінансування проєкту та гарантії від Королівства Нідерландів та Швеції в сумі майже 490 млн дол. США та пов’язана з проєктом підтримка Японією в розмірі 600 млн дол. США спрямовані на фінансування загального фонду Державного бюджету України. Також для співфінансування цього проєкту залучено більше 1,2 млрд дол. США грантових коштів із Цільового донорського фонду, створеного Світовим банком.

Розмір загального пакета допомоги, який Світовий банк мобілізував разом із партнерами для підтримки України в протистоянні проти агресії російської федерації становить більше 23 млрд дол. США, з яких більше 20 млрд дол. США вже сплачено станом на початок квітня 2023 року.

Європейський банк реконструкції та розвитку  (далі ЄБРР)

ЄБРР – міжнародна фінансова організація, діяльність якої спрямована на фінансування економічних реформ у країнах Центральної та Східної Європи з метою їх переходу до ринкової економіки.

Україна – член ЄБРР з 1992 року. Керуючим від України в цій організації є Міністр фінансів України, а заступником керуючого є Голова Національного банку.

ЄБРР – один із найбільших інвесторів в Україні, фінансові ресурси якого надають значну підтримку для здійснення економічних реформ в Україні. Банк здійснює фінансування інвестиційних проєктів розвитку в приватному та державному секторах, а також надає технічну допомогу.

У липні 2015 року Національний банк разом з іншими регуляторами фінансового сектору України – Міністерством фінансів України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку – підписав з ЄБРР Меморандум про взаєморозуміння стосовно співробітництва в розвитку місцевих ринків капіталу. Сторони підтвердили прагнення розвивати ринок капіталу в Україні за підтримки ЄБРР. На виконання цього Меморандуму Національний банк та ЄБРР реалізують низку проєктів технічної допомоги.

У травні 2020 року Національний банк та ЄБРР підписали Договір про здійснення валютних операцій своп гривня/долар США в обсязі до 500 млн дол. США, який сприяє посиленню макрофінансової стабільності в Україні під час глобальної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, а також збільшенню підтримки реального сектору економіки.

У зв’язку зі збройним вторгненням російської федерації в Україну Рада директорів ЄБРР у березні 2022 року ухвалила рішення про початковий "пакет заходів для стійкості" для України та країн, постраждалих від агресії в розмірі 2 млрд євро. У межах цього пакета ЄБРР протягом 2022 для України виділив понад 1 млрд євро  і має на меті збільшити цю цифру до 3 млрд євро до кінця 2023 року. Його основна увага зосереджуватиметься на допомозі “реальнійˮ економіці – підтриманні енергетичної та продовольчої безпеки, відновленні залізниці, інфраструктури та підтриманні фармацевтичної промисловості.

Інші міжнародні фінансові організації

З метою підвищення ефективності співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями, пришвидшення темпів освоєння кредитних коштів за їх проєктами, спрямованих на фінансування розвитку економіки країни, в тому числі відновлення банківського кредитування та розвитку фінансового сектору, Національний банк разом з Урядом України співпрацює з  іншими міжнародними організаціями, такими як Європейський інвестиційний банк (EIB) (Україна не є членом цієї організації) та Чорноморський банк торгівлі та розвитку (BSTDB) (Україна є членом цієї організації з 1997 року). Керуючим від України в Чорноморському банку торгівлі і розвитку є Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України, а заступником керуючого від України є представник Національного банку.

 

Ресурси цих організацій використовуються для фінансування інвестиційних проєктів у державному та приватному секторах економіки України.