Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Залучення комерційних агентів

Залучення комерційних агентів здійснюється шляхом внесення їх Національним банком до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – РПІ) відповідно до Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг.

Комерційний агент діє від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок особи, яку він представляє під час надання платіжних послуг на підставі відповідного договору.

Банк, платіжна установа, які отримали право на провадження діяльності з надання фінансових платіжних послуг для їх надання мають право залучати комерційних агентів виключно для приймання готівки.

Емітент електронних грошей має право залучати комерційних агентів для надання послуги з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними виключно для здійснення платіжних операцій з розповсюдження електронних грошей, обмінних операцій з електронними грошима та погашення електронних грошей.

Емітент платіжних інструментів має право залучати комерційного агента для надання послуги з емісії платіжних інструментів тільки для розповсюдження емітованих ним платіжних інструментів.

Порядок залучення комерційного агента

Установи мають право звернутися до Національного банку для внесення до РПІ відомостей про комерційного агента, який залучається ними для надання фінансових платіжних послуг.

Комерційний агент має право надавати фінансові платіжні послуги від імені заявника лише після внесення Національним банком відомостей про такого агента до РПІ.

Кого можна залучити в якості комерційного агента?

Які основні документи подаються?

Вимоги для авторизації

Скільки часу триває розгляд документів?

  • юридичну особу;
  • фізичну особу-підприємця.

Особа набуває статус комерційного агента шляхом внесення відомостей про неї до РПІ.

Заява про внесення відомостей про комерційного агента до РПІ (далі також – Заява).

  • достовірність та повнота поданої в заяві інформації;
  • відповідність інформації, зазначеної в Заяві, вимогам законодавства України з питань платіжних послуг.

30 робочих днів із дати отримання Заяви.

У разі доопрацювання заявником поданої заяви строк розгляду заяви зупиняється.

Національний банк за результатами розгляду документів уносить відомості про комерційного агента до РПІ, або в разі наявності підстав для відмови в унесенні відомостей про комерційного агента до РПІ повідомляє про це заявника.

Порядок повідомлення про зміни до заяви про внесення відомостей про комерційного агента до РПІ

 

Документи, до яких вносяться зміни

Документи, що подаються

Строки подачі документів

Скільки часу триває розгляд документів?

Зміни в інформації (у тому числі в разі внесення змін, продовження дії договору з комерційним агентом), наданій в заяві про внесення відомостей про комерційного агента до РПІ.

  • оновлена заява про внесення відомостей про комерційного агента до РПІ;
  • супровідний лист із зазначенням переліку змін.

Протягом 5 робочих днів із дня виникнення змін.

30 робочих днів із дати отримання Заяви.

У разі доопрацювання заявником поданої заяви строк розгляду заяви зупиняється.

Національний банк за результатами розгляду документів уносить зміни до відомостей про комерційного агента до РПІ або в разі наявності підстав для відмови в унесенні змін до відомостей про комерційного агента до РПІ повідомляє про це заявника.

Запитати про ліцензування