Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Авторизація надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг

Авторизація надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг здійснюється Національним банком відповідно до Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг (далі – Авторизаційні умови) шляхом внесення до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – РПІ), а також, в залежності від типу учасника платіжного ринку – отримання ліцензії на надання фінансових платіжних послуг.

Процедура авторизації

Процедура авторизації діяльності заявника як надавача фінансових платіжних послуг/надавача обмежених платіжних послуг відрізняється в залежності від типу надавача та переліку платіжних послуг, які має намір надавати такий заявник.

 

Авторизацію шляхом включення до РПІ (без отримання ліцензії на надання фінансових платіжних послуг) можуть отримати:

Банк

з метою провадження діяльності емітента електронних грошей

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування

з метою провадження діяльності з надання послуги з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців

СІТ-компанії, оператори телекомунікацій

з метою провадження діяльності з надання обмежених платіжних послуг

Авторизацію шляхом включення до РПІ та отримання ліцензії на надання фінансових платіжних послуг можуть отримати:

Юридична особа, яка має намір набути статус платіжної установи/малої платіжної установи (за спрощеною процедурою)

з метою провадження діяльності з надання всіх або окремих фінансових платіжних послуг (крім фінансової платіжної послуги з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців).

Юридична особа, яка має намір набути статус установи електронних грошей

з метою провадження діяльності з надання послуги з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців, а також інших фінансових платіжних послуг.

Оператор поштового зв’язку

з метою провадження діяльності з надання всіх або окремих платіжних послуг (без набуття статусу платіжної установи або установи електронних грошей).

Інша фінансова установа

з метою провадження діяльності з надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або послуги з еквайрингу (без набуття статусу платіжної установи).

Філії іноземних платіжних установ/іноземних установ електронних грошей (акредитація)

з метою провадження діяльності на території України з надання всіх або окремих платіжних послуг.

Як отримати авторизацію?

Отримати авторизацію можна шляхом включення до РПІ (без отримання ліцензії), включення до РПІ та отримання ліцензії та отримати акредитацію шляхом включення до РПІ та отримання ліцензії.

Процедури отримання авторизації
Процедура

Хто може отримати авторизацію?

Які основні документи необхідно подати?

Скільки часу займе розгляд документів?

Авторизація шляхом включення до РПІ
(без отримання ліцензії)

 • Банки
 • Органи державної влади та самоврядування
 • СІТ-компанії, оператори телекомунікацій

Для банку:

 • заява про включення до РПІ;
 • інформаційна довідка щодо умов та порядку надання платіжних послуг (далі – Інформаційна довідка).

Для органу державної влади та самоврядування:

 • заява про включення до РПІ;
 • план діяльності;
 • інформаційна довідка.

Для СІТ-компанії, оператора телекомунікацій:

 • заява про включення до РПІ;
 • опитувальник юридичної особи;
 • копія статуту (за відсутності в ЄДР);
 • інформаційна довідка;
 • відомості про структуру власності заявника;
 • документи для ідентифікації та оцінки ділової репутації.

60 робочих днів з дня подання повного пакета документів.

Авторизація шляхом включення до РПІ та отримання ліцензії

 • Платіжні установи
 • Малі платіжні установи (спрощена процедура)
 • Установи електронних грошей
 • Оператори поштового зв'язку Інші фінансові установи
 • заява про видачу ліцензії;
 • опитувальник юридичної особи;
 • копія статуту (за відсутності в ЄДР);
 • план діяльності заявника;
 • інформаційна довідка;
 • фінансова звітність, підтверджена аудитором;
 • відомості про структуру власності заявника;
 • документи для ідентифікації та оцінки ділової репутації та фінансового стану;
 • документи щодо формування статутного капіталу та джерел формування прибутку заявника;
 • дозвіл Антимонопольного комітету України.

60 робочих днів з дня подання повного пакета документів.

Акредитація шляхом включення до РПІ та отримання ліцензії

Філії іноземних платіжних установ/іноземних установ електронних грошей

 • заява про видачу ліцензії;
 • копія витягу про реєстрацію іноземної платіжної установи/іноземної установи електронних грошей;
 • копія дозволу на здійснення іноземною установою діяльності з надання платіжних послуг;
 • копія рішення про відкриття філії та положення про філію;
 • план діяльності філії;
 • інформаційна довідка;
 • фінансова звітність іноземної установи, підтверджена аудитором;
 • відомості про власників істотної участі в іноземній установі;
 • документи щодо керівника, головного бухгалтера, ключової особи філії.

60 робочих днів з дня подання повного пакета документів.

Вимоги для авторизації

Умови, за яких можна отримати авторизацію:

Загальні умови (не поширюються на банки, органи державної влади та органи місцевого самоврядування)
 • дотримання умов та порядку надання платіжних послуг;
 • відповідність структури власності;
 • відповідність ділової репутації та професійної придатності;
 • відповідність власного вебсайту;
 • відсутність застосовних заходів впливу за порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку, законодавства України протягом року, що передує даті звернення за авторизацією.
Спеціальні умови

Для надавачів фінансових платіжних послуг:

 • відповідність вимогам щодо статутного капіталу;
 • відповідність плану діяльності заявника;
 • відповідність фінансового/майнового стану;
 • відповідність внутрішніх положень з питань корпоративного управління;
 • дотримання вимог щодо суміщення посад;
 • відповідність облікової системи.

Для фінансових установ:

Відповідність вимогам щодо включення відомостей про неї до Державного реєстру фінансових установ та мати ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг на дату подання пакета документів для отримання авторизації.

Для операторів поштового зв’язку:

Відповідність вимогам щодо включення відомостей про нього до Єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку.

Для органів державної влади та органів місцевого самоврядування:

Наявність в законодавстві України права на надання фінансових платіжних послуг.

Зміна обсягу авторизації

Надавач фінансових платіжних послуг має право звернутися до Національного банку щодо зміни обсягу авторизації, а саме з метою:

Розширення обсягу авторизації

Звуження обсягу авторизації

включення до ліцензії додаткових видів фінансових платіжних послуг в межах переліку видів фінансових платіжних послуг для такого надавача фінансових платіжних послуг

виключення з ліцензії окремих видів фінансових платіжних послуг

Аутсорсинг

Вимоги Авторизаційних умов щодо аутсорсингу не поширюються на банки, органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Надавачі фінансових платіжних послуг мають право залучати інших юридичних осіб на договірній основі для виконання окремих операційних функцій, пов’язаних із наданням фінансових платіжних послуг (аутсорсинг).

Надавачі фінансових платіжних послуг зобов’язані повідомити Національний банк про залучення третьої особи лише для виконання важливих операційних функцій (щодо аутсорсингу інших операційних функцій подання відповідного повідомлення не вимагається).

Вимоги до третіх осіб, що залучаються для виконання окремих операційних функцій

Вимоги до надавача фінансових платіжних послуг для залучення третьої особи для виконання окремих операційних функцій

Як залучити третю особу для виконання важливих операційних функцій?

Бездоганна ділова репутація

Наявність належної кваліфікації для виконання операційних функцій

 • забезпечення безперебійності здійснення діяльності з надання фінансових платіжних послуг під час аутсорсингу операційних функцій
 • забезпечення належного рівня управління ризиками і внутрішнього контролю
 • забезпечення можливості Національного банку контролювати виконання надавачем фінансових платіжних послуг вимог, встановлених Законом України “Про платіжні послуги”

Подати до Національного банку повідомлення про залучення третьої особи для виконання важливої операційної функції не менше ніж за 30 робочих днів до запланованої дати такого залучення

Запитати про ліцензування