Стара версія
Українська | English

Головна » Монетарна політика

Монетарна політика

Закон України "Про Національний банк України" визначає пріоритетною ціллю грошово-кредитної (монетарної) політики досягнення та підтримку цінової стабільності в державі.

 

Для досягнення та підтримки цінової стабільності Національний банк застосовує режим інфляційного таргетування. Цілі та завдання грошово-кредитної політики конкретизуються в Основних засадах грошово-кредитної політики, а також в Стратегії монетарної політики.

 

Середньострокова ціль щодо інфляції визначається для річного приросту індексу споживчих цін. Наразі вона встановлена на рівні 5% з допустимим діапазоном відхилень ± 1 відсоткові пункти (в.п.) і досягатиметься поступово. 

 

 Основними принципами, на яких базується реалізація грошово-кредитної політики, є:

 

• пріоритетність досягнення та підтримки цінової стабільності в державі

• дотримання режиму плаваючого обмінного курсу

• перспективний характер прийняття рішень

• прозорість діяльності Національного банку

• інституційна, фінансова та операційна незалежність Національного банку.

 

Певні зобов’язання Національного банку стосовно проведення грошово-кредитної політики також містяться у Програмі співробітництва з Міжнародним валютним фондом.

 

Для досягнення та підтримки цінової стабільності Національний банк використовує наявні монетарні інструменти, основним серед яких є ключова процентна ставка грошово-кредитної політики – облікова ставка Національного банку.

 

Рішення щодо грошово-кредитної політики приймаються на засіданнях Правління Національного банку з питань монетарної політики відповідно до наперед оголошеного графіку.

 

Значна частина інформації, яка береться до уваги Правлінням Національного банку при прийнятті рішень щодо грошово-кредитної політики, щоквартально публікується в Інфляційному звіті.

 

  На початок сторінки