Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Міжнародне технічне партнерство (МТП)

Міжнародне технічне партнерство – це частина міжнародних відносин Національного банку України (далі – Національний банк). Національний банк розвиває міжнародне технічне партнерство з міжнародними партнерами з розвитку шляхом залучення й обміну найкращим світовим досвідом й спеціалізованими знаннями, отримання прав інтелектуальної власності, проведення консультацій, досліджень, а також поширення серед міжнародної фінансової спільноти досвіду та знань Національного банку з найуспішніших реалізованих проєктів внутрішньої трансформації, реформування фінансової системи України, у тому числі унікального досвіду та знань із забезпечення фінансової стабільності та безперервності процесів в умовах війни.

Метою міжнародного технічного партнерства є сприяння ефективному виконанню функцій та посилення інституційної спроможності регулятора, упровадження новітніх технологій та найкращих світових стандартів, поліпшення іміджу Національного банку в міжнародній фінансовій спільноті.

Міжнародне технічне співробітництво – це досвід та спеціалізовані знання міжнародних партнерів з розвитку для досягнення найвищих стандартів інституційної спроможності Національного банку України (далі – Національний банк), а також міжнародна технічна допомога для Національного банку, а саме ресурси й послуги, що надаються йому на безоплатній та безповоротній основі міжнародними партнерами з розвитку відповідно до чинних міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України та визначено законодавством України. Національний банк отримує міжнародну технічну допомогу у формі консультацій, роботи експертів під час зустрічей та місій, продуктів та прав інтелектуальної власності тощо.

Заходи міжнародного технічного співробітництва спрямовуються на вдосконалення монетарної політики, регулювання та нагляду за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, забезпечення стабільності фінансової системи, підвищення рівня фінансової інклюзії громадян, захист прав споживачів фінансових послуг та інвесторів, приведення звітності учасників фінансового сектору у відповідність до міжнародних стандартів, розвиток інфраструктури платіжного ринку та розрахункових операцій, розвиток цифрових технологій у фінансах, просування сталого фінансування і побудову "зеленої" економіки тощо.

Національний банк  спрямовує заходи міжнародного технічного співробітництва для розв'язання найактуальніших питань, підтримує постійний діалог із міжнародними партнерами з розвитку. Ключовими партнерами, які впродовж багатьох років допомагають Україні та Національному банку, є: Міжнародний валютний фонд, Група Світового банку, Європейський Союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Агентство з міжнародного розвитку США (USAID), а також центральні банки та регулятори фінансового ринку інших країн.

У зв’язку зі зміною геополітичних пріоритетів, з набуттям Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі (далі – ЄС) та проактивнішою позицією Національного банку та України в установленні міжнародних зв’язків, а також прагненням міжнародних партнерів посилити допомогу нашій країні збільшилася кількість нових проєктів/програм технічної допомоги та обсяг наданої допомоги від центральних банків і фінансових регуляторів країн ЄС, інших розвинутих країн світу. Цього року міжнародне технічне співробітництво Національного банку здійснювалось як для оперативного закриття критичних потреб щодо забезпечення фінансової стабільності, так і відповідно до стратегічних пріоритетів розвитку фінансової системи України. Найактуальнішими темами щодо ознайомлення з найкращою світовою практикою та отримання міжнародного досвіду для Національного банку були такі: упровадження монетарної політики, забезпечення фінансової стабільності, банківський нагляд та регулювання, робота платіжних систем та впровадження інновацій у надзвичайних ситуаціях, ефективні комунікації, регулювання та нагляд за небанківськими фінансовими установами тощо.

Національний банк постійно проводить спільні зустрічі з міжнародними партнерами з розвитку, обговорення актуальних питань та результатів міжнародного технічного співробітництва.

На національному рівні Національний банк бере активну участь у роботі трирівневої системи координації міжнародної технічної допомоги Україні, що діє на загальнодержавному рівні та супроводжується Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

Проєкти міжнародної технічної допомоги:

Проєкти/програми із залучення досвіду та спеціалізованих знань міжнародних партнерів із розвитку:

ІІ. Обмін та поширення досвіду Національного банку (міжнародна технічна та експертна співпраця)

Із 2017 року Національний банк став міжнародним майданчиком для обміну досвідом та спеціалізованими знаннями між учасниками світової фінансової спільноти. Національний банк проводить міжнародні конференції, засідання, круглі столи, двосторонні експертні заходи і зустрічі, ділиться власними досягненнями та спеціальними знаннями зі створення та роботи незалежного регулятора.

Протягом 2022 року за ініціативи Національного банку проведено два такі міжнародні заходи:

  • Четвертий щорічний міжнародний круглий стіл "Стратегічний розвиток фінансового сектору для економічного відновлення та розвитку України";
  • Практичний міжнародний семінар "Інфляційне таргетування у світі значних та тривалих шоків".

Ці події привернули до Національного банку ще більше уваги міжнародної спільноти. Під час заходів від окремих учасників надходили пропозиції щодо проведення додаткових зустрічей для детальнішого обговорення питань, порушених на дискусійних панелях. Дедалі більше центральних банків та регуляторів банківського й фінансового ринків інших країн звертаються до Національного банку з проханням поділитися досвідом.

Також Національний банк активно запрошували до участі в міжнародних конференціях, круглих столах, форумах, засіданнях робочих груп, під час яких Національний банк ділився досвідом із регулювання небанківських фінансових установ, монетарної політики та дослідницьких можливостей, сталого розвитку, антикризових комунікацій в умовах війни, транскордонного обміну інформацією, платежів, грошових переказів, хмарних технологій.

ІІІ. Технічна допомога від Національного банку центральним банкам та регуляторам фінансового сектору інших країн (технічна допомога від Національного банку)

Важливим досягненням у міжнародному технічному партнерстві за 2022 рік стало виокремлення нового напряму – надання технічної допомоги від Національного банку, а також продовження зростання попиту на досвід Національного банку з різних питань функціонування банківського сектору. Надано технічну допомогу на запити центральних банків та регуляторів Азербайджану, Грузії, Латвії, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Тунісу, Туреччини, Узбекистану, Фінляндії, Чорногорії, Швеції. Кількість таких запитів у 2022 році зросла до 17 (на 3 запити більше порівняно з 2021 роком). Питання, що цікавили міжнародних партнерів Національного банку, включали розвиток фінансового сектору в умовах війни, стратегічне планування та розвиток, комунікації, монетарна політика, операції на відкритому ринку, платіжні системи (включно в умовах війни), управління персоналом, діяльність Музею грошей Національного банку, розроблення цифрової валюти центрального банку (CBDC), готівковий обіг, запобігання корупції.

 

Зважаючи на загальну геополітичну напруженість, партнерам цікавий досвід України та безпосередньо роботи Національного банку в турбулентному середовищі, адже досвід країни, яка перебуває в стані війни та щодня стикається з непересічними викликами, є унікальним у кожному окремому випадку. Тому регулятори фінансового сектору інших країн прагнуть врахувати засвоєні Національним банком уроки для забезпечення стійкості та адаптивності фінансової системи.