Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Міжнародне технічне партнерство (МТП)

Міжнародне технічне партнерство – це частина міжнародних відносин Національного банку України (далі – Національний банк). Національний банк розвиває міжнародне технічне партнерство з міжнародними партнерами з розвитку через залучення й обмін найкращим світовим досвідом й спеціалізованими знаннями, отримання прав інтелектуальної власності, проведення консультацій, досліджень, а також поширення серед міжнародної фінансової спільноти досвіду та знань Національного банку з найуспішніших реалізованих проєктів внутрішньої трансформації, реформування фінансової системи України, в тому числі унікального досвіду та знань із забезпечення фінансової стабільності та безперервності процесів в умовах воєнного стану.

Метою міжнародного технічного партнерства є сприяння ефективному виконанню функцій та посилення інституційної спроможності регулятора, упровадження новітніх технологій та найкращих світових стандартів, поліпшення іміджу Національного банку в міжнародній фінансовій спільноті.

Міжнародне технічне співробітництво – це досвід та спеціальні знання міжнародних партнерів з розвитку для досягнення найвищих стандартів інституційної спроможності Національного банку України (далі – Національний банк), а також міжнародна технічна допомога для Національного банку, а саме ресурси й послуги, що надаються йому на безоплатній та безповоротній основі міжнародними партнерами з розвитку відповідно до чинних міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України. Національний банк отримує міжнародну технічну допомогу у формі консультацій, роботи експертів під час зустрічей та місій, продуктів та прав інтелектуальної власності тощо.

Заходи міжнародного технічного співробітництва спрямовуються на вдосконалення монетарної політики, регулювання та нагляду за діяльністю банків і небанківських фінансових установ, забезпечення стабільності фінансової системи, підвищення рівня фінансової інклюзії громадян, захист прав споживачів фінансових послуг та інвесторів, приведення звітності учасників фінансового сектору у відповідність до міжнародних стандартів, розвиток інфраструктури платіжного ринку та розрахункових операцій, розвиток цифрових технологій у фінансах, просування сталого фінансування і побудову "зеленої" економіки тощо.

Національний банк спрямовує заходи міжнародного технічного співробітництва для вирішення найактуальніших питань, підтримує постійний діалог із міжнародними партнерами з розвитку. Ключовими партнерами, які впродовж багатьох років допомагають Україні та Національному банку, є: Міжнародний валютний фонд, Група Світового банку, Європейський Союз (далі – ЄС), Європейський банк реконструкції та розвитку, Агентство США з міжнародного розвитку  (USAID), а також центральні банки та регулятори фінансового ринку інших країн.

У зв’язку зі зміною геополітичних пріоритетів з набуттям Україною статусу кандидата на членство в ЄС та проактивнішою позицією Національного банку та України в установленні міжнародних зв’язків, а також прагненням міжнародних партнерів посилити допомогу нашій країні збільшилася кількість нових проєктів / програм технічної допомоги та обсяг наданої допомоги від центральних банків і фінансових регуляторів країн ЄС, інших розвинутих країн світу. У 2023 році міжнародне технічне співробітництво Національного банку здійснювалося відповідно до стратегічних пріоритетів розвитку фінансової системи України. Найактуальнішими темами для ознайомлення з найкращою світовою практикою та отримання міжнародного досвіду для Національного банку були такі: забезпечення макрофінансовій стійкості і стабільності під час воєнного стану та післявоєнного відновлення, впровадження монетарної політики, забезпечення курсової стійкості, регулювання та нагляд за банківським сектором та небанківськими фінансовими установами, впровадження інновацій та робота платіжних систем, включно з можливостями інтеграції українських банків до платіжної інфраструктури Єдиної зони платежів у євро (SEPA), вдосконалення електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб з використанням Системи BankID, поліпшення комунікацій, включно з монетарної політики, щодо режиму обмеженої гнучкості курсу, розвитку бренду Національного банку, підвищення рівня фінансової грамотності (у тому числі підтримка відповідних інформаційних кампаній), удосконалення рівня захисту прав споживачів фінансових послуг, страхування воєнно-політичних ризиків тощо.

Національний банк постійно проводить спільні зустрічі з міжнародними партнерами з розвитку, обговорення актуальних питань та результатів міжнародного технічного співробітництва.

На національному рівні Національний банк бере участь у роботі трирівневої системи координації міжнародної технічної допомоги Україні, що діє на загальнодержавному рівні та супроводжується Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

Проєкти міжнародної технічної допомоги:

Проєкти/програми із залучення досвіду та спеціалізованих знань міжнародних партнерів із розвитку:

ІІ. Обмін та поширення досвіду Національного банку (міжнародна технічна та експертна співпраця)

Із 2017 року Національний банк став міжнародним майданчиком для обміну досвідом і спеціалізованими знаннями між учасниками світової фінансової спільноти. Національний банк проводить міжнародні конференції, засідання, круглі столи, двосторонні експертні заходи та зустрічі, ділиться власними досягненнями та спеціальними знаннями зі створення та роботи незалежного регулятора.

У 2023 році Національний банк провів три міжнародні заходи:

 • VII Щорічна дослідницька конференція “Економічна політика під час війни та в період післявоєнної відбудови”;
 • V щорічний міжнародний круглий стіл “Стратегічне планування для фінансового сектору: рух вперед в умовах невизначеності”;
 • Практичний семінар “Монетарна політика в країнах з ринками, що розвиваються: розуміння причин та наслідків нової хвилі інфляції”.

На запрошення міжнародних партнерів із розвитку та центральних банків інших країн Національний банк брав участь у міжнародних конференціях, круглих столах, форумах з питань регулювання діяльності небанківських фінансових установ, приєднання до SEPA, управління готівкою під час війни, монетарної політики, кібербезпеки, платіжних систем, фінансової стабільності, банківського нагляду, фінансової інклюзії та захисту прав споживачів тощо.

ІІІ. Технічна допомога від Національного банку центральним банкам та регуляторам фінансового сектору інших країн (технічна допомога від Національного банку)

Важливим досягненням Національного банку у міжнародному технічному партнерстві стало створення у 2022 році нового напряму – надання технічної допомоги від Національного банку, а також продовження збільшення попиту на досвід Національного банку від країн ЄС та розвинених країн світу. Зважаючи на загальну геополітичну напруженість, партнерам цікавий досвід України та безпосередньо роботи Національного банку в турбулентному середовищі, адже досвід країни, яка перебуває в стані війни та щодня стикається з непересічними викликами, є унікальним у кожному окремому випадку. Тому регулятори фінансового сектору інших країн прагнуть урахувати засвоєні Національним банком уроки для забезпечення стійкості та адаптивності фінансової системи. У 2023 році Національний банк поділився досвідом щодо:

 • оверсайту та готовності до екстремальних криз в сфері платіжних систем з центральним банком Естонії;
 • підтримання працездатності платіжних систем до та під час широкомасштабного російського вторгнення в Україну з центральним банком Швеції;
 • проведення платіжно-розрахункових операцій та забезпечення стійкості Національного банку в контексті повномасштабного вторгнення рф в Україну з Банком Англії;
 • функціонування проєкту Національного банку “Power Banking” з центральними банками Швеції та Англії;
 • регулювання використання хмарних технологій для зменшення ризиків з центральним банком Естонії;
 • здійснення кризових комунікацій з центральним банком Латвії;
 • аспектів проведення внутрішнього аудиту в центральному банку з ЄЦБ;
 • управління персоналом під час воєнного стану з центральним банком Швеції.

Також експерт з бухгалтерського обліку Національного банку брав участь у місії технічної допомоги Міжнародного валютного фонду (далі – МВФ) для центрального банку Албанії з МСФЗ 17.