Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Перелік довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності

Перелік довідників параметрів та їх значень, які використовуються для формування та подання до Національного банку звітності:

  • банками та небанківськими фінансовими установами відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13.11.2018 № 120 (зі змінами);
  • учасниками ринку небанківських фінансових послуг відповідно до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123.

Перелік довідників та файлів статистичної звітності, у яких вони використовуються


з/п

Код довідника

Назва довідника

Значення довідника

Перелік довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності

1

A012

Код розрізу за резидентністю розташування підрозділів банку

xlsx

json

 

2

B040*

Код відокремленого підрозділу, визначений за кодом єдиного ідентифікатора Національного банку України (“код ID НБУˮ), відповідно до Положення про систему єдиної ідентифікації учасників фінансового ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 серпня 2021  року № 92

 

json

 

3

D010

Код касового символу

xlsx

json

 

4

D020

Розподіл суми оборотів за рахунком за визначеним критерієм

xlsx

json

 

5

D050

Код ознаки операцій для фінансового моніторингу

xlsx

json

 

6

D060

Код платіжної системи

xlsx

json

 

7

D070

Код операції з експорту та імпорту товарів

xlsx

json

 

8

D084

Код виду активу

xlsx

json

 

9

D085

Код походження об’єкта лізингу

xlsx

json

 

10

D086

Групи товарів зовнішньоекономічної діяльності

xlsx

 

 

11

D100

Код умови валютної операції

xlsx

json

 

12

D110

Код форми розрахунку

xlsx

json

 

13

D120

Код форми документа

xlsx

json

 

14

D130

Код умови розрахунку за договором

xlsx

json

 

15

D140

Код типу операцій за отриманими/розміщеними коштами

xlsx

json

 

16

D150

Спосіб розподілу забезпечення

xlsx

json

 

17

D160

Код електронних грошей

xlsx

json

 

18

D170

Тип об’єкта кредитування

xlsx

json

 

19

D180

Державна програма кредитування

xlsx

json

 

20

DF10

Код виду факторингу

xlsx

json

 

21

DG10

Код виду гарантії/контргарантії

xlsx

json

 

22

DL20

Код виду фінансового лізингу

xlsx

json

 

23

DSTI

Код середнього рівня співвідношення щомісячних сукупних витрат боржника на обслуговування загальної суми боргу та обсягу його щомісячного сукупного чистого доходу (DSTI)

xlsx

json

 

24

F001

Код учасника переказу коштів

xlsx

json

 

25

F003

Код стану заборгованості

xlsx

json

 

26

F004

Код власника платіжного пристрою/пункту надання фінансових послуг

xlsx

json

 

27

F006

Код виду (типу) картки

xlsx

json

 

28

F008

Код змісту операції з експорту та імпорту товарів

xlsx

json

 

29

F009

Код типу джерела фінансування

xlsx

json

 

30

F010

Код типу угоди

xlsx

json

 

31

F011

Код графіка погашення платежів

xlsx

json

 

32

F012

Код типу форми власності

xlsx

json

 

33

F014

Код виду подання звіту

xlsx

json

 

34

F017

Стан майна за принципом завершеності

xlsx

json

 

35

F018

Стан майна за результатом перевірки

xlsx

json

 

36

F019

Код причини виникнення заборгованості

xlsx

json

 

37

F020

Код відмітки про безнадійну заборгованість

xlsx

json

 

38

F021

Код повідомлення про порушення граничного строку розрахунків

xlsx

json

 

39

F023

Код типу пунктів продажу товарів та надання послуг

xlsx

json

 

40

F024

Код типу рахунку

xlsx

json

 

41

F025

Код змісту операції

xlsx

json

 

42

F027

Код індикатора

xlsx

json

 

43

F028

Код виду заборгованості

xlsx

json

 

44

F029

Код даних банку, що перебуває у стані ліквідації

xlsx

json

 

45

F033

Код ознаки обтяженості

xlsx

json

 

46

F034

Код кількості та обсягу за кредитними договорами

xlsx

json

 

47

F035

Код виду кредитних операцій

xlsx

json

 

48

F036

Код використання процентної ставки за кредитом

xlsx

json

 

49

F037

Код виду активної операції

xlsx

json

 

50

F045

Код ознаки кредиту

xlsx

json

 

51

F046

Код стану розрахунків за договором із нерезидентом

xlsx

json

 

52

F047

Код виду позичальника

xlsx

json

 

53

F048

Код типу процентної ставки

xlsx

json

 

54

F049

Код пояснення щодо внесення змін до договору

xlsx

json

 

55

F050

Код цілі використання кредиту

xlsx

json

 

56

F051

Код відношення афілійованої особи до банку

xlsx

json

 

57

F052

Код типу кредитора

xlsx

json

 

58

F053

Код можливості дострокового погашення

xlsx

json

 

59

F054

Код періодичності сплати основного боргу/процентів та здійснення платежів

xlsx

json

 

60

F055

Код типу кредиту

xlsx

json

 

61

F056

Код підстави подання звіту

xlsx

json

 

62

F057

Код виду запозичення

xlsx

json

 

63

F058

Код підгрупи банківської групи

xlsx

json

 

64

F059

Код розміру боржника

xlsx

json

 

65

F060

Код типу періоду

xlsx

json

 

66

F061

Код ознаки операції

xlsx

json

 

67

F063

Код зміни стандарту складання звітності

xlsx

json

 

68

F067

Код проведеної операції

xlsx

json

 

69

F068

Код ознаки ключової особи

xlsx

json

 

70

F069

Код сутності зв’язку

xlsx

json

 

71

F070

Код типу реорганізації

xlsx

json

 

72

F071

Код типу держателя електронного платіжного засобу

xlsx

json

 

73

F072

Код ознаки використання користувачем засобів дистанційної комунікації

xlsx

json

 

74

F073

Код належності до боржників, кредити яким надані для реалізації інвестиційного проекту/спеціалізованого кредитування

xlsx

json

 

75

F074

Код щодо належності контрагента/пов’язаної з банком особи до групи юридичних осіб під спільним контролем або до групи пов’язаних контрагентів

xlsx

json

 

76

F075

Код ознак, які відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами) (далі — Положення № 351), свідчать про високий кредитний ризик контрагента/пов’язаної з банком особи

xlsx

json

 

77

F075G

Наявність події дефолту / ознаки високого кредитного ризику

xlsx

json

 

78

F076

Код ознак, які відповідно до Положення № 351 свідчать про подію дефолту контрагента/пов’язаної з банком особи

xlsx

json

 

79

F077

Код ознаки своєчасності сплати боргу контрагентом/пов’язаною з банком особою відповідно до пунктів 59, 67⁵ Положення № 351

xlsx

json

 

80

F078

Код ознак, які відповідають додатковим характеристикам, визначеним додатком 3 до Положення № 351 щодо контрагента/пов’язаної з банком особи — емітента цінних паперів

xlsx

json

 

81

F078G

Додаткові фактори для визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту (PD) боржника – емітента цінних паперів

xlsx

json

 

82

F079

Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до Положення № 351, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов’язаної з банком особи

xlsx

json

 

83

F080

Код ознаки події дефолту контрагента/пов’язаної з банком особи відповідно до пункту 166 Положення № 351, щодо якої банк на підставі застосованого ним судження довів, що дефолту немає

xlsx

json

 

84

F081

Код щодо включення до розрахунку нормативів кредитного ризику

xlsx

json

 

85

F082

Код типу боржника

xlsx

json

 

86

F083

Код значення коефіцієнта кредитної конверсії, рівня покриття боргу заставою, складової балансової вартості відповідно до Положення № 351

xlsx

json

 

87

F083A

Код складової балансової вартості

xlsx

json

 

88

F084

Код щодо належності контрагента до компанії спеціального призначення

xlsx

json

 

89

F085

Код персональних санкцій

xlsx

json

 

90

F086

Код стану рахунку/наявність фінансової операції, у проведенні якої було відмовлено або яка була зупинена, та/або іншої відмови респондента (постачальника статистичної звітності)

xlsx

json

 

91

F087

Код стану реалізації персональних санкцій

xlsx

json

 

92

F088

Код виду фінансових операцій

xlsx

json

 

93

F089

Код ознаки консолідації

xlsx

json

 

94

F090

Код мети надходження/переказу коштів

xlsx

json

 

95

F091

Код операції

xlsx

json

 

96

F092

Підстава для купівлі/мета продажу іноземної валюти

xlsx

json

 

97

F093

Код ознаки щодо встановленої періодичності та обсягу сплати боргу

xlsx

json

 

98

F094

Код ознаки щодо відношення кредиту до непідконтрольної території

xlsx

json

 

99

F095

Код ознаки щодо повноти забезпеченості зобов’язань за кредитним договором між банком та позичальником

xlsx

json

 

100

F096

Код наявності обтяження

xlsx

json

 

101

F099

Код даних для розрахунку пруденційних нормативів

xlsx

json

 

102

F100

Код питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

xlsx

json

 

103

F101

Код відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

xlsx

json

 

104

F102

Код щодо наявності інформації в кредитному реєстрі Національного банку

xlsx

json

 

105

F104

Код стану виконання договору

xlsx

json

 

106

F105

Код ознаки повідомлення про незавершені розрахунки

xlsx

json

 

107

F106

Код способу ініціювання платіжних операцій

xlsx

json

 

108

F108

Код призначення платежу

xlsx

json

 

109

F110

Код форми звітності

xlsx

json

 

110

F111

Код періодичності складання звітності

xlsx

json

 

111

F112

Код наявності аудиту фінансової звітності

xlsx

json

 

112

F113

Код наявності від'ємного капіталу

xlsx

 

 

113

F114

Код впливу групи на скоригований клас боржника

xlsx

json

 

114

F115

Код методу приведення показників фінансової звітності до річного виміру

xlsx

json

 

115

F116

Код типу суб’єкта

xlsx

json

 

116

F118

Код наявності підтвердженого Національним банком положення для визначення імовірності дефолту (PD)

xlsx

 

 

117

F119

Код типу внутрішньогрупової операції

xlsx

json

 

118

F120

Код типу внутрішньогрупової операції банківської групи

xlsx

json

 

119

F121

Код критерія пов'язаності контрагента банківської групи

xlsx

json

 

120

F122

Код типу підприємства прямого інвестування

xlsx

json

 

121

F123

Код типу зв'язку прямого інвестора та підприємства прямого інвестування

xlsx

json

 

122

F124

Коди взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом

xlsx

json

 

123

F125

Код типу інформаційного повідомлення

xlsx

json

 

124

F126

Код класифікації бізнес-ліній

xlsx

json

 

125

F127

Код типу події операційного ризику

xlsx

json

 

126

F128

Код суми збитків (втрат)

xlsx

json

 

127

F129

Код виду коригування збитків

xlsx

json

 

128

F130

Код типу сценарію зміни процентної ставки

xlsx

json

 

129

F131

Код якості активу

xlsx

json

 

130

F132

Код придбаних або створених знецінених фінансових активів згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності 

xlsx

json

 

131

F133

Код щодо врахування вартості застави/забезпечення за активом

xlsx

json

 

132

F134

Код інструмента реструктуризації боргу

xlsx

json

 

133

F135

Код якості реструктуризації

xlsx

json

 

134

F136

Код майна, отриманого у власність в результаті стягнення

xlsx

json

 

135

F137

Код фактору щодо зміни обсягу непрацюючих активів

xlsx

json

 

136

F138

Код фактору щодо зміни обсягу стягнутого майна

xlsx

json

 

137

F139

Код виду відносин клієнта з банком

xlsx

json

 

138

F140

Код ризику ділових відносин

xlsx

json

 

139

F141

Код ініціювання переказу

xlsx

json

 

140

F142

Код групування переказів

xlsx

json

 

141

F143

Код групи отримувача коштів

xlsx

json

 

142

F144

Код виду рахунку

xlsx

json

 

143

F145

Код розподілу ризик-позицій залежно від емітента фінансового інструменту та застосованого вагового коефіцієнта ризику згідно з додатком 4 до Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру ринкового ризику, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 2021 року №162 (зі змінами) (специфічний ризик у складі процентного ризику торгової книги)

xlsx

json

 

144

F150

Подія щодо елемента набору даних

xlsx

json

 

145

F160

Тип особи, яка проводить оцінку / перевірку забезпечення

xlsx

json

 

146

F170

Причина неподання значення реквізиту

xlsx

json

 

147

F180

Код підтвердження інформації про зв'язки з державою, що здійснює збройну агресію проти України

xlsx

json

 

148

FBM

Код виду моделі обліку

xlsx

json

 

149

FIAI

Показники облікової інформації

xlsx

json

 

150

FFC

Формула для розрахунку розміру кредитного ризику

xlsx

json

 

151

FLOC

Категорія населеного пункту

xlsx

json

 

152

FMC

Код моделі розрахунку інтегрального показника

xlsx

json

 

153

FOR20

Код даних про розрахунок та дотримання обовʼязкових резервів

xlsx

json

 

154

FSQU

Одиниця виміру площі

xlsx

json

 

155

FST

Код зміни стадії знецінення/моделі очікуваних кредитних збитків, визнаної за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти”

xlsx

json

 

156

FSTR

Категорія (тип) вулиці

xlsx

json

 

157

H001

Код виду капіталу

xlsx

json

 

158

H002

Група активів фінансової компанії за ступенем ризику

xlsx

json

 

159

H003

Код ознаки особи, яка має частку участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг

xlsx

 

 

160

H004

Код, чи є особа власником істотної участі

xlsx

 

 

161

H005

Код виду документа

xlsx

json

 

162

H011

Код виду/лінії бізнесу

xlsx

json

 

163

H015

Код типу контрагента

xlsx

json

 

164

H015A

Код типу контрагента (деталізований)

xlsx

json

 

165

H016

Код предмета договору страхування

xlsx

json

 

166

H017

Код розрахунку за договором страхування та/або перестрахування

xlsx

json

 

167

H018

Код типу договору страхування/перестрахування

xlsx

json

 

168

H020

Код виду фінансової послуги

xlsx

json

 

169

H021

Код виду фінансового активу

xlsx

json

 

170

H023

Код виду діяльності страхових та/або перестрахових брокерів

xlsx

json

 

171

H026

Код виду обтяжень, обмежень щодо володіння активами

xlsx

json

 

172

H027

Код даних для розрахунку дотримання вимог до платоспроможності страховиків

xlsx

json

 

173

H028

Код висновку рецензії

xlsx

json

 

174

H029

Код виду страхового ризику

xlsx

json

 

175

H031

Код типу каналу збуту

xlsx

json

 

176

H032

Код виду резервів

xlsx

json

 

177

H033

Код методу розрахунку технічних резервів

xlsx

json

 

178

H034

Код етапу врегулювання вимог

xlsx

json

 

179

H035

Код виду витрат

xlsx

json

 

180

H036

Код періодичності сплати страхових премій

xlsx

json

 

181

H040

Код залишку/операції за період

xlsx

json

 

182

H061

Код виду факторингу

xlsx

json

 

183

H062

Код способу укладання договору

xlsx

json

 

184

H063

Код наявності кредитних посередників

xlsx

json

 

185

H064

Код виду наданих ресурсів

xlsx

json

 

186

H065

Код джерела фінансування лізингової компанії

xlsx

json

 

187

H067

Стан договору

xlsx

json

 

188

H068

Тип суб'єкта договору

xlsx

json

 

189

I010

Код категорії рахунку

xlsx

 

 

190

K011

Код виду клієнта/установи

xlsx

json

 

191

K012

Код виду установи/клієнта/особи

xlsx

json

 

192

K013

Код виду користувача

xlsx

json

 

193

K014

Код типу клієнта/надавача фінансових послуг

xlsx

json

 

194

K018

Код статусу клієнта

xlsx

json

 

195

K019

Код типу публічного діяча

xlsx

json

 

196

K021

Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера

xlsx

json

 

197

K030

Код резидентності

xlsx

json

 

198

K031

Код ознаки територіального розміщення

xlsx

json

 

199

K040

Код країни (відповідно до Національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471)

xlsx

json

 

200

K041

Код групи країн

xlsx

json

 

201

K042

Код ознаки країни за засобами платежу (офшорні зони)

xlsx

json

 

202

K044

Код типу країни

xlsx

json

 

203

K045

Код території здійснення операції

xlsx

json

 

204

K060

Код виду пов’язаної особи

xlsx

json

 

205

K061

Код ознаки пов’язаної особи

xlsx

json

 

206

K062

Тип зв’язку з боржником / групою

xlsx

json

 

207

K063

Тип групи

xlsx

json

 

208

K064

Рівень групи

xlsx

json

 

209

K065

Код типу звʼязку клієнта з державою, що здійснює збройну агресію проти України

xlsx

json

 

210

K070

Інституційний сектор економіки України [відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 року № 378 (зі змінами)]

xlsx

json

 

211

K072

Коди секторів економіки (узагальнені)

xlsx

json

 

212

K074

Коди секторів економіки (державний/недержавний)

xlsx

json

 

213

K077

Коди секторів економіки (групування для пруденційних нормативів)

xlsx

json

 

214

K110

Вид економічної діяльності [відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами)]

xlsx

json

 

215

K111

Коди розділів видів економічної діяльності (узагальнені)

xlsx

json

 

216

K112

Коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені)

xlsx

json

 

217

K115

Код групи видів економічної діяльності

xlsx

json

 

218

K140

Код розміру суб’єкта господарювання

xlsx

json

 

219

K151

Код типу особи

xlsx

json

 

220

K180

Належність банку до інвестиційного класу

xlsx

json

 

221

K190

Рейтинг надійності

xlsx

json

 

222

K193

Вид рейтингу

xlsx

json

 

223

K194

Характеристика рейтингової агенції

xlsx

json

 

224

K195

Тип рейтингу

xlsx

json

 

225

K196

Прогноз рейтингу

xlsx

json

 

226

K197

Період, за який проведена рейтингова оцінка

xlsx

json

 

227

KEDU

Освіта

xlsx

json

 

228

KMRG

Сімейний стан

xlsx

json

 

229

KODTER

Код адміністративно-територіальної одиниці

xlsx

json

 

230

KSTZ

Громадянство фізичної особи

xlsx

json

 

231

LTV

Код рівня співвідношення суми кредиту та вартості застави (LTV)

xlsx

json

 

232

N048

Код індексу, що використовується у формулі визначення змінюваної процентної ставки за договором

xlsx

json

 

233

N048G

Індекс змінюваної процентної ставки

xlsx

json

 

234

N140

Код розміру доходів фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців

xlsx

json

 

235

R020

Код балансового рахунку

xlsx

json

 

236

R030

Код валюти або банківського металу [відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами)]

xlsx

json

 

237

R034

Код ознаки належності до національної/іноземної валюти

xlsx

json

 

238

R040

Код статті платіжного балансу

xlsx

json

 

239

R050

Характеристика рахунку

xlsx

json

 

240

R060

Довідник до оборотно-сальдової відомості

xlsx

json

 

241

R070

Код групування коштів за окремими ознаками

xlsx

json

 

242

R110

Розподіл аналітичного рахунку за складовими R011 та R013

xlsx

json

 

243

RC_BNK

Довідник іноземних банків

xlsx

json

 

244

RCUKRU*

Довідник банківських установ України

 

json

 

245

S021

Тип гарантійних зобов’язань

xlsx

json

 

246

S031

Код виду забезпечення активу

xlsx

json

 

247

S032

Коди видів забезпечення активу (узагальнені)

xlsx

json

 

248

S033

Узагальнений вид забезпечення

xlsx

json

 

249

S050

Код типу строковості заборгованості

xlsx

json

 

250

S070

Код виду зміни договору

xlsx

json

 

251

S080

Клас боржника/контрагента

xlsx

json

 

252

S083

Код типу оцінки кредитного ризику

xlsx

json

 

253

S084

Код типу вимоги за гарантією

xlsx

json

 

254

S130

Код виду фінансового інструменту

xlsx

json

 

255

S132

Належність цінних паперів до таких, на які зменшується регулятивний капітал респондента та кредитний ризик за якими не визначається

xlsx

json

 

256

S136

Код виду цінного папера

xlsx

json

 

257

S170

Мінімально можливий строк погашення

xlsx

json

 

258

S180

Початковий строк погашення

xlsx

json

 

259

S181

Початковий строк погашення (узагальнений)

xlsx

json

 

260

S183

Коди початкових строків погашення (узагальнені)

xlsx

json

 

261

S184

Код строковості кредиту

xlsx

json

 

262

S185

Код строку залучення (надання)

xlsx

json

 

263

S186

Строк погашення

xlsx

json

 

264

S187

Код строку, що минув з моменту віднесення активу до непрацюючих

xlsx

json

 

265

S188

Вид строковості вкладу

xlsx

json

 

266

S189

Код початкового строку заборгованості

xlsx

json

 

267

S190

Код строку прострочення погашення боргу

xlsx

json

 

268

S191

Код рівня прострочення кредитів

xlsx

json

 

269

S210

Код активної операції щодо реструктуризації/заміни активу

xlsx

json

 

270

S240

Коди строків до погашення

xlsx

json

 

271

S241

Узагальнені коди строків до погашення (короткострокові, довгострокові)

xlsx

json

 

272

S242

Коди строків до погашення (стабільне фінансування)

xlsx

json

 

273

S243

Код діапазону зі строком до погашення (загальноринковий ризик у складі процентного ризику торгової книги)

xlsx

json

 

274

S245

Коди строків до погашення (узагальнені)

xlsx

json

 

275

S260

Види кредитів за цільовим спрямуванням

xlsx

json

 

276

S261

Вид кредиту

xlsx

json

 

277

S262

Види кредитів за цільовим спрямуванням (деталізовані)

xlsx

json

 

278

S320

Коди строків обтяження активу

xlsx

json

 

279

S330

Код строку перебування стягнутого майна у власності

xlsx

json

 

280

S340

Код строку застосування персональних санкцій

xlsx

json

 

281

S580

Код розподілу активів банку за групами ризику

xlsx

json

 

282

S581

Код групи фінансових активів, за якою оцінка кредитного ризику здійснюється на груповій основі / за спрощеним підходом

xlsx

json

 

283

T020

Код елементу даних за рахунком

xlsx

json

 

284

T023

Код операції платіжного балансу

xlsx

json

 

285

Z070**

Ювілейні та пам'ятні монети

 

 

 

286

Z130

Код типу незаконної дії/шахрайської операції з використанням електронного платіжного засобу

xlsx

json

 

287

Z140

Код субʼєкта, який зазнав збитків

xlsx

json

 

288

Z205

Код виду операції

xlsx

json

 

289

Z210

Код належності до клієнтів респондента (постачальника статистичної звітності)

xlsx

json

 

290

Z220

Код виду клієнта

xlsx

json

 

291

Z241

Код власника мережі

xlsx

json

 

292

Z270

Код виду пристрою

xlsx

json

 

293

Z272

Код виду пристрою деталізований

xlsx

json

 

294

Z275

Код виду платіжної схеми (функція електронного платіжного засобу)

xlsx

json

 

295

Z290

Код виду об’єкта в довірчому управлінні банку

xlsx

json

 

296

Z330

Код типу операції

xlsx

json

 

297

Z350

Код емітента електронного платіжного засобу

xlsx

json

 

*Використовуються значення, наведені на сторінці "Відкриті дані/Для розробників"

1

B040

Код відокремленого підрозділу, визначений за кодом єдиного ідентифікатора Національного банку України ("код ID НБУ"), відповідно до Положення про систему єдиної ідентифікації учасників фінансового ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.08.2021 № 92 (використовується починаючи зі звітної дати 01.12.2021)
15. Довідник банків та їх відокремлених підрозділів
25. Сервіс визначення кодів ID НБУ за кодом ЄДРПОУ та унікальним кодом відокремленого підрозділу

2

RCUKRU

Довідник банківських установ України 
16. Технологічний довідник RCUKRU

**Використовуються значення, наведені на сторінці «Гривня»

1

Z070

Ювілейні та пам'ятні монети
Закупівельні ціни та ціни продажу інвестиційних монет

На вебпорталі Національного банку України в розділі «Інструкції» розміщено Інструкцію щодо конвертування даних, отриманих через API, з формату JSON у файл MS Office Excel 2016.