Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Перелік довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності

Перелік довідників параметрів та їх значень, які використовуються для формування та подання до Національного банку звітності:

  • банками та небанківськими фінансовими установами відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13.11.2018 № 120 (зі змінами);
  • учасниками ринку небанківських фінансових послуг відповідно до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123.

Перелік довідників та файлів статистичної звітності, у яких вони використовуються


з/п

Код довідника

Назва довідника

Значення довідника

Перелік довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності

1

B040*

Код відокремленого підрозділу, визначений за кодом єдиного ідентифікатора Національного банку України (“код ID НБУˮ), відповідно до Положення про систему єдиної ідентифікації учасників фінансового ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 серпня 2021  року № 92

 

json

 

2

D010

Код касового символу

xlsx

json

 

3

D020

Розподіл суми оборотів за рахунком за визначеним критерієм

xlsx

json

 

4

D050

Код ознаки операцій для фінансового моніторингу

xlsx

json

 

5

D060

Код платіжної системи

xlsx

json

 

6

D070

Код операції з експорту та імпорту товарів

xlsx

json

 

7

D100

Код умови валютної операції

xlsx

json

 

8

D110

Код форми розрахунку

xlsx

json

 

9

D160

Код електронних грошей

xlsx

json

 

10

DSTI

Код середнього рівня співвідношення щомісячних сукупних витрат боржника на обслуговування загальної суми боргу та обсягу його щомісячного сукупного чистого доходу (DSTI)

xlsx

json

 

11

F001

Код учасника переказу коштів

xlsx

json

 

12

F003

Код стану заборгованості

xlsx

json

 

13

F004

Код власника платіжного пристрою/пункту надання фінансових послуг

xlsx

json

 

14

F006

Код виду (типу) картки

xlsx

json

 

15

F008

Код змісту операції з експорту та імпорту товарів

xlsx

json

 

16

F009

Код типу джерела фінансування

xlsx

json

 

17

F010

Код типу угоди

xlsx

json

 

18

F011

Код графіка погашення платежів

xlsx

json

 

19

F012

Код типу форми власності

xlsx

json

 

20

F014

Код виду подання звіту

xlsx

json

 

21

F017

Стан майна за принципом завершеності

xlsx

json

 

22

F018

Стан майна за результатом перевірки

xlsx

json

 

23

F019

Код причини виникнення заборгованості

xlsx

json

 

24

F020

Код відмітки про безнадійну заборгованість

xlsx

json

 

25

F021

Код повідомлення про порушення граничного строку розрахунків

xlsx

json

 

26

F023

Код типу пунктів продажу товарів та надання послуг

xlsx

json

 

27

F025

Код змісту операції

xlsx

json

 

28

F027

Код індикатора

xlsx

json

 

29

F028

Код виду заборгованості

xlsx

json

 

30

F029

Код даних банку, що перебуває у стані ліквідації

xlsx

json

 

31

F033

Код ознаки обтяженості

xlsx

json

 

32

F034

Код кількості та обсягу за кредитними договорами

xlsx

json

 

33

F035

Код виду кредитних операцій

xlsx

json

 

34

F036

Код використання процентної ставки за кредитом

xlsx

json

 

35

F037

Код виду активної операції

xlsx

json

 

36

F045

Код ознаки кредиту

xlsx

json

 

37

F046

Код стану розрахунків за договором із нерезидентом

xlsx

json

 

38

F047

Код виду позичальника

xlsx

json

 

39

F048

Код типу процентної ставки

xlsx

json

 

40

F049

Код пояснення щодо внесення змін до договору

xlsx

json

 

41

F050

Код цілі використання кредиту

xlsx

json

 

42

F051

Код відношення афілійованої особи до банку

xlsx

json

 

43

F052

Код типу кредитора

xlsx

json

 

44

F053

Код можливості дострокового погашення

xlsx

json

 

45

F054

Код періодичності сплати основного боргу/процентів та здійснення платежів

xlsx

json

 

46

F055

Код типу кредиту

xlsx

json

 

47

F056

Код підстави подання звіту

xlsx

json

 

48

F057

Код виду запозичення

xlsx

json

 

49

F058

Код підгрупи банківської групи

xlsx

json

 

50

F059

Код розміру боржника

xlsx

json

 

51

F060

Код типу періоду

xlsx

json

 

52

F061

Код ознаки операції

xlsx

json

 

53

F063

Код зміни стандарту складання звітності

xlsx

json

 

54

F067

Код проведеної операції

xlsx

json

 

55

F068

Код ознаки ключової особи

xlsx

json

 

56

F069

Код сутності зв’язку

xlsx

json

 

57

F070

Код типу реорганізації

xlsx

json

 

58

F071

Код типу держателя електронного платіжного засобу

xlsx

json

 

59

F072

Код ознаки використання користувачем засобів дистанційної комунікації

xlsx

json

 

60

F073

Код належності до боржників, кредити яким надані для реалізації інвестиційного проекту/спеціалізованого кредитування

xlsx

json

 

61

F074

Код щодо належності контрагента/пов’язаної з банком особи до групи юридичних осіб під спільним контролем або до групи пов’язаних контрагентів

xlsx

json

 

62

F075

Код ознак, які відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами) (далі — Положення № 351), свідчать про високий кредитний ризик контрагента/пов’язаної з банком особи

xlsx

json

 

63

F076

Код ознак, які відповідно до Положення № 351 свідчать про подію дефолту контрагента/пов’язаної з банком особи

xlsx

json

 

64

F077

Код ознаки своєчасності сплати боргу контрагентом/пов’язаною з банком особою відповідно до пункту 59, 67 Положення № 351

xlsx

json

 

65

F078

Код ознак, які відповідають додатковим характеристикам, визначеним додатком 3 до Положення № 351 щодо контрагента/пов’язаної з банком особи — емітента цінних паперів

xlsx

json

 

66

F079

Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до Положення № 351, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов’язаної з банком особи

xlsx

json

 

67

F080

Код ознаки події дефолту контрагента/пов’язаної з банком особи відповідно до пункту 166 Положення № 351, щодо якої банк на підставі застосованого ним судження довів, що дефолту немає

xlsx

json

 

68

F081

Код щодо включення до розрахунку нормативів кредитного ризику

xlsx

json

 

69

F082

Код типу боржника

xlsx

json

 

70

F083

Код значення коефіцієнта кредитної конверсії, рівня покриття боргу заставою, складової балансової вартості відповідно до Положення № 351

xlsx

json

 

71

F083A

Код складової балансової вартості

xlsx

json

 

72

F084

Код щодо належності контрагента до компанії спеціального призначення

xlsx

json

 

73

F085

Код персональних санкцій

xlsx

json

 

74

F086

Код стану рахунку/наявність фінансової операції, у проведенні якої було відмовлено або яка була зупинена, та/або іншої відмови респондента (постачальника статистичної звітності)

xlsx

json

 

75

F087

Код стану реалізації персональних санкцій

xlsx

json

 

76

F088

Код виду фінансових операцій

xlsx

json

 

77

F089

Код ознаки консолідації

xlsx

json

 

78

F090

Код мети надходження/переказу коштів

xlsx

json

 

79

F091

Код операції

xlsx

json

 

80

F092

Підстава для купівлі/мета продажу іноземної валюти

xlsx

json

 

81

F093

Код ознаки щодо встановленої періодичності та обсягу сплати боргу

xlsx

json

 

82

F094

Код ознаки щодо відношення кредиту до непідконтрольної території

xlsx

json

 

83

F095

Код ознаки щодо повноти забезпеченості зобов’язань за кредитним договором між банком та позичальником

xlsx

json

 

84

F096

Код наявності обтяження

xlsx

json

 

85

F099

Код даних для розрахунку економічних нормативів

xlsx

json

 

86

F100

Код питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

xlsx

json

 

87

F101

Код відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

xlsx

json

 

88

F102

Код щодо наявності інформації у кредитному реєстрі Національного банку України

xlsx

json

 

89

F104

Код стану виконання договору

xlsx

json

 

90

F105

Код ознаки повідомлення про незавершені розрахунки

xlsx

json

 

91

F106

Код способу ініціювання платіжних операцій

xlsx

json

 

92

F108

Код призначення платежу

xlsx

json

 

93

F110

Код форми звітності

xlsx

json

 

94

F111

Код періодичності складання звітності

xlsx

json

 

95

F112

Код наявності аудиту фінансової звітності

xlsx

json

 

96

F113

Код наявності від'ємного капіталу

xlsx

 

 

97

F114

Код впливу групи на скоригований клас боржника

xlsx

json

 

98

F115

Код методу приведення показників фінансової звітності до річного виміру

xlsx

json

 

99

F116

Код типу суб’єкта

xlsx

json

 

100

F118

Код наявності підтвердженого Національним банком положення для визначення імовірності дефолту (PD)

xlsx

 

 

101

F119

Код типу внутрішньогрупової операції

xlsx

json

 

102

F120

Код типу внутрішньогрупової операції банківської групи

xlsx

json

 

103

F121

Код критерія пов'язаності контрагента банківської групи

xlsx

json

 

104

F122

Код типу підприємства прямого інвестування

xlsx

json

 

105

F123

Код типу зв'язку прямого інвестора та підприємства прямого інвестування

xlsx

json

 

106

F124

Коди взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом

xlsx

json

 

107

F125

Код типу інформаційного повідомлення

xlsx

json

 

108

F126

Код класифікації бізнес-ліній

xlsx

json

 

109

F127

Код типу події операційного ризику

xlsx

json

 

110

F128

Код суми збитків (втрат)

xlsx

json

 

111

F129

Код виду коригування збитків

xlsx

json

 

112

F130

Код типу сценарію зміни процентної ставки

xlsx

json

 

113

F131

Код якості активу

xlsx

json

 

114

F132

Код придбаних або створених знецінених фінансових активів згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності 

xlsx

json

 

115

F133

Код щодо врахування вартості застави/забезпечення за активом

xlsx

json

 

116

F134

Код інструмента реструктуризації боргу

xlsx

json

 

117

F135

Код якості реструктуризації

xlsx

json

 

118

F136

Код майна, отриманого у власність в результаті стягнення

xlsx

json

 

119

F137

Код фактору щодо зміни обсягу непрацюючих активів

xlsx

json

 

120

F138

Код фактору щодо зміни обсягу стягнутого майна

xlsx

json

 

121

F139

Код виду відносин клієнта з банком

xlsx

json

 

122

F140

Код ризику ділових відносин

xlsx

json

 

123

F141

Код ініціювання переказу

xlsx

json

 

124

F142

Код групування переказів

xlsx

json

 

125

F143

Код групи отримувача коштів

xlsx

json

 

126

F144

Код виду рахунку

xlsx

json

 

 

F145

Код розподілу ризик-позицій залежно від емітента фінансового інструменту та застосованого вагового коефіцієнта ризику згідно з додатком 4 до Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру ринкового ризику, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 2021 року №162 (зі змінами) (специфічний ризик у складі процентного ризику торгової книги)

xlsx

json

 

 

F180

Код підтвердження інформації про зв'язки з державою, що здійснює збройну агресію проти України

xlsx

json

 

127

FBM

Код виду моделі обліку

xlsx

json

 

128

FMC

Код моделі розрахунку інтегрального показника

xlsx

json

 

129

FOR20

Код даних про розрахунок та дотримання обовʼязкових резервів

xlsx

json

 

130

FST

Код зміни стадії знецінення, визнаної за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 "Фінансові інструменти"

xlsx

json

 

131

H001

Код виду капіталу

xlsx

json

 

132

H002

Група активів фінансової компанії за ступенем ризику

xlsx

json

 

133

H003

Код ознаки особи, яка має частку участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг

xlsx

 

 

134

H004

Код, чи є особа власником істотної участі

xlsx

 

 

135

H005

Код виду документа

xlsx

json

 

136

H011

Код виду страхування

xlsx

json

 

137

H015

Тип страхувальника/страховика

xlsx

json

 

138

H016

Код предмета договору страхування

xlsx

json

 

139

H017

Код розрахунку за договором страхування та/або перестрахування

xlsx

json

 

140

H018

Код типу договору перестрахування

xlsx

json

 

141

H020

Код виду фінансової послуги

xlsx

json

 

142

H021

Код виду фінансового активу

xlsx

json

 

143

H023

Код виду діяльності страхових та/або перестрахових брокерів

xlsx

json

 

144

H026

Код виду обтяжень, обмежень щодо володіння активами

xlsx

json

 

145

H027

Код даних для розрахунку нормативів діяльності страхових організацій

xlsx

json

 

146

H028

Код висновку рецензії

xlsx

json

 

147

H029

Код виду страхового ризику

xlsx

json

 

148

H040

Код залишку/операції за період

xlsx

json

 

149

H061

Код виду факторингу

xlsx

json

 

150

H062

Код способу укладання договору

xlsx

json

 

151

H063

Код наявності кредитних посередників

xlsx

json

 

152

H064

Код виду наданих ресурсів

xlsx

json

 

153

H065

Код джерела фінансування лізингової компанії

xlsx

json

 

154

H067

Стан договору

xlsx

json

 

155

H068

Тип суб'єкта договору

xlsx

json

 

156

I010

Код категорії рахунку

xlsx

 

 

157

K013

Код виду користувача

xlsx

json

 

158

K014

Код типу клієнта/надавача фінансових послуг

xlsx

json

 

159

K018

Код статусу клієнта

xlsx

json

 

160

K019

Код типу публічного діяча

xlsx

json

 

161

K021

Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера

xlsx

json

 

162

K030

Код резидентності

xlsx

json

 

163

K031

Код ознаки територіального розміщення

xlsx

json

 

164

K040

Код країни (відповідно до Національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471)

xlsx

json

 

165

K041

Код групи країн

xlsx

json

 

166

K042

Код ознаки країни за засобами платежу (офшорні зони)

xlsx

json

 

167

K044

Код типу країни

xlsx

json

 

168

K045

Код території здійснення операції

xlsx

json

 

169

K060

Код виду пов’язаної особи

xlsx

json

 

 

K061

Код ознаки пов’язаної особи

xlsx

json

 

 

K065

Код типу звʼязку клієнта з державою, що здійснює збройну агресію проти України

xlsx

json

 

170

K070

Інституційний сектор економіки України [відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 року № 378 (зі змінами)]

xlsx

json

 

171

K072

Коди секторів економіки (узагальнені)

xlsx

json

 

172

K074

Коди секторів економіки (державний/недержавний)

xlsx

json

 

173

K077

Коди секторів економіки (групування для економічних нормативів)

xlsx

json

 

174

K110

Вид економічної діяльності [відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами)]

xlsx

json

 

175

K111

Коди розділів видів економічної діяльності (узагальнені)

xlsx

json

 

176

K112

Коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені)

xlsx

json

 

177

K115

Код групи видів економічної діяльності

xlsx

json

 

178

K140

Код розміру суб’єкта господарювання

xlsx

json

 

179

K151

Код типу особи

xlsx

json

 

180

K180

Належність банку до інвестиційного класу

xlsx

json

 

181

K190

Рейтинг надійності

xlsx

json

 

182

KODTER

Код адміністративно-територіальної одиниці

xlsx

json

 

183

LTV

Код рівня співвідношення суми кредиту та вартості застави (LTV)

xlsx

json

 

184

N048

Код індексу, що використовується у формулі визначення змінюваної процентної ставки за договором

xlsx

json

 

185

N140

Код розміру доходів фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців

xlsx

json

 

186

R020

Код балансового рахунку

xlsx

json

 

187

R030

Код валюти або банківського металу [відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами)]

xlsx

json

 

188

R034

Код ознаки належності до національної/іноземної валюти

xlsx

json

 

189

R040

Код статті платіжного балансу

xlsx

json

 

190

R050

Характеристика рахунку

xlsx

json

 

191

R110

Розподіл аналітичного рахунку за складовими R011 та R013

xlsx

json

 

192

RC_BNK

Довідник іноземних банків

xlsx

json

 

193

RCUKRU*

Довідник банківських установ України

 

json

 

194

S031

Код виду забезпечення активу

xlsx

json

 

195

S032

Коди видів забезпечення активу (узагальнені)

xlsx

json

 

196

S050

Код типу строковості заборгованості

xlsx

json

 

197

S080

Клас боржника/контрагента

xlsx

json

 

198

S083

Код типу оцінки кредитного ризику

xlsx

json

 

199

S130

Код виду фінансового інструменту

xlsx

json

 

201

S136

Код виду цінного папера

xlsx

json

 

 

S170

Мінімально можливий строк погашення

xlsx

json

 

202

S180

Початковий строк погашення

xlsx

json

 

203

S181

Початковий строк погашення (узагальнений)

xlsx

json

 

204

S183

Коди початкових строків погашення (узагальнені)

xlsx

json

 

205

S184

Код строковості кредиту

xlsx

json

 

206

S185

Код строку залучення (надання)

xlsx

json

 

207

S187

Код строку, що минув з моменту віднесення активу до непрацюючих

xlsx

json

 

208

S190

Код строку прострочення погашення боргу

xlsx

json

 

209

S191

Код рівня прострочення кредитів

xlsx

json

 

210

S210

Код активної операції щодо реструктуризації/заміни активу

xlsx

json

 

211

S240

Коди строків до погашення

xlsx

json

 

212

S241

Узагальнені коди строків до погашення (короткострокові, довгострокові)

xlsx

json

 

213

S242

Коди строків до погашення (стабільне фінансування)

xlsx

json

 

 

S243

Код діапазону зі строком до погашення (загальноринковий ризик у складі процентного ризику торгової книги)

xlsx

json

 

214

S245

Коди строків до погашення (узагальнені)

xlsx

json

 

215

S260

Види кредитів за цільовим спрямуванням

xlsx

json

 

216

S261

Код видів кредитів за цільовим спрямуванням

xlsx

json

 

217

S320

Коди строків обтяження активу

xlsx

json

 

218

S330

Код строку перебування стягнутого майна у власності

xlsx

json

 

 

S340

Код строку застосування персональних санкцій

xlsx

json

 

219

S580

Код розподілу активів банку за групами ризику

xlsx

json

 

220

T020

Код елементу даних за рахунком

xlsx

json

 

221

T023

Код операції платіжного балансу

xlsx

json

 

222

Z070**

Ювілейні та пам'ятні монети

 

 

 

223

Z130

Код типу незаконної дії/шахрайської операції з використанням електронного платіжного засобу

xlsx

json

 

224

Z140

Код субʼєкта, який зазнав збитків

xlsx

json

 

225

Z205

Код виду операції

xlsx

json

 

 

Z210

Код належності до клієнтів респондента (постачальника статистичної звітності)

xlsx

json

 

226

Z241

Код власника мережі

xlsx

json

 

227

Z270

Код виду пристрою

xlsx

json

 

228

Z272

Код виду пристрою деталізований

xlsx

json

 

229

Z275

Код виду платіжної схеми (функція електронного платіжного засобу)

xlsx

json

 

230

Z290

Код виду об’єкта в довірчому управлінні банку

xlsx

json

 

231

Z330

Код типу операції

xlsx

json

 

232

Z350

Код емітента електронного платіжного засобу

xlsx

json

 

*Використовуються значення, наведені на сторінці "Відкриті дані/Для розробників"

1

B040

Код відокремленого підрозділу, визначений за кодом єдиного ідентифікатора Національного банку України ("код ID НБУ"), відповідно до Положення про систему єдиної ідентифікації учасників фінансового ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.08.2021 № 92 (використовується починаючи зі звітної дати 01.12.2021)
14. Перелік НФУ та їх підрозділів, які мають право здійснювати валютно-обмінні операції
15. Довідник банків та їх відокремлених підрозділів

2

RCUKRU

Довідник банківських установ України 
16. Технологічний довідник RCUKRU

**Використовуються значення, наведені на сторінці «Гривня»

1

Z070

Ювілейні та пам'ятні монети
Закупівельні ціни та ціни продажу інвестиційних монет

На вебпорталі Національного банку України в розділі «Інструкції» розміщено Інструкцію щодо конвертування даних, отриманих через API, з формату JSON у файл MS Office Excel 2016.