Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Реєстр показників звітності учасників ринку небанківських фінансових послуг

Реєстр показників звітності учасників ринку небанківських фінансових послуг відповідно до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123, який включає описи показників та контролів до цих показників, довідники для формування показників із переліком метрик (вимірів), описи параметрів (можливих розрізів інформації), та некласифікованих реквізитів показників, а також xsd-схеми звітних файлів.

Перелік файлів з показниками звітності, що подаються УРНФП, відповідно до Правил № 123

Учасники ринку небанківських фінансових послуг, які подають звітність відповідно до Правил № 123

Перелік файлів Учасники ринку небанківських фінансових послуг
Страховики
(пп.1 п. 3 Правил 123)
Кредитні спілки
(пп. 2 п. 3 Правил 123)
Ломбарди
(пп. 3 п. 3 Правил 123)
Фінансові компанії
(пп. 4 п. 3 Правил 123)
Колекторські компанії
(пп. 5 п. 3 Правил 123)
за вимогами, чинними з 01.01.2024 IR6, IR12, IR13, IR14, IR15, IR16, IR17, IR18, IR19, IR20, IR21, IR22, IRB1, IRB2, IRB3, IRB4, IRCF, IRN1, IRN2, IRN3, IRPL, OS1, OS2, OS3 CR14, CR151, CR152, CR161, CR162, CR17, CR18, CR19, CR20 FR0, FR1, LRF01, LRF02, LRF04, LRF05, LRF06, LRF07, LRF08, LRN02, LRR01, OS1, OS2, OS3 FR0, FR1, LRG01, LRG02, LRI01, LRL01, LRN01, LRF01,LRF02, LRF04, LRF05, LRF06, LRF07, LRF08, LRN02, LRR01, OS1, OS2, OS3 OS1, OS2, OS3
за вимогами, що діяли до 31.12.2023 FR0, FR1, IR2, IR3, IR4, IR71, IR72, IR73, IR74, IR75, IR76, IR77, IR78, IR79, IR8, IR91, IR92, IR93, IR10, IR11 FR0, CR2, CR3, CR4, CR5, CR6, CR7, CR8, CR9, CR10, CR11, CR12 LRB, LRD LR1, LR2, LR3, LR4, LR5, LR6, LR7, LR81, LR82, LR83, LR9, LR10, LR11, LR12  

 

Небанківські установи, які подають звітність відповідно до Правил № 120

На виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" На виконання вимог Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11.05.2023 № 65 (зі змінами) (далі - Положення № 65)
Небанківські установи-СПФМ Небанківські установи-СПФМ, що є надавачами фінансових платіжних послуг Суб’єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку України про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (пункти 48, 55, 57 розділу VIII Положення № 65). Небанківські установи, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), до яких та/або їх керівників, кінцевих бенефіціарних власників/ власників істотної участі, до їх клієнтів застосовані, скасовані та/ або внесені зміни до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (пункт 52 розділу VIII Положення № 65)
2HX, 2JX 2LX 2K1X, 2K2X, 2K3X, 2K4X, 2KN1X, 2KN2X  2MX 

 

Довідники для складання звітності

Метрики, що використовуються в реєстрах показників звітності учасників ринку небанківських фінансових послуг

Некласифіковані реквізити показників (НРП), що використовуються в реєстрах показників звітності учасників ринку небанківських фінансових послуг

Архів