Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Перелік файлів з показниками звітності, що подаються УРНФП, відповідно до Правил № 123

 

Код файла Назва файла Періодичність подання/звітний період Реєстр показників, що подається у файлі Довідники параметрів Правила/особливості формування показників Опис контролів Схема подання
FR0 “Дані фінансової звітності” Проміжний період, рік Реєстр показників
Реєстр показників (зі звітної дати 01.04.2024)
F061F110H001 Вимоги Контролі
KOD_Validation_FR0
FR0.xsd
FR1 “Дані консолідованої фінансової звітності” Проміжний період, рік Реєстр показників
Реєстр показників (зі звітної дати 01.04.2024)
F061H001 Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_FR1
FR1.xsd
CR14 “Дані оборотно-сальдової відомості кредитної спілки” Місячна (протягом першого півріччя 2024 року зі звітним періодом квартал) Реєстр показників R030R060T020 Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_CR14
KOD_CR14
CR14.xsd
CR17 “Дані про додаткові пайові внески членів кредитної спілки” Місячна (протягом першого півріччя 2024 року зі звітним періодом квартал) Реєстр показників K021K060 Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_CR17
KOD_CR17
CR17.xsd
CR18 “Дані про структуру активів та зобовʼязань за строками” Місячна (протягом першого півріччя 2024 року зі звітним періодом квартал) Реєстр показників S240 Вимоги Контролі
KOD_CR18
CR18.xsd
CR19 “Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів” Місячна (протягом першого півріччя 2024 року зі звітним періодом квартал) Реєстр показників
Реєстр показників (зі звітної дати 01.07.2024)
не використовуються Вимоги
Вимоги (зі звітної дати 01.07.2024)
Контролі
Контролі (зі звітної дати 01.07.2024)
CR19.xsd
CR20 “Інформація про розподіл доходу/прибутку на додаткові пайові внески членів кредитної спілки” Місячна (протягом першого півріччя 2024 року зі звітним періодом квартал) Реєстр показників K021 Вимоги Контролі CR20.xsd
CR151 “Дані про договори за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною спілкою коштами” Місячна Реєстр показників
Реєстр показників (зі звітної дати 01.07.2024)
D130D140F049F053H062,
K012K021K060K070S188,
S261S262
Вимоги
Вимоги (зі звітної дати 01.07.2024)
Контролі
Контролі (зі звітної дати 01.07.2024)
KOD_CR151
CR151.xsd
CR151.xsd (зі звітної дати 01.07.2024)
CR152 “Дані про операції за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною спілкою коштами” Місячна Реєстр показників
Реєстр показників (зі звітної дати 01.07.2024)
D140K021S031 Вимоги
Вимоги (зі звітної дати 01.07.2024)
Контролі
KOD_VALIDATION_CR152
KOD_CR152
CR152.xsd
CR161 “Дані про договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок” Місячна Реєстр показників D130F054H062K021K060,
S188 
Вимоги Контролі  CR161.xsd
CR162 “Дані про операції за залученим внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок” Місячна Реєстр показників K021 Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_CR162 
CR162.xsd
IR6 “Дані про операції перестрахування” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників
Реєстр показників (зі звітної дати 01.04.2024)
H011K040K190 Вимоги
Вимоги (зі звітної дати 01.04.2024)
Контролі
Контролі (зі звітної дати 01.04.2024)
KOD_VALIDATION_IR6
KOD_IR6
IR6.xsd
IR6.xsd (зі звітної дати 01.04.2024)
IR12 “Дані про набуття у власність/проведення дооцінки нерухомого майна” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників H028 Вимоги
Вимоги (зі звітної дати 01.04.2024)
Контролі
Контролі (зі звітної дати 01.04.2024)
KOD_VALIDATION_IR12
IR12.xsd
IR13 “Дані про розрахунок платоспроможності страховика” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників 
Реєстр показників (зі звітної дати 01.07.2024)
H011 Вимоги
Вимоги (зі звітної дати 01.07.2024)
 
Контролі
KOD_IR13
IR13.xsd
IR14 “Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість страховика” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників H011H015H018K014K030
K061S190
Вимоги
Вимоги (зі звітної дати 01.07.2024)
Контролі
Контролі (зі звітної дати 01.07.2024)
KOD_IR14
IR14.xsd
IR15 “Дані про заборгованість дебіторів та кредиторів страховика” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників H011H015H018H036K030
K060R030S190
Вимоги Контролі
KOD_IR15
IR15.xsd
IR16 “Дані про страхові виплати та про відомі події, що мають ознаки страхових (заявлені збитки)” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників H011H015H018K040K060
R030
Вимоги Контролі IR16.xsd
IR17 “Дані про отримані / надані позики, позички, фінансові допомоги, кредити” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників H064K014K030K060R030 Вимоги Контролі IR17.xsd
IR18 “Дані про значні правочини страховика” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників H064K014K030K060R030 Вимоги Контролі IR18.xsd
IR19 “Дані про розвиток збитків та інших показників діяльності страховика (трикутники)” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників
Реєстр показників (зі звітної дати 01.07.2024)
H011R030Z220 Вимоги
Вимоги (зі звітної дати 01.07.2024)
Контролі
Контролі (зі звітної дати 01.07.2024)
IR19.xsd
'IR19.xsd (зі звітної дати 01.07.2024)
IR20 “Дані про кількість договорів страховика, застрахованих фізичних осіб та страхових подій (випадків)” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників H011H015AH018H031H034
K030K061
Вимоги Контролі
KOD_IR20
IR20.xsd
IR21 “Дані про кількість працівників та посередників страховика” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників H031 Вимоги Контролі
KOD_IR21
IR21.xsd
IR22 “Коефіцієнти ефективності діяльності страховика” Річна Реєстр показників H011 Вимоги Контролі IR22.xsd
IRB1 “Дані регуляторного балансу. Активи” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників H011H032R030D084 Вимоги Контролі
KOD_IRB1
KOD_VALIDATION_IRB1
IRB1.xsd
'IRB1.xsd (зі звітної дати 01.07.2024)
IRB2 “Дані регуляторного балансу. Власний капітал та резерви” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників R030 Вимоги Контролі
KOD_IRB2
KOD_VALIDATION_IRB2
IRB2.xsd
IRB3 “Дані регуляторного балансу. Зобовʼязання та забезпечення” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників H011H032H033R030 Вимоги
Вимоги (зі звітної дати 01.07.2024)
Контролі
KOD_IRB3
KOD_VALIDATION_IRB3
IRB3.xsd
'IRB3.xsd (зі звітної дати 01.07.2024)
IRB4 “Дані регуляторного балансу. Субординований борг та позабалансові зобовʼязання” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників K014K030K061R030 Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_IRB4
IRB4.xsd
IRCF “Дані про рух грошових коштів (регуляторний)” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників K030R030 Вимоги
Вимоги (зі звітної дати 01.07.2024)
Контролі
KOD_IRCF
KOD_VALIDATION_IRCF
IRCF.xsd
IRN1 “Дані про структуру активів та розрахунок дотримання вимог до платоспроможності страховика. Прийнятні активи, крім непростроченої дебіторської заборгованості та технічних резервів за договорами вихідного перестрахування” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників H026H027K040K060K190
KODTERR030
Вимоги
Вимоги (зі звітної дати 01.07.2024)
Контролі
KOD_IRN1
KOD_VALIDATION_IRN1
IRN1.xsd
IRN2 “Дані про структуру активів та розрахунок дотримання вимог до платоспроможності страховика. Прийнятні активи: непрострочена дебіторська заборгованість” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників H011H027K061S189 Вимоги Контролі
KOD_IRN2
KOD_VALIDATION_IRN2
IRN2.xsd
IRN3 “Дані про структуру активів та розрахунок дотримання вимог до платоспроможності страховика. Прийнятні активи: технічні резерви за договорами вихідного перестрахування” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників H011H027H032K040K190,
KODTERR030
Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_IRN3
IRN3.xsd
IRPL “Дані про показники діяльності зі страхування” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників H011H015H018H031H032,
H035K030K061
Вимоги
Вимоги (зі звітної дати 01.07.2024)
Контролі
KOD_IRPL
IRPL.xsd
'IRPL.xsd (зі звітної дати 01.07.2024)
LRF01 “Дані регуляторного балансу” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників R030 Вимоги
Вимоги (зі звітної дати 01.07.2024)
Контролі
'Контролі (зі звітної дати 01.07.2024)
KOD_VALIDATION_LRF01 
KOD_LRF01
LRF01.xsd
LRF02 “Дані про позабалансові зобовʼязання” Квартальна Реєстр показників K011K030R030 Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LRF02
LRF02.xsd
LRF04 “Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість” Квартальна Реєстр показників K011K030K061K112R030,
S186S190S242
Вимоги Контролі
'Контролі (зі звітної дати 01.07.2024)
KOD_LRF04
LRF04.xsd
LRF05 “Дані про грошові кошти та їх еквіваленти” Квартальна Реєстр показників
Реєстр показників (зі звітної дати 01.07.2024)
D160K021R030 Вимоги
Вимоги (зі звітної дати 01.07.2024)
Контролі
KOD_LRF05
LRF05.xsd
LRF06 “Дані про субординований борг фінансової компанії” Квартальна Реєстр показників K011K021K030K061R030 Вимоги Контролі
'Контролі (зі звітної дати 01.07.2024)
KOD_LRF06
LRF06.xsd
LRF07 “Дані про залучені кошти” Квартальна Реєстр показників
Реєстр показників (зі звітної дати 01.07.2024)
K011K030K061R030S186,
S190S242
Вимоги
Вимоги (зі звітної дати 01.07.2024)
Контролі
'Контролі (зі звітної дати 01.07.2024)
KOD_LRF07 (зі звітної дати 01.07.2024)

LRF07.xsd
'LRF07.xsd (зі звітної дати 01.07.2024)

LRF08 “Дані про структуру інвестицій фінансової компанії” Квартальна Реєстр показників FBMFSTK021K061S130,
S241
Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LRF08 
KOD_LRF08
LRF08.xsd
LRG01 “Дані про договори та операції за гарантіями” Квартальна Реєстр показників D120DG10H067K011K030,
K061K112R030S021S031,
S070S186S190
Вимоги
Вимоги (зі звітної дати 01.07.2024)
Контролі
KOD_VALIDATION_LRG01 
KOD_LRG01
LRG01.xsd
LRG02 “Дані про портфель за зобовʼязаннями за наданими гарантіями” Квартальна Реєстр показників D120DG10K011K021K030,
K061R030S021S031S084
Вимоги
Вимоги (зі звітної дати 01.07.2024)
Контролі
KOD_VALIDATION_LRG02
KOD_LRG02
LRG02.xsd
LRI01 “Дані про договори та операції факторингу” Квартальна Реєстр показників D120DF10H020H067K011,
K030K061K112R030S031,
S070S186S190S242
Вимоги
Вимоги (зі звітної дати 01.07.2024)
Контролі
KOD_VALIDATION_LRI01 
KOD_LRI01
LRI01.xsd
LRL01 “Дані про договори та операції фінансового лізингу” Квартальна Реєстр показників D084D085D120DL20H065,
H067K011K030K061K112,
R030S070S186S190S242
Вимоги
Вимоги (зі звітної дати 01.07.2024)
Контролі
KOD_LRL01
LRL01.xsd
LRN01 “Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями” Квартальна Реєстр показників K021K061S084 Вимоги Контролі
KOD_LRN01
LRN01.xsd
LRN02 “Дані про компенсації та дорогоцінні метали” Квартальна Реєстр показників K011R030 Вимоги Контролі
KOD_LRN02
LRN02.xsd
LRR01 “Дані про договори та операції за наданими кредитами” Квартальна Реєстр показників D120H067K011K030K061,
K112R030S031S070S186,
S190S242S261S262
Вимоги
Вимоги (зі звітної дати 01.07.2024)
Контролі
KOD_LRR01
LRR01.xsd
OS1 “Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг” Річна та в разі змін у структурі власності Реєстр показників K021K040K151 Вимоги Контролі OS1.xsd
OS2 “Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг” Річна та в разі змін у структурі власності Реєстр показників H005K021K040 Вимоги Контролі OS2.xsd
'OS2.xsd (зі звітної дати 01.07.2024)
OS3 Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі в учаснику ринку небанківських фінансових послуг Річна та в разі змін у структурі власності Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
Контролі (зі звітної дати 01.07.2024)
OS3.xsd

 

Перелік файлів з показниками звітності, що подаються УРНФП, відповідно до Правил № 123, що діяли станом на 31 грудня 2023 року

Код файла Назва файла Періодичність подання/звітний період Реєстр показників, що подається у файлі Довідники параметрів Правила/особливості формування показників Опис контролів Схема подання
IR2 “Дані про доходи та витрати страховика” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_IR2
IR2.xsd
IR3 “Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників KODTER Вимоги Контролі IR3.xsd
IR4 “Дані про показники діяльності зі страхування” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників H011H015H029K030,
Z220R034S190
Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_IR4
KOD_IR4
IR4.xsd
IR71 “Дані про сплачений статутний капітал, гарантійний фонд та платоспроможність страховика” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників K040 Вимоги Контролі IR71.xsd
IR72 “Дані про розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників H011K030 Вимоги Контролі IR72.xsd
IR73 “Дані про розміщення страхових резервів” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_IR73
IR73.xsd
IR74 “Дані про частку перестраховиків у страхових резервах” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників K040K190H011H027 Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_IR74
IR74.xsd
IR75 “Дані про активи для представлення страхових резервів” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_IR75
IR75.xsd
IR76 “Дані про незавершене будівництво” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі IR76.xsd
IR77 “Дані про основні засоби та інвестиційну нерухомість” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників H027KODTERK031 Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_IR77
IR77.xsd
IR78 “Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників
Реєстр показників (зі звітної дати 01.10.2023)
R034H027F024 Вимоги
Вимоги (зі звітної дати 01.10.2023)
Контролі
Контролі (зі звітної дати 01.10.2023)
KOD_VALIDATION_IR78
KOD_IR78
IR78.xsd
IR78.xsd (зі звітної дати 01.10.2023)
IR79 “Дані про капітал та заборгованість” Квартальна Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі IR79.xsd
IR8 “Дані про достроково припинені договори страхування” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників H011H015 Вимоги Контролі IR8.xsd
IR91 “Дані про адекватність зобов'язань страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя” Річна Реєстр показників H011 Вимоги Контролі IR91.xsd
IR92 “Дані про результат перевірки адекватності зобов'язань страховика щодо резерву довгострокових зобов'язань та резервів належних виплат страхових сум” Річна Реєстр показників H011 Вимоги Контролі IR92.xsd
IR93 “Дані щодо розкриття інформації про активи та зобов'язання страховика у розрізі валют та банківських металів” Річна Реєстр показників R030 Вимоги Контролі IR93.xsd
IR10 “Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників H011H026H027K040,
K190
Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_IR10
IR10.xsd
IR11 “Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників H011H015K040K190 Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_IR11
IR11.xsd
CR2 “Дані про фінансову діяльність кредитної спілки” Квартальна Місячна (наростаючим підсумком з початку року) (зі звітної дати 01.02.2022) Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_CR2
CR2.xsd
CR3 “Дані про склад активів та пасивів кредитної спілки” Квартальна Місячна (наростаючим підсумком з початку року) (зі звітної дати 01.02.2022) Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_CR3
CR3.xsd
CR4 “Дані про доходи та витрати кредитної спілки” Квартальна Місячна (наростаючим підсумком з початку року) (зі звітної дати 01.02.2022) Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_CR4
CR4.xsd
CR5 “Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок” Квартальна Місячна (наростаючим підсумком з початку року) (зі звітної дати 01.02.2022) Реєстр показників S191 Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_CR5
CR5.xsd
CR6 “Дані про кредитну діяльність кредитної спілки” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників H040 Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_CR6
CR6.xsd
CR7 “Дані про кошти, залучені кредитною спілкою від юридичних осіб” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників K012S181 Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_CR7
CR7.xsd
CR8 “Дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки” Квартальна Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_CR8
CR8.xsd
CR9 “Дані про здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_CR9
CR9.xsd
CR10 “Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_CR10
CR10.xsd
CR11 “Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами” Квартальна
Місячна (наростаючим підсумком з початку року) (зі звітної дати 01.02.2022)
Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_CR11
CR11.xsd
CR12 “Дані про додаткові пайові внески членів кредитної спілки” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_CR12
CR12.xsd
LR1 “Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг” Квартальна Реєстр показників H020H021K014K030 Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LR1
LR1.xsd
LR2 “Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу” Квартальна Реєстр показників D084H065K111S183 Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LR2
LR2.xsd
LR3 “Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу” Квартальна Реєстр показників K011K030 Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LR3
LR3.xsd
LR4 “Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу” Квартальна Реєстр показників K011K030H061K111,
K014
Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LR4
LR4.xsd
LR5 “Дані про обсяг та кількість договорів гарантії” Квартальна Реєстр показників H067H068 Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LR5
LR5.xsd
LR6 “Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії” Квартальна Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LR6
LR6.xsd
LR7 “Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками” Квартальна Реєстр показників K014K030H062H063,
H064K111S186S261
Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LR7
LR7.xsd
LR81 “Інформація про довірче товариство” Квартальна Реєстр показників Z220 Вимоги Контролі LR81.xsd
LR82 “Інформація про довірених осіб довірчого товариства” Квартальна Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі LR82.xsd
LR83 “Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства” Квартальна Реєстр показників S130 Вимоги Контролі LR83.xsd
LR9 “Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи” Квартальна Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LR9
LR9.xsd
LR10 “Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах” Квартальна Реєстр показників H002R030 Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LR10
LR10.xsd
LR11 “Дані про структуру інвестицій фінансової компанії” Квартальна Реєстр показників H002S130 Вимоги Контролі LR11.xsd
LR12 “Дані про великі ризики фінансової компанії” Квартальна Реєстр показників K060 Вимоги Контролі LR12.xsd
LRB “Дані про склад активів та пасивів ломбарду” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LRB
LRB.xsd
LRD “Дані про діяльність ломбарду” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників не використовуються Вимоги Контролі
KOD_VALIDATION_LRD
LRD.xsd
IR5 “Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників H016H017K030Z220 Вимоги Контролі IR5.xsd
IR52 “Дані про розподіл між страховиками/перестраховиками страхових/перестрахових платежів за договорами страхування/перестрахування, укладеними при посередництві страхового/перестрахового брокера” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників H016H018K040 Вимоги Контролі IR52.xsd
IR53 “Дані про надання інших посередницьких послуг у страхуванні/перестрахуванні” Квартальна (наростаючим підсумком з початку року) Реєстр показників H023K040Z220 Вимоги Контролі IR53.xsd